Historia 1997

YHTEENVETO

 

Senioriyhdistyksen historia 1997

Keskustelutilaisuudessa Hyvinvointimme edellytykset, hyvinvointia tarkasteltiin niin oikeudellisesti kuin elinkeinoelämän näkökulmasta. Kirjallisuuspiiri toimi aktiivisesti ja vierailevana kirjailijana kävi muun muassa Antti Tuuri. Yhdistys järjesti myös yliopiston pääkirjaston ja Helsingin yliopiston professorien rouvat ry:n kanssa hyväntekeväisyystilaisuuden nimeltä Venetsian karnevaalit – Sibelius kotiin. Karnevaalin tarkoituksena oli hankkia varoja Sibeliuksen nuottikirjoitusten ostamiseksi ulkomailta. Vuoden Alumni nimityksen sai osakseen toimitusjohtaja, FT, dos. Jorma Kaimio.

Senioriyh­dis­tyk­sen hal­li­tus

Alumniyhdistyksen strategian jalkauttamisesta vastaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen kulloinkin kahdeksi kalenterivuodeksi valitsemat, eri alojen edustajat. Hallitus valitsee keskuudestaan viestintä-, ohjelma-, jäsenhankinta- ja taloustyöryhmät sekä asettaa tarvittaessa toimikuntia.

Filosofian maisteri Kyösti Tiainen (puheenjohtaja)
Oikeustieteen kandidaatti Arto Alaspää
Valtiotieteen maisteri Mai Allo
Valtiotieteen maisteri Jarno Forssell
Oikeustieteen kandidaatti Marjo Hakkila
Filosofian maisteri Kati Heinämies
Valtiotieteen maisteri Timo Jaatinen
Valtiotieteen maisteri Jussi Liimatainen
Teologian lisensiaatti, filosofian maisteri Ari Tammi
Varatuomari Taru Turunen
Oikeustieteen kandidaatti Juha Viertola
Filosofian maisteri Veijo Åberg

Se­nio­riyh­dis­tyk­sen val­tuus­kun­ta

Senioriyhdistyksen valtuuskunta seuraa yhdistyksen hallituksen hoitamaa hallintoa ja tukee hallituksen ja yliopiston toimintaa ja niiden strategisia tavoitteita.

Presidentti Pekka Hallberg (puheenjohtaja), Korkein hallinto-oikeus
Dosentti Timo Esko
Kansanedustaja Henrik Lax
Ulkoasiainneuvos Alec Aalto, UM
Kaupunginjohtaja Pirjo Ala-Kapee
Piispa Voitto Huotari
Ministeri Jaakko Iloniemi
Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen
Hallituksen puheenjohtaja Liisa Joronen, SOL siivouspalvelut
Toimitusjohtaja Kalle Justander
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen, Helsingin kaupunki
Toimitusjohtaja Harri Malmberg, Metalliteollisuuden keskusliitto
Toimitusjohtaja Jouni Mykkänen, Suomen elokuvasäätiö
Filosofian tohtori, h.c. Jaakko Numminen
Vuorineuvos Yrjö Pessi
Johtaja Tuulikki Petäjäniemi
Toimitusjohtaja Paavo Pitkänen, Varma-Sampo
Varatuomari Olli Puntila, OP-Laki Oy
Ylilääkäri Timo Sahi, Puolustusvoimat
Apulaisprofessori Kyllikki Tiensuu, Helsingin yliopisto
Pääjohtaja Pekka Tuomisto, Kansaneläkelaitos
Pääjohtaja Vesa Vainio, Merita Nordbanken
Päätoimittaja Janne Virkkunen, Helsingin Sanomat
Ministeri Marjatta Väänänen