Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi.

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta (https://www.helsinki.fi/hum/) on Suomen vanhin ja tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Se on myös merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö.

Humanistinen tiedekunta hakee

ARABIAN KIELEN YLIOPISTONLEHTORIA

1.8.2021 alkaen vakituiseen työsuhteeseen.

Etsimme arabian kielen yliopistonlehtorin tehtävään arabian kielen asiantuntijaa. Arabian kielen yliopistonlehtori vastaa arabian kielen ja sen tutkimuksen opettamisesta ja opiskelijoiden ohjaamisesta Kielten kandi- ja maisteriohjelmissa yhdessä muiden opettajien kanssa. Arabian yliopistonlehtorin työhön kuuluu modernin standardiarabian ja ainakin yhden puhekielisen variantin opetusta. Arabian ja Afrikan ja Lähi-idän kielten opintosuuntien kurssien lisäksi yliopistonlehtorin opetusohjelmaan voi sisältyä esim. Kielten kandiohjelman kaikille opiskelijoille suunnattuja yhteisiä kielentutkimuksen metodikursseja. Yliopistonlehtorin tulee myös harjoittaa itsenäistä tieteellistä tutkimusta, tarkastaa ja ohjata opinnäytteitä sekä hoitaa muita yhteisesti sovittavia tehtäviä.

Tehtävä edellyttää hyviä yhteistyötaitoja, kykyä toimia ryhmässä sekä valmiutta kurssien pitämiseen yhdessä muiden opettajien kanssa. Yliopistonlehtori osallistuu alansa kehittämiseen ja opetuksen suunnitteluun yhteistyössä osaston, koulutusohjelmien ja oman alan kollegoiden kanssa. Arvostamme kokemusta verkko-opetuksesta. Tehtävä sijoittuu kielten osastoon.

Toimiakseen yliopistonlehtorina hakijalla tulisi olla hyvät suomen ja englannin taidot. Arabian taitoa äidinkielenä arvostetaan erityisesti.

VALINTAKRITEERIT

Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa tohtorintutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Yliopistonlehtorin tehtävään hakeneiden henkilöiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaista arabian kielen taitoa.

PALKKA

Yliopistonlehtorin bruttopalkka on noin 3 300 - 4 500 euroa kuukaudessa riippuen valittavan henkilön ansioista ja kokemuksesta. Tehtävään palkataan kuuden kuukauden koeajalla.

HAKUOHJEET

Hakemus liitteineen jätetään Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -painikkeen kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalissa.

Hakemukseen liitetään yhtenä pdf-tiedostona seuraavat dokumentit suomeksi tai englanniksi, nimettynä: arabiankieli_sukunimi_etunimi

1) ansioluettelo,
2) enintään viisisivuinen selvitys hakijan opetuksellisesta asiantuntijuudesta (esimerkiksi yliopistoportfolio),
3) enintään kolmesivuinen selvitys hakijan tutkimustoiminnasta (ml. tutkimusrahoitus ja hakijan erikoistuminen arabian tutkimuksen alueella) ja
4) numeroitu julkaisuluettelo.

Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia, ei tarvita.

Ks. myös https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tiedekunta/ohjeita-op...

Kärkihakijat tullaan kutsumaan haastatteluun ja heitä pyydetään antamaan opetusnäyte. Haastattelut ja opetusnäytteet toteutetaan etäyhteyksien välityksellä.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Minna Palander-Collin, minna.palander-collin(at)helsinki.fi. Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa henkilöstökoordinaattori Rosa Beckmann, rosa.beckmann(at)helsinki.fi

Hakuaika päättyy 28.4.

Haku päättyy

28.04.2021 23:59 EEST