Kansalliskirjasto on kaikille avoin kulttuuriperintöorganisaatio, joka palvelee valtakunnallisesti kansalaisia, tiedeyhteisöjä ja muita yhteiskunnan toimijoita. Turvaamme Suomessa julkaistun tai Suomea koskevan julkaistun kulttuuriperinnön saatavuuden sekä välittämme ja tuotamme tietosisältöjä tutkimukselle, opiskelulle, kansalaisille ja yhteiskunnalle. Kehitämme palveluja yhteistyössä kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Kansalliskirjasto hakee DH-tutkimusyksikköön Mikkeliin

Projektisuunnittelijaa

tutkijaresidenssiin määräaikaiseen työsuhteeseen 2.1.2022 alkaen (aloitusaika sovittavissa). Residenssin pilottiluonteisuuden vuoksi tarjolla on noin vuoden määräaikainen työsuhde vuoden 2022 alusta alkaen. Tehtävän kesto määrittyy valittavan henkilön tutkimusuran vaiheen ja kokemuksen mukaan.

Tutkimusresidenssissä tehtävään valittava henkilö osallistuu oman tutkimuksensa suunnitteluun, kerää tutkimusaineistoaan sekä kehittää tutkijaresidenssipilottia. Tutkijaresidenssipilotti on ajateltu tutkimusaineiston muodostamisvaiheessa toimivalle tutkijalle esimerkiksi väitöskirja-artikkeliaineiston keräämiseen. Tehtävä soveltuu myös edistyneemmälle tutkijalle sopimuksen mukaan.

Residenssissä on tutkimuskäytössä tekijänoikeudenalainen digitoitu sanomalehtiaineisto, jonka pitkäjänteinen tutkimuskäyttö on muutoin tekijänoikeudellisista syistä haastavaa: digi.kansalliskirjasto.fi –palvelun aineistoja vuosilta 2019 – 2022. Pilotissa tarjotaan sanomalehtiä 50% eli yli viisi miljoonaa sivua enemmän kuin on saatavilla avoimessa verkkokäytössä, mikä antaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia digitaalisten ihmistieteiden osaajalle. Aineiston käsittely on tekijänoikeudellisista syistä tehtävä kirjaston tiloissa. Digi.kansalliskirjasto.fi sisältää myös muuta tekijänoikeudenalaista aineistoa, jota residenssissä voisi käyttää.

Projektisuunnittelija tulee työskentelemään tutkimustyön lisäksi yhteistyössä residenssipilottiin osallistuvan henkilöstön kanssa ja osallistumaan residenssimallin kehittämiseen. Yhteistyössä voidaan tukea esimerkiksi lisärahoituksen hakua tai tiedonlouhintaa. Mikkelin yliopistokeskuksen tutkijaverkostot ovat käytettävissä. Jos tehtävään valittu on väitöskirjan tekijä, väitöskirjan ohjaajien tai vähintään yhden heistä toivotaan osallistuvan residenssin alku- ja loppupalaveriin ja sitoutuvan keskustelemaan aineiston käyttön liittyvistä kysymyksistä työn aikana.

Arvostamme tehtävän hoitamiseen soveltuvaa korkeakoulututkintoa esimerkiksi historian, kulttuurintutkimuksen, yhteiskunta-, kauppa- tai kielitieteiden alalta, kokemusta digitaalisten aineistojen keräämisestä ja analysoinnista, hyviä yhteistyötaitoja, ongelmanratkaisu- ja organisointitaitoja sekä hyvää kirjallista ja suullista suomen- ja englannin kielen taitoa.

Hakijan eduksi luetaan kiinnostus Kansalliskirjaston digitaalisiin aineistoihin, residenssissä tehtävän tutkimuksen linkittyminen Etelä-Savon maakunnallisiin vahvuuksiin ruokaan, veteen tai metsään ja kokemus digitalisaatiosta.

Pilotti toteutetaan yhteistyössä Mikkelin yliopistokeskuksen kanssa. Residenssiä on suunniteltu Digitaalinen avoin muisti -hankkeessa.

Tehtävän palkka on noin 2500-3200 euroa kuukaudessa riippuen tehtävään valittavan henkilön osaamisesta ja kokemuksesta. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Työskentelypisteesi sijaitsee Mikkelissä.

Kerromme tarvittaessa lisää aineistoista ja niiden mahdollisuuksista tutkimukselle.

Lisätietoja tehtävästä antavat rekrytoiva esihenkilö suunnittelupäällikkö Minna Kaukonen, tavoitettavissa parhaiten 15.11. klo 12 – 15 ja 24.11. klo 12 - 15 (minna.kaukonen(at)helsinki.fi, puh. 0294121450) ja Liisa Näpärä (liisa.napara(at)helsinki.fi, puh. 0294121411), tavattavissa parhaiten 17.11. klo 9-12 ja 18.11. klo 9-11.

Hakuaika tehtävään päättyy 6.12.2021. Huomioithan, että tutustumme hakemuksiin jo hakuaikana.

Jätä hakemuksesi Helsingin yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR-portaalissa (Ura ja työ -kohdasta).

Hakemukseen tulee liittää seuraavat dokumentit yhtenä pdf-tiedostona:
• Curriculum Vitae
• Julkaisulista (ja/tai linkki graduun/väitöskirjaan)
• Saatekirje, joka perustelee hakijan motivaation ja tutkimuskohteet ja erityisesti digitaalisiin ihmistieteisiin liittyvän kokemuksen
• Väitöskirjan tekijältä väitöskirjan ohjaajien/ohjaajan sitoumuskirje tukemisesta residenssityössä

Haku päättyy

06.12.2021 23:59 EET