Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme monialaisin, kansainvälisesti arvostettu kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tutkimus ja opetus tähtäävät ihmisen kulttuurisen ja sosiaalisen potentiaalin toteutumiseen parhaalla mahdollisella tavalla yksilön ja ihmiskunnan hyväksi. Koulutustarjontamme sisältää sekä opettajan kelpoisuuksia tuottavaa että muihin akateemisiin asiantuntijatehtäviin johtavaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta.

Kasvatustieteellinen tiedekunta hakee

KOTITALOUSTIETEEN YLIOPISTONLEHTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen (sijaisuus) ajalla 1.6.2021 - 31.12.2022

TEHTÄVÄNKUVAUS

Kotitaloustieteen yliopistonlehtorin tehtävänä on alan tutkimus ja opetus kasvatustieteen kandi- ja maisteriohjelmissa. Yliopistonlehtori antaa kandidaatti- ja maisteritason kurssiopetusta, ohjaa ja arvioi opinnäytetöitä ja opetusharjoittelua, osallistuu alan jatkokoulutukseen sekä kehittää alan opetusta yhdessä muiden opettajien kanssa kotitalousopettajan opintosuunnassa.

Tehtävänalaan kuuluu tutkiminen ja opettaminen kuluttajakasvatuksen ja -tutkimuksen alalla aiheina mm. kuluttajaosaaminen, kuluttajakäyttäytyminen, kotitalouksien muuttuva arki, asuminen sekä kotitaloustyö ja -palvelut. Lisäksi tehtävään valittava osallistuu hallinnollisten tehtävien hoitoon yhdessä muiden opettajien kanssa. Hakijoille katsotaan eduksi opettajan pedagogiset opinnot (60 op) sekä osaaminen lapsi- ja nuorisotutkimuksen alalta.

HAKUEDELLYTYKSET

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta, tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Tehtävään valittavalta odotetaan valmiutta kehittää osaamistaan ja osallistua aktiivisesti opetuksen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorin tulee hallita suomen kieli. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon:

• tieteelliset julkaisut
• muu tieteellinen toiminta
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukselliset ansiot
• pedagoginen koulutus
• opetuksen kehittäminen
• oppimateriaalin tuottaminen
• haastattelu
• mahdollinen opetusnäyte

PALKKA JA EDUT

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Palkka on noin 3300-5000 euroa kuukaudessa riippuen tehtävään valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Työssä menestymisen tukena ovat sekä tiedekunnan kollegat että kampuksen hallinto- ja tekninen henkilökunta. Huolehdimme työntekijöiden hyvinvoinnista ja arjen sujuvuudesta mm. joustavien työjärjestelyiden, kattavan työterveyshuollon sekä edullisten ja monipuolisten Unisportin liikuntapalveluiden avulla. Osaamisen kehittämistä tuemme eri tavoin, mm. monipuolisella henkilöstökoulutustarjonnalla.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään oheisen Hae paikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal

Hakemukseen tulee liittää yhtenä PDF-tiedostona seuraavat asiakirjat:

• Yliopistoportfolio / CV
Ks. malli: https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/to...

• Numeroitu julkaisuluettelo Suomen Akatemian ohjeen mukaisesti (https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/), jossa julkaisut ovat jaoteltuina julkaisutyypeittäin eri luokkiin (ks. https://wiki.eduuni.fi/display/cscsuorat/7.5+Julkaisutyypit)

• Tutkimuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma (1-2 sivua)

• Selvitys tieteellisestä toiminnasta (1-3 sivua) sisältäen:
- toiminta tiedeyhteisöissä
- kansainvälinen tieteellinen työskentely
- tutkimusrahoituksen hakeminen ja oma rooli siinä

Nimeä PDF-tiedosto muodossa: omasukunimi_yolehtori_kotitaloustiede ja kohdista liite hakemaasi tehtävään. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tarvita.

Lisäksi pyydämme sinua täyttämään erillisen lomakkeen opetusansioistasi. Lomake täytetään osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/92489/lomake.html

Ohje asiakirjojen laatimiseen:
https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/to...

Hakuaika päättyy 20.4.2021.

LISÄTIEDOT

Tehtävästä ja tiedekunnasta lisätietoja antaa professori Minna Autio, minna.autio(at)helsinki.fi.

Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa henkilöstöasiantuntija Linda Ylönen, linda.ylonen(at)helsinki.fi

Helsingin yliopisto sitoutuu edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Toivomme tehtävään hakijoita eri taustoista.

Kasvatustieteellinen tiedekunta on dynaaminen, inspiroiva ja kansainvälinen työ- ja opiskeluympäristö, jossa on laadukas tutkimus- ja opetusinfrastruktuuri. Kannustamme tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa eettisyyteen, rohkeuteen ja luovuuteen.
https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta

Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja tutkimuksen saralla sekä palvelu- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville. Lue lisää Helsingin yliopistosta työnantajana: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa

Haku päättyy

20.04.2021 23:59 EEST