Historia 1992

YHTEENVETO

 

Senioriyhdistyksen historia 1992

Yhdistyksen hallitus linjasi, että yhdistyksen yksi tärkeä tehtävä edistää Helsingin yliopiston asemaa yhteiskunnassa. Yhdistys pystyy vaikuttamana parhaiten, jos sillä on paljon jäseniä, pidettiin mahdollisena jopa 10 000 jäsentä. Yhdistyksen 24-jäseninen valtuuskunta aloitti toimintansa. Se piti 2.4.1992 ensimmäisen kokouksensa, jossa yliopiston rehtori Risto Ihamuotila alusti yliopiston tehtävästä ja toiminnasta. Valtuuskunnan syyskokous pidettiin Eduskunnassa teemana Helsingin yliopiston asema ja haasteet. Kokoukseen osallistui kutsuttuna myös 8 kansanedustajaa. Yhdistys antoi kannanoton, jossa se vastusti Opetusministeriön työryhmän esitystä lakkauttaa Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitos. Kannanotto lähetettiin opetusministerille sekä saatettiin yliopiston rehtorin tietoon ja julkisuuteen. Yhdistys perusti Helsingin Yliopiston Seniorit ry:n Tukirahaston tilinpäätöksen ylijäämästä 50 000 markan peruspääomalla. Ensimmäisiä stipendejä varten kerättiin yrityksiltä lahjoituksia. Rahaston nimi muutettiin myöhemmin Alumnirahastoksi. Tukirahaston tarkoituksena oli Helsingin yliopistossa harjoitettavan tutkimus-, sivistys-, opetus- ja kasvatustoiminnan tukeminen yhdistyksen hallituksen päätöksellä. Yhdistys teki yliopiston kanssa sopimuksen, jonka perusteella yhdistys sai oikeuden yliopiston tunnusten käyttöön myyntituotteissaan, joiden tuotolla kartoitettiin tukirahaston pääomaa. Yhdistyksen ehdokas, varatuomari Juha Korppi-Tommola valittiin Helsingin yliopiston säätiön asiamieheksi, mikä vahvisti senioriyhdistyksen ja säätiön/Helsingin yliopiston yhteistyötä. Yliopiston historian harrastuspiiri ja vanhojen tanssien harrastuspiiri aloittivat toimintansa. Professori Matti Klinge piti historian harrastuspiirissä kolme luentoa yliopiston historiasta. Lisäksi harrastuspiiri vieraili Lapinlahden sairaalassa ja Lääketieteen historian museossa. Yhdistys järjesti tutustumiskäynnin hammaslääketieteen laitokseen, eläintieteen laitokseen ja koe-eläinlaboratorioon, teologiseen tiedekuntaan, maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan ja yliopiston täydennyskoulutuskeskukseen. Käynteihin osallistui 5–40 yhdistyksen jäsentä. Vuorineuvos, MTT Yrjö Pessi valittiin Vuoden Alumniksi seniorijuhlassa, joka pidettiin Vanhalla Ylioppilastalolla 18.9.1992. Juhlassa yhdistys luovutti yliopistolle 10 000 markan avustuksen yliopiston tiedotustoiminnan tukemiseen, mikä osaltaan mahdollistaisi Yliopistolehden lähettämisen yhdistyksen jäsenille. Filosofian lisensiaatti Rainer Knapaksen suunnittelema yhdistyksen standaari ja rintamerkki otettiin käyttöön. Yhdistys päätti järjestää kyselyn, jossa tiedustellaan yhdistyksen jäseniltä ajatuksia yhdistyksen toiminnasta ja sen kehittämisestä. Vuoden lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 1024.

Se­nio­riyh­dis­tyk­sen hal­li­tus

Alumniyhdistyksen strategian jalkauttamisesta vastaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen kulloinkin kahdeksi kalenterivuodeksi valitsemat, eri alojen edustajat. Hallitus valitsee keskuudestaan viestintä-, ohjelma-, jäsenhankinta- ja taloustyöryhmät sekä asettaa tarvittaessa toimikuntia.

Dosentti Timo Sahi (puheenjohtaja)
Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Satu Sasi
Varatoimitusjohtaja Kalle Justander
Filosofian maisteri Raija Similä
Dosentti Martti Häikiö
Filosofian maisteri Katriina Bärlund
Filosofian tohtori Laura Kolbe
Valtiotieteen maisteri Stig-Björn Nyberg
Filosofian kandidaatti, logonomi Marsa Bäck
Varatuomari Taru Turunen
Filosofian maisteri Kyösti Tiainen
Oikeustieteen kandidaatti Kimmo Rekola
Kirsti Kaskikari

Se­nio­riyh­dis­tyk­sen val­tuus­kun­ta

Senioriyhdistyksen valtuuskunta seuraa yhdistyksen hallituksen hoitamaa hallintoa ja tukee hallituksen ja yliopiston toimintaa ja niiden strategisia tavoitteita.

Valtiopäiväneuvos Elsi Hetemäki-Olander (puheenjohtaja)
Kirjallinen johtaja Jorma Kaimio, WSOY
Kansanedustaja Henrik Lax
Ylilääkäri Juhani Aho
Toimitusjohtaja Matti L. Aho
Dosentti Timo Esko
Apulaisprofessori Seikko Eskola
Toimitusjohtaja Ari Heiniö, Stockmann
Piispa Eero Huovinen
Toimitusjohtaja Jaakko Iloniemi
Puheenjohtaja Erkki Kangasniemi
Hallintoneuvos N. Seppo Koskinen
Apulaisoikeusasiamies Pirkko K. Koskinen
Toimitusjohtaja Timo Laatunen
Toimitusjohtaja Matti Liukkonen
Kansanedustaja Matti Louekoski
Toimitusjohtaja Eero Pilkama
Varatuomari Pentti Rissanen
Professori Erkki Salonen
Vt.professori Päivi Setälä
Filosofian maisteri Jyrki Vesikansa
Professori Mikko Viitasalo
Päätoimittaja Janne Virkkunen, Helsingin Sanomat
Filosofian maisteri Marjatta Väänänen