Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja tutkimuksen saralla sekä palvelu- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville.

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme monialaisin, kansainvälisesti arvostettu kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tutkimus ja opetus tähtäävät ihmisen kulttuurisen ja sosiaalisen potentiaalin toteutumiseen parhaalla mahdollisella tavalla yksilön ja ihmiskunnan hyväksi. Koulutustarjontamme sisältää sekä opettajan kelpoisuuksia tuottavaa että muihin akateemisiin asiantuntijatehtäviin johtavaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta.

Kasvatustieteellinen tiedekunta hakee

KASVATUSTIETEEN (ERITYISESTI DIDAKTIIKAN) YLIOPISTONLEHTORIA

vakinaiseen työsuhteeseen 1.8.2022 alkaen.

Yliopistonlehtorin tutkimuksen ja opetuksen kohteena on yleisdidaktiikka. Yliopistolehtori ohjaa myös opetusharjoittelua ja opinnäytteitä. Yliopistonlehtori osallistuu tutkimuksensa kannalta tarkoituksenmukaisen tutkimusyhteisön toimintaan ja toimii aktiivisesti alan kansainvälisissä ja kotimaisissa asiantuntijayhteisöissä. Koska tehtävään kuuluu myös opetusharjoittelun ohjausta erityisesti luokanopettajan opintosuunnassa, hakijalla tulee olla suoritettuna opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Luokanopettajakelpoisuus katsotaan eduksi, samoin didaktiikan ja sen tutkimuksen sekä moninaisuuden tuntemus erityisesti koulupedagogiikan näkökulmasta. Lisäksi yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu osallistuminen opetukseen liittyviin hallinnollisiin tehtäviin.

HAKUEDELLYTYKSET JA VALINTAKRITEERIT

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston mukaisesti soveltuvaa tohtorin tutkintoa, näyttöä tehtävän alaan liittyvästä tutkimuksesta, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä ohjata opinnäytteitä. Eduksi katsotaan tehtävänalan kannalta olennaiset tieteelliset julkaisut, kokemus kasvatustieteen (erityisesti opettajankoulutuksen) alaan liittyvästä seminaari- ja luentomuotoisesta yliopisto-opetuksesta, sekä tutkimusmenetelmien opettamisen taito. Lisäksi odotetaan valmiutta kehittää osaamistaan ja osallistua aktiivisesti opetuksen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Lisäksi tarvitaan myös hyvää englannin kielen taitoa.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon

• tieteelliset julkaisut
• muu tieteellinen toiminta
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukselliset ansiot
• pedagoginen koulutus
• opetuksen kehittäminen
• oppimateriaalin tuottaminen
• opetusnäyte
• haastattelu.

PALKKA

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän bruttopalkka on noin 3300-5000 €/kk riippuen valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Työsi tukena ovat tiedekuntasi kollegat sekä kampuksen hallinto- ja tekninen henkilökunta. Huolehdimme hyvinvoinnistasi ja arkesi sujuvuudesta mm. joustavien työjärjestelyiden, kattavan työterveyshuollon sekä edullisten ja monipuolisten UniSportin liikuntapalveluiden avulla. Osaamisen kehittämistä tuemme eri tavoin, mm. monipuolisella henkilöstökoulutustarjonnalla ja mentoroinnilla.

Kasvatustieteellinen tiedekunta on dynaaminen, inspiroiva ja kansainvälinen työ- ja opiskeluympäristö, jossa on laadukas tutkimus- ja opetusinfrastruktuuri. Kannustamme tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa eettisyyteen, rohkeuteen ja luovuuteen.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta https://msap.sap.helsinki.fi

Koosta seuraavat asiakirjat yhdeksi PDF-tiedostoksi:

1. Yliopistoportfolio
Ks. malli: https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/to...

2. Suomen Akatemian ohjeen mukainen, numeroitu julkaisuluettelo
Ohje: https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/nain-haet-rahoitusta/...

Julkaisuluettelossa tulee noudattaa OKM:n julkaisutyyppiluokituksia:
https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=research;schemeCode=J...

3. Tutkimuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma (1-2 sivua)

4. Selvitys tieteellisestä toiminnasta (1-3 sivua sisältäen toiminnan tiedeyhteisöissä, kansainvälisen tieteellisen työskentelyn sekä tutkimusrahoituksen hakemisen ja oman roolin siinä)

Nimeä tiedosto muodossa: sukunimi_yolehtori_kasvatustiede. Kohdista tiedosto SAP HR -järjestelmässä hakemaasi tehtävään. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tarvita.

Lisäksi pyydämme sinua täyttämään erillisen lomakkeen opetusansioistasi. Lomake täytetään osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/92489/lomake.html

Huomioithan, että hakuedellytysten (esim. tutkintovaatimus) tulee olla täyttynyt hakuajan päättymiseen mennessä. Hakuaika päättyy torstaina 3.2.2022.

LISÄTIEDOT

Tehtävästä ja työskentely-ympäristöstä:
Koulutusohjelmajohtaja Katriina Maaranen, katriina.maaranen@helsinki.fi tai yliopistonlehtori Reijo Byman, reijo.byman@helsinki.fi.

Rekrytointiprosessista:
Henkilöstöasiantuntija Linda Ylönen, linda.ylonen(at)helsinki.fi, p. 0505302481.

Tekninen tuki rekrytointijärjestelmään liittyvissä asioissa: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Helsingin yliopisto sitoutuu edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Toivomme tehtävään hakijoita eri taustoista.

Lue lisää tiedekunnastamme: https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta
Lue lisää Helsingin yliopistosta työnantajana: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa

Haku päättyy

03.02.2022 23:59 EET