Tutkimus

Aleksanteri-instituutti edistää Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen kehittymistä kansallisesti ja kansainvälisesti. Kehitämme alan avoimien yhteistyöverkostojen toimintaa ja tutkimukseen perustuvaa yhteiskunnallista vuoropuhelua. Koordinoimissamme tutkimushankkeissa on mukana tutkijoita niin kotimaisista yliopistoista kuin kansainvälisiltäkin kentiltä, ja näkökulma on vahvasti monitieteinen ja vertaileva. Suurin osa hankkeista toteutetaan kilpaillulla rahoituksella. Tärkeitä rahoittajia ovat viime vuosina olleet Suomen Akatemia, Koneen säätiö, Helsingin Sanomain säätiö ja valtioneuvoston kanslia.

Tutkimusaiheet ryhmittyvät tutkimuspoliittisen ohjelman mukaisesti kuudelle painopistealueelle:

  • Kestävän kehityksen edellytykset yhteiskunnan, ympäristön ja talouden näkökulmasta

  • Demokratia ja sen haasteet

  • Identiteetit ja kulttuurit muutoksessa

  • Turvallisuus; uudet ja perinteiset uhkat

  • Hyvinvointipolitiikka ja hyvinvoinnin tila

  • Digitalisaation mahdollisuudet ja haasteet

Tutkijamme julkaisevat tutkimustuloksiaan sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tieteenalaspesifeissä ja aluetutkimusjulkaisuissa. Parhaan kuvan saat Helsingin yliopiston tutkimusportaalista. Aleksanteri-instituutilla on lisäksi Routledge-kustantamolla oma julkaisusarja Studies in Contemporary Russia.

Vuosina 1997 - 2015 Aleksanteri-instituutin yhteydessä toimi Kikimora Publications niminen tiedekustantamo, jonka sarjoissa julkaistiin korkeatasoisia vertaisarvioituja artikkelikokoelmia ja monografioita, mm. 23 väitöskirjaa. Kikimoran toiminta päättyi vuonna 2015, mutta sen julkaisemia teoksia voi tiedustella osoitteesta aleksanteri@helsinki.fi.

Tutkimushankkeita