Tutkijat ja asiantuntijat A-K

Aleksanteri-instituutissa työskentelee noin kuusikymmentä Venäjän ja itäisen Euroopan sekä Euraasian tutkijaa ja asiantuntijaa. Monitieteinen lähestyminen yhteiskunnan ja politiikan ilmiöihin yhdistää kansainvälisesti korkeatasoista politiikan, historian, kansalaisyhteiskunnan, hallinnon, kulttuurin, ympäristön ja median tutkimusta. Asiantuntijamme ovat valtakunnallisen yliopistoverkoston käytettävissä ja kehittävät opetuksen ja tutkimuksen  sekä tietopalvelua koko Suomen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen yhteisölle. 

Aleksanteri-instituutin tutkijoihin ja asiantuntijoihin voit tutustua kahdella eri sivulla. Tältä sivulta löydät sukunimen mukaan henkilöt A-K, ja aakkosten loppupään henkilöt (sukunimet L-Ö) löydät täältä. Jos etsit sopivaa henkilöä esim. opinto-ohjelmiin tai tietopalveluun liittyen, saatat löytää tiedon paremmin kohdasta INSTITUUTTI > OTA YHTEYTTÄ

Emeritukset ja dosentit löydät omalta sivultaan.

HUOM! Sähköpostiosoitteet ovat lähes poikkeuksetta muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi.

Vanhempi tutkija, tutkimuskoordinaattori

Olen koulutukseltani uskontotieteilijä, mutta tutkimustyöni on usein luonteeltaan monitieteistä ja sovellan teoreettisia ja metodologisia lähestymistapoja useilta yhteiskuntatieteen ja humanististen tieteiden aloilta. Uskonnollisuuden lisäksi tutkimusintresseihini kuuluvat muun muassa nationalismi ja maahanmuutto. Erityisosaamiseeni kuuluvat nykyaikainen pakanuus ja islam Venäjällä. Tämänhetkinen tutkimusprojektini keskittyy islamin hallintaan ja representaatioihin Venäjällä. Osallistun myös tutkimusprojektiin “Migration, Shadow Economy and Parallel Legal Orders in Russia”.

Elokuussa 2019 aloitin työskentelyn Aleksanteri-instituutin tutkimuskoordinaattorina. Tehtäviini kuuluu niin instituutin toimintaan liittyviä hallinnollisia tehtäviä, kuin myös osallistumista sen tutkimuksen suunniteluun ja kehittämiseen.

Toimitan kollegani Dmitry Yagodinin kanssa Aleksanteri Insight -asiantuntijapuheenvuorojen sarjaa, sekä Maija Penttilän kanssa portaalia Religion and Spirituality in Russia & Eastern Europe. Kuulun myös lehden Transcultural Studies toimituskuntaan. Vuonna 2017 minut nimitettiin Helsingin yliopiston uskontotieteen dosentiksi. 

Toimin englanninkielisen Russian Studies -maisteriohjelman johtoryhmässä. Myös opetukseni keskittyy tähän ohjelmaan, mutta pidän kursseja ja yksittäisisä luentoja muissakin Helsingin yliopiston opetusohjelmissa.

p. 044 395 6120
Kaarina Aitamurto: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat

Yliopistonlehtori, maisteriohjelman johtaja, Aleksanteri-instituutin varajohtaja

Olen taloushistoriaan painottunut historian tutkija ja perehtynyt etenkin kylmän sodan aikaiseen talouskehitykseen Neuvostoliitossa ja teknologian siirtoon idän ja lännen välillä. Tämänhetkinen tutkimukseni keskittyy talouden modernisaatioon, innovatiiviseen talouteen ja digitalisaatioon Venäjällä.

Vastaan kansainvälisen Russian Studies –maisteriohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta, ja toimin yhtenä sen opettajista. Maisteriohjelman lisäksi annan erikoisalaani liittyvää opetusta ja ohjausta muissa Aleksanteri-instituutin ja Helsingin yliopiston ohjelmissa. Vuoden 2018 alusta lähtien minulla on myös Ruhrin yliopiston tohtoriohjelman Bochumissa vierailevan kansainvälisen professorin (VIP) apuraha. 

Olen Suomen historiallisen seuran tutkijajäsen (kutsusta), Slaavilaisen kirjaston neuvottelukunnan jäsen sekä Baltic Worlds – ja Scandia –lehtien tieteellisen neuvottelukunnan jäsen. Olen myös suomalais-venäläisen tieteellis-teknisen yhteistyökomitean yhteiskuntatieteiden ryhmän jäsen (kutsusta) ja Tampereen yliopiston yleisen historian dosentti.

Keväästä 2018 lähtien toimin Aleksanteri-instituutin varajohtajana.

p. 050 319 9365

Sari Autio-Sarasmo: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
 

Tutkijatohtori

Olen antropologian tohtori (University College London), ja tutkinut muun muassa vieraanvaraisuuden käytänteitä Georgiassa, maskuliinisuuden kertomukset ja käytännöt elävät nuorten georgialaismiesten keskuudessa, sekä yhteyksiä maskuliinisuden, liikkuvuuden ja julkisen urbaanin tilan välillä Georgiassa.

Aloitin tutkijatohtorina Gulag Echoes –hankkeessa syyskuussa 2019, ja tutkin identiteetin rakentumisen prosesseja georgialaisissa vankiloissa ja georgialaisten vankien keskuudessa Neuvostoajasta nykypäivään. Keskityn etenkin siihen, miten vankien etninen tausta suhteutuu muihin identifikaation aspekteihin: sukupuoli- ja luokkaidentiteettiin, kansalliseen ja uskonnolliseen identiteettiin, poliittiseen suuntautumiseen jne. Olen myös kiinnostunut vankiloiden ja vankeuden tilallisista dimensioista, ja siitä, millaisia muutoksia niissä on tapahtunut Neuvostoajoista. Millä tavoin tilat ja etäisyydet vaikuttavat identiteetin rakentumiseen?

Tutkimukseni perustuu observaatioon ja syvähaastatteluihin sekä median ja arkistomateriaalin analyysiin.

p. 050 5964019

Costanza Curro: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat

Tutkijatohtori

Työskentelen viestintätieteiden, taloussosiologian ja poliittisen taloustieteen ristyksessä: tutkimukseni kohteena on venäläinen mediamarkkina. Aloitin Aleksanteri-instituutissa tutkijatohtorina syksyllä 2018. Työni Russian Media Lab: Freedom of Speech and Critical Journalism in Russia -tutkimusryhmässä keskittyy hyperlokaaliin mediaan, sen sosiaalisiin merkityksiin, teknologisiin haasteisiin ja taloudellisiin rajoitteisiin. Tarkastelen sitä, miten internet ja digitaaliset teknologiat vaikuttavat alueelliseen ja paikalliseen mediamaisemaan Venäjällä.

Olen opettanut ja ohjannut viestinnän opiskelijoita Moskovan Higher School of Economics'issa vuosina 2013-2018 ja tutkinut Venäjän valtion tukia alueelliselle medialle.  Väitöskirjani, “Transformation of structural links between media companies and the state on Russian regional media market”, tarkastettiin HSE:ssä vuonna 2018.

Olga Dovbysh: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
       

Tohtorikoulutettava

Liityin professori Veli-Pekka Tynkkysen AUCAM-tutkimusryhmään (Opportunities for and challenges to urban development and social cohesion in Russia’s Arctic under climate change impacts) marraskuussa 2018. Väitöskirjani keskittyy instituutioiden ja kaasu-kaivosteollisuuden hankkeiden rooliin kestävässä kehityksessä Jamalin nenetsien kaupunkialueiden autonomisessa piirikunnassa Venäjän arktisella alueella.

Francesco Durante: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, palkinnot, media

Tutkijatohtori

Väitöstutkimukseni “Securitized Migration: Russian Policies in Dealing with Labour Migrants from Central Asia” hyväksyttiin japanilaisessa Tsukuban yliopistossa vuonna 2018, ja työstän sitä parhaillaan julkaistavaksi. Tutkimusintressini liittyvät maahanmuuttoon, uskonnon ja maahanmuuton suhteisiin, uskonnolliseen ekstremismiin ja Uzbekistanin yhteiskunnalliseen muutokseen.

Joulukuusta 2018 asti olen työskennellyt tutkijatohtorina Aleksanteri-instituutin hankkeessa Migration, Shadow Economy and Parallel Legal Orders in Russia, jota johtaa Anna-Liisa Heusala.

Sherzod Eraliev: Julkaisut, aktiviteetit, mediat

Professori, Venäjän politiikka

Olen Venäjän politiikan tutkija, ja keskityn etenkin poliittisen valtajärjestelmän dynamiikkaan, poliittisiin instituutioihin, hallinnon ja johtamisen tutkimukseen sekä vaaleihin, polittisiin puolueisiin ja protesteihin. Vuosina 2012-2017 hoidin Finland Distiguished Professor (FiDiPro) –professuuria ja sen hanketta Regimes, Institutions and Change: Politics and Governance in Russia in a Comparative Perspective sekä toimin Suomen Akatemian rahoittaman Choices of Russian Modernisation –huippuyksikön politiikantutkimusryhmän vetäjänä. Toimin politiikantutkimuksen professorina myös Pietarin eurooppalaisessa yliopistossa (EUSP), jossa erikoisalani oli Venäjän politiikan teoria ja vertaileva politiikantutkimus.

Olen julkaissut yli kaksikymmentä monografiaa tai toimitettua tieteellistä teosta ja yli 150 artikkelia useilla kielillä. Tämänhetkinen tutkimukseni käsittelee hyvän hallinnon poliittisia ja institutionaalisia perustuksia sekä päätösten toimeenpanoa Venäjällä ja Euraasiassa.

Opetan Aleksanteri-instituutin kansainvälisessä maisteriohjelmassa (Master’s Programme in Russian Studies) sekä muilla instituutin koordinoimilla erikoiskursseilla ja sen opintokokonaisuuksissa. Olen Koneen säätiön rahoittaman Finnish-Russian network in Russian and Eurasian Studies (FRRESH) -jatko-opintoverkoston johtaja ja johdan myös YRUSH-vaihto-ohjelmaa.

p. 050 318 5701

Vladimir Gel'man: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, palkinnot, mediat
 

Väitöskirjatutkija

Olen valtio-opin maisteri, ja valmistelen väitöskirjaa ympäristöaktivismista Venäjällä osana professori Veli-Pekka Tynkkysen johtamaa tutkimusryhmää Research Group on the Russian Environment. Vuodesta 2020 olen työskennellyt myösprojektisuunnittelijana Margarita Zavadskayan johtamassa hankkeessa Electoral Malpractice, Cyber-security, and Political Consequences in Russia and Beyond (ElMaRB) sekä opetuksen kehittämiseen tähtäävässä DigiREES-hankkeessa.

p. 050 376 4267
Elena Gorbacheva: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat

Apulaisprofessori, Russian Big Data Methodology

Hoidan vuoden 2018 alusta lähtien Russian Big Data Methodology –professuuria apulaisprofessorina. Tutkimuksessani selvitän sitä, millaisia muutoksia digitalisaatio, datafikaatio ja algoritmit aikaansaavat Venäjän hallinnassa sekä taloudellisessa ja poliittisessa päätöksenteossa. Tutkimushankkeessani hyödynnän big data –menetelmiä uusiutuvien energianlähteiden tulevaisuuden hahmottamiseen. Annan opetusta digitaalisten tutkimusmetodien hyödyntämisessä ja soveltamisessa ihmistieteissä.

Aiempi tutkimukseni vuosina 2015-2017 käsitteli yksityisten toimijoiden päätöksentekoprosesseja, kestävää kehitystä ja sitä, miten Venäjä hallinnoi Arktisen alueen  suuria infrastruktuurihankkeita.  Professuurini sijoittuu osaksi Helsinki Center for Digital Humanities (HELDIG) -yksikköön, ja olen myös Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS):n jäsen. Koordinoin perustamaani Digital Russia Studies -verkostoa. Sain keväällä 2018 nimityksen Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan ympäristötieteiden dosentiksi.

Daria Gritsenko: julkaisut, projektit, aktiviteetit, palkinnot, mediat
 

Yliopistonlehtori, Venäjän ja Euraasian tutkimuksen tieteenalavastaava

Olen valtio-opin koulutuksen saanut tutkija ja opettaja Venäjän ja Euraasian tutkimuksen alalla. Työni  käsittelevät hallinnon, turvallisuuden ja yhteiskunnan muutoksen välistä suhdetta.  Olen mukana Global Procesess and Flows in the Eurasian Space -tutkimusryhmässä, jossa johdan Koneen säätiön hanketta Migration, Shadow Economy and Parallel Legal Orders in Russia, sekä kahta H2020 Marie Sklodowska-Curie Actions rahoituksen saanutta kansainvälisen konsortion alahanketta. Akateemisen perustutkimuksen lisäksi olen tehnyt useita tutkimuksia suomalaiselle hallinnolle, mukaan lukien valtioneuvoston kanslialle, sekä oikeus-, sisäasiain- että puolustusministeriöille. Olen Russian Studies maisteriohjelman varajohtaja, sekä Helsingin yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti.

p. 050 448 6459

Anna-Liisa Heusala: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
 

Vieraileva tutkija

Olen Balkanin alueeseen erikoistunut poliittisen historian tutkija ja työskentelen parhaillaan kahden erilaisen julkaisuprojektin parissa. Toimitan Suomen Akatemian rahoittaman Venäjä-tutkimuksen huippuyksikön päätösjulkaisua What Was to be Done? The Choices of Russian Modernisation ja kirjoitan omaa monografiaa otsikolla Really Existing Nationalism, state, people, and nation in Cold War Socialist Europe julkaistavaksi  De Gruyterin sarjassa Rethinking the Cold War.

Opetan erikoiskursseja Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen (IKEBB) opinnoissa sekä Aleksanteri-instituutin koordinoimassa Jean Monnet –moduulissa The East within Europe. Toimin myös Sarajevon yliopiston vierailevana luennoitsijana.

Kuulun Historioitsijat ilman rajoja –yhdistykseen, jonka puitteissa mm. luennoin ja toimin puheenjohtajana keskustelutilaisuuksissa.

Brendan Humphreys: Julkaisut, aktiviteetit

Väitöskirjatutkija

Olen väitöskirjatutkija Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten (PYAM) tohtoriohjelmassa ja mukana Veli-Pekka Tynkkysen johtamassa Russian Environment -tutkimusryhmässä. Olen myös jäsen Kestävyystieteen instituutissa (HELSUS). Väitöskirjassani tutkin Kiinan roolin rakentumista kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Keskityn etenkin ilmastojohtajuuteen ja johtajuusroolin ulkopuolisiin odotuksiin sekä Kiinan sijoittumiseen kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden välimaastoon kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa.

p. 040 848 9441

Karoliina Hurri: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat

Väitöskirjatutkija

Olen ilmasto- ja energiakysymyksiin perehtynyt tohtorikouluttava Sosiaalitieteiden tohtoriohjelmassa, jonka lisäksi olen jäsenenä myös juuri käynnistyneessä Kestävyystieteiden instituutissa (HELSUS). Tutkimukseni rakentuu pääosin Suomen akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman From Failand to Winland -hankkeen ympärille. Monitieteisessä seitsemästä osahankkeesta koostuvassa Aalto-yliopiston Water and Development -tutkimusryhmän vetämässä hankkeessa perehdytään Suomen tulevaisuuden ruoka-, vesi- ja energiaturvallisuuteen. Keskityn hankkeessa ja väitöskirjatutkimuksessani tarkastelemaan Suomen energiaturvallisuutta vähähiilisessä tulevaisuudessa ja tutkin niin paikallisia kuin globaalejakin kehityskulkuja. Teen tutkimusta yhdessä hankkeen muiden tutkijoiden kanssa ja ihmismaantieteen ja yhteiskuntapolitiikan lisäksi tutkimuksessani on mukana yhteistyön kautta myös elementtejä erityisesti tulevaisuuden tutkimusta ja energiatekniikan ja -talouden tutkimusta. Hankkeen sisäisen yhteistyön lisäksi työhöni kuuluu yhteiskehittämistä keskeisten sidosryhmien kanssa.

p. 050 314 8944

Sakari Höysniemi: Julkaisut, projektit, aktiviteetit
 

Väitöskirjatutkija

Olen yleisen historian väitöskirjatutkija, joskin olen suorittanut myös venäjän kielen ja kirjallisuuden opinnot. Työskentelen Aleksanteri-instituutissa saattaakseni loppuun väitöskirjani, joka kulkee työnimellä “Challenging the Legacies of Stalinism: Vladimir Dudintsev, socialist realism, and Soviet politics of culture, 1946-1991”.

Tutkimusintressini liittyvät etupäässä neuvostohistoriaan ja -kulttuuriin: stalinismi, destalinisaatio, sosialistinen realismi, todellisuuden kuvaus neuvostotaiteessa, kirjallisuuspolitiikka, neuvostolehdistö, sensuuri, Neuvostoliiton jälkeinen historiantutkimus ja historiapolitiikka sekä kylmän sodan tutkimus.

Olen työskennellyt useissa Moskovan arkistoissa (RGANI, RGALI, RGAE, GARF, TsAOPIM), ja vietin kevätlukukauden Moskovan kauppakorkeakoulussa (NRU HSE). Olen osallistunut kaikkiaan noin 30 kansainväliseen konferenssiin, workshopiin ja kesäkouluun, joista tärkeimmät ovat liittyneet neuvostohistoriaan ja etenkin myöhäissosialismin tutkimukseen.

Olen julkaissut tutkimustani englannin-, venäjän- ja suomenkielisissä artikkeleissa. Tämän lisäksi olen kirjoittanut luvut Valko-Venäjän ja Georgian neuvostoajasta ko. maita käsitelleisiin ensimmäisiin suomenkielisiin tietokirjoihin (”Tuntematon Valko-Venäjä”, Edita, 2009; ”Löytöretkiä Georgiaan”, University Press of Eastern Finland, 2014, jossa olin yksi kirjan toimittajista). Olen luennoinut stalinismista, destalinisaatiosta ja neuvostohistoriasta ja -kulttuurista, ja syksyllä 2018 pidin Helsingin yliopistossa ensimmäisen oman luentosarjani ”Stalinismi venäläisessä kirjallisuudessa”. Olen Suomi-Venäjä-seuran valtuuston jäsen sekä Helsingin yliopiston Venäjä-seuran johtokunnan jäsen.

Viestintäpäällikkö (opintovapaalla, ota yhteyttä aleksanteri@helsinki.fi)

Vastaan Aleksanteri-instituutin viestinnästä ja edistän suomalaisen Venäjän, itäisen Euroopan ja Euraasian tutkimuksen vaikuttavuutta tukemalla verkostojen toimintaa ja tuomalla tutkimusta ja asiantuntijoita esiin niin mediassa kuin erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissakin. Ylläpidän Aleksanteri-instituutin verkkosivuja sekä sähköposti- ja some-kanavia ja toimitan kuukausittaista Aleksanteri News -uutiskirjettä. Osallistun myös valtakunnallisen tietopalvelun toimintaan.

Niina Into: Julkaisut, aktiviteetit
 

Koulutuspäällikkö (Tutkimusvapaalla. Ota yhteyttä Kaarina Aitamurtoon.)

Vastaan Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen jatkokoulutuksen valtakunnallisesta ja kansainvälisestä kehittämisestä. Toimin Koneen säätiön rahoittaman suomalais-venäläisen jatkokoulutusverkoston FRRESH:in koordinaattorina sekä venäläisten jatko-opiskelijoiden vierailuohjelman YRUSH:in yhteyshenkilönä. Teen tiivistä yhteistyötä Opetushallituksen EDUFi-ryhmän kanssa suomalais-venäläisen opiskelija- ja opetusvaihdon kehittämiseksi.

RussiaHUB Helsingin puitteissa edistän suomalaisen Venäjä-asiantuntijuuden syventämistä akateemisen maailman eri toimijoiden, hallinnon sekä kansalaisyhteiskunnan välillä. Olen myös mukana suomalaisten historiantutkijoiden Keisariaika-verkoston koordinaatioryhmässä.

Oma tutkimukseni käsittelee Venäjän ja Neuvostoliiton historiaa erityisesti yhteiskunnallisen järjestyksen ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutkijana olen kiinnostunut aate- ja käsitehistoriasta, vallankumouksellisesta Venäjästä, Venäjän poliittisen järjestelmän muotoutumisesta sekä hallinnon kehittymisestä.

Tutkimukseni lisäksi opetan ja luennoin sekä yliopiston kursseilla että laajemmalle yleisölle suunnatuissa tilaisuuksissa. Olen valtakunnallisen Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seuran (VIETS) hallituksen jäsen ja yhteispohjoismaisen Nordisk Østforum –julkaisun toimituskunnan jäsen. 

Ira Jänis-Isokangas: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
 

Koulutusohjelmajohtaja

Vastuullani on Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen (IKEBB) opintokokonaisuudet sekä Ukraina-opintokokonaisuus. IKEBB on mukana kultuurintutkimuksen kandiohjelmassa, alue- ja kultuurintutkimuksen maisteriohjelmassa, European and Nordic Studies -maisteriohjelmassa sekä Intercultural Encounters -maisteriohjelmassa. Ukraina-opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä kielten kandiohjelman kanssa.

Tutkimusintresseihini kuuluu kansalaisyhteiskuntatutkimus, toisinajattelijat, laajemmin myös itäisen Keski-Euroopan ja Kaakkois-Euroopan maiden politiikka ja lähihistoria. Opetukseni liittyy näihin teemoihin. Ohjaan kandidaatti- ja pro gradu -tutkielmia sekä väitöskirjoja. Lisäksi olen kiinnostunut yliopisto-opetuksen ja -opintojen rajapinnasta työelämän kanssa.

Toimin myös aktiivisesti yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen parissa.

huone 203
p. 050 338 2807

Jouni Järvinen: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
 

Vastuullinen tutkija, Venäjän kulttuurihistorian dosentti, yhteyspäällikkö

Olen venäläisen kulttuurin ja kirjallisuuden tutkija, kiinnostunut ortodoksisesta kulttuurituotannosta sekä kirkon ja valtion välisestä yhteistyöstä Venäjällä. Harrastan kaunokirjallisuuden suomentamista. Toimin Aleksanteri-instituutin yhteyspäällikkönä (mm. neuvottelukunta). Olen humanistisen tiedekunnan dosenttitoimikunnan jäsen.

huone 327
p. 050 563 6308, 02941 23686

Elina Kahla: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
 

Tohtorikoulutettava 

Työskentelen Veli-Pekka Tynkkysen vetämässä AUCAM (Opportunities for and challenges to urban development and social cohesion in Russia’s Arctic under climate change impacts, 2018-2021) -projektissa. Väitöskirjassani tarkastelen Norjan ja Venäjän arktisia kaupunkeja inhimillisen turvallisuuden näkökulmasta. Tutkin, kuinka öljy- ja kaasuteollisuus vaikuttaa paikallisten asukkaiden jokapäiväiseen elämään, feministisen teorian kautta.

Huone 306
Puh. +358408667914 

Sohvi Kangasluoma: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat

 

Tutkimuskoordinaattori

Akateeminen taustani on historiassa ja oikeustieteissä. Tutkimukseni on keskittynyt keisarillisen Venäjän rangaistuslaitosjärjestelmään emansipaation jälkeisenä aikana. Nykyisin tarkastelen historiallisesta perspektiivistä vallitsevia käsityksiä rangaistusjärjestelmiä kohtaan nyky-Venäjällä ja pohjoismaissa.

Marraskuusta 2018 lähtien olen työskennellyt tutkimuskoordinaattorina Euroopan tiedeneuvoston (ERC) rahoittamassa GULAGECHOES-hankkeessa, jota johtaa Professori Judith Pallot. Tässä hankkeessa keskityn etenkin siihen, miten vankiloiden etnisyyteen liittyvät linjaukset ja käytännöt kehittyivät tsaarin ajasta varhaisiin neuvostovuosiin.  Analysoin myös etnisiin vähemmistöihin liittyvän lainsäädännön kehitystä Venäjällä ja EU:ssa.

Johdan pilottihanketta Nordic Russian Cooperation for social integration, prevention of marginalization and human rights protection for female prisoners, joka on saanut pohjoismaisen ministerineuvoston rahoituksen ajalle 1.8.2018-31.07.2019.

Huone 320
p. 050 471 6821

Larisa Kangaspuro: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, palkinnot, mediat
 

Aleksanteri-instituutin johtaja

Aloitin Aleksanteri-instituutin johtajan tehtävässä huhtikuussa 2018 toimittuani varajohtajana vuodesta 2010 ja tutkimusjohtajana vuodesta 2009.  Tutkimusintresseihini kuuluvat Neuvostoliiton ja Neuvosto-Karjalan historian ensi vuosikymmenet, nationalismi ja patriotismi siellä, identiteettipolitiikka, historiapolitiikka ja viimeisten vuosien aikana Venäjän sisä- ja ulkopolitiikka. Tällä hetkellä jaan aikani seuraavasti:

  • Aleksanteri-instituutin johtamiseen liittyvät hallinnolliset tehtävät 
  • Venäjän historiapolitiikan ja identiteettipolitiikan tutkimus
  • Russia Media Lab -projektin johtaminen 
  • Julkiset luennot ja yliopiston opetus

huone 245
p. 050 522 3393

Markku Kangaspuro: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, palkinnot, mediat
 

Tutkijatohtori

Valmistuin  maailmanpolitiikan tohtoriksi toukokuussa 2020 Helsingin yliopiston valtiotieteellisesta tiedekunnasta. Väitöskirjani käsitteli EU:n poliisiyhteistyön politiikkaa Länsi-Balkanilla, ja työskentelen humanistisen tiedekunnan tutkijatohtorina. Osallistun Professori Judith Pallotin tutkimushankkeeseen ”Jugoslavian “rangaistusten nationalismi” ja rangaistuspolitiikka nykyajan Länsi-Balkanilla: Euroopan ihmisoikeusjärjestelmän rajojen testaaminen EU:n kaakkoisilla naapurialueilla”. Hankkeessa perehdyn etenkin EU:n perifeerisen alueen edelleen tuntemattomaan kaakkoisosaan. Hanke auttaa ymmärtämään paremmin Länsi-Balkanin monimutkaista sosio-poliittista rakennetta, ja antee EU:lle eväitä kehittää poliittisia suhteita tämän alueen kanssa.  

Tohtorikoulutettava

Työskentelen tohtorikoulutettavana Helsingin yliopiston Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmassa (PYAM) ja kuulun the  Finnish-Russian Network in Russian and Eurasian Studies (FRRESH)-verkostoon. Väitöskirjani tarkastelee kansalaisen ja valtion muuttuvaa suhdetta paikallisella tasolla Uzbekistanissa. Tutkin etnografian keinoin arjen kokemuksia. Ohjaajinani toimivat Anna-Liisa Heusala ja Rustamjon Urinboyev.

Olen kiinnostunut hallintatavasta ja julkisesta hallinnollista, instituutioiden kehityksestä, autoritäärisyydestä, alue-ja paikallistason politiikasta, sosiaaliantropologiasta ja politiikan antropologiasta, oikeussosiologiasta ja digitalisaation vaikutuksesta valtion ja kansalaisten kanssakäymiseen, sekä epävirallisesta toimintakulttuurista erityisesti Keski-Aasian yhteiskunnissa. 

Huone 204
p. 050 567 5457

Mirzokhid Karshiev: Julkaisut, projektit, aktiviteetit

Tutkijatohtori

Väittelin tohtoriksi Oxfordin yliopistossa vuonna 2011 ja toimin siellä tutkijana vuoteen 2015, jolloin liityin Aleksanteri-instituutin koordinoiman suomalaisen Venäjän-tutkimuksen huippuyksikön ”Choices of Russian Modernisation” tutkimusohjelmaan.

Tutkin yhteiskunnallisia päätöksentekoprosesseja Venäjällä, erityisesti asuntopolitiikan kysymyksiä. Monografiani The Policy-Making Process and Social Learning in Russia: The Case of Housing Policy” (Palgrave Macmillan 2015) tarkastelee jälkisosialistisen Venäjän asuntopolitiikan muutoksia, joihin ovat vaikuttaneet hallinnollisten instituutioiden lisäksi myös erilaisten valtiollisten ja kolmannen sektorin toimijoiden näkemykset ja intressit.

Aleksanteri-instituutissa olen saanut jatkaa näihin teemoihin syventymistä ja venäläisen sosiaalipolitiikan tutkimusta laajemminkin. Sain myös kunnian toimia vuoden 2016 Aleksanteri-konferenssin ”Life and Death in Russia” koordinaattorina ja järjestää myös pienempiä tutkimusseminaareja.

Helmi-maaliskuun 2018 vietän Lontoon King’s Collegen Venäjä-instituutin vierailevana tutkijana

huone 216
p. 050 448 9154

Marina Khmelnitskaya: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
 

Vieraileva tutkija

Olen vieraileva tutkija Veli-Pekka Tynkkysen johtamassa Russian Environment –tutkimusryhmässä. Syyskuusta 2018 alkaen olen ollut Suomen Akatemian rahoittama tutkijatohtori Lapin yliopiston Arktisella keskuksella ja toteuttanut projektiani Kiinan nousu ja normatiivinen muutos arktisella alueella. Aiemmin työskentelin Veli-Pekka Tynkkysen johtamassa Assessing Intermediary Expertise in Cross-Border Arctic Energy Development –projektissa.

Tutkimukseni keskittyy Kiinan ilmastopolitiikkaan, kansainvälisiin normeihin ja arktiseen hallintoon. Väittelin kansainvälisestä politiikasta Tampereen yliopistossa vuonna 2016. Tällä hetkellä olen Suomen rauhantutkimusyhdistys ry:n hallituksen jäsen.

Huone 306
p. 050 378 8997

Sanna Kopra: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat

Kansainvälisten asioiden päällikkö

Vastaan Aleksanteri-instituutin tutkimuksen kansainvälistymisen tuesta ja osallistun aktiivisesti instituutin toiminnan kehittämiseen. Olen Visiting Fellows –ohjelman johtaja ja vastaan ohjelman konseptista, valintaprosesseista, seminaarisarjasta sekä tutkijoiden integroinnista tutkimusyhteisöön. Osallistun ohjelman päivittäiseen hoitamiseen ja vastaan sen alumniverkostosta sekä muusta Aleksanteri-instituutin tutkijavierastoiminnasta. Teen tiivistä yhteistyötä ja tutkimusrahoitushakemuksia strategisesti valittujen kansainvälisten tutkijoiden kanssa uusien hankkeiden tuomiseksi Helsingin yliopistoon. Olen asiantuntijatukena instituutin kansainvälisissä rahoitushakemuksissa ja tuen myös koulutusohjelmia opiskelija- ja opettajavaihtoasioissa.

Olen ollut kehittämässä suomalaisen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen toimintaedellytyksiä yli 20 vuoden ajan. Ensimmäisiä tehtäviäni oli valtakunnallisen Venäjä- ja Itä-Eurooppa -tutkimuksen ja koulutuksen yliopistoverkoston rakentaminen: suunnittelin Suomen yliopistot kattavan VIE-maisterikoulun (nyk. VIExpert) ja sen toimintaperiaatteet sekä käynnistin valtakunnallisen tutkijakoulutusohjelman. Olen toiminut Aleksanteri-instituutissa myös kehittämispäällikkönä sekä maisterikoulun johtajana. Tutkimuksen puolella kiinnostukseni kohteita ovat post-sosialistinen kansakunnan rakentaminen, nationalismi ja kansainvälisten järjestöjen vähemmistöpolitiikka.

huone 216
p. 050 563 6307

Anna Korhonen: Julkaisut, projektit, aktiviteetit
 

Kansainvälisten asioiden suunnittelija

Työskentelen Aleksanteri-instituutissa kolmessa eri ohjelmassa, joiden tarkoituksena on edistää kansainvälistä ja valtakunnallista tutkimus- ja koulutusyhteistyötä: vierailevien tutkijoiden Visiting Fellows -ohjelma, valtakunnallinen venäjän kielen pääaineopiskelijoiden kieliharjoitteluohjelma sekä vuosittainen, kansainvälinen, Aleksanteri-konferenssi. Työtehtäväni liittyvät tutkija- ja opiskelijaliikkuvuuksien koordinointiin sekä tapahtumien järjestämiseen.

huone 231
p. 050 415 0571

Eeva Korteniemi: Julkaisut, projektit, aktiviteetit