Avoimet työpaikat

Tutustu monipuolisiin uramahdollisuuksiimme ja hae uutta työpaikkaa nyt. Urasivultamme voit lukea lisää työskentelystä meillä.

Naistentautien ja synnytysten kliininen opettaja

Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta sekä niiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunta vastaa myös translationaalisen lääketieteen (TransMed...

Doctoral student and postdoctoral position in circadian regulation of pain

The Faculty of Medicine promotes high quality scientific research. It provides research-based undergraduate and postgraduate education in medicine, dentistry, psychology and logopedics, and an international Master's Programme in Translational Medicine. It also offers psychotherapist education. In...

Digitaalisen viestinnän asiantuntija

Tule kanssamme edistämään tieteen ja koulutuksen näkyvyyttä Suomessa ja kansainvälisesti. Etsimme yliopiston viestintä- ja yhteiskuntasuhteet -toimialalle toimeliasta, monitaitoista ja uuden oppimisesta innostunutta DIGITAALISEN VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAA pysyvään työsuhteeseen. Haluatko tulla...

Yliopistonlehtori, biotuotannon kemia

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto hakee BIOTUOTANNON KEMIAN YLIOPISTONLEHTORIA 1.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin...

Tietoasiantuntija, Kirjastoverkkopalvelut, Kansalliskirjasto

Kiinnostaako sinua Kansalliskirjaston rooli kuvailun ekosysteemin ohjaamisessa sekä laaja-alainen yhteistyö kuvailuasiantuntijoiden parissa? Haemme Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluihin TIETOASIANTUNTIJAA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 18.10.2021 alkaen, tai sopimuksen mukaan...

Prosessitekniikan kehittämisen insinööri

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan fysiikan osaston Elektroniikan laboratorio hakee PROSESSITEKNIIKAN KEHITTÄMISEEN INSINÖÖRIÄ osaksi kaupallistamiseen tähtäävään OleoFlow -projektiin alkaen tammikuussa 2022 tai sovitun mukaisesti. Etsimme prosessitekniikan...

Postdoctoral Researcher in Physical Chemistry / Food Materials Science

The University of Helsinki – among the best in the world The University of Helsinki is one of the best multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University of Helsinki includes several independent institutes, some of which are jointly operated with...

Doctoral student for the Psychosocial factors and health –group

Professor Marko Elovainio at the Psychosocial factors and health -research group https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/psychosocial-factors-and-health at the Department of Psychology and Logopedics / Research Program unit at University of Helsinki, Faculty of Medicine invites applications for...

Kliininen opettaja akuuttilääketieteeseen

Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta sekä niiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunta vastaa myös translationaalisen lääketieteen (TransMed...

Postdoctoral Researcher, Synthesis and Analysis

The University of Helsinki (https://www.helsinki.fi/en), founded in 1640, is one of the world’s leading universities for multidisciplinary research. The university has an international academic community of 40,000 students and staff members. The Department of Chemistry (https://www2.helsinki.fi/en/...

Postdoctoral researcher, remote sensing of Arctic ecosystems

The University of Helsinki is a multidisciplinary research university that ranks among the best in the world and the top ten among European universities. The university has some 36,000 degree students. The Department of Geosciences and Geography (https://www2.helsinki.fi/en/faculty-of-science/...

Doctoral student, computational materials physics

The University of Helsinki is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. Some 35,000 students are currently pursuing an...

POHJOISMAIDEN TUTKIMUKSEN YLIOPISTONLEHTORI

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja...

Talousalan asiantuntijoita

Helsingin yliopiston, Helsingin yliopiston rahastojen sekä Helsingin yliopistokonsernin kokonaistalouden hoitamisesta vastaa yliopistopalveluiden asiantuntijaorganisaatioon kuuluva talouspalveluiden toimiala. Talouspalvelut pyörivät noin 160 ammattilaisen voimin. Asiakaslähtöiset, tehokkaat ja...

Riskienhallinnan asiantuntija

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta ovat osa yliopiston hallinto-, ohjaus- ja valvontajärjestelmää. Vastuu riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta on organisaation ylimmällä johdolla. Yksikön johto huolehtii, että niitä toteutetaan yksikössä asianmukaisesti. Sisäinen tarkastus arvioi sisäisen...

Ohjelmistokehittäjä, Tietotekniikkakeskus

Tule Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksen ohjelmistotuotantotiimiin OHJELMISTOKEHITTÄJÄKSI Pääasialliset tehtäväsi liittyvät sovelluskehitys- ja sovellusylläpitoon tiimin käyttämillä teknologioilla. Tämän lisäksi tehtäväkenttään voi kuulua muita tiimin toimialaan kuuluvia töitä, kuten...

Johtaja Luonnontieteelliseen keskusmuseoon

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus on Suomen suurin biodiversiteettialan tutkimusinfrastruktuuri. Luomus säilyttää ja kartuttaa luontoon liittyviä kansalliskokoelmia sekä tarjoaa niitä tutkimusaineistoksi, toteuttaa tiede- ja ympäristökasvatusta ja toimii asiantuntijana luonnon...

Doctoral Students in Human-Artificial Intelligence Collaboration

The University of Helsinki (https://www.helsinki.fi/en) is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities in Europe and ranks among the top 100 international universities in the world. The Department of...

Postdoctoral Researchers in Human-Artificial Intelligence Interaction

The University of Helsinki (https://www.helsinki.fi/en) is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities in Europe and ranks among the top 100 international universities in the world. The Department of...

Universitetslektor, pedagogik

Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands mångsidigaste enhet för forskning och utbildning i pedagogik och lärarutbildning och också internationellt ansedd. Fakultetens forskning och undervisning har som mål att på bästa sätt förverkliga människans kulturella och sociala...

Yliopistonlehtori, jatkuva oppiminen

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme monialaisin, kansainvälisesti arvostettu kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tutkimus ja opetus tähtäävät ihmisen kulttuurisen ja sosiaalisen potentiaalin toteutumiseen parhaalla mahdollisella tavalla...

Projektikoordinaattori tietotekniikan alan tutkimuskeskittymiin

Helsingin yliopiston yliopistopalvelut auttavat kansainvälistä tiedeyhteisöämme keskittymään ydintehtäviinsä: tutkimukseen, opetukseen, opiskeluun ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Tutkimuspalveluissa tuotamme asiakaslähtöisesti palveluita, jotka tukevat yliopistomme kansainvälisesti...

Pages