Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja tutkimuksen saralla sekä palvelu- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville.
www.helsinki.fi

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee Viikin kampuksella ja missiomme on uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, jota toteutamme tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen avulla. Keskeisimmät koulutus- ja tutkimusalamme ovat elintarvike-, maatalous-, metsä- ja ravitsemustieteet sekä niihin liittyvät mikrobiologia ja taloustieteet eli hallussamme on koko luonnonvarojen ketju pellosta pöytään, metsätieteet maaperän kemiasta markkinointiin sekä toiminnan ympäristövaikutukset. Tiedekunnastamme valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.
www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta

Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto on yksi kuudesta maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan osastoista. Osaston tehtävänä on kansainvälisesti arvostettu ja laadukas tieteellinen tutkimus edustamillaan aloilla sekä tutkimukseen perustuva ylin opetus Suomessa. Osasto vastaa elintarviketieteiden kandiohjelmasta sekä monikielisistä elintarviketieteiden maisteriohjelmasta ja ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelmasta. Osastolla on vastuu myös tiedekunnan kemian opetuksesta. Osastolla on käytettävissään ajanmukaiset analyyttiset laitteistot sekä prosessilaboratoriot. Yhteydet alan elinkeinoelämään ovat aktiiviset ja hyvät. Osastolla työskentelee noin 90 henkilöä, joista suuri osa ulkopuolisella tutkimusrahoituksella. Vuosittain kandiohjelmassa aloittaa 60 uutta opiskelijaa ja maisteriohjelmissa noin 100 opiskelijaa. Tohtorikoulutettavien määrä on noin 30.
https://www2.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/tutki...

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta hakee

LABORATORIOTEKNIKKOA

kahden vuoden määräaikaiseen tehtävään 15.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolle.

Tehtävä sisältää elintarvikkeiden ja raaka-aineiden kemiallista, mikrobiologista ja molekyylibiologista laboratorioanalytiikkaa. Lisäksi tehtävään kuuluu elintarvikkeiden rakennemittaukset ja elintarvikeprosessien toteuttaminen pilot mittakaavassa. Tehtävään kuuluu kokeiden suunnittelua sekä tutkimustulosten raportointia. Lisäksi tehtävä sisältää analytiikkaan liittyvien ohjeiden laatimista sekä opiskelijoiden neuvontaa mittauksissa. Tutkimusteknikko toimii työparina osaston tutkijoiden kanssa.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa laboratorioalan koulutusta (esimerkiksi laborantti tai laboratorioanalyytikko). Kokemus kemiallisesta ja mikrobiologisesta analytiikasta, elintarvikeprosesseista sekä elintarvikkeiden rakennemittauksista katsotaan eduksi. Lisäksi tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, hyvää keskittymis- ja paineensietokykyä, rauhallista työotetta myös kiiretilanteissa sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Hyvä englannin kielen taito on välttämätön.

Tarjoamme vastuullisen ja mielenkiintoisen työn monipuolisessa toimintaympäristössä. Tiedekunnassa pääset tukemaan alan tutkimukseen perustuvaa, ylintä koulutusta Suomessa ja olet osa kansainvälisesti arvostettua ja laadukasta tieteellistä tutkimustoimintaa. Tehtävä antaa mahdollisuuden kehittää omaa ammattiosaamista monitieteisessä työyhteisössä. Työn tukena ovat osaston ja tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilökunta sekä Viikin kampuksen hallinto- ja tekninen henkilökunta.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskehikon tasoihin 6-8 (laboratorioteknikko) hakijan koulutuksen ja ansioiden mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, jolloin bruttopalkka on noin 2300 – 3300 euroa (laboratorioteknikko) kuukaudessa. Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Hakijoita pyydetään toimittamaan yhtenä pdf-dokumenttina (suomeksi tai englanniksi)
- motivaatiokirje (max. 1 sivu)
- ansioluettelo
- kahden suosittelijan yhteystiedot

Hakemus liitteineen jätetään Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakuaika päättyy 3.6.2021

Lisätietoja tehtävästä:
Elintarviketieteen professori Kati Katina (kati.katina(at)helsinki.fi, puh. 0504160646)

Rekrytointiportaaliin ja rekrytointiprosessiin liittyvät kysymykset:
HR-koordinaattori Sari Aaltonen (sari.aaltonen(at)helsinki.fi)

Helsingin yliopisto työnantajana:
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa/miksi-ha...

Haku päättyy

03.06.2021 23:59 EEST