VIExpertin opinto-opas ja kurssi-ilmoittautumiset

VIExpert:n monitieteisessä opetusohjelmassa kootaan yhteen verkoston yliopistojen opetustarjonta kattavaksi kokonaisuudeksi, josta asiantuntijaopintojen opiskelijat valitsevat oman asiantuntemuksensa kehittämisen kannalta mielekkäät opinnot. Verkoston jäsenyliopistojen opetustarjonnan koordinoinnin lisäksi VIExpert järjestää kesäkoulun, luentokursseja, tutkielmaa tukevia seminaareja ja opintomatkoja.

VIExpert:n opiskelijoilla on vapaa pääsy kaikille verkoston tarjoamille kursseille, joista moniin on kuitenkin ilmoittauduttava ennakkoon. Joissakin tapauksissa laitokset ovat kehottaneet opiskelijoita ilmoittautumaan JOO-sopimuksen kautta, lähinnä yhteystietojen kokoamista varten. Muut kuin VIExpert-opintokokonaisuuden opiskelijat voivat osallistua niille kotiyliopistojensa järjestämille maisterikoulun kursseille, joille heillä on opinto-oikeus sekä JOO-sopimusta hyödyntämällä myös muiden yliopistojen kursseille.

Kevään 2020 kurssit

Opinto-oppaasta löydät opetussuunnitelman, opetusohjelman sekä ohjeita opintojen suorittamiseen.  Muiden kuin opetusohjelmassa esiteltyjen kurssien soveltumisesta  VIExpet-opintoihin voit tiedustella VIExpertin toimistosta. VIExpert-opiskelijoiden käytettävissä on laaja-alainen kattaus kursseja, joita järjestetään ympäri Suomea. Osa kursseista on sellaisia, jotka kuuluvat yliopistojen normaaliin opetukseen muutenkin, ja pienempi osa sellaisia, jotka järjestetään verkoston toimesta tai sen tuella. 

Kurssit on jaettu niiden alkamisajan mukaan lukukausittain omille sivuilleen. Lukukausien sisällä kurssit on jaettu vielä tarkemmin alkamisajankohdan mukaan.

VIExpertin kaikille yhteisten opintojen kuvaukset löytyvät omilta sivuiltaan. Lisäksi työelämäkursseille on oma sivunsa.

Kurssit on pyritty, milloin mahdollista, laatimaan aikatauluiltaan sellaisiksi, että muilta paikkakunnilta tulijat pystyisivät helposti osallistumaan niihin. Tämä tarkoittaa opetuksen periodisointia ja etäopetusvälineiden ja -menetelmien käyttöä. Kurssien lopussa on aina ko. kurssin verkkosivut, joista on hyvä tarkistaa kurssin alkamisaika ja paikka.

Kaikilla VIExpertin opiskelijoilla, kotiyliopistosta riippumatta, on oikeus osallistua kaikille tässä oppaassa luetelluille kursseille. Oman kotiyliopiston ulkopuolisille kursseille on mahdollista saada matka-avustusta. Tarkemmat tiedot kohdassa matkatuki.

VIExpertin painettu opinto-opas lähetetään ainoastaan uusille opiskelijoille. Opinto-oppaan nettiversio on luettavissa täällä.

Kevään 2020 kurssit

Useille kursseille ennakkoilmoittautuminen on pakollista. Kurssitietojen kohdalla on mainittu viimeinen ilmoittautumispäivämäärä ja tieto siitä, kenelle ilmoittautuminen toimitetaan. Tavallisesti ilmoittautuminen tapahtuu E-lomakkeella. Mikäli jollekin kurssille ilmoittautuu vähemmän kuin viisi opiskelijaa, kurssia ei järjestetä. Muista siis ilmoittautua – ja myös perua osallistumisesi, jos et pääsekään kurssille.

VIExpertin henkilökunta välittää tiedon kurssille elomakkeen kautta ilmoittautuneista opiskelijoista ylipistojen yhteyshenkilöille tai kurssin vastuuopettajille. Eräät yliopistot käyttävät perustietolomaketta opiskelijan perustietojen rekisteröimiseksi omaan järjestelmäänsä ja siksi VIExpertin toimisto voi pyytää opiskelijaa elomake-ilmoittautumisen lisäksi täyttämään erillisen pdf-lomakkeen. Ilmoittautumistiedon saatuaan vastuuopettajat ottavat sen jälkeen yhteyttä ulkopuolelta tulleisiin opiskelijoihin. Joskus yhteydenotto ei ole tarpeen, ja opiskelijan oletetaan saapuvan kurssille ilmoittauduttuaan.

Kursseille ilmoittaudutaan porrastetusti aina ennen kurssin alkua. Syksyn kurssien ilmoittautumispäivät ovat 29.8, 20.9. ja 22.10. Kevään kurssien ilmoittautumispäivät ovat 19.12., 15.1., 15.2., 18.3. ja 15.4. Pääsääntöisesti kunakin päivänä ilmoittaudutaan seuraavana kuukautena alkaville kursseille. Huomioithan, että joissain tapauksissa ilmoittautumispäivä voi olla monta viikkoa ennen kurssin alkua. Jokaisen kurssin kohdalta ilmoittautumispäivä tuleekin aina tarkastaa erikseen.

Joissakin tapauksissa laitokset ovat kehottaneet opiskelijoita ilmoittautumaan JOO-sopimuksen kautta VIExpertin tarjoamille kursseille. Näin ei kuitenkaan ole tarvetta tehdä, sillä VIExpertin opiskelijoiden oikeus suorittaa yhteistyöyliopistojen ohjelmaan tarjoamia kursseja perustuu yliopistojen kanssa solmittuihin erillissopimuksiin.

Kurssi-ilmoittautumista koskeviin kysymyksiin vastaa VIExpertin koordinaattori Hanna Peltonen (hanna.o.peltonen at helsinki.fi). Ilmoitathan koordinaattorille mahdollisimman pian, jos et jostain syystä pystykään osallistumaan kurssille, jolle olet jo ilmoittautunut. Peruutukset voit hoitaa sähköpostilla.