Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on oppiainevalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan oppiaineet menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on noin 500. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: https://www2.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta.

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

OPETUSAVUSTAJIA

opetus- ja tutkimushenkilöstön avuksi erilaisiin opetuksen tukitehtäviin lukuvuodeksi 2021-2022. Osa työsuhteista solmitaan vain syyslukukaudeksi 2021. Työ alkaa 16.8. tai sopimuksen mukaan. Kerro hakemuksessasi, milloin voisit aloittaa ja kuinka pitkäksi aikaa työtä haet.

Opetusavustajan tehtävää voivat hakea vain Helsingin yliopistossa valtiotieteellistä perustutkintoa suorittavat opiskelijat. Työ edellyttää hyviä tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Englannin ja ruotsin kielen taito on eduksi.

Työnkuvaan kuuluu muun muassa opetuksen tukena käytettävän Moodle-oppimisympäristön käyttämistä sekä henkilökunnan avustamista sen käyttämisessä, opintojaksoihin liittyvien käytännön järjestelyjen toteuttamista (mm. opiskelijoiden ryhmäjakojen toteuttaminen, opintojaksoihin liittyvissä asioissa tiedottamista opiskelijoille, opetuksen aikataulutuksesta huolehtiminen), opetuksen verkkotallentamiseen liittyviä tehtäviä sekä muita opetuksen käytännön toteuttamiseen liittyviä tehtäviä. Syksyllä 2021 opetusavustajia tarvitaan erityisesti avuksi etäopetuksen toteuttamiseen.

Työstä maksetaan tuntiperusteisesti 14,50 €/tunti. Työ alkaa 16.8.2021. Kuukausittainen työaika vaihtelee 10 ja 60 tunnin välillä. Työaika on kuitenkin vähintään 10 h/kk. Tehtävän työn määrä vaihtelee kuukausittain riippuen siitä, kuinka paljon työtehtäviä on tarjolla ja kuinka avustajilla on valmiuksia ottaa tehtäviä vastaan.

Hakemukseen tulee liittää lyhyt, korkeintaan yhden sivun pituinen vapaamuotoinen hakemus ja CV. Hakemus liitteineen toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona Helsingin yliopiston sähköiseen järjestelmään alla olevan Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta, https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal.

Haku päättyy lauantaina 31.7.2021. Hakemukset käsitellään hakuajan päättymisen jälkeen.
Lisätietoja antaa yliopistonlehtori Markku Sippola (markku.sippola@helsinki.fi).

Haku päättyy

31.07.2021 23:59 EEST