Kampanjavastaavan työtehtävät

Kampanjavastaavan keskeinen toimenkuva on parantaa Alumniyhdistyksen näkyvyyttä sekä lisätä yhdistyksen jäsenmäärää kampanjoiden ja tapahtumien avulla. Hän vastaa myös asiakaspalvelusta uusille jäsenille sekä aktiivisesta uusjäsenmarkkinoinnista ja hankinnasta.

TAPAHTUMAT

 • suunnitella jäsenhankintaa tapahtumissa ja messuläsnäoloa rekrytointitarkoituksessa sekä toteuttaa käytännössä
 • Jäsenhankinta yhdistyksen noin 50 tapahtuman sekä muiden tapahtumien yhteydessä vuosittain. Tapahtumiin liittyvät jäsenhankintaprosessit, tapahtumien uusjäsenhankinnan suunnittelu, läsnäolo rekrytointimielessä sekä osallistujien rekisteröiminen.
 • uusien jäsenten seuraaminen ja jäsenyyden varmistaminen (jäsenmaksun maksaminen, muistutukset)
 • Lyyti tapahtumajärjestelmän hallinto (opastamme työkalun käyttöä)

VIESTINTÄ

 • ylläpitää päivittäistä läsnäoloa sosiaalisissa medioissa, FB-ryhmän ylläpito, LinkedIn-ryhmän ylläpito, ajankohtaiset artikkelit, tapahtumia sekä uutisia yhdistyksestä. Kanavat: Facebook, LinkedIn, Twitter ja Instagram
 • Kotisivujen päivitys (Suomi, Ruotsi, Englanti) Drupal yhteistyössä Alumnisihteerin kanssa. Opastamme Drupalin käyttöä.
 • Suunnitella ja toteuttaa s-postikampanjoita räätälöidyille kohderyhmille tavoitteena lisätä näkyvyyttä ja rekrytoida uusia jäseniä
 • Sähköpostijärjestelmän Mailchimp päävastuuna, s-postinen laatiminen ja taitto MailChimp ohjelmassa, kutsuja. Sähköpostipohjien luominen, listojen hallinto, segmentointi, kohderyhmät ja raportointi. Kutsujen lähettäminen Alumniyhdistyksen omiin ja yhdistyksen yhteistyökumppaneiden tapahtumiin sekä muuta viestintää kuten ajankohtaisia uutisia yliopistolta, tietoa paikallisklubeista, uraan ja työhön liittyvää viestintä
 • Asiakaspalvelu: Sähköpostiviestien seuranta, asiakaspuheluita sekä asiakaskäyntejä toimistolla

CRM JA JÄSENREKISTERI

 • Viite- ja pano- jäsenmaksujen manuaalinen vienti järjestelmään tarvittaessa (vähenee jatkuvasti)
 • Tuplapersoonien ja liidien yhdistäminen
 • Osoitetietojen päivitys ja osoitetietojen selvittäminen
 • Jäsenrekisterin yleinen hallinta ja kehitys
 • Tietojen päivitys
 • Raporttien luominen
 • Liidien konvertoiminen henkilöiksi

MUU

 • varmistaa, että yhdistyksen läsnäolo on selkeää ja jäsenrekrytointikampanjat toteutuvat yhdessä sovittujen suunnitelmien mukaisesti
 • tukea toiminnanjohtajaa niiden strategisten kokonaisuuksien ja yhteistyökumppanuuksien osalta, joissa on huomattava jäsenhankintapotentiaali tai elementti
 • CRM-tehtävät jäsenhankintatarkoituksessa, mm, uusien jäsenien liittäminen järjestelmään sekä CRM-tehtävät jotka liittyvät uusiin ja potentiaalisiin jäseniin
 • Materiaalien postitus uusille jäsenille kolmelle eri segmenteille kahdella kielellä kerran viikossa
 • Toimistotyötä: administratiivisia työtehtäviä kuten kokouksien järjestely, kokousosallistujien kutsuminen ja muistuttaminen, kokouksien muistiinpanot, postitus
 • Sähköisen jäsenkortin päivittäminen
 • Alumnikaupan (verkkokauppa) hallinto
 • LinkedIn yhteyksien tunnistaminen
 • Asiakaspalvelu jäsenhankintatarkoituksessa

TEKNISET TYÖKALUT

 • Salesforce
 • Lyyti
 • MailChimp
 • MS Office (Excel, Powerpoint ja Word)