Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta sekä niiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunta vastaa myös translationaalisen lääketieteen (TransMed) maisteriohjelmasta, ja järjestää psykoterapeuttikoulutusta, joka on terveydenhuollon ammattihenkilöstön jatkokoulutukseen verrattavaa täydennyskoulutusta. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii terveydenhuollon merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja yhteiskunnallisena vaikuttajana, ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Tiedekunnan päämääränä on pysyä tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien joukossa ja vakiinnuttaa ja vahvistaa asemaansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta muodostaa yhdessä HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan ja Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) kanssa Akateemisen lääke- ja biolääketiedekeskittymän, ja lukeutuu Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukkoon.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunta hakee

PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSEN YLIOPISTONLEHTORIA

osa-aikaiseen (50 %) viiden vuoden määräaikaiseen tehtävään 1.10.2021 - 30.9.2026. Tehtävän opetuskieli on suomi. Tehtävän ala voi olla kliininen psykologia tai lääketiede. Toimi sijoittuu psykoterapeuttikoulutuksen vastuualueelle.

Yliopistonlehtori suunnittelee, toteuttaa ja kehittää psykoterapeuttikoulutuksen opetusta ja tutkimustoimintaa yhteistyössä psykoterapeuttikoulutusten johtoryhmän kanssa. Tehtävänä on järjestää eri psykoterapeuttikoulutusohjelmien yhteisiä seminaareja ja toimia niissä opettajana, koordinoida ja ohjata yliopiston itse järjestämien ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettavien koulutusten kehittämistä ja toteutusta, sekä osallistua valtakunnalliseen psykoterapeuttikoulutusten toteutuksen seurantaan. Yliopistonlehtori voi lisäksi ohjata alan opinnäytetöitä sekä harjoittaa itsenäistä tutkimustyötä.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa lääketieteen tai psykologian tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Tehtävän hoito edellyttää myös käytännön perehtyneisyyttä opetusalaan ja alueen tutkimukseen. Psykoterapeuttikoulutus, pedagoginen pätevyys ja laaja-alainen perehtyneisyys psykoterapiatutkimukseen katsotaan erityisiksi ansioiksi.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon psykologian, psykiatrian ja psykoterapian alueelta olevat tieteelliset julkaisut ja muu tieteellinen toiminta, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, opetuksen kehittämishankkeet, taito tuottaa oppimateriaalia ja muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyte.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hän antaa opetusta. Hänellä tulee olla suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Yliopistonlehtorin palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5-7 Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Kyseisen osa-aikaisen tehtävän osalta kuukausipalkka olisi tehtävässä noin 1830- 2593 euroa riippuen tehtävään valitun ansioista ja työkokemuksesta.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo, julkaisuluettelo, lääketieteellisen tiedekunnan ohjeiden mukaan jäsennelty selvitys kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa (ks. https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toihi...), sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan.

Hakemus osoitetaan Helsingin yliopiston psykologian ja logopedian osaston johtajalle ja jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakuaika päättyy 31.8.2021.

Haku päättyy

31.08.2021 23:59 EEST