Yhteistyö ja vaikuttaminen

Aleksanteri-instituutti perustettiin vuonna 1996 koordinoimaan ja kehittämään suomalaista Venäjän itäisen Euroopan tutkimusta ja vahvistamaan sen vaikuttavuutta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Edistämme määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti tutkimuksen suhdetta yhteiskunnan muihin osa-alueisiin niin kotimaassa kuin kansanvälisestikin.