Päätöksenteko ja rahoitus

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistoverkoston (VIExpert-opintojen) päättävä toimielin on johtoryhmä, jossa ovat edustettuna niin verkoston yliopistot kuin opiskelijatkin. Johtoryhmä tekee keväisin päätöksen tulevana vuonna rahoitettavista kursseista perustuen eri yliopistoilta tulleisiin opetusesityksiin sekä opiskelijoiden toiveisiin. Vuosittain tarjolla on noin 100 kurssia ympäri Suomen, joista VIExpert rahoittaa noin neljänneksen. Toinen tärkeä päätös koskee opiskelijavalintoja myöhemmin keväällä.

Opintojen päivittäisestä hallinnosta ja päätöksenteosta vastaavat Venäjän ja Euraasian tutkimuksen yliopistonlehtori ja verkostokoordinaattori.

Tärkeä osa VIExpertin toimintaa ovat opiskelijayhdyshenkilöt, jotka toimivat ohjelman lähettiläinä omissa yliopistoissaan ja kanavoivat arvokasta opiskelijapalautetta VIExpertin kehittämiseksi.

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistoverkoston (VIExpert-opintojen) päättävä toimielin on johtoryhmä, joka kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Se päättää muun muassa VIExpertin opintovaatimuksista, opiskelijavalinnoista ja kurssitarjonnasta.  Johtoryhmässä ovat edustettuina kaikki verkoston yliopistot sekä VIExpertin opiskelijat.

Verkoston johtajana ja johtoryhmän puheenjohtajana toimii Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro. Johtoryhmän esittelijöinä ja VIExpert-opintojen hallinnosta vastaavina toimivat Venäjän ja Euraasian tutkimuksen yliopistonlehtori Sirke Mäkinen ja verkostokoordinaattori Hanna Peltonen.

Johtoryhmän jäsenet 2019-2020

Aalto yliopisto

Tutkijatohtori Daria Kautto etunimi.sukunimi@aalto.fi
Akatemiatutkija Päivi Karhunen etunimi.sukunimi@aalto.fi

Hanken Svenska handelhögskolan

Professori Mats Ehrnrooth fornamn.efternamn@hanken.fi
Professori Benjamin Maury fornamn.efternamn@hanken.fi

Helsingin yliopisto

Tutkimuskoordinaattori Meri Kulmala etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Professori Tomi Huttunen etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Itä-Suomen yliopisto

Professori Juha Hämäläinen juha.e.hamalainen at uef.fi
Professori Jarmo Kortelainen etunimi.sukunimi@uef.fi

Jyväskylän yliopisto

Professori Mika Lähteenmäki etunimi.sukunimi@jyu.fi
Professori Markku Lonkila etunimi.sukunimi@jyu.fi

Lapin yliopisto

Väitöskirjatutkija Susanna Pirnes etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Väitöskirjatutkija Olga Pushina opushina at ulapland.fi

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Professori Juha Väätänen etunimi.sukunimi@lut.fi
Tutkijatohtori Daria Podmetina etunimi.sukunimi@lut.fi

Oulun yliopisto

Tutkimusprofessori Kari Strand etunimi.sukunimi@oulu.fi
Professori Riitta Keiski etunimi.sukunimi@oulu.fi

Tampereen yliopisto

Professori Sanna Turoma etunimi.sukunimi@tuni.fi
Apulaisprofessori Nelli Piattoeva etunimi.sukunimi@tuni.fi

Turun yliopisto

Yliopisto-opettaja Tamara Budanova etunimi.sukunimi@utu.fi
Tutkijatohtori Pia Koivunen etunimi.sukunimi@utu.fi

Vaasan yliopisto

Professori Jorma Larimo etunimi.sukunimi@uva.fi
Lehtori Mika Kärkkäinen etunimi.sukunimi@uva.fi

Åbo Akademi

Professor Mikko Lagerspetz fornamn.efternamn@abo.fi
Biträdande professor Martina Björklund fornamn.efternamn@abo.fi

Opiskelijajäsenet

Anton Pehkonen etunimi.sukunimi@aalto.fi
Aino Pöyhönen etunimi.sukunimi@tuni.fi

VIExpertille on tärkeää, että se näkyy ja kuuluu kaikissa verkoston yliopistoissa. VIExpertin toimintaa markkinoimaan ja kehittämään onkin vuodesta 2007 lähtien otettu mukaan opiskelijayhdyshenkilöitä. Yhdyshenkilöiden tehtäviin kuuluu:

 • Toimia oman yliopiston VIExpertiläisten yhteyshenkilönä kussakin yliopistossa
 • Avustaa VIExpertin markkinoinnissa etenkin kevään opiskelijahaun (helmi-maaliskuu) yhteydessä sekä kurssitietojen kokoamisessa (huhtikuu)
 • Osallistua VIExpertin kehittämiseen antamalla palautetta opiskelijanäkökulmasta. Yhteiset kehittämispäivät VIExpertin henkilökunnan kanssa järjestetään kerran vuodessa tai lukukaudessa.

Opiskelijayhdyshenkilöt 2020-2021:

 • Anton Pehkonen ja Timofei Telov/ Aalto-yliopisto
 • Kukka Louhimies ja Elisa Minkkinen / Helsingin yliopisto
 • Suvi Taivalantti ja Johannes Kosonen / Itä-Suomen yliopisto
 • Tuomas Kallio ja Christina Keronen / Jyväskylän yliopisto
 • Janne Kirjavainen ja Aleksi Nissilä / Oulun yliopisto
 • Alisa Virtanen, Senja Matilainen ja Elsa Osipova / Tampereen yliopisto
 • Rosa Carpelan, Bojan Lavrnja ja Riku Rantanen / Turun yliopisto
 • Katariina Härmälä / Åbo Akademi

Opiskelijayhdyshenkilön tehtävä on luottamustoimi. Saat opiskelijayhdyshenkilönä toimimisesta paljon hyötyä ja vähän huviakin. Pääset kurkistamaan VIExpertin hallinnon sisäpuolelle ja saat kokemusta verkostotyöskentelystä. Tehtävästä saa myös työtodistuksen. Lisätietoa kiinnostuneille VIExpertin koordinaattorilta.

Lukuvuoden lopussa moni opiskelijayhdyshenkilö jättää paikkansa valmistumisen vuoksi, minkä takia lista ei välttämättä ole ajan tasalla keväällä/kesällä. Paikkansa jättäneiden tilalle valitaan uudet henkilöt pääasiassa uusien opiskelijoiden joukosta VIExpert-kesäkoulussa. Voit myös olla yhteydessä koordinaattoriin, mikäli olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta etkä ole tänä vuonna mukana kesäkoulussa.

Valtakunnallisen VIE-yliopistoverkoston voimin toteutettava Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopinnot (VIExpert) julistaa haettavaksi rahoitusta lukuvuonna 2021–2022 toteutettavaan opetukseen.  Rahoitus jaetaan VIE-verkoston yliopistojen koulutus-/tutkinto-ohjelmille, ei yksittäisille opettajille.  Haku tapahtuu täyttämällä ja lähettämällä e-lomake osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/102097/ 14.2.2021 mennessä.
   
VIExpert tuottaa Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen asiantuntijoita (VIE-asiantuntijoita)   
tarjoamalla Venäjää, muuta entisen Neuvostoliiton aluetta ja itäistä Eurooppaa koskevia syventäviä opintoja ympäri Suomen. Suurin osa VIExpertin opinnoista perustuu VIE-verkostossa toimivien yliopistojen  tarjoamaan opetukseen. Lukuvuonna 2021–2022 voidaan sen lisäksi rahoittaa VIE-opetusta enintään 50 000 eurolla. Rahoitusta voidaan myöntää myös englanninkielisen kesäkoulun opetuspalkkioihin. 

Kurssien kohderyhmä ja opetusmuoto ja -sisältö

VIExpert on valtakunnallinen, kaksitoista yliopistoa kattava verkosto, jossa on opiskelijoita kaikista verkostoon kuuluvista yliopistoista. Jotta mahdollisimman moni VIExpert-opiskelija voisi osallistua    rahoitetuille kursseille, rahoitusta myönnettäessä etusija annetaan kursseille, jotka on mahdollista    suorittaa myös etänä. Hakulomakkeessa pyydetään tarkentamaan, miten kurssi on mahdollista suorittaa etänä, esim. onko live stream –mahdollisuus, videoidaanko luennot tai tarjotaanko kurssi kokonaisuudessaan verkossa.   

Rahoitusta jaettaessa suositaan monitieteistä lähestymistapaa samoin kuin useita eri alueita temaattisesti  yhdistäviä opetusehdotuksia. Toivomme kursseja myös alueilta, joilta on vähemmän tarjontaa eli entisen    Neuvostoliiton aluetta (muu kuin Venäjä) ja itäistä Keski-Eurooppaa koskevasta opetuksesta. Kurssit voivat olla lähestymistavaltaan myös eri alueita vertailevia. Kannustamme verkoston yliopistoja yhteistyöhön kurssien suunnittelussa. Verkoston yliopistot voivat hakea rahoitusta monitieteisille temaattisille kursseille, jotka ovat yhdessä suunnitelleet ja tulevat tarjoamaan kaikkien ko. kurssin suunnitteluun osallistuneiden yliopistojen opetusohjelmissa. Yksi yliopisto koordinoi yhdessä toteutettua kurssia ja hakee sille rahoitusta.

Kurssien laajuus ja taso

 • Ehdotettujen kurssien laajuuden tulisi olla pääsääntöisesti 5 opintopistettä noudattaen kuitenkin opetusta tarjoavan yliopiston käytäntöjä.
 • Kurssien tulee olla tasoltaan syventäviä opintoja.
 • Kurssikuvauksessa tulee olla eriteltyinä kurssin sisältö (ml. luentorunko ja opettajat, lähiopetuksen määrä, työskentelytavat, opetuskieli), osaamistavoitteet sekä suoritustapa ja arviointi.

Mitä korvataan

 • Kurssille voi saada rahoitusta enintään 3000 euroa. Rahoituspäätöksessä otetaan huomioon opetusmuoto ja -sisältö (ks. edellä).
 • VIExpertin korvaama osuus voi sisältää opetuspalkkioita (työsuunnitelmaan sisältymätön opetus,apurahatutkijat tai vierailevat luennoitsijat), opetusmateriaalikuluja sekä tentinkorjauspalkkioita, henkilöstösivukuluja, matka- ja majoituskuluja (ei viisumikuluja) ja opetustilavuokria. Järjestävän yliopiston odotetaan myös osallistuvan kustannuksiin.  Huom. mikäli järjestävä yliopisto laskuttaa myös ALV:n, on sen osuus laskettava budjettiin (eli se vähentää esim. opetuspalkkioiden määrää).
 • Kustannukset korvataan vain todellisia kuluja vastaan eli laskuun tulee sisällyttää kirjanpidon raportti. Tästä annetaan tarkemmat ohjeet hyväksymiskirjeen yhteydessä. 

Yliopiston yhteinen opetusehdotus ‒ ota yhteyttä yliopistosi edustajaan

Hakijan on hyvä olla hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä yhteydessä oman yliopistonsa VIE-verkoston vastuuhenkilöön eli verkoston johtoryhmän jäseneen: https://www.helsinki.fi/fi/aleksanteri-instituutti/opetus/maisteritason-opinnot/viexpert/paatoksenteko-ja-rahoitus#section-84184 He antavat lisätietoja yliopiston mahdollisista yhteishankkeista VIE-opetuksen rahoitukseen liittyen.       

Yliopisto voi koota esityksensä yhteen ja hakea rahoitusta VIE-teemaan liittyvälle kokonaisuudelle. Näin voidaan välttyä esittämästä päällekkäisiä aiheita ja tukea yliopiston omia Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen intressejä.       

Yhteisessä opetusehdotuksessa haettu rahamäärä voidaan määritellä kokonaissummana e-lomakkeessa.Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit tulee kuitenkin eritellä annettujen ohjeiden mukaisesti kurssikohtaisesti erillisessä liitteessä. Yhteisestä opetusehdotuksesta tulee erikseen ilmoittaa hakulomakkeessa sille varatussa kohdassa. Yhteishakemuksesta on myös se hyöty, että yliopistossa eri alojen VIE-toimijat tulevat paremmin tuntemaan toisensa. Erilliset ja yhteishakemukset käsitellään yhtäläisin periaattein.

Muuta ennen hakua selvitettävää ‒ rahoituksen jälkeen huolehdittavaa

 • Rahoitettavan kurssin tulee olla osa jonkin verkoston yliopiston maksutonta tutkinto-opetusta ja osa lukuvuoden 2021-2022 opetusohjelmaa. Hakijan on jo ennen hakua ehdottomasti sovittava, että jokin verkoston yliopistoista hyväksyy kurssin opetusohjelmaansa. Rahoitus ohjataan järjestävälle koulutus-/tutkinto-ohjelmalle, laitokselle tai tiedekunnalle, ei yksittäiselle opettajalle. Rahoitusta päätettäessä on eduksi, jos hakijalla on rahoitusta myös kurssin järjestävältä yliopistolta.
 • Hakijan tulee ennen hakemuksen lähettämistä varmistaa kaikilta kurssin opettajilta, että esim. luentojen nauhoitus sopii kullekin opettajalle.
 • Hakijan tulee suunnitella kurssin aikataulu sekä varata sille opetustilat yhdessä järjestävän yliopiston kanssa.
 • Kurssin vastuuhenkilön tulee lähettää kurssitiedot VIExpert-opinto-oppaaseen myöhemmin ilmoitettavaan päivään mennessä.
 • Rahoitetusta kurssista tulee kerätä oppimiseen liittyvä palaute ja laatia siitä lyhyt kooste johtoryhmän käyttöön (ohjeistus lähetetään rahoituspäätöksen yhteydessä).

Laskutusohjeet
Rahoituksen saava koulutus-/tutkinto-ohjelma/laitos/tiedekunta hoitaa palkkioiden maksatuksen ensin opetusta järjestävän yliopiston varoista. Yliopiston tulee toimittaa kurssin kuluerittely Aleksanteri-instituutille ja liittää mukaan lasku.

Päätöksestä ilmoittaminen
Päätöksen rahoituksista tekee VIE-yliopistoverkoston johtoryhmä. Rahoituspäätöksistä ilmoitetaan rahoitettavien kurssien hakijoille 19.3.2021 mennessä.

Kehitämme VIExpert-asiantuntijaopintoja ja VIE-verkoston toimintaa keräämämme palautteen pohjalta. Keräämme opiskelija- ja opettajapalautetta VIExpert-kesäkoulusta sekä muista VIExpertin rahoittamista kursseista. Lisäksi teemme alumnikyselyn vuosittain sekä järjestämme opetuksen ja oppimisen kehittämiseen liittyviä työpajoja johtoryhmälle ja opiskelijayhdyshenkilöille. 

VIExpertin periaatteita ovat avoimuus, läpinäkyvyys ja tasavertaisuus. Lisäksi pyrimme monitieteisyyteen ja valtakunnallisuuteen. Nämä huomioimme niin opetusrahoitusta ja opiskelijavalintaa koskevissa päätöksissä kuten myös kaikessa muussa toiminnassamme.