Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on tieteenalavalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan tieteenalat menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on noin 500. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: https://www2.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta.

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

SOSIAALIPSYKOLOGIAN YLIOPISTONLEHTORIA

vakinaiseen työsuhteeseen 1.1.2022 alkaen.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä sekä harjoittaa oman alansa tutkimusta. Valittavan yliopistonlehtorin tutkimus tukee tai täydentää sosiaalipsykologian yksikön tutkimuksen painopisteitä: https://www2.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta/tutkimus/tiete.... Tehtävään valittavan opetus tulee sijoittumaan sosiaalitieteiden kandi- ja maisteriohjelmien sosiaalipsykologian opintosuuntaan sisältäen sosiaalipsykologiassa käytettävien kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien opetusta.

VALINTAKRITEERIT

Hakijalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, näyttöä menestyksekkäästä tutkimus- ja opetustoiminnasta sosiaalipsykologian keskeiseksi lukeutuvalla tutkimusalueella sekä opetus- ja/tai tutkimusnäyttöä kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien hallinnasta. Lisäksi hakijalle luetaan eduksi monipuolinen metodinen osaaminen ja erilaisista metodologisista lähestymistavoista kumpuavien opinnäytetöiden ohjauskokemus. Valinnassa huomioidaan myös hakijan pedagogiset taidot ja kiinnostus kehittää niitä lisää.

Tehtävään valittavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen, jolla annetaan pääosa opetuksesta. Lisäksi hänellä tulee olla vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Hyvä englannin kielen taito katsotaan välttämättömäksi, koska osa opetuksesta ja ohjauksesta annetaan englanniksi.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon

• tieteelliset julkaisut ja muu tieteellinen toiminta
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukselliset ansiot sekä pedagoginen koulutus, kokemus opetuksen kehittämisestä ja oppimateriaalin tuottamisesta
• opetusnäyte
• haastattelu.

PALKKA

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä innostavassa, kansainvälisessä ja monitieteisessä ympäristössä. Tehtävän bruttopalkka on 3 400–5 200 euroa kuukaudessa riippuen tehtävään valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Helsingin yliopisto tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia mahdollisuuksia ja etuja kuten tukea osaamisen kehittämiseen, tutkimushankkeiden hakemiseen, kirjasto-, liikunta- ja hyvinvointipalveluita. Lue lisätietoja uramahdollisuuksista ja eduista osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ura-ja-avoimet-tyopaikat.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyy 31.5.2021

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat yhtenä PDF-tiedostona:

• ansioluettelo
• numeroitu julkaisuluettelo, jossa julkaisut on ryhmitelty julkaisukategorioittain ja johon on lihavoitu tämän tehtävän kannalta viisi merkittävintä julkaisua
• selvitys (enintään 3 sivua) kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa
• selvitys (enintään 3 sivua) tieteellisestä toiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, kansainvälinen tieteellinen työskentely, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja oma rooli siinä)

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivulta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/opet....

Liitteet kootaan yhteen yhdeksi pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti:
tehtävän ala_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tarvita.

LISÄTIETOA

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Inga Jasinskaja-Lahti, inga.jasinskaja@helsinki.fi
Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Minna Maunula, minna.maunula@helsinki.fi.

Haku päättyy

31.05.2021 23:59 EEST