Haemme Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun iltapäivähoitoon

ILTAPÄIVÄKERHON OHJAAJAA
osa-aikaiseen (työaika klo 12.00 – 17.00) ja määräaikaiseen työsuhteeseen 9.8.2021 – 5.6.2022.

Hakijalta vaaditaan koulunkäynnin ohjaajan tutkintoa tai vastaavaa koulutusta ja tehtävään sopivien vuorovaikutustaitojen hallintaa.

Iltapäiväkerhon ohjaajan tehtävä on osa-aikainen, työaika klo 12.00 – 17.00.

Osa-aikasessa tehtävässä palkkasi asettuu 1300 - 1400 e/kk välille. Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskehikon tasolle 4. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Jätä hakemuksesi Helsingin yliopiston sähköisen hakujärjestelmän kautta viimeistään 30.4.2021. Yliopistoon työsuhteessa olevat hakevat tehtävää SAP HR -portaalissa.

Tehtävään valituksi tulevan on ennen työsopimuksen allekirjoitusta esitettävä ote rikosrekisteristä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 3.3 §).

Lisätietoja antaa rehtori Kimmo Koskinen, puh. 050 3263394, kimmo.i.koskinen(at)helsinki.fi
Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa hr-koordinaattori Katariina Koistinen katariina.koistinen(at)helsinki.fi

Viikin normaalikoulu on Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan kuuluva opettajaksi opiskelevien harjoittelukoulu, jossa toimivat perusopetuksen luokat 1-6 ja 7-9 sekä lukio. Koulussa on noin 940 oppilasta ja opiskelijaa. Opetus- ja muuta henkilöstöä on noin 100. Vuosittain koulussa suorittaa opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvan harjoittelun noin 300 luokanopettajaksi ja aineenopettajaksi opiskelevaa. Helsingin yliopiston harjoittelukouluna Viikin normaalikoulun toiminta on tutkimusperustaista.

Haku päättyy

30.04.2021 23:59 EEST