Helsingin yliopisto on monitieteinen tutkimusyliopisto, joka kuuluu maailman parhaiden ja kymmenen parhaan eurooppalaisen yliopiston joukkoon. Yliopistossa opiskelee 36 000 tutkinto-opiskelijaa.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan geotieteiden ja maantieteen osasto on alallaan Suomen johtava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Osastossa harjoitetaan geofysiikan, geologisen ja maantieteellisen tutkimuksen lisäksi seismologista tutkimusta ja seismologiaan liittyviä viranomaistehtäviä. Osaston henkilöstömäärä on noin 100.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta hakee
MAANTIETEEN YLIOPISTOTUTKIJAA
määräaikaisen työsuhteeseen (sijaisuus) 1.8.2021-31.7.2022.
Yliopistotutkijan tehtävässä korostuu monitieteisen tutkimusotteen hallinta ja laaja-alainen menetelmäosaaminen. Pääasiallisena tehtävänä on opettaa kvantitatiivisia menetelmiä ja yleistä tutkimusmetodologiaa maantieteen kandidaatti- ja maisteriopintojen tasoilla. Lisäksi opetustehtäviin kuuluvat kandidaatintutkielmaan valmistava seminaari, kandidaatintutkielmien ohjaus sekä kanditason kenttä- ja harjoituskurssien suunnittelu ja järjestäminen yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Yliopistotutkija suorittaa myös muita hänelle osastolta tai maantieteen koulutusohjelmista annettavia tehtäviä.

Yliopistotutkija opettaa maantieteen kursseilla, jotka palvelevat seuraavia koulutusohjelmia:
- Maantieteen kandi- ja maisteriohjelmat
- Urban studies and planning program (USP).

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä korkeatasoiseen tutkimusperustaiseen opetukseen ja opinnäytteiden ohjaamiseen. Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot, tieteellinen julkaisutoiminta ja tarvittaessa opetusnäyte.
Suomenkielisten opinnäytetöiden ohjaus edellyttää riittävää suomen kielen taitoa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyvää englannin kielen taitoa.
Tehtävän palkkaus on noin 4000 – 4500 euroa kuukaudessa.

Hakemukseen on liitettävä yhtenä pdf-tiedostona ansioluettelo, julkaisuluettelo, selvitys kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa, sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan, tai edellä mainitut asiakirjat ja tiedot sisältävä yliopistoportfolio. Tarkempia tietoja yliopistoportfoliosta saa osoitteesta https://www.helsinki.fi/en/faculty-of-science/faculty/join-us/academic-p....

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköisessä järjestelmässä Hae työpaikkaa-napin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevia hakijoita pyydetään jättämään hakemuksensa SAP-HR-portaalissa.

Hakuaika päättyy 28.4.2021.

Lisätietoja antavat Maantieteen koulutusohjelmien johtaja, professori Tuuli Toivonen, tuuli.toivonen(at)helsinki.fi ja yliopistonlehtori Teemu Kemppainen, teemu.t.kemppainen(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

28.04.2021 23:59 EEST