Historia 1995

YHTEENVETO

 

Se­nio­riyh­dis­tyk­sen his­to­ria 1995

Yhdistys alkoi tukea opiskelijoita stipendeillä. Sitä varten Tukirahaston (myöhemmän Alumnirahaston) pääomaa kartoitettiin yritysten lahjoituksilla. Yhdistys päätti myös tuottaa yliopiston liekki-logolla varustettuja tuotteita, joista saadut tuotot lahjoitettiin opiskelijakirjastolle. Syksyn pienoisseminaarissa keskusteltiin aiheesta Kuka pelkää tilastotiedettä. Seminaarissa hahmoteltiin tieteen autonomian, yrityselämän tarpeiden ja tutkimusrahoituksen välisiä rajapintoja. Vuoden Alumniksi valittiin puolestaan valtioneuvos ja FL Riitta Uosukainen.

Se­nio­riyh­dis­tyk­sen hal­li­tus

Alumniyhdistyksen strategian jalkauttamisesta vastaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen kulloinkin kahdeksi kalenterivuodeksi valitsemat, eri alojen edustajat. Hallitus valitsee keskuudestaan viestintä-, ohjelma-, jäsenhankinta- ja taloustyöryhmät sekä asettaa tarvittaessa toimikuntia.

Dosentti Timo Sahi (puheenjohtaja)
Filosofian maisteri Kyösti Tiainen
Oikeustieteen kandidaatti Arto Alaspää
Valtiotieteen maisteri Katriina Bärlund
Oikeustieteen kandidaatti Esbjörn af Hällström
Oikeustieteen kandidaatti Timo Höykinpuro
Valtiotieteen maisteri Jussi Liimatainen
Hallintojohtaja Sinikka Mertano
Valtiotieteen maisteri Marju Paaso
Korkeakoulupastori Ari Tammi
Pastori Yrjö Tolvanen
Varatuomari Taru Turunen

Se­nio­riyh­dis­tyk­sen val­tuus­kun­ta

Senioriyhdistyksen valtuuskunta seuraa yhdistyksen hallituksen hoitamaa hallintoa ja tukee hallituksen ja yliopiston toimintaa ja niiden strategisia tavoitteita.

Valtiopäiväneuvos Elsi Hetemäki-Olander (puheenjohtaja)
Dosentti Timo Esko
Kansanedustaja Henrik Lax
Ylilääkäri Juhani Aho
Apulaisprofessori Seikko Eskola
Presidentti Pekka Hallberg, Korkein hallinto-oikeus
Toimitusjohtaja Ari Heiniö, Stockmann
Piispa Eero Huovinen
Ministeri Jaakko Iloniemi
Hallituksen puheenjohtaja Liisa Joronen, SOL siivouspalvelut
Toimitusjohtaja Kalle Justander
Hallintoneuvos N. Seppo Koskinen
Apulaisoikeusasiamies Pirkko K. Koskinen
Toimitusjohtaja Timo Laatunen
Kansanedustaja Matti Louekoski
Kansliapäällikkö Jaakko Numminen
Vuorineuvos Yrjö Pessi
Toimitusjohtaja Eero Pilkama
Varatuomari Olli Puntila, OP-Laki Oy
Varatuomari Pentti Rissanen
Professori Mikko Viitasalo
Filosofian lisensiaatti Jyrki Vesikansa
Päätoimittaja Janne Virkkunen, Helsingin Sanomat
Ministeri Marjatta Väänänen