Uudistunut koulutus

Uusilla opiskelijoilla on aiempaa enemmän vaihtoehtoja maisteriopintoihin. Myös työelämä ja digitalisaatio kuuluvat opintoihin aiempaa tiiviimmin. Viime syksy vei Helsingin yliopistosta pääaineet ja toi tilalle koulutusohjelmat. Muutos on osa Iso Pyörä -uudistusta, jossa kandi- ja maisterivaiheen opinnot irrotetaan entistä vahvemmin toisistaan.

– Uudistus antaa opiskelijoille aikaa miettiä omaa polkuaan vielä kandivaiheessa. Koulutusohjelmat ovat sisällöltään aiempia pääaineita laajempia, ja yhdestä koulutusohjelmasta voi hakea useampaan maisteriohjelmaan, opetuksen kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta kertoo. Kun erilaisia hakukohteita oli ennen liki 200, kandiohjelmia on nykyään 32 ja maisteriohjelmia 61.

Tämä ei silti tarkoita, että oppiaineiden määrä olisi vähentynyt. Yksi koulutusohjelma voi sisältää opintoja useammasta oppiaineesta tai jopa tiedekunnasta, ja opintoja voi valita myös muista kuin omasta koulutusohjelmasta. Toisaalta joidenkin koulutusohjelmien – esimerkiksi lääketieteen – sisältö on hyvinkin lähellä aiempia pääaineita. Iso Pyörä on mullistanut rakenteiden lisäksi myös sisältöjä.
– Tavoittelemme entistä suurempaa työelämärelevanssia, jotta opiskelijoille kehittyisi monialaista osaamista esimerkiksi sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja verkostojen rakentamisessa, Niinistö-Sivuranta sanoo.

Kaikissa kandiohjelmissa on 10 opintopisteen edestä opintoja, joissa korostuu työelämäosaaminen. Perinteisten harjoittelujen lisäksi opiskeluun kuuluu esimerkiksi projektiopintoja, joissa ratkaistaan yrityksen tai muun yhteisön toimeksiannosta sen alaan liittyviä toimeksiantoja. Opiskelijoille järjestetään myös aiempaa systemaattisemmin vierailuja, joilla eri alojen ammattilaiset kertovat omista urapoluistaan.

– Alumnit ovat erittäin tervetulleitakertomaan omista kokemuksistaan opiskelijoille. Niinistö-Sivuranta myöntää, että osalle vanhoja opiskelijoita uudistus on herättänyt epävarmuutta.

– He voivat kuitenkin opiskella vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti lukuvuoden 2019–2020 loppuun tai vaihtaa samantien uuteen koulutusohjelmaan. Uusilta opiskelijoilta koulutuskuitenkinohjelmat ovat sen sijaan saaneet yllättävän hyvää palautetta. Opiskelu- ja opetusmenetelmien digitalisoituminen tulee sekin jatkumaan vahvasti. Moni koulutusohjelma hyödyntää jo nyt monimuotoista opetusta, jossa opiskelijat ovat katsoneet ennen luentoa opetusvideon. Tällöin luento voi heti alkaa keskustelulla.

– Teknologian avulla isokin joukko opiskelijoita saadaan aktivoitua, Niinistö-Sivuranta toteaa. Myös tenttejä sähköistetään jatkuvasti enemmän, ja ennen pitkää myös valintakokeet sähköistyvät. Se ei kuitenkaan ole ainoa muutos, sillä opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan vuoteen 2020 mennessä suurin osa opiskelijavalinnoista tehdään papereiden perusteella. Valintakoeväyläkin säilyy, ja avoimen yliopiston kautta tulevien pääsyä helpotetaan.

– Vuoden 2018 suurimmat muutokset kohdistuvat pääsykokeisiin, joihin valmistautumisaikaa lyhennetään. Pääsykoeaineistoa supistetaan ja se julkistetaan
vasta kuukautta ennen kokeita. Tämä vähentää erityisesti samana keväänä ylioppilaaksi kirjoittaneiden kuormitusta ja valmennuskurssien tarvetta.

Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin voit tutustua osoitteessa: helsinki.fi/fi/opiskelu/koulutusohjelmat