Alumnirahasto

Alumnirahasto tukee lahjakkaita ja aktiivisia perustutkinto-opiskelijoita vuosittain jaettavilla stipendeillä. Alumnirahastoon on mahdollista perustaa eri aloille kohdennettuja nimikkorahastoja.

Rahaston peruspääoma muodostuu Helsingin yliopiston alumni ry:n nimikkorahaston varoista. Rahaston varoja voidaan kartuttaa yksityisten henkilöiden testamenteilla ja yksityisiltä henkilöiltä, yhteisöiltä ja säätiöiltä saaduilla lahjoituksilla. Rahasto karttuu myös vuosittain jäsenmaksujen yhteydessä tehtyjen lahjoitusten myötä.

Rahaston tarkoituksena on jakaa stipendejä lahjakkaille ja aktiivisille opiskelijoille kaikista tiedekunnista. Alumniyhdistys haluaa stipendien kautta tarjota tulevaisuuden osaajille mahdollisuuksia, joita pelkän opintotuen varassa ei ole mahdollista toteuttaa. Alumnistipendejä on jaettu vuodesta 2002.

Rahaston pääoma on reilut 550 000 euroa. Varoja hoidetaan Helsingin yliopiston rahastojen yhteisen varainhoidon piirissä erillään valtion talousarviossa yliopistolle myönnetyistä varoista. Helsingin yliopiston rahastot vastaa varojen sijoittamisesta turvallisesti ja tuottavasti sekä maksaa rahastolle vuosittaisen tuoton konsistorin päätöksen mukaisesti.

Erkki Liikasen lahjoitus oli ensimmäinen, merkittävä lahjoitus alumni ry:n rahastoon.

Keväällä 2008 Alumnirahasto sai merkittävän lisän Ympäristön ystävät -rahastosta, joka perustettiin Alumirahaston yhteyteen. 

Keväällä 2009 perustettiin Alumnirahaston yhteyteen erillinen Juha Korppi-Tommolan rahasto, joka jakaa stipendejä lahjakkaille opiskelijoille, jotka ovat toimineet aktiivisesti ylioppilaskunnassa, osakunnassa tai ainejärjestössä.

Helsingin yliopiston alumniyhdistys järjesti toukokuussa 2011 alumnimatkan Jordaniaan Petraan. Alumniryhmän asiantuntijaoppaana toimi Helsingin yliopiston kreikkalaisen filologian professori Jaakko Frösén, joka on Suomalaiset Aaronin vuoren kaivaukset -projektin johtaja ja erikoistunut klassiseen arkeologiaan itäisellä Välimerellä.

Matkan aikana syntyi myös idea rahaston perustamisesta tukemaan kreikkalais-roomalaisen antiikin tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa. Helsingin yliopiston alumni ry:n rahaston yhteyteen perustettu rahasto kantaa professori Frösénin nimeä ja matkalle osallistuneet alumnit keräsivät rahaston pesämunan kiitoksena ainutlaatuisesta matkasta. Rahaston pääomaa on sittemmin kartutettu niillä matkoilla, joilla professori Frösén on toiminut asiantuntijaoppaana.

Osallistu ja tue opiskelijoita! Lue lisää rahastoista ja lahjoittamisesta

Siirry Alumniyhdistyksen etusivulle