Tulevaisuutta rakentaen

Tulevaisuutta rakentaen

Yhdistyksen vuosijuhlassa keskustelin yliopiston rehtorin Jukka Kolan kanssa siitä, mikä on yliopiston ja Alumniyhdistyksen nykytilanne ja mitkä ovat tulevaisuuden tavoitteemme. Iloksemme huomasimme, että ajatuksemme ja suunnitelmamme olivat varsin samansuuntaiset.

Me Alumniyhdistyksessä panostamme alumnitapahtumien lisäksi nuorten akateemisten työllistymiseen uuden Alumni Ambassador -ohjelmamme avulla, mentoroinnilla ja tarjoamalla osaamistamme yliopiston käyttöön. Jukka Kola kertoi puolestaan, että Helsingin yliopiston kasvatit ovat viime vuosina työllistyneet suhteellisen hyvin ja että heidän työelämävalmiuksiaan pyritään edelleen kehittämään.

Koska me alumnit olemme aina yliopistolaisia ja kiinnostuneita yliopiston uutisista, kysyimme tilaisuuden saatuamme, mitä yliopistolle nyt kuuluu. Jukka Kola kertoi, että uudet kandiohjelmat, joita on nyt 32 aiemman noin 100:n sijaan, tähtäävät osaltaan juuri opiskelijoiden parempaan työllistymiseen. Niiden tavoitteena on kehittää opiskelijoiden laaja-alaista asioiden hahmottamista ohjelmien tieteenaloilta sekä kykyä katsoa asioita useasta näkökulmasta kokonaisvaltaisemmin.

Kolan mukaan uudet opiskelijat ovat ottaneet uudistuksen vastaan hyvin myönteisesti. Alumneille uudistus puolestaan tarjoaa uusia mahdollisuuksia osallistua asiantuntemuksellaan koulutukseen. Keskustelussa rehtori sivusi lyhyesti myös opiskelijahaun uudistusta, josta juuri nyt keskustellaan. Sitä hän piti tarpeellisena, sillä Suomessa opintojen aloittaminen ja opinnot muutenkin usein venyvät varsin pitkään. Se ei opiskelijan kannalta ole hyvä asia. Toisaalta Jukka Kola ymmärsi hyvin myös ne uudistukseen liittyvät huolet, joita monilla nuorilla ja heidän vanhemmillaan – ehkä myös alumneilla – on. Hän toivoikin valmistelussa hyödynnettävän tutkittua tietoa eri hakumuodoista.

Opintojen lisäksi keskeistä on myös tieteen tekeminen. Helsingin yliopisto on menestynyt varsin hyvin kansainvälisen tutkimusrahoituksen haussa, mikä kertoo sen hyvästä tieteellisestä kilpailukyvystä. Samaa viestii myös se, että yliopistomme on menestynyt hyvin kansainvälisissä rankingeissa. Rehtori mainitsi myös pari esimerkkiä viime aikoina kansainvälistä kiinnostusta herättäneistä teemoista: kestävyys-tieteiden keskus HELSUS on hyvä esimerkki siitä, miten eri oppiaineiden työtä integroimalla saadaan aikaan enemmän. Toinen osa-alue, joka on kerännyt mittavaa kansainvälistä mainetta ja rahoitusta, on ilmakehätieteet.

Kansainvälisyyteen palasimme myös keskustelumme lopuksi, sillä yhdistyksemme kansainvälinen paikallisklubitoiminta on saatu hyvään alkuun. Tähän työhön olemme saaneet erityistukea yliopistoltakin. Kiinan, Brysselin, Tukholman ja Berliinin klubit on nyt perustettu. Ne ovat pääsääntöisesti päässeet alkuun hyvin. Hiljattain Kiinan paikallisklubin tapaamiseen osallistunut rehtori kertoi, että kiinalaiset alumnimme osallistuvat toimintaan erittäin aktiivisesti. Osaltaan klubitoiminta täydentääkin sitä yhteistyötä, jota Helsingin yliopistolla on Pekingin yliopiston kanssa. Näin siis yhdistyksen ja yliopiston yhteistyö toimii ja vie tavoitteitamme eteenpäin.

Arja Suominen
Finnairin viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja
Alumniyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
Suomen kielen alumni