Työryhmä 2

Valtakunnallinen Aleksanteri-foorumi 2019

Venäjän talouden ja liiketoiminnan osaamisen kehittäminen Suomessa

 

Työryhmän vastuuhenkilöt:

Riitta Kosonen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, CEMAT
Päivi Karhunen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, CEMAT
Sinikka Parviainen, East Office of Finnish Industries

Työryhmän kuvaus:

Venäjän liiketoimintaa ja taloutta koskeva korkeakouluopetus ja -tutkimus sekä Venäjää tai venäjän kieltä tuntevien talous- ja liiketaloustieteen opiskelijoiden määrä Suomessa on romahtanut viimeisen vuosikymmenen aikana. Venäjän talouskasvun ja suomalaisinvestointien hidastuminen sekä Venäjän maakuvan heikentyminen on vähentänyt opiskelijoiden kiinnostusta Venäjään. Korkeakoulujen Venäjä-osaamisen kehittämistä on rasittanut opetuksen ja tutkimuksen vähentynyt resursointi. Suomen Akatemiassa ei ole enää vuosiin avattu Venäjä-tutkimusohjelmaa, valtakunnallinen Venäjä-tutkijakoulu on lakkautettu ja muusta ulkopuolisesta rahoituksesta on tullut äärimmäisen kilpailtua. Opetus on eriytetty pois Venäjä-tutkimuskeskuksista ainelaitoksille.

Tilanne on huolestuttava, koska suomalaisilla yrityksillä on edelleen merkittävät investoinnit Venäjällä ja ne uskovat Venäjän markkinapotentiaalin kasvuun. Pitkällä tähtäimellä Venäjän liiketoiminnan ja talouden osaamisen ylläpitäminen on tärkeää myös hitaamman kasvun ja lisääntyneiden geopoliittisten haasteiden aikana. Osaamista on vaikea paikata nopeasti, erityisesti kun vanhempi osaajasukupolvi jää lähivuosina pois työelämästä. Venäjän osaajista, jotka ymmärtävät myös talouden lainalaisuuksia, on jo nyt pulaa, mikä voi rajoittaa liiketoiminnan kehittämistä. Julkisen sektorin tarve Venäjän talouden osaajille ei myöskään missään nimessä vähene, kun Suomessa valmistaudutaan vastaamaan kasvaneisiin geopoliittisiin ja energiakestävyyden haasteisiin. 

Työryhmässä on tarkoitus käsitellä seuraavia kysymyksiä: Miten suomalaista Venäjän talouden ja liiketoiminnan osaamista voidaan ylläpitää ja kehittää, kun Venäjän talouden ja venäjän kielen opiskelun vetovoima on heikentynyt ja Venäjä-opetus ja tutkimus kärsii resurssipulasta? Mitkä ovat suomalaisen liike-elämän ja julkisen sektorin tarpeet tulevaisuuden Venäjän osaajille? Miten opiskelijat näkevät Venäjän liiketoiminnan/talouden ja kielen opiskelun hyödyllisyyden?

Työryhmäsessio 1: Metsätalo (sali 7) klo 14:00–15.30