Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Helsingin yliopisto on sitoutunut tasa-arvoiseen rekrytointiin.

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

MAAILMANPOLITIIKAN YLIOPISTONLEHTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2022 - 31.12.2022.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä sekä harjoittaa oman alansa tutkimusta.

VALINTAKRITEERIT

Hakijalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Arvostamme erityisesti globaalin poliittisen talouden osaamista, johon kuuluu talousteorioiden ja maailmanpolitiikan teorioiden hallinta sekä yhteiskuntatieteiden metodologian ja filosofian tuntemus. Määräaikaiseen tehtävään valittavalta odotetaan valmiutta opettaa monipuolisesti globaalin poliittisen talouden sisältöjä sekä kandi- että maisteritasolla. Opetettavaksi tulevat ainakin kurssit Globaali poliittinen talous (kanditasolla) ja Governance of the world economy and its future (maisteritasolla). Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään kokemusta tutkielmien ohjaamisesta. Tehtävään valittavalla on oltava hyvä englannin kielen taito, koska merkittävä osa opetuksesta tapahtuu englanninkielisessä maisteriohjelmassa.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon
• tieteelliset julkaisut ja muu tieteellinen toiminta
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukselliset ansiot, pedagoginen koulutus, kokemus opetuksen kehittämisestä ja oppimateriaalin tuottamisesta
• haastattelu

TARJOAMME

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä innostavassa, kansainvälisessä ja monitieteisessä ympäristössä. Tehtävän bruttopalkka on 3 400–5 200 euroa kuukaudessa riippuen tehtävään valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakevat SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyy 15.8.21.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat yhtenä PDF-tiedostona:
• ansioluettelo
• numeroitu julkaisuluettelo, johon on lihavoitu tämän tehtävän kannalta viisi merkittävintä julkaisua
• selvitys (enintään 3 sivua) kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa
• selvitys (enintään 3 sivua) tieteellisestä toiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, kansainvälinen tieteellinen työskentely, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja oma rooli siinä).

Lue tarkemmat ohjeet ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä osoitteesta: https://www2.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/ope....

Liitteet kootaan yhteen YHDEKSI pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti: tehtävän ala_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia, ei tarvita.

LISÄTIETOA

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Heikki Patomäki, heikki.patomaki@helsinki.fi.
Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Minna Maunula, minna.maunula@helsinki.fi.

Lue lisää tieteenalasta osoitteesta: https://www2.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta/tutkimus/tiete....

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on tieteenalavalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan tieteenalat menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on noin 500. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: https://www2.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta.

Haku päättyy

15.08.2021 23:59 EEST