Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta sekä niiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunta vastaa myös translationaalisen lääketieteen (TransMed) maisteriohjelmasta, ja järjestää psykoterapeuttikoulutusta, joka on terveydenhuollon ammattihenkilöstön jatkokoulutukseen verrattavaa täydennyskoulutusta. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii terveydenhuollon merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja yhteiskunnallisena vaikuttajana, ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Tiedekunnan päämääränä on pysyä tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien joukossa ja vakiinnuttaa ja vahvistaa asemaansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta muodostaa yhdessä HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan ja Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) kanssa Akateemisen lääke- ja biolääketiedekeskittymän, ja lukeutuu Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukkoon.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan psykologian ja logopedian osasto hakee

YLIOPISTONLEHTORIA

määräaikaiseen osa-aikaiseen (50%) työsuhteeseen 1.1.2022 – 31.12.2026

Tehtävän ala on neuropsykologia. Opetusalueena on lapsia koskeva kliininen neuropsykologia osana neuropsykologian valtakunnallista erikoispsykologikoulutusta. Tehtävän opetuskieli on suomi.

Yliopistonlehtori suunnittelee, toteuttaa ja kehittää lasten neuropsykologian opetusta neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksessa, ohjaa alan opinnäytetöitä sekä väitöskirjoja, ja harjoittaa itsenäistä tutkimustyötä. Yliopistonlehtori voi antaa myös erikoispsykologikoulutukseen kuuluvaa työnohjausta.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Valittavalta edellytetään myös neuropsykologian erikoispsykologikoulutusta. Tehtävän hoito edellyttää sekä kokemusta psykologian yliopistotasoisesta seminaari- ja luento-opetuksesta että käytännön perehtyneisyyttä tehtävänalaan.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon erityisesti kliinisen neuropsykologian alueelta olevat tieteelliset julkaisut, sekä muu tieteellinen toiminta, hankittu tutkimusrahoitus, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, opetuksen kehittämishankkeet, taito tuottaa oppimateriaalia, ja muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyte. Myös neuropsykologian työnohjaajapätevyys ja muu ammatillinen pätevöityminen huomioidaan.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hän antaa opetusta. Hänellä tulee olla suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Yliopistonlehtorin palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5 - 7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo, julkaisuluettelo, lääketieteellisen tiedekunnan ohjeiden mukaan jäsennelty selvitys kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa (ks., sekä muut asiakirjat jotka voivat vaikuttaa valintaan).
https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toihi...

Hakemus liitteineen jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR –portaalin kautta.

Hakuaika päättyy 15.8.2021.

Lisätietoja tehtävistä antaa psykologian ja logopedian osaston johtaja professori Laura Hokkanen; laura.hokkanen(at)helsinki.fi, ja Medicum yksikön johtaja Eero Mervaala; eero.mervaala(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

15.08.2021 23:59 EEST