Historia 1999

YHTEENVETO

 

Se­nio­riyh­dis­tyk­sen his­to­ria 1999

Vuosituhannen lopussa yhdistyksen nimi muutettiin vastaamaan kansainvälisesti vakiintunutta käytäntöä muotoon Helsingin yliopiston alumni ry – Helsingfors universitets alumner rf. Yhdistys järjesti tapahtuman Työnhaku Internetissä ja Eurooppa uudelle vuosituhannelle – Suomi unionin puheenjohtajana. Yhdessä Yliopisto-lehden kanssa järjestettiin huhtikuussa matka Venetsiaan tutustumaan kaupungin historiaan ja arkkitehtuuriin.  Vuoden Alumni valinta kohdistui tällä kertaa komissaari, VTM Erkki Liikaseen.

Alum­niyh­dis­tyk­sen hal­li­tus

Alumniyhdistyksen strategian jalkauttamisesta vastaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen kulloinkin kahdeksi kalenterivuodeksi valitsemat, eri alojen edustajat. Hallitus valitsee keskuudestaan viestintä-, ohjelma-, jäsenhankinta- ja taloustyöryhmät sekä asettaa tarvittaessa toimikuntia.

Oikeustieteen kandidaatti Arto Alaspää (puheenjohtaja)
Oikeustieteen kandidaatti Marjo Hakkila
Filosofian maisteri Kati Heinämies
Hammaslääketieteen tohtori Kirsti Hurmerinta
Varatuomari Teuvo Juurela
Filosofian tohtori Aura Korppi-Tommola
Valtiotieteen maisteri Eikka Kosonen
Maa- ja metsätaloustieteen maisteri Matti Saarinen
Varatuomari Heikki Venho
Valtiotieteen maisteri Jarkko Vesikansa
Oikeustieteen kandidaatti Juha Viertola

Alum­niyh­dis­tyk­sen val­tuus­kun­ta

Alumniyhdistyksen valtuuskunta seuraa yhdistyksen hallituksen hoitamaa hallintoa ja tukee hallituksen ja yliopiston toimintaa ja niiden strategisia tavoitteita.

Presidentti Pekka Hallberg (puheenjohtaja), Korkein hallinto-oikeus
Johtaja Tuulikki Petäjäniemi
Johtaja Stig-Björn Nyberg
Ulkoasiainneuvos Alec Aalto, UM
Toimituspäällikkö Jarno Forssell
Piispa Voitto Huotari
Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen
Hallituksen puheenjohtaja Liisa Joronen, SOL siivouspalvelut
Kustantaja Seppo Kievari, Helsingin Sanomat
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen, Helsingin kaupunki
Toimitusjohtaja Harri Malmberg, Metalliteollisuuden keskusliitto
Toimitusjohtaja Jouni Mykkänen, Suomen elokuvasäätiö
Filosofian tohtori, h.c. Jaakko Numminen
Vuorineuvos Yrjö Pessi
Toimitusjohtaja Paavo Pitkänen, Varma-Sampo
Varatuomari Olli Puntila, OP-Laki Oy
Ylilääkäri Timo Sahi, Puolustusvoimat
Filosofian tohtori Päivi Setälä, Helsingin Yliopisto
Kaupallinen johtaja Kyösti Tiainen, Teboil
Apulaisprofessori Kyllikki Tiensuu, Helsingin yliopisto
Pääjohtaja Pekka Tuomisto, Kansaneläkelaitos
Pääjohtaja Vesa Vainio, Merita Nordbanken
Päätoimittaja Seppo Zetterberg, Kanava, Jyväskylän yliopisto