Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen ja hammaslääketieteen perusopetuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä englanninkielisestä Transmed-maisterikoulutusohjelmasta. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle ja vakiinnuttaa ja vahvistaa asemaansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta muodostaa yhdessä (HUS) Helsingin yliopistollisen sairaalan ja Helsinki Institute of Life Sciences (HiLIFE) kanssa Akateemisen lääketiedekeskus Helsingin (AMCH). Tämä lääketieteen yksikkö on menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä arvioissa lukeutumalla Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukkoon.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hakee suu- ja leukasairauksien osastolle

YLIOPISTONLEHTORIA

1.7.2021 lukien tai sopimuksen mukaan. Tehtävän opetusalana on parodontologia ja tehtävä on opetuspainotteinen. Opetuskielenä on suomi.

Yliopistolehtorin päätehtävänä on parodontologian opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi. Yliopistonlehtori osallistuu myös eri opetusmedioiden aineistojen tuottamiseen, jatkotutkintojen opetukseen sekä tarvittaessa osaston tai tiedekunnan edustajana yliopiston toimielimien ja työryhmien työskentelyyn, harjoittaa aktiivista tieteellistä tutkimustyötä ja ohjaa opinnäytteitä.

Tehtävään valittavalta edellytetään kliinisen hammashoidon (pääpainotusalue parodontologia) erikoishammaslääkärin tutkintoa tai oikeuksia, Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Lisäksi edellytetään opetuksen ja opetuksen kehittämisen kokemusta. Hyvät yhteistyötaidot ovat eduksi tehtävien menestyksellisessä hoitamisessa.

Koska tehtävä on opetuspainotteinen, annetaan valinnassa erityistä painoa opetuskokemukselle, pedagogiselle koulutukselle, taidolle tuottaa oppimateriaalia, muille opetustoimessa saavutetuille ansioille ja tarvittaessa opetusnäytteelle. Tutkimusaktiviteetti, tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, katsotaan lisäansioiksi.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hän antaa opetusta. Hänellä tulee olla suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Yliopistonlehtorin palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5 - 7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo, julkaisuluettelo, lääketieteellisen tiedekunnan ohjeiden mukaan jäsennelty selvitys kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa (ks., sekä muut asiakirjat jotka voivat vaikuttaa valintaan).
https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toihi...

Hakemus liitteineen jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR –portaalin kautta.

Hakuaika päättyy 16.5.2021.

Lisätietoja kliinisen opettajan tehtävästä antavat Clinicumin johtaja, professori Klaus Olkkola klaus.olkkola(at)helsinki.fi, puh. 040 758 3655 ja parodontologian professori Timo Sorsa, timo.sorsa(at)helsinki.fi, puh. 040 737 4240.

Haku päättyy

16.05.2021 23:59 EEST