Helsingfors universitet, som är Finlands största universitet, söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten. Vi är ett av världens främsta mångvetenskapliga universitet och vår gemenskap på över 8 000 medarbetare erbjuder mångsidiga möjligheter för karriärutveckling inom undervisning och forskning, och för dem som arbetar med service och expertuppgifter.

Den internationellt ansedda Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands mångsidigaste enhet för forskning, utbildning i pedagogik och lärarutbildning. Fakultetens forskning och undervisning har som mål att på bästa sätt förverkliga människans kulturella och sociala potential för individens och mänsklighetens bästa. Vi erbjuder grundutbildning, påbyggnadsutbildning och fortbildning som leder direkt till lärarbehörighet eller till andra akademiska expertuppdrag. https://www2.helsinki.fi/sv/pedagogiska-fakulteten

Har du just påbörjat dina doktorandstudier eller tänkt på att ansöka om studierätt?
Är du intresserad av inkludering och småbarnspedagogik?
Vill du bli doktorand inom forskningsprojektet Alla Barn Inkluderade?

Projektet Alla Barn Inkluderade söker en DOKTORAND för visstidsanställning med start 1.9.2021 (eller enligt överenskommelse senast 1.1.2022) till 31.9.2023.

Projektet Alla Barn Inkluderade är ett forskningsprojekt som syftar till att studera hur små barn inkluderar och exkluderar andra barn utifrån språk, rasifiering, härkomst och genus inom fria och organiserade aktiviteter i daghem. Projektet finansieras av Stiftelsen för Brita Maria Renlunds Minne.

Doktorandens huvudsakliga uppgift är att genomföra sina forskarstudier och att arbeta på sin doktorsavhandling. Dessutom ingår arbete inom projektet, undervisning och andra uppgifter i anställningen.

BEHÖRIGHETSVILLKOR

Vi förväntar oss att du:
- är i början av dina doktorandstudier eller planerar att påbörja doktorandstudier
- är intresserad av småbarnspedagogik, mångfaldsfrågor som rasifiering, genus, social klass och språk
- har magisterexamen i pedagogik eller närliggande område
- har utmärkta kunskaper i tal och skrift i svenska samt goda kunskaper i finska samt i att skriva vetenskaplig text på engelska
- har goda IT-kunskaper
- har god organisations- och planeringsförmåga samt god tidshantering
- goda kommunikativa färdigheter

Kunskap om eller tidigare erfarenheter av småbarnspedagogik, mångfaldsfrågor och kvalitativa forskningsmetoder betraktas som meriter. Doktoranden behöver inte ha studierätt för påbyggnadsstudier vid Helsingfors universitet när anställningsförhållandet inleds, men förutsätts ansöka om och beviljas studierätt under prövotiden. Anställningen har en sex månaders prövotid.

LÖN

Lönen grundar sig på kravnivå 2 i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. I början av anställningen ligger bruttolönen mellan 2 300–2 400 euro per månad, beroende på sökandes erfarenhet och meriter. Kravnivån stiger när doktoranden avancerar i sina forskarstudier. (Kravnivå 3: doktoranden är ungefär halvvägs i det arbete som krävs för doktorsexamen. Kravnivå 4: handledaren uppskattar att disputationen är ungefär om ett år.)

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

Ansökan och bilagorna ska lämnas in i en enda PDF-fil.

Till ansökan bifogas:

- CV
- En fritt formulerad ansökan (berätta t.ex. om dina egna forskningsintressen och vad som motiverar dig att söka anställningen (högst 500 ord).
- Kort (högst 1 000 ord) planskiss som utgångspunkt för forskningsplanen. Utgå från forskningsprojektets beskrivning ovan när du gör planskissen. I planskissen ska du visa på
kopplingen mellan studieplanen för dina påbyggnadsstudier och projektet som helhet.
- Ditt examensbevis

Namnge PDF-filen på följande sätt: efternamn_Allabarninkluderade.

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken Sök jobbet. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in ansökan i SAP HR (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal).

Ansökningstiden går ut den 18.5.2021.

YTTERLIGARE INFORMATION

Ytterligare information om anställningen och verksamhetsmiljön ges av professor Gunilla Holm, gunilla.holm(at)helsinki.fi, tfn: 050 327 5907 eller universitetslektor Monica Londen, monica.londen(at)helsinki.fi, tfn: 050 415 5382.

Ytterligare information om rekryteringsprocessen fås av HR-specialist Linda Ylönen, linda.ylonen(at)helsinki.fi. Rekryteringssystemets tekniska stöd: rekrytointi(at)helsinki.fi

Pedagogiska fakulteten är en dynamisk, inspirerande och internationell arbets- och studiemiljö med en högklassig infrastruktur för forskning och undervisning. Vi uppmuntrar etisk, djärv och kreativ forskning, undervisning och samverkan med samhället. Vi erbjuder grundutbildning, påbyggnadsutbildning och fortbildning som ger lärarbehörighet eller kompetens för andra akademiska expertuppdrag. Cirka 600 studerande avlägger årligen grundexamen vid fakulteten.

Vi erbjuder också pedagogiska studier för lärare för huvudämnesstuderande från andra fakulteter. Årligen genomför omkring 600 blivande ämneslärare de behörighetsgivande studierna vid vår fakultet. För mera information om de svenska utbildningarna vid pedagogiska fakulteten se https://www2.helsinki.fi/sv/pedagogiska-fakulteten

Haku päättyy

18.05.2021 23:59 EEST