Kansalliskirjasto vastaa kansallisen kulttuuriperinnön tallettamisesta, säilyttämisestä ja käyttöön saattamisesta sekä kehittää palveluja yhteistyössä kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Kirjasto toimii tutkimuskirjastona erityisesti humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla ja on merkittävä kulttuuriperintödatan käyttöön asettaja. Strategiansa mukaisesti Kansalliskirjasto edistää avointa tiedettä ja digitalisaatiota sekä kirjastoalan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Kansalliskirjasto on osa Helsingin yliopistoa, yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälistä tiedeyhteisöä. Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon.

Etsimme nyt Kansalliskirjastolle toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

JOHTAJAA / YLIKIRJASTONHOITAJAA

johtamaan ja kehittämään Kansalliskirjastoa.
Etsimämme ylikirjastonhoitaja omaa vankan johtamistaustan ja hänellä on kokemusta isojen organisaatioiden johtamisesta, sekä muutos- että ihmisten johtamisesta. Etsimällämme henkilöllä on laaja kirjastoalan tuntemus. Erityisesti arvostamme tavoitteellisuutta ja rohkeutta sekä osaamista eri digitalisaation osa-alueilta.

Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitajan tehtäväkenttä on sekä kansallinen että kansainvälinen ja hän on Helsingin yliopiston laajennetun johtoryhmän jäsen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

• Suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuriperinnön laajaa ymmärtämistä
• Vankkaa näkemystä muistiorganisaatioista sen kehitys- ja muutoshaasteista ja digitalisaatiosta
• Tutkimusmaailman tuntemista humanistis-yhteiskuntatieteelliseltä alalta
• Kokemusta vaativista johtotehtävistä
• Kokemusta sekä kansallisella että kansainvälisellä kentällä toimimisesta
• Hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja

Tehtävä edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, tohtorin tutkinnon katsomme eduksi. Edellytämme myös perehtyneisyyttä tehtäväalaan sekä hyvää suomen, ruotsin ja englanninkielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä edistämään suomalaisten kirjastojen yhteistyötä sekä vaikuttamaan ja linjaamaan niitä strategisia valintoja, joilla suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämistä, käytettävyyttä ja saatavuutta edistetään. Isona ja perinteikkäänä organisaationa tarjoamme vakaan työympäristön sekä mahdollisuuden laaja-alaiseen ammatilliseen kehittymiseen. Työskentelemme 381-vuotiaassa organisaatiossa modernein työvälinein aivan Helsingin keskustassa.

Jätä hakemuksesi yliopiston rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa –linkistä 28.11.2021.

Yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Lisätietoja tehtävästä antavat: henkilöstöpäällikkö Sini Saarenheimo (sini.saarenheimo@helsinki.fi, 050-4480840) ja vararehtori Hanna Snellman (assistentti: tiina.hartikainen@helsinki.fi).

Haku päättyy

28.11.2021 23:59 EET