Helsingin yliopiston kemian osasto on Suomen suurin ja monipuolisin. Sen tehtävinä ovat tutkimus ja tutkimukseen perustuva opetus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Laitoksella työskentelevien henkilöiden kokonaismäärä henkilötyövuosina laskettuna on 220.

Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti (VERIFIN) on osa kemian osastoa. Instituutti tekee kiinteää yhteistyötä ulkoministeriön kanssa ja toimii kemiallisten aseiden kieltosopimuksen kansallisena viranomaisena. Lisäksi instituutti tekee soveltavaa analyyttisen kemian tutkimusta ja järjestää koulutusta kehittyvien maiden kemisteille. Instituutilla on standardin ISO/IEC 17025 mukainen akkreditointi (T073) ja sillä on kansainvälinen status Kansainvälisen kemiallisen aseiden kieltojärjestön (OPCW) toimittamien ympäristö- ja biolääketieteellisten näytteiden analysointiin.

Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti hakee

LABORATORIOPÄÄLLIKKÖÄ

Tehtävä on vakituinen ja täytetään kuuden kuukauden koeajalla 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Laboratoriopäällikkö toimii VERIFINin analyysilaboratoriossa, vastuualueenaan kaasukromatografia-massaspektrometria (GC-MS). Tehtävänä on mm. kehittää uusia analyyttisiä menetelmiä kemiallisille taisteluaineille ympäristönäytteistä ja myrkkyaltistuksen toteamiseen biolääketieteellisistä näytteistä (mm. plasma).

Edellytykset:
Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään vähintään maisterin tutkintoa kemian alalta (orgaaninen, analyyttinen, farmaseuttinen tai vastaava). Työn menestyksellistä hoitamista varten kandidaatilta toivotaan kaasu¬kromatografisten erotusmenetelmien ja massa-spektrometristen analyysimenetelmien hallitsemista. Tilastollisten menetelmien (kuten pää-komponenttianalyysi) tuntemus luetaan eduksi. Osa tutkimuksesta on luonteeltaan yhteistyötutkimusta sekä kotimaassa että ulkomailla edellyttäen luovaa ajattelua ja menetelmien soveltamista vaihtelevissa ympäristöissä. Arvostamme hakijassa erityisesti hyvää ryhmätyöskentelytaitoa, joustavuutta ja matkustushalukkuutta, sekä sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, koska tehtäviin kuuluu opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen instituutin kansainvälisillä koulutuskursseilla.

Palkkaus:
Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilökunnan vaativuustasokartan tasoon 9-10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Käytännössä palkka sijoittuu 3200-4000 euroon kuukaudessa valittavan henkilön osaamisesta ja kokemuksesta riippuen.

Hakeminen:
Hae tehtävää yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmässä kautta Hae työpaikkaa -linkin kautta. Yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa.

Liitä hakemuksesi mukaan erillisinä pdf-tiedostoina ansioluettelo sekä hakemuskirje, jossa kuvaat soveltuvuuttasi ja kiinnostustasi tehtävään.

Hakuaika tehtävään päättyy 17.6.2021.

Lisätietopyynnöt
Lisätietoja tehtävästä antaa professori Paula Vanninen, paula.vanninen(at)helsinki.fi, puh. 040 550 2204 tai tutkimusjohtaja Hanna Hakulinen, hanna.hakulinen(at)helsinki.fi puh. 050 376 7914.

Haku päättyy

17.06.2021 23:59 EEST