Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja tutkimuksen saralla sekä palvelu- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville.
www.helsinki.fi

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee Helsingissä Viikin kampuksella, johon kuuluu myös Hyytiälän metsäasema Juupajoella. Tiedekuntamme missio on uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, jota toteutamme tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen avulla. Keskeisimmät koulutus- ja tutkimusalamme ovat elintarvike-, maatalous-, metsä- ja ravitsemustieteet, mikrobiologia sekä taloustieteet eli hallussamme on koko luonnonvarojen ketju pellosta pöytään, metsätieteet maaperän kemiasta markkinointiin sekä toiminnan ympäristövaikutukset. Tiedekunnastamme valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.
https://www2.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta hakee

PROJEKTI-INSINÖÖRIÄ

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.3.2022-28.2.2023.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on aloittanut Living Lab tutkimusalustan rakentamisen Hyytiälän metsäaseman puisiin uudisrakennuksiin. Tutkimusalusta tulee olemaan osa kansainvälistä puurakennuksia tutkivaa verkostoa. Projektiin haetaan mittaustekniikan asiantuntijaa, jonka tehtävänä on suunnitella ja rakentaa Living Labin jatkuvatoimisia mittaus- ja aineistokeruujärjestelmiä rakenteilla oleviin CLT-rakennuksiin. Mittauksilla tutkitaan muun muassa rakennusten vanhenemista, mihin liittyen mitattavia asioita ovat mm. puun kosteus eri osissa CLT-rakenteita, rakenteiden siirtymät ja sisäilman laatu. Rakennusten valmistumisen jälkeen tutkitaan lisäksi ihmisten viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä muuntelemalla valaistusta tai huoneen pintamateriaaleja.

Tehtävään hakijalta edellytetään teknisen alan tutkintoa (esim. AMK-insinööri, DI) mittaustekniikan ja siihen liittyvän aineistojen keruun alalta. Tehtävän hoitaminen edellyttää mittalaitteiden asennuksen osaamista. Eduksi katsotaan myös rakennustekniikan ja LVIAS –tekniikoiden tuntemus.

Tehtävän sijaintipaikka voi olla joko Hyytiälässä Juupajoella tai Viikissä Helsingissä. Tehtävä vaatii oma-aloitteisuutta ja tiimityötaitoja. Työssä tarvitaan suomen lisäksi englanninkieltä.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasolle 9-10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, jolloin bruttopalkka on noin 3500-4500 euroa kuukaudessa. Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Hakijoilta pyydetään yhtenä PDF-tiedostona:
- vapaamuotoinen motivaatiokirje (max 1 sivu)
- CV
- julkaisuluettelo
- kahden suosittelijan yhteystiedot

Jätä hakemuksesi tehtävään rekrytointijärjestelmämme kautta Hae työpaikkaa -linkistä 31.1.2022 mennessä. Yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää osoitteessa https://msap.sap.helsinki.fi

• Lisätietoja tehtävästä antaa varadekaani, professori Laura Alakukku, laura.alakukku(at)helsinki.fi, 02941 58682
• Lisätietoa rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Mirkka Juntunen mirkka.juntunen(at)helsinki.fi

Haku päättyy

31.01.2022 23:59 EET