Vuorovaikutusta rakentamassa

Vuorovaikutusta rakentamassa

Maanantain alkuilta ei välttämättä ole aika, jolloin Tiedekulmassa odottaisi olevan tungosta. Ryhmämentorointiohjelman käynnistystilaisuus marraskuun 13. päivänä oli kuitenkin poikkeus. Helsingin yliopiston alumneja ja opiskelijoita yhdistävä ohjelma toi paikalle liki 130 mentorin ja aktorin joukon. Kullakin 29 mentorilla on ryhmässään 2–5 opiskelijaa. He tapaavat puolen vuoden ajan omaan tahtiinsa. Yhteiseen päätöstilaisuuteen kokoonnutaan toukokuussa 2018.

– Mentorina toimiminen on sekä hauskaa että energisoivaa. Se ei vaadi niinkään työtä, vaan hieman aikaa ja viitseliäisyyttä, kuvailee useamman kerran mukana ollut mentori Otto Mattsson. Helsingin yliopiston urapalvelut-yksikkö koordinoi ohjelmaa jo seitsemättä kertaa yhdessä Alumniyhdistyksen ja yliopiston alumnipalveluiden kanssa. Mukana on osallistujia monipuolisesti eri tieteenaloilta – niin opiskelijoissa kuin alumneissakin. sitten ja sitä kautta kuulin ryhmämentoroinnista.

Se tarjoaa ylivoimaiset kehittymismahdollisuudet, kun toisilleen tuntemattomat ihmiset laitetaan yhteen suunnittelemaan tulevaisuutta, toteaa ensimmäistä kertaa mentoriksi lähtenyt puhekonsultti Mikko Mäkipää.

Mentorointiprosessista tukea urasuunnitteluun

Ryhmämentorointiohjelmaa kehitetään joka vuosi – liikkeellä kun ei olla ensimmäistä kertaa. Tällä kertaa Alumniyhdistys ja urapalvelut tarjosivat käynnistystilaisuudessa osallistujille mentorointikoulutuksen, jonka piti Päivi Kupias Tevere Oy:stä. Lisäksi mentoreilla ja aktoreilla on nyt käytössään Mentoroinnin työkirja. Minna-Rosa Kanniaisen, Jaana Nylundin ja Kupiaksen koostama opas on käytännön apuväline mentorointiprosessiin ryhtyville. Mentoroinnissa tavoitteena on keskustella yleisesti työelämään liittyvistä aiheista sekä jakaa opiskelijoille luottamuksellisesti omia työhön liittyviä kokemuksia. Ideana ei siis ole, että mentori jakaisi aktoreille vain substanssiosaamistaan.

  – Suomessa mentorit saattavat usein olla vaatimattomia, mutta todellisuudessa heillä on paljon annettavaa omista kokemuksistaan, totesi Kupias käynnistystilaisuudessa. Opiskelijoiden kiinnostus ohjelmaan näkyy vuosittain suuressa hakijamäärässä. Ryhmämentorointi tarjoaa mahdollisuuden pohtia omia urasuunnitelmia ja saada alumnilta työelämävinkkejä.
  – Mentorina voin auttaa opiskelijoita juuri niissä käytännön kysymyksissä, joihin yliopisto- opinnot eivät anna vastausta: Mitä asioita arvostetaan työelämässä? Miten haen ja hakeudun erilaisiin työtehtäviin? Miten kerron omasta osaamisestani työnantajille, listaa Alma Mediassa johtajana toiminut Mattsson. Ryhmämuotoisessa toiminnassa kaikki ei ole mentorin varassa, vaan myös aktorit tukevat toisiaan. Yhä enemmän ollaankin menossa vertaismentoroinnin suuntaan. Kyse on prosessista, jossa luottamus syntyy yhdessä sovittujen tapaamisten aikana.
  – Luottamuksellisuuden lisäksi tärkeitä ovat yhteiset tavoitteet, muistutti Kupias.

Poikkitieteellistä vuorovaikutusta

Tänä vuonna opiskelijat pääsivät hakemaan mentoreiden ryhmiin itseään kiinnostavien teemojen perusteella. Mentorit olivat ilmoittaneet etukäteen aihealueita, joita he erityisesti aikovat ryhmissään käsitellä. Näitä olivat esimerkiksi itsetuntemus, oman osaamisen viestiminen ja erilaiset uravaihtoehdot. Mentorointiryhmistä tulikin näin tiedekuntarajat ylittäviä.
  – Aktori-mentori-yhteistyössä parasta antia odotan olevan eritasoisten tieteentekijöiden ennakkoluulottomissa keskusteluissa. Aktori ei ole vielä tieteenalojen käytänteiden kangistama ja alumnilla taas on tieteen ja käytännön yhdistämisen kokemusta, toteaa kasvatustieteiden opiskelija Kaisa Fonsell-Lehto. Helsingin yliopiston ryhmämuotoinen mentorointiohjelma onkin poikkeuksellinen. Laajan poikkitieteellisyyden myötä ohjelma tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden osallistua oman korkeakoulun toimintaan.
  – Yliopiston ohjelman erityisbonus on mahdollisuus työskennellä kehittymisestään kiinnostuneiden, tärkeätä elämänvaihetta elävien opiskelijoiden kanssa. Uskon sen olevan energisoivaa myös minulle mentorina, kommentoi mentori Leena Korppoo, Desentra Oy:llä työskentelevä psykologi. Ohjelmassa aiempinakin vuosina mukana ollut Mattsson puolestaan toteaa, että mentorointi on erinomainen tapa kantaa kortensa kekoon niin opiskelijoiden kuin yliopiston hyväksi.
  – Lisäksi nuorilta ja nuorista oppii itsekin. Mentorointiprosessissa tavoitteista ja aikatauluista on hyvä pitää kiinni.
  – Mentoroinnilla voi olla iso merkitys tulevaisuuden suunnan kirkastamisessa, puolin ja toisin. Vuorovaikutuksen kautta voi avartaa omaa näkökulmaansa, kuulla kommentteja omista ajatuksista ja tavata ammattilaisia, muotoilee mentori Mäkipää.

Alumneja tarvitaan opiskelijoiden tueksi

Tämän kauden mentorit kannustavat muita alumneja hakemaan rohkeasti mukaan ohjelman seuraavalle kaudelle. Omaa työ- ja elämänkokemustaan jakamalla voi auttaa opiskelijoita rakentamaan erilaisia tulevaisuuden kuvia ja polkuja työelämään.
  – Alumnin tehtävä on ennen kaikkea rohkaista opiskelijoita tarttumaan tilaisuuksiin, herättää heidän kiinnostuksensa työelämän moninaisuuteen ja kannustaa heitä yrittämään, tähdentää Korppoo. Oman korkeakoulun toimintaan osallistumiseen kannustetaan myös opiskelijoiden suunnalta.
  – Opiskelijoille on suunnatonta hyötyä yhteistyöstä jo valmistuneiden kanssa. Keskusteluista odotan saavani parempaa tietoa ja sparrausta esimerkiksi suuntautumisvaihtoehtojen valintaan, lisää aktori Fonsell-Lehto.

Teksti: Miika Mertanen

Tahdotko osallistua 2018-2019?

Ilmoitamme  verkkosivuilla ja sähköpostitse kun mentorihaku kaudelle 2018-2019 aukeaa. Käy varmistamassa henkilökohtaisella linkilläsi, että olet valinnut kiinnostuksen kohteeksesi "Toimimaan mentorina" jotta lähetämme viestin sinulle. Löydät henkilökohtaisen linkin sähköpostista, joka on otsikoitu Jäsenmaksu 2018 ja yhteystietojen päivitys tai Tervetuloa Alumniyhdistyksen jäseneksi.