Historia 1993

YHTEENVETO

 

 

Senioriyhdistyksen historia 1993

Yhdistys järjesti kaksi yleisölle vapaata esitelmätilaisuutta. Keväällä aiheena oli Onko Suomella omaa markkaa vuonna 2000?  esitelmöitsijöinä professori Seppo Honkapohja, professori Kirsti Rissanen ja rahoitusjohtaja Kirsi Sormunen. Syksyllä aihe oli Karjala: menneisyyden myytti – tulevaisuuden uhka vai toivo? esitelmöitsijöinä professori Hannes Sihvo, valt.tri Pekka Visuri ja ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen. Tilaisuuksissa oli 50–60 kuulijaa. Taloustutkimus Oy toteutti yhdistyksen jäsentutkimuksen. Tutkimus osoitti, että yhdistyksen jäsenkunta on melko iäkästä pääkaupunkiseudulta: 41 % eläkeläisiä ja 54 % helsinkiläisiä. Kiinnostavimpina toiminnan muotoina pidettiin luentotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, tutustumiskäyntejä ja teemapäiviä. Vastaajista 61 % katsoi, että Helsingin yliopistoa on tuettava että sen taso säilyy. 53 % vastaajista katsoi, että yhdistyksen toiminta oli vastannut odotuksia tai ylittänyt ne. Yhdistys osallistui yliopiston rehtorin käynnistämiin lamatalkoisiin kannustamalla yhdistyksen jäseniä ja heidän yrityksiään ilmoittamaan opiskelijoille tarkoitetuista avoimista työpaikoista ilmaiseksi Yliopisto-lehdessä. Yhdistys osallistui Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan käynnistämään kummiperhetoimintaan ulkomaisille opiskelijoille. Yhdistys osallistui osakuntien 350-vuotisjuhlakeräykseen Helsingin yliopiston kurssikirjalainaamolle. Yhdistys järjesti jäsenhankintakilpailun, jonka voitti Marsa Bäck. Seniorijuhla järjestettiin 17.9.1993 yhteistyössä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kanssa, joka täytti samana vuonna 125 vuotta. Vuoden Alumniksi kutsuttiin kasvatustieteiden tohtori Liisa Joronen. Vuoden lopulla allekirjoitettiin sopimus Oy Gaudeamus Ab:n kanssa yhdistyksen myyntituotteiden myynnistä Gaudeamuksen kaupoissa.

Se­nio­riyh­dis­tyk­sen hal­li­tus

Alumniyhdistyksen strategian jalkauttamisesta vastaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen kulloinkin kahdeksi kalenterivuodeksi valitsemat, eri alojen edustajat. Hallitus valitsee keskuudestaan viestintä-, ohjelma-, jäsenhankinta- ja taloustyöryhmät sekä asettaa tarvittaessa toimikuntia.

Dosentti Timo Sahi (puheenjohtaja)
Filosofian maisteri Kyösti Tiainen
Filosofian maisteri Marsa Bäck
Valtiotieteen maisteri Katriina Bärlund
Oikeustieteen kandidaatti Esbjörn af Hällström
Filosofian maisteri Kalle Justander
Valtiotieteen maisteri Marju Paaso
Oikeustieteen kandidaatti Kimmo Rekola
Pastori Yrjö Tolvanen
Varatuomari Taru Turunen

Se­nio­riyh­dis­tyk­sen val­tuus­kun­ta

Senioriyhdistyksen valtuuskunta seuraa yhdistyksen hallituksen hoitamaa hallintoa ja tukee hallituksen ja yliopiston toimintaa ja niiden strategisia tavoitteita.

Valtiopäiväneuvos Elsi Hetemäki-Olander (puheenjohtaja)
Kirjallinen johtaja Jorma Kaimio, WSOY
Kansanedustaja Henrik Lax
Ylilääkäri Juhani Aho
Toimitusjohtaja Matti L. Aho
Dosentti Timo Esko
Apulaisprofessori Seikko Eskola
Toimitusjohtaja Ari Heiniö, Stockmann
Piispa Eero Huovinen
Toimitusjohtaja Jaakko Iloniemi
Puheenjohtaja Erkki Kangasniemi
Hallintoneuvos N. Seppo Koskinen
Apulaisoikeusasiamies Pirkko K. Koskinen
Toimitusjohtaja Timo Laatunen
Toimitusjohtaja Matti Liukkonen
Kansanedustaja Matti Louekoski
Toimitusjohtaja Eero Pilkama
Varatuomari Pentti Rissanen
Professori Erkki Salonen
Vt.professori Päivi Setälä
Filosofian maisteri Jyrki Vesikansa
Professori Mikko Viitasalo
Päätoimittaja Janne Virkkunen, Helsingin Sanomat
Filosofian maisteri Marjatta Väänänen