Tutkijat ja asiantuntijat L-Ö

Aleksanteri-instituutissa työskentelee noin kuusikymmentä Venäjän ja itäisen Euroopan sekä Euraasian tutkijaa ja asiantuntijaa. Monitieteinen lähestyminen yhdistää kansainvälisesti korkeatasoista politiikan, historian, kansalaisyhteiskunnan, hallinnon, kulttuurin, ympäristön ja median tutkimusta. Asiantuntijamme ovat valtakunnallisen yliopistoverkoston tukena kehittämässä ja uudistamassa opetusta ja tutkimusta sekä tietopalvelua koko Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen yhteisölle. 

Aleksanteri-instituutin tutkijohin ja asiantuntijoihin voit tutustua kahdella eri sivulla. Tältä sivulta löydät sukunimen mukaan henkilöt L-Ö, ja aakkosten alkupään henkilöt (sukunimet A-K) löydät täältä. Jos etsit sopivaa henkilöä esim. opinto-ohjelmiin tai tietopalveluun liittyen, saatat löytää tiedon paremmin kohdasta INSTITUUTTI > OTA YHTEYTTÄ.  

Emeritukset ja dosentit löydät omalta sivultaan.

HUOM! Sähköpostiosoitteet ovat lähes poikkeuksetta muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi. Ellet löydä etsimääsi asiantuntijaa, ota yhteyttä informaatikko Niina Intoon.

Vieraileva tutkija

Olen vieraileva tutkija Veli-Pekka Tynkkysen johtamassa Russian Environment -tutkimusryhmässä. Olen kiinnostunut arktisten energiakysymysten sosiaalisista ja kulttuurisista ulottuvuuksista ja tällä hetkellä työskentelen energiasiirtymien oikeudenmukaisuuteen liittyvien teemojen parissa. Pidän tällä hetkellä majaa Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa, mutta liityn FLOWISION-projektin tutkijajoukkoon syksyllä 2023.

Vieraileva tutkija

Väittelin tohtoriksi politiikantutkimuksesta vuonna 2014 (University of Illinois-Chicago). Erikoisalojani ovat puoluepolitiikka ja demokratisaatio itäisen Euroopan ja Kaukaasian maissa, ja tämänhetkinen tutkimukseni keskittyy naisten asemaan Ukrainan poliittisella kentällä, jolla poliittiset puolueet ovat saattaneet omaksua joko tasa-arvoa mahdollistavan tai hidastavan toimintaroolin.

Aiemmassa tutkimuksessani olen käsitellyt populismia Ukrainassa ja Georgiassa, värivallankumousten vaikutusta demokratiaan, puoluejäsenyyden merkitystä Ukrainassa, Ukrainan oikeistoa sekä puoluepolitiikan hajautumista (decetnralization) Ukrainassa. Tutkimusartikkeleitani on julkaistu mm. East European Politics ja Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society lehdissä sekäThe Oxford Handbook on the Radical Right -teoksessa (2018).

Olen työskennellyt ajatuspajoissa Washington, D.C.:ssa, Riiassa ja Prahassa ja opettanut politiikantutkimuksen kursseilla useammassa yhdysvaltalaisessa korkeakoulussa. Tutkimustyön lisäksi opetan tulevina vuosina myös Aleksanteri-instituutin Ukraina-opintokokonaisuudessa.

Yliopistonlehtori, Tieteenalavastaava Itäisen Euroopan ja Balkanin tutkimuksessa

Olen itäisen Euroopan poliittiseen historiaan erikoistunut historioitsija ja Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti vuodesta 2008 lähtien. Tutkin parhaillani miten alueellisuus vaikuttaa oikeusvaltiokehitykseen, strategiseen kulttuurin ja nationalismiin. Näistä aiheista olen julkaissut yhteistoimittanut viime vuosina mm. Strategic Culture in Russia’s Neighborhood (Lexington 2019) ja Demokratian karikot (Gaudeamus, 2018) sekä erikoisnumeron Erosion of the rule of law in East Central Europe (Journal of Contemporary European Studies, 3/2018). Aiempi tutkimukseni käsitteli kilpailun suhdetta yhteiskunnalliseen muutokseen sekä kylmän sodan vuorovaikutteisuuden merkitystä itäblokin transformaatiolle. 

Asiantuntijuuteni perusteella minut on kutsuttu arvioimaan tutkimusprojekteja kansainvälisiin instituutioihin (EURIAS, Austrian Science Fund sekä Baltic Sea Fund) vuodesta 2012 lähtien. Avustan usein myös mediaa, poliittisia päätöksentekijöitä, valtionhallintoa ja kansalaisjärjestöjä. 

Vuonna 2013 minut valittiin Helsingin yliopiston Opettajien akatemian perustajajäseneksi. Olen keskittynyt opetuksen kansainvälistämistehtäviin ja uusien, vuorovaikutteisten menetelmien innovointiin tieteidenvälisen opetuksen tarpeisiin. Näitä päämääriä pyrin edistämään uudessa, kolmen baltialaisen yliopiston konsortion opetusyhteistyöprojektissa (Baltic-Nordic Network for the Advancement of Methodology in Area Studies). Minulla on kokemusta vastaavasta toiminnasta monivuotisessa kansainvälisessä opetusyhteistyössä valkovenäläisten ja georgialaisten yliopistojen kanssa (Basercan-projekti).    

huone 243
p. 050 368 3231

Katalin Miklóssy: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
 

Tohtorikoulutettava

Olen kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin orientoitunut ja Venäjään sekä entisen Neuvostoliiton alueeseen erikoistunut valtiotieteilijä. Työskentelen tällä hetkellä tohtorikoulutettavana poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmassa (PYAM). Tarkastelen väitöskirjatutkimuksessani poliittisen osallistumisen suhdetta autokratiaan Venäjällä sekä yleisemmin entisissä neuvostomaissa.

Huone 219

email: eemil.mitikka@helsinki.fi
Twitter: @eemilmitikka
GitHub: eemilmitikka

Apulaisprofessori, Venäjän oikeus ja hallinto

Olen toiminut yhteiskunnallis-oikeudellisten kysymysten parissa vuodesta 1996 niin tutkijana, kouluttajana ja professorina kuin organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen ja hankkeiden palveluksessakin. Olen työskennellyt mm. YK:n Keski-Aasia –hankkeessa, naisten turvakotihankkeessa Pietarissa sekä useassa yliopistossa Suomessa, Venäjällä, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Monitieteinen tutkimukseni yhdistelee historiaa, sosiaalitieteitä ja oikeustiedettä, tavoitteena hahmottaa pitkiä kehityskulkuja ja toistuvia rakenteita yhteiskunnan kehityksessä etenkin normatiivisuuden, sukupuolen ja väkivallan näkökulmista. Viimeisimmät hankkeeni ovat käsitelleet perheväkivaltaa, rikoshistoriaa (etenkin naisiin kohdistuneita henkirikoksia), oikeushistoriaa, sukupuolihistoriaa ja seksuaalisuudne historiaa. Tällä hetkellä tutkin sitä Venäläisten oikeusistuinten tuottaman datan perusteella sitä, miten lakia sovelletaan venäläisessä yhteiskunnassa ja miten se vaikuttaa käsitykseen oikeusvaltiosta ja hyvästä hallinnosta.

Olen perustajajäsen Russian Association of Women’s Historians (RAIZhI) –järjestössä ja hoidan Women and Gender Network of the European Social Sciences History Conference’n yhteispuheenjohtajuutta. Toimitan Palgrave-kustantamon julkaisemaa sarjaa World Histories of Crime, Culture and Violence ja kuulun useiden tieteellisten lehtien (kuten Russian Law Journal and Comparative Legal History) toimituskuntiin.

p. 050 3789623

Marianna Muravyeva: Julkaisut, projektit, aktiviteetit

Venäjän ja Euraasian tutkimuksen yliopistonlehtori

Vastaan toukokuusta 2019 lähtien valtakunnallisen yliopistoverkoston Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen asiantuntijaopinnoista (VIExpert). Suunnittelen ja kehitän opetusta ko. opinnoissa ja opetan ja ohjaan VIExpert-opiskelijoita.

Olen kansainvälisen politiikan tutkija ja tutkinut erityisesti Venäjän roolia kansainvälisissä suhteissa. Tämänhetkiset tutkimusintressini liittyvät korkeakoulutuksen ja kansainvälisten suhteiden väliseen suhteeseen; esimerkiksi Venäjän koulutusdiplomatiaan, Venäjän korkeakoulutuksen markkinointiin ja sen vastaanottoon entisen Neuvostoliiton alueella ja EU-maissa, Venäjän ja EU:n, erityisesti Suomen, välisiin suhteisiin korkeakoulutuksen alalla. Johdan Koneen säätiön rahoittamaa hanketta Koulutusyhteistyöllä kohti hyvän naapuruuden periaatetta (Towards Good Neighbourliness with Higher Education Cooperation). Aiemmin olen tutkinut mm. venäläisten poliittisten toimijoiden geopoliittista argumentaatiota, geopolitiikan opetusta ja opiskelua venäläisissä yliopistoissa sekä venäläisiä rajadiskursseja.

Ennen Helsingin yliopistoa toimin Tampereen yliopistossa yli 20 vuotta eri tutkimus-, opetus- ja hallintotehtävissä, viimeksi yliopistotutkijana ja sitä ennen yliopistonlehtorina. Olen ohjannut kandidaatintutkielmia, pro gradu –tutkielmia ja väitöskirjoja ja opettanut Venäjän sisä- ja ulkopolitiikkaan, geopoliittiseen ajatteluun ja metodologiaan liittyvistä aiheista. Olen vastannut myös Cross-Border International Relations (CBIR) –kaksoistutkinto-ohjelmasta ja toiminut Valtiotieteellisen yhdistyksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana.

Huone 241  (VIExpert-opiskelijoiden vastaanotto torstaisin klo 14-16, muutoin sopimuksen mukaan)
p. 050 4767293

Sirke Mäkinen: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, media
Sirke Mäkinen ResearchGate:ssa

Tutkijatohtori

Olen opiskellut historiaa sekä Pihkovan yliopistossa (Pskov State University) että Venäjän tiedeakatemian historiainstituutissa Pietarissa. Osallistuin tutkimusassistenttina Leicesterin yliopiston vankileiritutkimushankkeeseen (Carceral Archipelago project), ja väitöskirjani tein Oxfordin yliopiston St.Peter's Collegessa.

Erityisosaamiseni liittyy vankilääketieteeseen, GULAGiin ja keisarillisen Venäjän vankiloihin, ja syyskuusta 2019 olen tutkinut aihepiireihin liittyviä kysymyksiä GULAGECHOES-hankkeessa.

Huone 320

p. 0505055932

Vieraileva tutkija

Valmistuin taidehistorian tohtoriksi Göteborgin yliopistosta väitöskirjalla, joka käsitteli musiikkiesitysten audiovisuaalisuutta ja materiaalisuutta etenkin kehojen ja esimerkiksi kuvaruuduilla esitetun audiovisuaalisen materiaalin vuorovaikutuksen kautta. Olen laajasti kiinnostunut esittävästä taiteesta, kuvataiteesta, lavastustaiteesta ja materialisuudesta.

Syksystä 2020 olen työskennellyt postdoc-hankkeeni Women Practitioners and Scenography of Trauma in Contemporary Russian Theatre parissa Aleksanteri-instituutissa ja Tukholman Musikverketissä. Tutkimus sijoittuu performanssitutkimuksen, Venäjän-tutkimuksen ja traumatutkimuksen leikkauspisteeseen, ja pyrkii tuomaan esiin venäläisen nykyteatterin naispuolisia teatteriohjaajia ja -taiteilijoita, joita usein väheksytään tai jopa syrjitään. Toinen tavoite on tutkia trauman ja erilaisten traumaattisten kokemusten representaatiota naispuolisten teatterintekijöiden performansseissa. Tavoitteesta tekee erityisen tärkeän se, että nyky-Venäjällä traumaattisten kokemusten esittäminen ei ole suosiossa, vaan traumadiskurssin koetaan peräti uhkaavaan valtion agendaa. 

Traumat, muistot ja historiat ovat jatkuvasti muuntuvia, häilyviä ja vaikeasti lähestyttävinä joskus helpompi ohittaa. Pyrin työssäni kuitenkin tarkastelemaan sitä, miten teatteri jatkuvasti haastaa trauman esittämisen ja käsittelemisen rajoja. 

Tohtorikoulutettava

Liityin Helsingin yliopiston rahoittamaan kolmivuotiseen tutkimusprojektiin Strategies of Persuasion: Russian Propaganda in Algorithmic Age” vuonna 2018. Tässä projektissa tutkin ”vaihtoehtomedioina” esittäytyvien suomalaisten verkkosivustojen tapoja käyttää RT:n ja Sputnikin sisältöjä. Olen myös mukana Aleksanteri-instituutin Russian Media Lab Networkissa. Tutkimuksellisiin kiinnostuksen kohteisiini kuuluvat lisäksi valtarakenteet institutionalisoituneiden tiedotusvälineiden ja sosiaalisen median venäläisyyteen liittyvissä julkisissa keskusteluissa. Itä-Suomen yliopiston Sosiaalisten ja kulttuurillisten kohtaamisten tohtoriohjelmassa loppusuoralla oleva väitöskirjatutkimukseni käsittelee diskursiivista venäläisyyttä suomalaisissa ja venäläisissä tiedotusvälineissä.

Huone 306
 

Koulutussuunnittelija

Koordinoin Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen (IKEBB) ja Ukraina-opintokokonaisuuden opetusohjelman suunnittelua ja toteutusta. Toimin myös Baltic-Nordic Network for the Advancement of Methodology in Area Studies (BAMSE 2020) –hankkeen koordinaattorina.

Kurssimme ovat avoimia Helsingin yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille sekä valtakunnallisesti Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintojen (VIExpert) opiskelijoille ja joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta kaikkien Suomen yliopiston opiskelijoiden opiskelijoille. Vastaan opiskelijoiden ja opettajien tuesta ja neuvonnasta sekä huolehdin ohjelmien kansainvälisistä opettajavierailuista. Haluan tarjota opiskelijoille mukavan opiskeluympäristön ja opettajille hyvät mahdollisuudet opettamiseen.

Jos sinulla on kysyttävää IKEBB:iin, Ukraina-kokonaisuuteen tai BAMSE:en liittyen, käännythän puoleeni!

huone 202 
p. 050 330 1898

Minna Oroza: Julkaisut, projektit, aktiviteetit
 

Professori, Tutkimusjohtaja

Olen tutkinut Neuvostoliittoa ja Venäjää 1970-luvulta saakka, ja tehnyt suurimman osan urastani Oxfordin yliopistossa. Olen Oxfordin yliopiston ja Christ Church Collegen emeritusprofessori. Vuodesta 2016 olen toiminut BASEES:in (British Association for Slavonic and East European Studies) presidenttinä.

Tutkimukseni kohteena on viimeisen vuosikymmenen ajan ollut erilaisten vähemmistöjen kokemukset Venäjän vankilajärjestelmästä, etenkin maantieteelliset aspektit huomioiden. Vuonna 2018 sain Euroopan tiedeneuvoston apurahan (ERC Advanced Grant) viisivuotiselle tutkimushankkeelle Gulag Echoes in the “multicultural prison”: historical and geographical influences on the identityand politics of ethnic minority prisoners in the communist successor states of Russia and Eastern Europe (GULAGECHOES), joka toteutetaan Aleksanteri-instituutissa.

Lue Joonas Pörstin juttu "Kuka mää­rää Ve­nä­jän van­ki­lois­sa? Ox­for­dis­ta Hel­sin­kiin siir­ty­nyt Ju­dith Pal­lot tun­tee van­ki­la­hie­rar­kian" (Yliopisto 8/18)

Huone: 323
p. 050 5685215

Judith Pallot: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, media

 

Koordinaattori, maisterikoulu, KTM, VTM 

Koordinoin valtakunnallista yliopistoverkoston Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen maisterikoulua VIExpertiä, eli huolehdin siitä, että 12 jäsenyliopiston verkoston tuottamat opintojaksot muodostavat mielekkään ja tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. VIExpertin 25 op:n asiantuntijaopintokokonaisuudessa on tarjolla noin 100 kurssia vuosittain, ja kirjoilla on yli 180 maisteriopiskelijaa ympäri Suomen. Neuvon ja opastan heitä ja huolehdin opintohallinnosta. Tavoitteenani on lisäksi kehittää verkkovälitteistä opetusta edelleen, jotta voisimme tarjota opintosisältöjä maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Olen mukana myös muissa koulutuksen kehittämishankkeissa ja mm. kansainvälisten vaihto-ohjelmien ja opintomatkojen suunnittelussa.

Tutkimuksen puolella kiinnostukseni aiheet liittyvät Venäjän talouteen ja yrittäjyyteen. 

huone 202
p. 050 331 9894
Sähköposti: hanna.o.peltonen at helsinki.fi

Hanna Peltonen: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
 

Tohtorikoulutettava

Olen tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmassa. Toimin tutkijana Aleksanteri-instituutissa H2020 Marie Sklodowska-Curie Actions ohjelman MARKETS konsortiossa. Helsingin yliopiston alahanke keskittyy epävirallisten ja virallisten sääntöjen ja käytäntöjen muotoutumiseen ja johdonmukaisuuteen Neuvostoliiton jälkeisten instituutioiden kehittymisessä. Väitöskirjassani tutkin ja vertaan epävirallisia käytäntöjä sosiaalisektorin palveluissa Venäjällä ja muissa entisissä sosialistisissa valtioissa sekä näiden käytäntöjen vaikutusta sosiaalipolitiikan toimeenpanoon.

Vieraileva professori

Väittelin tohtoriksi Columbian yliopistosta vuonna 2011. Tutkin Venäjän ja Euroopan lähihistoriaa keskittyen etenkin Stalinin ajan ja sen jälkeisen Neuvostoliiton kulttuuri- ja aatehistoriaan. Viimeistelen parhaillaan monografiakäsikirjoitusta työnimellä The Origins of the Thaw: Thought and Literature under Stalin and Khrushchev, ja artikkeleitani on julkaistu mm. sellaisissa julkaisuissa kuin Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, Russian Review sekä Slavic Review. Viimeisimpiä toimittamiani teoksia on venäjänkielinen Posle Stalina: Pozdnesovetskaia sub”ektivnost’ (1953-1985) (St. Petersburg: EUSPb press, 2018).

Olen opettanut Venäjän ja Neuvostoliiton historiaa, Euroopan aatehistoriaa, päiväkirjojen ja omaelämäkertojen historiaa, genretutkimusta, modernin subjektin historiaa ja tieteellistä kirjoittamista Columbian yliopistossa, Cooper Union for the Advancement of Science and Art:ssa, the City College of New York:ssa ja Pietarin eurooppalaisessa yliopistossa (EUSPb).

Tällä hetkellä työskentelen vierailevana professorina Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa, ja toimin akateemisena konsulttina Pietarin eurooppalaisen yliopiston Prozhito-keskuksessa (Center for the Study of Ego-Documents).

Tutkijatohtori

Olen tieteenfilosofian tohtori (University of Cambridge) ja erikoistun arvojen rooliin tieteenharjoittamisessa. Väitöskirjatutkimukseni käsitteli episteemisten arvojen asemaa kemian jaksollisen järjestelmän kehittämisessä. Keskityin muun muassa Dmitrii Mendeleevin jaksollisen järjestelmään. Tämän lisäksi olen tutkinut arvojen roolia ilmastomallintamisessa Values, Choices, and Uncertainties in Climate Modelling -hankkeessa, joka toteutettiin yhteistyössä Tukholman yliopiston ilmastotieteilijöiden sekä Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun (KTH) filosofien kanssa.

Aleksanteri-instituutisssa tutkin arvojen roolia Neuvostoliiton tieteenharjoittamisessa. Tavoitteenani on selvittää, miten tieteenharjoittamisen historiaan perehtyminen voi auttaa kehittämään tapoja hallita arvojen roolia tieteenharjoittamisessa yleisemminkin.

Olen toiminut luennoitsijana Ethics of Medical Technology -kurssilla KTH:lla sekä seminaariopettajana Philosophy of Science sekä Ethics and Politics of Science and Medicine -moduuleissa Cambridgen yliopistossa. Olen tutkimustyöni ohessa ollut perustamassa Jargonium -blogia, joka käsittelee kemian historiaan ja -filosofiaa.

Huone 308

Apulaisprofessori, Venäjän turvallisuuspolitiikka (Helsingin yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjän turvallisuuspolitiikan Mannerheim-professuuri)

Hoidan Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen Mannerheim-professuuria. Helsingin yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun yhteisprofessuuri on toiminut elokuusta 2017 lähtien. Professuurin puitteissa toimii nyt Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän kanssa kehitetty monitieteinen tutkimushanke ”Venäjän asema maailmassa 2035: intressit, resurssit, haasteet”, joka tarkastelee Venäjän sotilas- ja turvallisuuspolitiikan muutosta neljän keskeisen teeman puitteissa. Näitä ovat: Venäjän sotilaspolitiikka ja sodan kuvan muutos, Venäjän strategiset tavoitteet ja kansainvälisen järjestelmän muutos, energiamurroksen vaikutus turvallisuuteen sekä Venäjän poliittisen järjestelmän muutos. Omassa tutkimuksessani tarkastelen strategisen ajattelun muutosta Venäjällä (opit, strategiat ja konseptit), informaatiovaikuttamista osana Venäjän ulkopolitiikkaa, sekä uhkakuvien käyttöä Venäjän strategisessa viestinnässä/hämäyksessä. Ohjaan maisteritutkielmia ja väitöskirjoja Helsingin yliopistossa ja Maanpuolustuskorkeakoululla.

p. 0299 530577

Katri Pynnöniemi: Julkaisut, projektit, aktiviteetit
 

Harjoittelija, Aleksanteri-konferenssi, KTM

 Työskentelen konferenssiharjoittelijana syksyn 2021 Aleksanteri-instituutin vuosittaisen Aleksanteri-konferenssin järjestelytoimikunnassa opintojeni ohella. Opiskelen Helsingin yliopiston kaksivuotisessa, kansainvälisessä Master's Programme in Russian Studies -maisteriohjelmassa, johon kuuluu osana harjoittelujaksoni.  Tehtäviäni ovat osallistuminen tapahtuman suunnitteluun ja koordinointiin.   

Huone 231
p. 050 594 2453

 

Vieraileva tutkija

Tutkimuskohteeni sijoittuvat sukupuoli- ja perhepolitiikkaan, ja olen mukana Meri Kulmalan johtamassa hankkeessa A Child’s Right to a Family: Deinstitutionalization of Child Welfare in Putin’s Russia. Hankkeen puitteissa tarkastelen etenkin Venäjällä käynnissä olevan lastensuojelureformin ideologista ulottuvuutta: miten normatiivinen ajattelu valtion, järjestöjen, perheen ja lapsen suhteista esiintyy asiantuntijadiskursseissa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

Työskentelen  Pietarin Higher School of Economics'in sosiologian laitoksella dosenttina.

 

Tutkijatohtori

Olen taustaltani politiikantutkija ja tutkin etenkin kolmatta sektoria Venäjällä. Olen tehnyt empiiristä tutkimusta kansalaisjärjestöjen rooliasta niin sosiaalipalveluiden tuottajana kuin edunvalvojana ja osallistunut lukuisiin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin, esimerkiksi professori Linda Cookin (Brown University) johtamaan UNRISD-hankkeeseen New Directions in Social Policy: Alternatives from and for the Global South. Parhaillaan työskentelen tutkijana Meri Kulmalan johtamassa hankkeessa A Child's Right to a Family: Deinstitutionalization of Child Welfare in Putin's Russia.

Vuodesta 2010 lähtien olen toiminut opettajana sekä Helsingin yliopiston järjestämillä kursseilla että Pietarissa National Research University Higher School of Economics yliopistossa ja saksalaisessa Bielefeldin yliopistossa.

Huone 217
p. 040 811 6381

Anna Tarasenko: Julkaisut, projektit
 

 

Informaatikko

Vastaan Aleksanteri-instituutin valtakunnallisesta tietopalvelusta sekä instituutin käsikirjastosta ja niiden kehittämisestä. Tähän sisältyy niin Venäjän ja itäisen Euroopan tietokantojen ja online-palvelujen kehityksen seuraaminen kuin valtakunnallisen verkkotietopalvelun (mm. ResearchGuide to Russian and Eastern European Studies) kehittäminen. Avustan ja koulutan tutkijoita sekä valtakunnallisten ohjelmien opiskelijoita tiedonhankinnassa. Työtehtäviini kuuluu myös instituutin tutkijoiden neuvominen Helsingin yliopiston tutkimusportaaliin liittyvissä asioissa. Lisäksi osallistun sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

huone 141 (kirjasto)
p. 050 319 8581

 

Professori, Venäjän ympäristö

Hoidan vuoden 2018 alusta Venäjän ympäristöpolitiikan professuuria keskittyen Venäjän ympäristön hallintaan, luonnonvarojen hyödyntämiseen ja aluekehitykseen liittyvään vallankäyttöön. Vuosina 2011-2017 toimin Venäjän energiapolitiikan professorina, ja nykyisessä toimessanikin energia- ja ilmastoteemat ovat vahvasti läsnä. Johdan useita tutkimushankkeita:

Opetan ja annan ohjausta niin kansainvälisessä Russian Studies -maisteriohjelmassa kuin muissakin Aleksanteri-instituutin koordinoimissa opintokokonaisuuksissa. Lisäksi osallistun aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun mediassa ja julkisissa tilaisuuksissa sekä  viranomaisyhteistyön, selvitysten ja lausuntojen kautta.

Kiinnostukseni kohteita ovat erityisesti energiapolitiikka, ympäristöpolitiikka, valta ja demokratia, alue- ja ympäristösuunnittelu sekä Venäjän maantiede.

Huone 309
p. 040 517 0521 

Veli-Pekka Tynkkynen: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
Veli-Pekka Tynkkynen: Tutkimusryhmän blogi

Yliopistotutkija (Marie-Skłodowska Curie Fellow )

Tutkimukseni sijoittuu oikeussosiologian ja etnografian välimaastoon: käsittelen lain, oikeudellisten instituutioiden ja epävirallisten määräysten asemaa heikoissa oikeusvaltioissa kuten Venäjällä ja Uzbekistanissa. Olen työskennellyt Aleksanteri-instituutissa vuoden 2018 alusta lähtien kolmen eri hankkeen parissa:

  • Migration, Shadow Economy and Parallel Legal Orders in Russia
  • Monografia Central Asian Migrants in Russia: Legal Incorporation and Adaptation in Hybrid Political Regimes (University of California Press, 2019)
  • Monografia Law, Society and Corruption: Lessons from the Post-Soviet Context, (Routledge 2019) 

Opetan Master’s Programme in Russian Studies -ohjelmassa ja muissa Aleksanteri-instituutin koordinoimissa kokonaisuuksissa. Olen Studies of Transition States and Societies –lehden toimituskunnan jäsen.

Huone 215
p. 050 3768931

Rustamjon Urinboyev: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, media

Tutkijatohtori

Olen koulutukseltani musiikkitieteilijä ja erityisosaamiseni kuuluu Venäjän tutkimus ja aatehistoria, etenkin länsimaisen taidemusiikin historia ja musiikkitiede, neuvostoliittolainen musiikkitiede, Venäjän/Neuvostoliiton aatehistoria ja filosofia sekä Stalinismi ja neuvostokulttuuri.  

Väittelin filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta väitöskirjallani The Problem of the Modern and Tradition: Early Soviet Musical Culture and the Musicological Theory of Boris Asafiev (1884–1949) tammikuussa 2017. Väitöskirjassani analysoin neuvostokulttuuria, musiikkia, filosofiaa ja tiedettä 1920-luvulla. Aloitin huhtikuussa 2017 Cultura säätiön ja Ella ja Georg Ehrnroothin Säätiön sponsoroimana tutkijatohtorina. Helmikuussa 2018 minut palkattiin Aleksanteri-instituutin tutkijatohtoriksi.

Tutkimusprojektini käsittelee neuvostoliittolaisia kulttuuriteorioita, musiikkitiedettä ja Neuvostoliiton aatehistoriaa Stalinin aikana. Projektini liittyy laajempaan kansainväliseen ja monitieteiseen Russian Cultural Modernization during Stalinism-projektiin Aleksanteri-instituutin Venäjän/Neuvostoliiton aatehistorian työryhmässä.

Olen työskennellyt vierailevana tutkijana Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Nykyinen tutkijatohtoruus antaa minulle vapauden keskittyä pääasiassa tutkimukseen, mutta olen kiinnostunut kehittämään mm. kansainvälistä yhteistyötä yliopisto-opetuksessa. Odotan myös innolla tulevia opetustehtäviäni Venäjän tutkimuksen maisteri ohjelmassa sekä Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen laitoksen musiikkitieteen yksikössä. 

Huone 331
p. 050 4119338

Elina Viljanen: Julkaisut, aktiviteetit, mediat

 

Konferenssiavustaja

Aloitin Venäjän opintoni vuonna 2013 erityisen kiinnostuneena Venäjän kulttuurista. Sivuaineina opiskelin politiikantutkimusta ja sosiaalitieteitä. Nykyiset opintoni painottuvat digitaalisen kulttuurin ja median tutkimukseen yhteiskuntakriittisestä näkökulmasta. Kandidaatintutkielmani tarkastelee 90-lukunostalgiaa Venäjällä, ja jatkan saman aiheen parissa myös gradussani.

Työskentelen opintojen ohella Työväenmuseo Werstaalla ja Lenin-museolla, joissa olen tehnyt museo-opastuksia arkistoinnin tehtäviä.

Keväällä 2021 avustan Valtakunnallisen Aleksanteri-foorumin järjestelyissä.

Tutkijatohtori

My research focuses on how perceived electoral malpractice affects electoral turnout and other politically relevant outcomes, and how Russian voters consume and process political information translated by the media. This is studied through a series of survey experiments.

I defended my PhD dissertation, "When Elections Subvert Authoritarianism: Failed Co-optation and Russian Post-Electoral Protests of 2011-12", in the European University Institute, Florence in 2017. I've published  in journals such as Democratization, East European Politics, Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, and co-edited a volume, Electoral Integrity and Political Regimes: Actors, Strategies, and Consequences (Routledge, 2018).

Currently, I'm working on several projects:

I've taught classes on Comparative Political Economy, Quantitative Methods, Russian Politics, and Comparative Politics for undergraduate and graduate students at several Russian universities and look forward to teaching also in Finland.

Huone 229
p. 050 3297066

Margarita Zavadskaya: Julkaisut, projektit, aktiviteetit

 

Tutkijatohtori

Väittelin Cambridgen yliopistossa sosiologian tohtoriksi vuonna 2019. Minulla on tohtorintutkinto myös Higher School of Economicsista vuodelta 2016. Syksyllä 2019 aloitin työt tutkijatohtorina Euroopan tutkimusneuvoston rahoittamassa “Gulag Echoes in the Multicultural Prison” –hankkeessa.

Tutkimusalani on poliittinen sosiologia ja sosiaalisen kontrollin järjestelmät, eli se, miten valtiot luovat ja ylläpitävät arkipäivän sääntelyä, ja miten ihmiset siihen suhtautuvat. Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelin paikallisten journalistien identiteetin rakentumista Krimin miehityksen aikaan. Miten journalistit rakensivat identiteettiään ammattilaisuuden, etnisyyden ja kansalaisuuden konteksteissa? Tein myös vertailevaa tutkimusta journalistisen vapauden rajoista rauhan ja konfliktin aikoina tutkimuskohteinani Tatarstan ja Krimi.

GULAGECHOES-hankkeessa tutkin, miten vankien etninen, poliittinen ja kansallinen identiteetti muotoutuu venäläisessä rangaistusjärjestelmässä.   

Huone 320
p. 0504662952

Tutkimuskoordinaattori / Post-doc -tutkija

Työskentelen Aleksanteri-instituutin tutkimuskoordinaattorina vuonna 2021. Tehtäviini kuuluu instituutin toimintaan liittyviä hallinnollisia tehtäviä sekä osallistumista sen tutkimuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi koordinoin valtakunnallista venäjän kielen pääaineopiskelijoiden kieliharjoitteluohjelmaa ja olen mukana vuosittaisen, kansainvälisen Aleksanteri-konferenssin järjestelytoimikunnassa.

Tutkijana asiantuntija-alueitani ovat venäläinen kulttuuri ja venäläinen elokuva. Metodologisesti taustani on venäläisessä formalismissa ja strukturalismissa, mutta kiinnostukseni kohteita ovat myös määrällinen analyysi ja tietokoneavusteiset metodit. Väitöskirjani käsitteli elokuvamusiikin narratologiaa otsikolla "What Is That Song? Aleksej Balabanov's Brother and Rock as Film Music in Russian Cinema" (2018). Tällä hetkellä tutkimusaiheitani ovat elokuvatuotantoyhtiöt ja tuotannon toimintaympäristöt nyky-Venäjällä ja Suomessa, sekä elokuvaäänen varhainen tekninen kehitys ja siihen liittyvät autonomian ajan suomalaiset innovaatiot. Olen myös Idäntutkimus-lehden toimitussihteeri.

huone 234
p. 050 448 4074

Ira Österberg: Julkaisut, aktiviteetit, mediat