Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Vertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Helsingin yliopisto on sitoutunut tasa-arvoiseen rekrytointiin.

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on tieteenalavalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan tieteenalat menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on 500. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: https://www2.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta.

Helsingin yliopiston sosiaalityön tieteenalan tutkimustoiminta kohdentuu yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin ilmiöihin, esimerkiksi hyvinvointiin elämänkulun eri vaiheissa, relationaalisuuteen, yhteisöjen toimintaan, sosiaalisiin ongelmiin sekä arkielämän haasteisiin. Sosiaalityön oppiaine vastaa suomenkielisen opetuksen lisäksi myös valtakunnallisesta ruotsinkielisestä sosiaalityöntekijöiden koulutuksesta yhteistyössä Svenska social- och kommunalhögskolanin kanssa. Lue lisää sosiaalityön tieteenalasta: https://www2.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta/tutkimus/tiete....

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

SOSIAALITYÖN YLIOPISTONLEHTORIA

vakinaiseen työsuhteeseen 1.8.2021 lukien tai sopimuksen mukaan.

Haettavana oleva sosiaalityön yliopistonlehtoraatti kiinnittyy vahvasti sosiaalityön asiantuntijuuteen, sosiaalityön menetelmien ja sosiaalipalvelujen tutkimukseen ja opetukseen, jotka ovat erityisen merkityksellisiä sosiaalityön kandi- ja maisteritutkintoa suorittaville ja lainsäädännön mukaista sosiaalityöntekijän pätevyyttä tavoitteleville opiskelijoille. Tutkimusta ja opetusta toteutetaan tiiviissä ja monitieteisessä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimijoiden kanssa. Yliopistonlehtorin odotetaan tekevän tutkimusta tehtävän alaan liittyen sekä ohjaavan ja tarkistavan opinnäytteitä. Tehtävä sijoittuu sosiaalitieteiden kandi- ja maisteriohjelmaan sosiaalityön opintosuuntaan.

Sosiaalityön tieteenalalla on tiiviit kansainväliset ja kansalliset yhteistyöverkostot. Pääkaupunkiseudulla toimii muun muassa käytäntöjen tutkimusyhteisöt osaamiskeskus SOCCA ja Heikki Waris -instituutti sekä ruotsinkieliset sosiaalialan kehittämiskeskukset FSKC ja Mathilda Wrede -instituutti.

VALINTAKRITEERIT

Hakijalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Tutkimus- ja opetusansioiden lisäksi arvostamme sosiaalityön käytäntöjen asiantuntijuutta ja näyttöjä alan verkostojen kanssa tehdystä yhteistyöstä. Menetelmälliset valmiudet ja kiinnostus ohjata erilaisista metodisista lähtökohdista tehtäviä opinnäytteitä ovat eduksi tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa, koska opetus annetaan pääsääntöisesti suomeksi. Lisäksi edellytetään vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista ruotsin kielen taitoa. Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa tarvitaan myös englannin kielen taitoa.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon:
• tieteelliset julkaisut ja muu tieteellinen toiminta
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukseen liittyvät ansiot sekä pedagoginen koulutus, opetuksen kehittäminen ja oppimateriaalin tuottaminen
• opetusnäyte
• haastattelu.

TARJOAMME

Tehtävä tarjoaa mahdollisuuden työskennellä innostavassa, kansainvälisessä ja monitieteisessä ympäristössä. Tehtävän bruttopalkka on 3 400–5 200 euroa kuukaudessa riippuen tehtävään valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Helsingin yliopisto tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia mahdollisuuksia ja etuja kuten tukea osaamisen kehittämiseen, tutkimushankkeiden hakemiseen, kirjasto-, liikunta- ja hyvinvointipalveluita. Lue lisätietoja uramahdollisuuksista ja eduista osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ura-ja-avoimet-tyopaikat.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta, https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal. Hakuaika päättyy 25.4.21.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat yhtenä PDF-tiedostona:
• ansioluettelo
• numeroitu julkaisuluettelo, johon on lihavoitu tämän tehtävän kannalta viisi merkittävintä julkaisua
• selvitys (enintään 3 sivua) kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa
• selvitys (enintään 3 sivua) tieteellisestä toiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, kansainvälinen tieteellinen työskentely, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja oma rooli siinä
• selvitys (enintään 1 sivu) sosiaalityön käytännön kokemuksesta ja erilaisten työhön liittyvien verkostojen kanssa tehdystä yhteistyöstä

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivulta: https://www2.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/ope....

Liitteet kootaan YHDEKSI pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti: tehtävän ala_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tarvita.

LISÄTIETOA

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Maritta Törrönen, maritta.l.torronen@helsinki.fi

Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Minna Maunula, minna.maunula@helsinki.fi.

Haku päättyy

25.04.2021 23:59 EEST