Historia 1994

YHTEENVETO

 

Senioriyhdistyksen historia 1994

Yhdistys järjesti ensimmäisen seniorimatkan Tallinnaan ja Tarttoon marraskuussa. Matkalla tutustuttiin Tarton yliopiston toimintaan ja Viron historiaan vasta uudelleen itsenäistyneessä naapurimaassa. Yhdistyksen kirjallisuuspiiri aloitti toimintansa 7.3. vetäjänään FT Ritva Sievänen-Allèn. Piiri saavutti heti suuren suosion. Yhdistys järjesti esitelmätilaisuuden; Euroopan Unionin uusi koulutusohjelma. Vuoden Alumniksi valittiin KHO:n presidentti, OTT, VTT, dos. Pekka Hallberg.

Se­nio­riyh­dis­tyk­sen hal­li­tus

Alumniyhdistyksen strategian jalkauttamisesta vastaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen kulloinkin kahdeksi kalenterivuodeksi valitsemat, eri alojen edustajat. Hallitus valitsee keskuudestaan viestintä-, ohjelma-, jäsenhankinta- ja taloustyöryhmät sekä asettaa tarvittaessa toimikuntia.

Dosentti Timo Sahi (puheenjohtaja)
Filosofianmaisteri Kyösti Tiainen
Oikeustieteen kandidaatti Arto Alaspää
Valtiotieteen maisteri Katriina Bärlund
Oikeustieteen kandidaatti Esbjörn af Hällström
Filosofian maisteri Kalle Justander
Valtiotieteen maisteri Marju Paaso
Oikeustieteen kandidaatti Kimmo Rekola
Korkeakoulupastori Ari Tammi
Pastori Yrjö Tolvanen
Varatuomari Taru Turunen

Se­nio­riyh­dis­tyk­sen val­tuus­kun­ta

Senioriyhdistyksen valtuuskunta seuraa yhdistyksen hallituksen hoitamaa hallintoa ja tukee hallituksen ja yliopiston toimintaa ja niiden strategisia tavoitteita.

Valtiopäiväneuvos Elsi Hetemäki-Olander (puheenjohtaja)
Kirjallinen johtaja Jorma Kaimio, WSOY
Kansanedustaja Henrik Lax
Ylilääkäri Juhani Aho
Toimitusjohtaja Matti L. Aho
Dosentti Timo Esko
Apulaisprofessori Seikko Eskola
Toimitusjohtaja Ari Heiniö, Stockmann
Piispa Eero Huovinen
Toimitusjohtaja Jaakko Iloniemi
Puheenjohtaja Erkki Kangasniemi
Hallintoneuvos N. Seppo Koskinen
Apulaisoikeusmies Pirkko K. Koskinen
Toimitusjohtaja Timo Laatunen
Toimitusjohtaja Matti Liukkonen
Kansanedustaja Matti Louekoski
Toimitusjohtaja Eero Pilkama
Varatuomari Pentti Rissanen
Professori Erkki Salonen
Vt.professori Päivi Setälä
Filosofian maisteri Jyrki Vesikansa
Professori Mikko Viitasalo
Päätoimittaja Janne Virkkunen, Helsingin Sanomat
Filosofian maisteri Marjatta Väänänen