Avoimet työpaikat

Tutustu monipuolisiin uramahdollisuuksiimme ja hae uutta työpaikkaa nyt. Urasivultamme voit lukea lisää työskentelystä meillä.

Seismologi, Seismologian instituutti

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan geotieteiden ja maantieteen laitokseen kuuluvan seismo-logian instituutin tehtävänä on suorittaa seismologista havainto- ja tutkimustyötä sekä ylläpitää Suomen kansallista seismistä asemaverkkoa (FNSN). Lisäksi instituutti huolehtii Suomen...

Seismologist, Finnish National Seismic Network

The University of Helsinki is a multidisciplinary research university that ranks among the best in the world and the top ten among European universities. The university has some 36,000 degree students. Faculty of Science invites application for SEISMOLOGIST starting from January 2022 or as agreed...

Palvelukoordinaattori Meilahden kampus

Helsingin yliopisto on vahva vaikuttaja Suomessa ja maailmalla. Ainutlaatuisessa asiantuntijaorganisaatiossa jokainen meistä työskentelee omalla panoksellaan maailman parhaaksi. Kokonaisuudessaan kansainväliseen tiedeyhteisöömme kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja yli 8000 työntekijää...

Tekninen avustaja, Leg4Life

Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja...

Sosiaalipsykologian apulaisprofessori / professori

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja...

Koulutussuunnittelija (sijaisuus) Siltavuoren lähipalvelutiimi

Helsingin yliopisto tarjoaa tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tueksi yliopistopalveluiden kokonaisuuden, jonka muodostavat henkilöstöpalvelut, opetus- ja opiskelijapalvelut, talouspalvelut, tutkimuspalvelut, viestintä ja yhteiskuntasuhteiden palvelut ja yleishallinnon palvelut...

TWO TRAINEES (Helsinki Collegium for Advanced Studies)

The Helsinki Collegium for Advanced Studies (HCAS) is an independent institute of advanced study within the University of Helsinki. It provides a top-class, international research environment for scholars in the humanities and social sciences. The Collegium promotes innovative interdisciplinary...

Markkinoinnin asiantuntija

Helsingin yliopisto on tieteen, oppimisen ja rohkean ajattelun yhteisö. Ratkaisemme maailman suuria haasteita uraauurtavan perustutkimuksen, uteliaisuuden ja yhteistyön avulla. Haluamme jakaa osaamistamme ja vaikuttaa koko maailman parhaaksi – yhdessä! Noin 8 000 eri alojen osaajaa työskentelee...

Kansalliskirjaston johtaja / Ylikirjastonhoitaja

Kansalliskirjasto vastaa kansallisen kulttuuriperinnön tallettamisesta, säilyttämisestä ja käyttöön saattamisesta. Kirjasto toimii tutkimuskirjastona erityisesti humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla ja on merkittävä kulttuuriperintödatan käyttöön asettaja. Strategiansa mukaisesti...

Harjoittelija yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuuntaan

Helsingin yliopisto on Suomen suurin ja vanhin tiedekorkeakoulu ja yksi maailman parhaista tutkimusyliopistoista. Meillä on erilaisia mahdollisuuksia niin opetus- ja tutkimustehtävissä kuin palvelu- ja asiantuntijatehtävissäkin. Kokonaisuudessaan kansainväliseen tiedeyhteisöömme kuuluu yli 40 000...

Biostatistikko

Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta sekä niiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunta vastaa myös translationaalisen lääketieteen (TransMed...

Kaksi sosiologian yliopistonlehtoria

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja...

Jatkuvan oppimisen yliopistonlehtori sosiaalitieteisiin

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on tieteenalavalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan tieteenalat menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva...

Yliopistonlehtori, Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE)

Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) on koko Helsingin yliopistoa palveleva tutkimus- ja kehittämisyksikkö, joka sijaitsee kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Keskuksen tehtävänä on yliopistopedagoginen tutkimus Helsingin yliopistossa kaikissa tiedekunnissa ja kaikilla...

Tutkijatohtori, DIDIA, Kasvatustieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme monialaisin, kansainvälisesti arvostettu kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tutkimus ja opetus tähtäävät ihmisen kulttuurisen ja sosiaalisen potentiaalin toteutumiseen parhaalla mahdollisella tavalla...

2 projektisuunnittelijaa Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskukseen

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa toimiva Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on yksi Suomen merkittävimmistä koulutuksen arviointia toteuttavista tahoista ja se on tuottanut korkeatasoista tutkimuspohjaista koulutuksen arviointia niin kotimaisten kuin kansainvälisten...

Hallintoasiantuntija

Helsingin yliopisto on vahva vaikuttaja Suomessa ja maailmalla. Ainutlaatuisessa asiantuntijaorganisaatiossa jokainen meistä työskentelee omalla panoksellaan maailman parhaaksi. Kokonaisuudessaan kansainväliseen tiedeyhteisöömme kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja yli 8000 työntekijää...

Director for HELSUS

About us The University of Helsinki is a community founded on research, learning and courageous thought, where groundbreaking basic research, open-minded curiosity and cooperation engender opportunities for solving global challenges. Our everyday work and interaction are guided by the University’s...

Yliopistonlehtori, Changing Education -maisteriohjelma

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme monialaisin, kansainvälisesti arvostettu kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tutkimus ja opetus tähtäävät ihmisen kulttuurisen ja sosiaalisen potentiaalin toteutumiseen parhaalla mahdollisella tavalla...

Tietoasiantuntija, Tutkimuksen palvelut, Helsingin yliopiston kirjasto

Helsingin yliopiston kirjasto hakee Tutkimuksen palvelut -palvelukokonaisuuteen  TIETOASIANTUNTIJAA  määräaikaiseen työsuhteeseen sijaisuuteen ajalle 1.12.2021-31.12.2023. Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla.  Tietoasiantuntijana toimit tutkimusdatan hallinnan asiantuntijatehtävässä osana...

Kansallisen valintakoordinaattorin sijaisuus

Helsingin yliopisto on Suomen suurin ja vanhin tiedekorkeakoulu ja yksi maailman parhaista tutkimusyliopistoista. Meillä on erilaisia mahdollisuuksia niin opetus- ja tutkimustehtävissä kuin palvelu- ja asiantuntijatehtävissäkin. Kokonaisuudessaan kansainväliseen tiedeyhteisöömme kuuluu yli 40 000...

Kuluttajatutkimuskeskuksen (KTK) johtaja

Kuluttajatutkimuskeskus on Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan kuuluva yksikkö, jossa tutkitaan kulutuksen ja kulutusyhteiskunnan kehitystä sekä kulttuurin, yhteiskunnan, talouden ilmiöiden ja politiikan ilmiöiden yhteyksiä kuluttajiin ja kulutusyhteiskuntaan. Ongelmakeskeisyys ja...

tutkimusteknikko

Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta muodostaa Viikin tiedepuistossa Suomen näkyvimmän ja laajimman biotieteellisen tutkimus- ja opetuslaitoksen. Tiedekunnan Molekulaaristen ja integratiivisten biotieteiden tutkimusohjelman koe-eläinyksikkö on ensisijaisesti tutkimusta...

Pages