Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) on Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa toimiva tutkimusinstituutti, jonka tehtävänä on harjoittaa riippumatonta kriminologista ja oikeuspoliittista tutkimusta. Instituutissa harjoitettavalle tutkimukselle on leimallista monitieteinen, yhteiskuntatieteellisiä ja oikeudellisia näkökulmia yhdistävä lähestymistapa.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain (1139/2007) mukaan instituutin tehtävänä on:
• harjoittaa riippumatonta kriminologista ja muuta oikeuspoliittista tutkimusta ottaen huomioon oikeusministeriön ja yhteiskunnan tietotarpeet;
• seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännön vaikutuksia sekä raportoida niiden kehityspiirteistä; ja
• ylläpitää sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi tarvittavia tutkimusrekistereitä.

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutille (KRIMO)

JOHTAJAA

2-4 vuoden toimikaudeksi. Johtajan tehtävä on osa-aikainen (50 %).

Krimon johtosäännön 5 §:n mukaan instituutin johtajan tehtävänä on
1) johtaa instituutin tutkimusta ja opetusta;
2) vastata instituutin taloudesta, tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta;
3) vastata instituutin toiminnan kehittämisestä ja yliopiston strategian toteutumisesta;
4) vastata laissa säädettyjen erityistehtävien toteutumisesta instituutissa; sekä
5) vastata johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä niiden täytäntöönpanosta.

Haemme johtajaa, jolla on vahva kokemus akateemisesta johtamisesta ja kyky johtaa ja kehittää instituutin toimintaa sen lakisääteiset tehtävät huomioiden. Tehtävään valittavalla tulee olla tohtorin tutkinto sekä näyttöjä monipuolisesta ja korkeatasoisesta kriminologian ja oikeuspolitiikan alaan liittyvästä tutkimuksesta. Tehtävässä tarvitaan kotimaisten kielten lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.

Johtajan tehtävä on osa-aikainen (50 %). Mikäli tehtävään valitaan Helsingin yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö, hän voi käyttää toisen puolen (50 %) työajastaan perustehtäviensä hoitamiseen. Mikäli tehtävään valitaan henkilö, jolla ei ole työsuhdetta Helsingin yliopistoon, tehtäväkokonaisuudesta sovitaan erikseen.

Hakemukseen pyydetään liittämään yhtenä pdf-tiedostona
1) Ansioluettelo
2) Julkaisuluettelo
3) Kuvaus tehtävän kannalta keskeisestä johtamiskokemuksesta ja johtamisnäkemyksestä (max 2 sivua)
4) Näkemys instituutin kehittämisestä (max 2 sivua)

Hakemus jätetään yliopiston rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat työntekijät hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta: https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal (Ura ja työ -välilehti). Hakuaika päättyy tiistaina 10.8.2021.

Lisätietoja tehtävästä antaa varadekaani Petri Ylikoski, petri.ylikoski@helsinki.fi, p. 0294123962 (ei tavoitettavissa 1.-31.7.). Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa henkilöstöpäällikkö Hannamari Helander, hannamari.helander@helsinki.fi, p. 0294122878 (ei tavoitettavissa 12.7.-8.8.).

Haku päättyy

10.08.2021 23:59 EEST