Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kumppani

Aleksanteri-instituutti palvelee suomalaista yhteiskuntaa tarjoamalla asiantuntemustaan mm. valtionhallinnon, elinkeinoelämän ja koulutuspolitiikan käyttöön. Tutkijamme osallistuvat mielellään erilaisiin soveltavan tutkimuksen hankkeisiin ja tilaustutkimuksia on viime vuosina tehty etenkin ministeriöille ja maakuntaliitoille. Emme ole konsulttitoimisto tai think tank, mutta tutkimukseen perustuvalle tiedolle ja kenttätöissä kertyneelle alueasiantuntijuudelle on silti käyttöä monenlaisissa selvitys- ja kehityshankkeissa.  

Uskomme valtakunnalliseen koulutusyhteistyöhön yli oppilaitosrajojen. Aleksanteri-instituutti on tuottanut opetusta mm. ammattikorkeakouluille ja lukioille, ja olemme aina avoimia uusille ehdotuksille.  

Aleksanteri-instituutin tutkijat ovat suosittuja puhujavieraita myös erilaisten opintopiirien kokoontumisissa ja kansanopistojen kursseilla. Keskustelu uuden yleisön kanssa tuo uutta näkökulmaa tutkijan työhön. 

Aleksanteri-instituutin tutkijoilla on merkittävä rooli tiedontuottajina yhteiskunnallisen ja poliittisen päätöksenteon taustalla. Tarjoamme Venäjään ja itäiseen Eurooppaan liittyvissä kysymyksissä tutkimustietoon perustuvaa, riippumatonta asiantuntijanäkemystä niin politiikan kuin liike-elämänkin toimijoille sekä viranhaltijoille puoluetaustasta ja asemasta riippumatta.