Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja tutkimuksen saralla sekä palvelu- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville.

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme monialaisin, kansainvälisesti arvostettu kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tutkimus ja opetus tähtäävät ihmisen kulttuurisen ja sosiaalisen potentiaalin toteutumiseen parhaalla mahdollisella tavalla yksilön ja ihmiskunnan hyväksi. Koulutustarjontamme sisältää sekä opettajan kelpoisuuksia tuottavaa että muihin akateemisiin asiantuntijatehtäviin johtavaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta.

Kasvatustieteellinen tiedekunta hakee kuvataiteen aineryhmään

KUVATAITEEN DIDAKTIIKAN YLIOPISTONLEHTORIA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2022 alkaen.

Kuvataiteen didaktiikan yliopistonlehtorin tehtävänä on opettaa ja tehdä tutkimusta, kehittää tutkimukseen perustuvaa opetusta ja oppimista sekä ohjata opetusharjoittelua kuvataiteen didaktiikan alalla. Yliopistonlehtori opettaa tiedekunnan kandi- ja maisteriohjelmissa ja tarvittaessa ohjaa ja/tai arvioi opinnäytetöitä. Lisäksi yliopistonlehtorille kuuluvat opetukseen liittyvät hallinnolliset tehtävät. Yliopistonlehtori osallistuu tutkimusintressiensä ja tieteenalansa mukaisesti tiedekunnan tutkimusyhteisöjen toimintaan ja toimii aktiivisesti alan kansainvälisissä ja kotimaisissa asiantuntijayhteisöissä.

HAKUEDELLYTYKSET

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta, tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Hakijalta odotetaan laaja-alaista visuaalisen kulttuurin sekä kuvataiteen didaktiikan ja kuvataideopetuksen alan tuntemusta ja hallintaa, sekä kykyä luoda, tutkia ja kehittää alan uusia käytäntöjä ja teoriaa. Tehtävään valittavalla tulee olla suoritettuna opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorin tulee hallita suomen kieli. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla valmiudet sitoutua tehtävän alan, tiedekunnan koulutusohjelmien, tutkimusyhteisöjen ja työyhteisön kehittämiseen. Valittavan henkilön tulee myös olla aktiivinen tieteenalan kehityksen seuraamisessa, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Eduksi katsotaan esim. kokemus kuvataiteen didaktiikan alaan liittyvästä yliopisto-opetuksesta, kuten seminaarit, ryhmäopetus, luennot ja verkko-opetus sekä kokemus opinnäytteiden ja opetusharjoittelun ohjauksesta ja alan tutkimushankkeissa toimimisesta.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon:

• tieteelliset julkaisut
• muu tieteellinen toiminta
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukselliset ansiot
• pedagoginen koulutus
• opetuksen kehittäminen
• oppimateriaalin tuottaminen
• opetusnäyte
• haastattelu

PALKKA JA EDUT

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Palkka on noin 3300-5000 euroa kuukaudessa riippuen tehtävään valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Työssä menestymisen tukena ovat sekä tiedekunnan kollegat että kampuksen hallinto- ja tekninen henkilökunta. Huolehdimme työntekijöiden hyvinvoinnista ja arjen sujuvuudesta mm. joustavien työjärjestelyiden, kattavan työterveyshuollon sekä edullisten ja monipuolisten Unisportin liikuntapalveluiden avulla. Osaamisen kehittämistä tuemme eri tavoin, mm. monipuolisella henkilöstökoulutustarjonnalla.

Kasvatustieteellinen tiedekunta on dynaaminen, inspiroiva ja kansainvälinen työ- ja opiskeluympäristö, jossa on laadukas tutkimus- ja opetusinfrastruktuuri. Kannustamme tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa eettisyyteen, rohkeuteen ja luovuuteen.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään oheisen Hae paikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP Fiori -portaalin kautta https://msap.sap.helsinki.fi

Hakemukseen tulee liittää yhtenä PDF-tiedostona seuraavat asiakirjat:

• Yliopistoportfolio / CV
Ks. ohje: https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/to...
kasvatustieteellisen-tiedekunnan-opetus-ja-tutkimustehtaviin-hakeville

• Numeroitu julkaisuluettelo Suomen Akatemian ohjeen mukaisesti.
Ohje: https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/nain-haet-rahoitusta/...

Julkaisuluettelossa tulee noudattaa OKM:n julkaisutyyppiluokituksia:
https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=research;schemeCode=J...

• Tutkimuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma (1-2 sivua)

• Selvitys tieteellisestä toiminnasta (1-3 sivua sisältäen toiminnan tiedeyhteisöissä, kansainvälisen tieteellisen työskentelyn sekä tutkimusrahoituksen hakemisen ja oman roolin siinä)

Nimeä PDF-tiedosto muodossa: sukunimi_yolehtori_kuvataiteendidaktiikka ja kohdista liite hakemaasi tehtävään. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tarvita.

Lisäksi pyydämme sinua täyttämään erillisen lomakkeen opetusansioistasi. Lomake täytetään osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/92489/lomake.html

Huomioithan, että hakuedellytysten (esim. tutkintovaatimus) tulee olla täyttynyt hakuajan päättymiseen mennessä.

Helsingin yliopisto sitoutuu edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Toivomme tehtävään hakijoita eri taustoista.

Hakuaika päättyy 2.2.2022.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja tehtävästä ja työskentely-ympäristöstä antaa yliopistonlehtori Seija Kairavuori, seija.kairavuori(at)helsinki.fi

Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa henkilöstöasiantuntija Linda Ylönen, linda.ylonen(at)helsinki.fi

Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Lue lisää tiedekunnastamme: https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta
Lue lisää Helsingin yliopistosta työnantajana: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa

Haku päättyy

02.02.2022 23:59 EET