Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on tieteenalavalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan tieteenalat menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on 450. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta.

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

SOSIAALITYÖN YLIOPISTONLEHTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.9.2021 – 31.12.2024.

Tehtävä sijoittuu erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalan lastensuojelun opintosuuntaan (Lanupe3). Erikoistumiskoulutus toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa ja se on osa Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnetin toimintaa.

Vuoden 2022 alussa aloittava lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala antaa teoreettisia ja tutkittuun tietoon perustuvia käytännöllisiä valmiuksia lastensuojelun kehittämiseen ja vaativissa asiantuntijatehtävissä toimimiseen. Yliopistonlehtori antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta ja vastaa Helsingin yliopiston vastuulla olevien kurssien toteuttamisesta (5 kurssia). Näillä kursseilla käsitellään lasten, nuorten ja perheiden asemaa yhteiskunnassa, käytännön ja teorian yhdistämistä ammatillisessa työskentelyssä, intersektionaalisuutta lastensuojelussa, rakenteellista sosiaalityötä sekä käytäntötutkimusta ja yhteiskehittämistä. Tämän lisäksi yliopistonlehtori ohjaa erikoistumiskoulutuksen tieteellis-käytännölliset lopputyöt sekä tekee yhteistyötä ja osallistuu yhteisen opetuksen järjestämiseen Tampereen yliopiston ja Sosnetin kanssa. Yliopistonlehtori ohjaa ja tarkastaa tarvittaessa myös muita opinnäytetöitä, harjoittaa oman alansa tutkimusta sekä osallistuu sosiaalityön tiimin toimintaan.

VALINTAKRITEERIT

Hakijalta edellytetään lapsi-, nuoriso- ja perhepalvelujen sosiaalityöhön soveltuvaa tohtorin tutkintoa, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä sosiaalipalveluihin, erityisesti lastensuojelun erityiskysymyksiin ja monialaiseen yhteistyöhön.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa, koska opetus annetaan pääsääntöisesti suomeksi. Hyvä ruotsin kielen taito katsotaan hakijan eduksi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös englannin kielen taitoa.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon
• tieteelliset julkaisut
• muu tieteellinen toiminta
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukseen liittyvät ansiot
• pedagoginen koulutus
• opetuksen kehittäminen
• oppimateriaalin tuottaminen
• opetusnäyte
• haastattelu.

TARJOAMME

Tehtävä tarjoaa mahdollisuuden työskennellä innostavassa, kansainvälisessä ja monitieteisessä ympäristössä. Tehtävän bruttopalkka on 3 400–5 200 euroa kuukaudessa riippuen tehtävään valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Helsingin yliopisto tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia mahdollisuuksia ja etuja kuten tukea osaamisen kehittämiseen, tutkimushankkeiden hakemiseen, kirjasto-, liikunta- ja hyvinvointipalveluita. Lue lisätietoja uramahdollisuuksista ja eduista osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta, https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal. Hakuaika päättyy 14.3.2021.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat yhtenä PDF-tiedostona:
• ansioluettelo
• numeroitu julkaisuluettelo, johon on lihavoitu tämän tehtävän kannalta viisi merkittävintä julkaisua
• selvitys (enintään 3 sivua) kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa
• selvitys (enintään 3 sivua) tieteellisestä toiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, kansainvälinen tieteellinen työskentely, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja oma rooli siinä)
• yhden sivun mittainen selvitys hakijan perehtyneisyydestä sosiaalipalveluihin, erityisesti lastensuojelun erityiskysymyksiin ja monialaiseen yhteistyöhön.

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivulta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/opet....

LISÄTIETOA

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Maritta Törrönen, maritta.l.torronen(at)helsinki.fi.

Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Minna Maunula, minna.maunula(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

14.03.2021 23:59 EET