Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kumppani

Akateeminen tutkimus on sitoutumatonta ja sitä ohjaavat hyvän tieteellisen käytännön ohjeet. Haluamme myös edistää vuoropuhelua yhteiskunnan eri toimijoiden välillä, ja tuomme tutkimustietoa yhteiskunnan käyttöön. Venäjään ja itäiseen Eurooppaan liittyy paljon kysymyksiä, joissa tutkimukseen perustuvaa tietoa kannattaa hyödyntää. 

RussiaHUB Helsinki on vuonna 2014 perustettu osaamisyhteisö, joka nostaa Helsingin seudun maailmanlaajuisesti merkittäväksi Venäjä-osaamisen keskittymäksi. Se tuo yhteen tieteen, politiikan ja talouden huiput, tukee tutkimusta, generoi uutta osaamista yhteiskuntaan ja tehostaa resurssien käyttöä. Maailmanpoliittisen kehityksen vuoksi Venäjä-tutkimusta ja alan toimijoiden yhteistyötä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. 

Tutustu RussiaHUB Helsinkiin 

Aleksanteri-instituutti palvelee suomalaista yhteiskuntaa tarjoamalla asiantuntemustaan mm. valtionhallinnon, elinkeinoelämän ja koulutuspolitiikan käyttöön. Tutkijamme osallistuvat mielellään erilaisiin soveltavan tutkimuksen hankkeisiin ja tilaustutkimuksia on viime vuosina tehty etenkin ministeriöille ja maakuntaliitoille. Emme ole konsulttitoimisto tai think tank, mutta tutkimukseen perustuvalle tiedolle ja kenttätöissä kertyneelle alueasiantuntijuudelle on silti käyttöä monenlaisissa selvitys- ja kehityshankkeissa.  

Uskomme valtakunnalliseen koulutusyhteistyöhön yli oppilaitosrajojen. Aleksanteri-instituutti on tuottanut opetusta mm. ammattikorkeakouluille ja lukioille, ja olemme aina avoimia uusille ehdotuksille.  

Aleksanteri-instituutin tutkijat ovat suosittuja puhujavieraita myös erilaisten opintopiirien kokoontumisissa ja kansanopistojen kursseilla. Keskustelu uuden yleisön kanssa tuo uutta näkökulmaa tutkijan työhön. 

Aleksanteri-instituutin tutkijoilla on merkittävä rooli tiedontuottajina yhteiskunnallisen ja poliittisen päätöksenteon taustalla. Tarjoamme Venäjään ja itäiseen Eurooppaan liittyvissä kysymyksissä tutkimustietoon perustuvaa, riippumatonta asiantuntijanäkemystä niin politiikan kuin liike-elämänkin toimijoille sekä viranhaltijoille puoluetaustasta ja asemasta riippumatta.

Vuosina 2016-2017 tutkijoitamme kutsuttiin briiffaamaan henkilökohtaisesti jokaisen pääpuolueen edustajia sekä tasavallan presidenttiä. Tärkeä osa työtämme on myös eduskunnan valiokunnissa ja ministeriöiden työryhmissä vieraileminen.