Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja tutkimuksen saralla sekä palvelu- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville.
www.helsinki.fi

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee Viikin kampuksella ja missiomme on uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, jota toteutamme tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen avulla. Keskeisimmät koulutus- ja tutkimusalamme ovat elintarvike-, maatalous-, metsä- ja ravitsemustieteet sekä niihin liittyvät mikrobiologia ja taloustieteet eli hallussamme on koko luonnonvarojen ketju pellosta pöytään, metsätieteet maaperän kemiasta markkinointiin sekä toiminnan ympäristövaikutukset. Tiedekunnastamme valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.
www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta

Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto on yksi kuudesta maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan osastoista. Osaston tehtävänä on kansainvälisesti arvostettu ja laadukas tieteellinen tutkimus edustamillaan aloilla sekä tutkimukseen perustuva ylin opetus Suomessa. Osasto vastaa elintarviketieteiden kandiohjelmasta sekä monikielisistä elintarviketieteiden maisteriohjelmasta ja ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelmasta. Osastolla on vastuu myös tiedekunnan kemian opetuksesta. Osastolla on käytettävissään ajanmukaiset analyyttiset laitteistot sekä prosessilaboratoriot. Yhteydet alan elinkeinoelämään ovat aktiiviset ja hyvät. Osastolla työskentelee noin 90 henkilöä, joista suuri osa ulkopuolisella tutkimusrahoituksella. Vuosittain kandiohjelmassa aloittaa 60 uutta opiskelijaa ja maisteriohjelmissa noin 100 opiskelijaa. Tohtorikoulutettavien määrä on noin 30.
https://www2.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/tutki...

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta hakee

LABORATORIOTEKNIKKOA/LABORATORIOINSINÖÖRIÄ

toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään 1.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolle.

Tehtävään valittavalta edellytetään perehtyneisyyttä kemialliseen analytiikkaan. Eduksi katsotaan analyysilaitteiden huolto-osaaminen. Tehtävään valittava vastaa kemian kurssilaboratorioiden toiminnasta sekä niiden analyysilaitteiden (esim. AAS, FTIR, kaasu- ja nestekromatografit, spektrometri, pH mittarit) ylläpidosta ja käytöstä. Henkilö osallistuu yhdessä osaston muun teknisen henkilökunnan kanssa laboratoriokemikaalien ja laitteiden hankintaan, kemikaalirekisterin ylläpitoon sekä laboratoriotyöskentelyn laatuun ja turvallisuuteen liittyviin toimiin. Työtehtäviin kuuluu osallistuminen elintarviketieteiden kandi- ja maisteriohjelmien harjoitustyökursseihin ja osastolla tehtävään tutkimustyöhön antaen tarvittavaa laiteopastusta. Tehtävässä tarvitaan suomen lisäksi englanninkieltä.

Tarjoamme vastuullisen ja mielenkiintoisen työn monipuolisessa toimintaympäristössä. Tiedekunnassa pääset tukemaan alan tutkimukseen perustuvaa, ylintä koulutusta Suomessa ja olet osa kansainvälisesti arvostettua ja laadukasta tieteellistä tutkimustoimintaa. Tehtävä antaa mahdollisuuden kehittää omaa ammattiosaamista monitieteisessä työyhteisössä. Työn tukena ovat osaston ja tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilökunta sekä Viikin kampuksen hallinto- ja tekninen henkilökunta.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskehikon tasoihin 6-8 (laboratorioteknikko) tai 8-10 (laboratorioinsinööri) hakijan koulutuksen ja ansioiden mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, jolloin bruttopalkka on noin 2300 – 3300 euroa (laboratorioteknikko) tai 2800- 4400 euroa (laboratorioinsinööri) kuukaudessa. Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Hakijoita pyydetään toimittamaan yhtenä pdf-dokumenttina (suomeksi tai englanniksi)
- motivaatiokirje (max. 1 sivu)
- ansioluettelo
- kahden suosittelijan yhteystiedot

Hakemus liitteineen jätetään Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakuaika päättyy 26.5.2021

Lisätietoja tehtävästä:
osaston johtaja professori Marina Heinonen (marina.heinonen(at)helsinki.fi, puh. 02941 58224)

Rekrytointiportaaliin ja rekrytointiprosessiin liittyvät kysymykset:
HR-koordinaattori Sari Aaltonen (sari.aaltonen(at)helsinki.fi)

Helsingin yliopisto työnantajana:
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa/miksi-ha...

Haku päättyy

26.05.2021 23:59 EEST