Historia 2003

YHTEENVETO

 

Alumniyhdistyksen historia 2003

Alumniyhdistyksen jäsenet osallistuivat Studia Generalia ja Studia Medicina -luentosarjoihin, joissa käsiteltiin muun muassa kansallisen historian ja identiteetin suhdetta sekä rasvatauteja. Vierailuja tehtiin muun muassa Heurekaan ja Kristiina-instituuttiin. Syyskuussa alumnit olivat tutkijakollegiumin vieraana. Vuoden aikana yhdistys järjesti Alumniklubeja viinitupa Gustus & Verassa sekä Studia Alumnorum -luentosarjan. Syksyllä yhdistyksen jäsenistö suuntasi Pietariin tutustumaan kaupungin 300-vuotiseen historiaan. Vuoden Alumni valinta kohdistui tällä kertaa piispa, TT, Eero Huoviseen.

Alum­niyh­dis­tyk­sen hal­li­tus

Alumniyhdistyksen strategian jalkauttamisesta vastaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kaksitoista vuosikokouksen kulloinkin kahdeksi kalenterivuodeksi valitsemaa, eri aloja edustavaa jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan viestintä-, ohjelma-, jäsenhankinta- ja taloustyöryhmät sekä asettaa tarvittaessa toimikuntia.

Dosentti Ilkka Torstila (puheenjohtaja), Pohjola-yhtiöt
Johtaja Helena Haapalinna, Fortum
Suunnittelupäällikkö Esa Iivonen, Mannerheimin lastensuojeluliitto
Toiminnanjohtaja Kalle Jämsen, Sulasol
kulttuuriasiamies Eija Kurki, Suomen kulttuurirahasto
Johtaja Irene Luukkonen, Kuluttajien vakuutustoimisto
Development manager Veera Mustonen, Nokia
Lehdistöpäällikkö Terttu Nurro, Helsingin yliopisto
Viestintäjohtaja Arja Suominen, Nokia Networks
Suunnittelija Kirsti Varis, Varis Original Oy
Pääsihteeri Harri Vertio, Syöpäjärjestöt
Rahoitusjohtaja Rauno Välimaa, OKO

Alum­niyh­dis­tyk­sen val­tuus­kun­ta

Alumniyhdistyksen valtuuskunta seuraa yhdistyksen hallituksen hoitamaa hallintoa ja tukee hallituksen ja yliopiston toimintaa ja niiden strategisia tavoitteita.

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen (puheenjohtaja), Helsingin kaupunki
Johtaja Susanna Miekk-oja, Sampo Rahastoyhtiö Oy
Johtaja Stig-Björn Nyberg, Akateeminen Kirjakauppa
Yrittäjä, päätoimittaja Jarno Forssell, Mediatalo Reportteri, MG-lehti
Piispa Eero Huovinen, Helsingin hiippakunta
Toimitusjohtaja Arto Ihto, Elanto
Toimitusjohtaja Jorma Kielenniva, Novo 
Toimitusjohtaja Seppo Kievari, Sanoma Oyj
Varatoimitusjohtaja Tarmo Korpela, Teollisuuden ja Työnantajain keskusliitto
Toimitusjohtaja Olavi Kuusela, Valio Oy
Toiminnanjohtaja Pirkko Lahti, Suomen Mielenterveysseura ry
Viestintäpäällikkö Nora Malin, Smartner Information Systems Oy
Toimitusjohtaja Paavo Pitkänen, Varma-Sampo
Pääjohtaja Maria-Liisa Nevala, Suomen Kansallisteatteri
Puheenjohtaja Risto Piekka, Akava
Kansliapäällikkö Kirsti Rissanen, Oikeusministeriö
Konserninjohtaja Hannu Roine, ISKU Oy
Päätoimittaja Tapani Ruokanen, Suomen Kuvalehti
Johtaja Sinikka Salo, Suomen Pankki
Kulttuuriasiamies Päivi Setälä, Helsingin yliopisto
Ministeri Pär Stenbäck, Svenska kulturfonden
Johtaja Jussi Suutarinen, Nordean Helsingin yrityspankki
Kauppaneuvos Kyösti Tiainen, Teboil
Henkilöstöjohtaja Aino Toikka, S-ryhmä