Haemme Viikin normaalikouluun perusopetuksen

LUOKANOPETUKSEN PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.9.2021 - 31.7.2022.

Tehtävä koostuu 16 opetustunnista viikossa pääasiassa luokilla 1-6 seuraavasti:

• noin kymmenen tuntia viikossa tiimityöskentelyä luokilla 2-4 yhteisopettajuuden periaatteiden mukaisesti
• resurssiopettajana toimimista luokilla 1-9.

Sinulta edellytetään muodollista pätevyyttä luokanopetuksessa ja sinulle on eduksi päätoiminen perusopetuksen opetuskokemus, joka on kestänyt vähintään kaksi vuotta kelpoisuuden saavuttamisen jälkeen. Sinulla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986.)

Edellytämme sinulta hyviä ja monipuolisia valmiuksia erityisesti yhteisopettajuuden kehittämiseen. Haluamme myös kuulla aiemmista oman ammattitaidon kehittämisnäytöistäsi ja opetusteknologian pedagogisen käytön osaamisestasi.

Edellä kuvattujen ammatillisten valmiuksien lisäksi toivomme sinun soveltuvan avoimeen ja yhteisölliseen työyhteisöömme.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän harjoittelukoulujen opetushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 4–5. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Tehtävä täytetään neljän kuukauden koeajalla.

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa –linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR-portaalin kautta. Liitä hakemukseesi ansioluettelosi. Hakuaika päättyy 8.8.2021.

Lisätietoja tehtävästä antaa perusopetuksen alaluokkien rehtori Kimmo Koskinen kimmo.i.koskinen (at)helsinki.fi. Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa hr-koordinaattori Katariina Koistinen katariina.koistinen(at)helsinki.fi

Työsuhteeseen otettavan on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä ote rikosrekisteristä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504 3 §).

Viikin normaalikoulu on Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan kuuluva opettajaksi opiskelevien harjoittelukoulu, jossa toimivat perusopetuksen luokat 1-6 ja 7-9 sekä lukio. Koulussa on noin 940 oppilasta ja opiskelijaa. Opetus- ja muuta henkilöstöä on noin 100. Vuosittain koulussa suorittaa opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvan harjoittelun noin 300 luokanopettajaksi ja aineenopettajaksi opiskelevaa. Helsingin yliopiston harjoittelukouluna Viikin normaalikoulun toiminta on tutkimusperustaista.

Haku päättyy

08.08.2021 23:59 EEST