Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja tutkimuksen saralla sekä palvelu- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville.
www.helsinki.fi

UniPID (Finnish University Partnership for International Development) on suomalaisten yliopistojen yhteistyöverkosto, joka vahvistaa globaalin vastuun ja globaalin etelän näkökulmia yliopistojen koulutuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa sekä tukee yliopistojen kansainvälisiä kumppanuuksia kestävien kehityspolkujen edistämiseksi. UniPID-verkostoa koordinoidaan Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa.
www.unipid.fi

Etsimme joukkoomme

PROJEKTISUUNNITTELIJAA

koordinoimaan ja kehittämään UniPID-verkoston verkko-opintokokonaisuutta määräajaksi 1.6.2021-31.12.2022

UniPID koordinoi ja rahoittaa yliopistojenvälistä monitieteellistä verkko-opintokokonaisuutta, joka tarjoaa jäsenyliopistojen opiskelijoille vuosittain 10-18 kurssia globaalin kestävän kehityksen teemoissa. Ohjelma tarjoaa myös mahdollisuuksia opetusyhteistyöhön ja jaettuun oppimiseen globaalin etelän kumppaniyliopistojen kanssa. Verkko-opintokokonaisuuden kehittäminen kuuluu verkoston tärkeimpiin strategisiin prioriteetteihin.

Projektisuunnittelija koordinoi ja hallinnoi UniPID:n verkko-opintokokonaisuutta ja kurssiyhteistyötä, toimien opettajien, opiskelijoiden ja opintohallinnon yhteyshenkilönä sekä hallinnoiden kurssirahoitusta. Tehtäviin kuuluu lisäksi opintokokonaisuuden toiminnan raportointia ja tiedottamista sekä kurssien laadun monitorointia ja kehittämistoimia yhdessä verkoston opettajien ja johtoryhmän kanssa. Projektisuunnittelija hoitaa lisäksi UniPID:n tohtorikoulutuksen tuen toimintoja, ml. DocNet-verkoston hallinnointi ja toiminnan suunnittelun koordinointi sekä muita koulutusyhteistyöhön liittyviä tehtäviä, ml. mahdolliset opetuksen avustavat tehtävät.

Sinusta

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta erilaisista hallinnon ja viestinnän tehtävistä sekä sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa.

Arvostamme lisäksi:
- kiinnostusta kansainvälisiin kestävän kehityksen ja globaalin vastuun kysymyksiin;
- pedagogista koulutusta tai kokemusta, ja erityisesti verkkopedagogista osaamista sekä verkko-opetusympäristöjen tuntemusta;
- suomalaisen korkeakouluympäristön ja -hallinnon tuntemusta;
- innostusta, motivaatiota ja halua kehittää omaa työtä;
- itsenäistä työotetta ja aloitteellisuutta;
- hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja;
- yhteistyökykyä ja tiimityötaitoja; ja
- halua työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä.

Meistä

UniPID-verkosto tarjoaa mahdollisuuden työskennellä monitahoisessa työympäristössä korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja kansainvälisten kehityskysymysten saralla. Tehtävä toimii näköalapaikkana myös ajankohtaisiin kansallisiin keskusteluihin ja pyrkimyksiin sisällyttää kestävän kehityksen ja globaalivastuun teemoja yhä enemmän suomalaiseen korkeakoulutukseen. Projektisuunnittelija työskentelee osana UniPID:n dynaamista, kansainvälistä asiantuntijatiimiä, verkostoa johtavan projektipäällikön alaisuudessa. Sitoutuneessa tiimissämme tuetaan niin jokaisen yksilöllistä kuin koko tiimin työn kehittämistä. Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä sekä mahdollisuuden oman työn joustavaan ja itsenäiseen suunnitteluun.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasokartan tasoon 7-8 ja lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Palkka on n. 2500-2900 euroa kuukaudessa henkilön koulutustason ja kokemuksen mukaan. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Kiinnostuitko?

Hakemus jätetään Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevia sisäisiä hakijoita pyydetään jättämään hakemuksensa SAP HR-portaalissa. Odotamme hakemustasi sähköisen rekrytointijärjestelmämme kautta viimeistään 15.4.2021.

Hakuasiakirjat toimitetaan SAP-HR/eRekry -järjestelmän kautta liitteinä. SAP-HR:n/eRekryn hakijaprofiilia ei tarvitse muilta osin täyttää. Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää pdf-tiedostona:
1. Ansioluettelo/CV (nimetään: sukunimi_etunimi_CV)
2. Motivaatiokirje (nimetään: sukunimi_etunimi_motivaatiokirje)

Lisätietoja tehtävästä antaa UniPID:n johtaja, projektipäällikkö Johanna Kivimäki, puh: 050 407 3681, sähköposti: johanna.a.kivimaki@helsinki.fi

Haku päättyy

15.04.2021 23:59 EEST