Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on tieteenalavalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan tieteenalat menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on noin 500. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: https://www2.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta.

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

VÄESTÖTIETEEN YLIOPISTONLEHTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.10.2021 - 30.9.2026 tai alkamisaika sopimuksen mukaan.

Tehtävä sijoittuu sosiologian tieteenalalle, jonka osana väestötieteen yksikkö toimii. Yksikön painoalana on rekisteriaineistoilla tehtävä väestötutkimus (https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/population-research).

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä sekä harjoittaa oman alansa tutkimusta.

VALINTAKRITEERIT

Hakijalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä ohjata opinnäytteitä.

Arvostamme kansainvälisiä vertaisarvioituja julkaisuja, näyttöjä vaativien kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien hallinnasta ja opetuksesta (erityisesti rekisteriaineistoilla tehtävä tutkimus), kansainvälistä verkottuneisuutta ja menestystä tutkimusrahoituksen hankkimisessa.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyvää englannin kielen taitoa, koska osa opetuksesta ja yksikön kansainvälisestä työstä on englanninkielistä.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon

• tieteelliset julkaisut ja muu tieteellinen toiminta
• oman tutkimuksen sopiminen yksikön painopistealueisiin
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukselliset ansiot sekä pedagoginen koulutus, kokemus opetuksen kehittämisestä ja oppimateriaalin tuottamisesta
• opetusnäyte
• haastattelu.

PALKKA

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä innostavassa, kansainvälisessä ja monitieteisessä ympäristössä. Tehtävän bruttopalkka on 3 400–5 200 euroa kuukaudessa riippuen tehtävään valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Helsingin yliopisto tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia mahdollisuuksia ja etuja kuten tukea osaamisen kehittämiseen, tutkimushankkeiden hakemiseen, kirjasto-, liikunta- ja hyvinvointipalveluita. Lue lisätietoja uramahdollisuuksista ja eduista osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ura-ja-avoimet-tyopaikat.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyyy 31.5.2021.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat yhtenä PDF-tiedostona:

• ansioluettelo
• numeroitu julkaisuluettelo, johon on lihavoitu tämän tehtävän kannalta viisi merkittävintä julkaisua
• selvitys (enintään 3 sivua) kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa
• selvitys (enintään 3 sivua) tieteellisestä toiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, kansainvälinen tieteellinen työskentely, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja oma rooli siinä)
• selvitys (enintään 1 sivu) siitä, miten oma tutkimus sopii väestötieteen painopistealueisiin.

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivulta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/opet....

Liitteet kootaan yhteen yhdeksi pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti:
tehtävän ala_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tarvita.

LISÄTIETOA

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Pekka Martikanen, pekka.martikainen@helsinki.fi.
Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Minna Maunula, minna.maunula@helsinki.fi.

Haku päättyy

31.05.2021 23:59 EEST