Opetusohjelma 2020-2021

VIExpert:n monitieteisessä opetusohjelmassa kootaan yhteen verkoston yliopistojen opetustarjonta kattavaksi kokonaisuudeksi, josta asiantuntijaopintojen opiskelijat valitsevat oman asiantuntemuksensa kehittämisen kannalta mielekkäät opinnot. Verkoston jäsenyliopistojen opetustarjonnan koordinoinnin lisäksi VIExpert järjestää kesäkoulun, luentokursseja, tutkielmaa tukevan seminaarin ja opintomatkoja.

VIExpert:n opiskelijoilla on vapaa pääsy kaikille verkoston tarjoamille kursseille. Kursseille on ilmoittauduttava ennakkoon.

Ennakkoilmoittautuminen kursseille on pakollista. Jos kyseessä on kotiyliopistosi järjestämä VIE-kurssi, ilmoittaudu silloin kyseessä olevan järjestelmän kautta (esim. WebOodi, Sisu). Jos kurssi on jonkun toisen verkoston yliopiston tarjoama, ilmoittaudu silloin elomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html.

Elomakkeen kautta ilmoittaudutaan kursseille porrastetusti aina ennen kurssin alkua. Syksyn kurssien ilmoittautumispäivät ovat 28.8.2020, 30.9.2020 ja 8.11.2020. Kevään kurssien ilmoittautumispäivät ovat 21.12.2020, 15.2.2021, 15.3.2020 ja 19.4.2021. Pääsääntöisesti kunakin päivänä ilmoittaudutaan seuraavana kuukautena alkaville kursseille. Huomioithan, että joissain tapauksissa ilmoittautumispäivä voi olla monta viikkoa ennen kurssin alkua. Huomioithan tämän opintojasi suunnitellessasi.

VIExpertin henkilökunta välittää tiedon kurssille elomakkeen kautta ilmoittautuneista opiskelijoista ylipistojen yhteyshenkilöille tai kurssin vastuuopettajille. Ilmoittautumistiedon saatuaan vastuuopettajat ottavat sen jälkeen yhteyttä ulkopuolelta tulleisiin opiskelijoihin. Joskus yhteydenotto ei ole tarpeen, ja opiskelijan oletetaan saapuvan kurssille ilmoittauduttuaan. Eräät yliopistot käyttävät perustietolomaketta opiskelijan perustietojen rekisteröimiseksi omaan järjestelmäänsä ja siksi VIExpertin toimisto voi pyytää opiskelijaa elomake-ilmoittautumisen lisäksi täyttämään erillisen pdf-lomakkeen.

Mikäli jollekin ei ilmoittaudu tarpeeksi opiskelijoita, sitä ei järjestetä. Huolehdi siis ilmoittautumisesta, mutta muista myös perua osallistumisesi, jos et pääsekään kurssille.

Joissakin tapauksissa laitokset ovat kehottaneet opiskelijoita ilmoittautumaan JOO-sopimuksen kautta VIExpertin tarjoamille kursseille, lähinnä yhteystietojen kokoamista varten.  Näin ei kuitenkaan ole tarvetta tehdä, sillä VIExpertin opiskelijoiden oikeus suorittaa yhteistyöyliopistojen ohjelmaan tarjoamia kursseja perustuu yliopistojen kanssa solmittuihin erillissopimuksiin. Muut kuin VIExpert-opintokokonaisuuden opiskelijat voivat osallistua niille kotiyliopistojensa järjestämille maisterikoulun kursseille, joille heillä on opinto-oikeus sekä JOO-sopimusta hyödyntämällä myös muiden yliopistojen kursseille.

Hyväksyttävästi suoritettu VIExpert-opintokokonaisuus sisältää vähintään 25 opintopisteen laajuiset opinnot, joista 15 opintopistettä ovat pakollisia yhteisiä opintoja. Kaikille yhteisten kurssien lisäksi opiskelija voi valita haluamansa kurssit vapaasti VIExpertin tarjonnasta. Suorittaakseen hyväksyttävästi asiantuntijaopinnot opiskelijan loppututkielman on liityttävä jollain tavalla VIE-alueeseen.

Pakolliset opinnot

VIExpert-opintokokonaisuuteen kuuluu kolme kaikille pakollista opintosuoritusta:
 
 • VIExpert alkaa kaikille opiskelijoille yhteisellä kesäkoululla (5 op), joka järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti kahdessa osassa: elokuussa 2020 ja toukokuussa 2021.
 • VIExpert-monimuotokurssi ajankohtaisesta tutkimuksesta (5 op). Kurssi on lukuvuonna 2020–2021 VIExpert-IKEBB-monimuotokurssi ”Näkökulmia Venäjään, Euraasiaan ja itäiseen Eurooppaan”.
 • VIExpert-tutkielmaseminaari (5 op) tai vähintään 5 opintopisteen laajuinen kurssi joltain muulta tieteenalalta kuin omalta.
Kesäkoulun lisäksi pakollinen monimuotokurssi suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. VIE-tutkimuksen loppututkielmaseminaariin osallistumista kannattaa harkita graduaiheen varmistuttua.

Valinnaiset opinnot

Yhteisten pakollisten opintojen lisäksi VIExpert-opiskelija valitsee opintokokonaisuuteensa VIExpert:in tarjoamia vapaavalintaisia kursseja oman kiinnostuksensa ja tarpeensa mukaan. Kurssit on listattu kurssin alkamislukukauden mukaan. Otathan huomioon, että kurssien aikatauluihin ja opetusohjelmiin saattaa tulla muutoksia. Tarkistathan kurssikohtaiset tiedot aina ennen kurssin alkua järjestävän yliopiston sivuilta ja VIExpertin sähköisestä opinto-oppaasta.
 
Kurssi-ilmoittautumista koskeviin kysymyksiin vastaa VIExpertin koordinaattori Hanna Peltonen (hanna.o.peltonen at helsinki.fi). Ilmoitathan koordinaattorille mahdollisimman pian, jos et jostain syystä pystykään osallistumaan kurssille, jolle olet jo ilmoittautunut. Peruutukset voit hoitaa sähköpostilla.
Kurssin nimi Aikataulu
Strategic planning and project management in Finnish-Russian cooperation context (4 cr) (UEF)  16.8.-1.10.2020
Unkarin maan- ja kulttuurintuntemus (5 op) (HY) 31.8.-15.10.2020
Norms and Ethics: Russian government and global indicators of good governance (5 cr) (UH) 31.8.-30.09.2020
Resilience and Resistance in Russian and Soviet History (5 cr) (UH) 31.8.-14.10.2020
Johdatus monitieteiseen Venäjä-tutkimukseen (5 op) (HY) 1.9.-15.10.2020
Introduction to Ukraine (5 cr) (UH) 1.9.-15.10.2020
Viron kulttuuri ja yhteiskunta (5 op) (HY) 1.9.-8.12.2020
Valko-Venäjän kulttuurihistoriaa (5 op) (HY) 2.9.-14.10.2020
The Growth of Populism in Central Eastern Europe (5 cr) (UH) 2.9.-16.10.2020
Society with the Past - recent struggles with memories in Polish cinema (5 cr) (UH) 7.9.-8.10.2020
Mobilities and Migration in Central and Eastern Europe (5 cr) (UH) 7.9.-13.12.2020
A Good Idea at the Time? A History of Yugoslavia (5 cr) (UH) 16.9.-17.10.2020

Venäjän demokraattinen kehitys 1953-2000: "suojasäästä" oligarkismiin (5 op) (TY-VIExpert) 

21.9.-21.12.2020
Global Processes and Flows in Russia (5 cr) (UH) 28.9.-26.10.2020
Understanding Society through the Language (5 cr) (TAU-ExpREES)  19.-23.10.2020
Russian Christianity: History, Ideology, Culture (5 cr) (UH-ExpREES) 26.10.-10.12.2020
Conspiracy theories and illiberalism in Central Eastern Europe (5 cr) (UH) 26.10.-9.12.2020
Reactions and Responses: Diversity and Governance: Civil Society, Religion and Nationalism (5 cr) (UH) 27.10.-10.12.2020
Ruutitynnyri vai pelinappula? Balkanin aseelliset konfliktit 1800-luvulta nykypäivään (5 op) (HY) 27.10.-10.12.2020
Venäjän historia ja kulttuuri (5 op) (HY) 27.10.-11.12.2020
Ukrainian-Polish relations: history, politics, culture, law (5 cr) (UH) 27.10.-11.12.2020
Bilateral disputes in the Balkans (5 cr) (UH) 27.10.-15.12.2020
Ukrainian film classics: avant-garde and poetic cinema (5 cr) (UH) 28.10.-4.12.2020
Ode(s)san kulttuurihistoriaa: kaupunki Ukrainan ja Venäjän välissä (5 op) (HY) 29.10.-10.12.2020
Separatismikonfliktit ja rauhansuunnitelmat niihin entisen Neuvostoliiton alueella (5 op) (HY-VIExpert) 4.11.-4.12.2020
Introduction to Russian Law (5 op) (LY) 

16.11.-20.11.2020

Strategic planning and project management in Finnish-Russian cooperation context (4 cr) (UEF)

Aika ja paikka / Time and Place

16.8.2020 - 1.10.2020

Independent learning period 1 until 27.8.2020. Contact days* together with RANEPA students in September in Joensuu:
8.9.2020, at 9:00-16:00
9.9.2020, at 9:00-16:00
10.9.2020, at 9:00-14:00

Independent learning period 2, incl. 3 online meetings, 11.9.-1.10.2020. *If the Covid-19 -situation continues, the contact days will be held online on the same dates.

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Saara Julkunen, Jonna Koponen, Anu-Riikka Kolari, Irina Tere
Tavoite ja sisältö / Aim and content

This course will give you knowledge on how to plan, manage and execute a successful international business project. You will also learn about communication in international business setting and practice your foreign language skills. This course will give you basic knowledge on international sales and marketing strategy. During the course you will get an opportunity to use your new skills in practice while making a business project plan in cooperation with the Russian students.

Lisätietoa / More information

Alkuun/Top of page

Unkarin maan- ja kulttuurintuntemus (5 op) (HY)

Aika ja paikka / Time and Place

31.8.2020 - 15.10.2020

Tiistaisin 1.9.-13.10. ja torstaisin 3.9.-15.10. klo 14:15-15:45

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Magdolna Kovacs
Tavoite ja sisältö / Aim and content
 
Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

Norms and Ethics: Russian government and global indicators of good governance (5 cr) (UH)

Aika ja paikka / Time and Place

31.08.2020 - 30.09.2020

Monday 09:15-11:45
Wednesday 12:15-13:45

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Anna-Liisa Heusala, Rustamjon Urinboyev
Tavoite ja sisältö / Aim and content

The remote teaching course (fall 2020) introduces the students to the historical developments in Russian government and the use of the liberal-democratic model and global indicators of good governance as comparative tools.

The course gives the student tools to understand Russian governmental and legal developments in historical perspective vis-á-vis the liberal-democratic ideal type. Selected administrative and legal changes of Imperial Russian government, Soviet government and post-Soviet Russian government will be discussed during the course. In addition, the students will be introduced to the conceptualisation, production, use, and contestation of global indicators of good governance which are utilized in comparative analysis of authoritarian societies.

The course is organized via remote teaching in the fall 2020. Lectures can be accessed in the course Moodle page.

Lisätietoa / More information https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cur/hy-opt-cur-2021-992ac6bb-7e0d-4872-a8e4-706b2e6adbbd

Alkuun/Top of page

Resilience and Resistance in Russian and Soviet History (5 cr) (UH)

Aika ja paikka / Time and Place

31.08.2020 - 14.10.2020

Monday 14:15-15:45
Wednesday 12:15-13:45

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Arto Luukkanen
Tavoite ja sisältö / Aim and content

 

Lisätietoa / More information https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cur/hy-opt-cur-2021-82b58ecc-d29c-44ba-b891-efcbe41736f7

Alkuun/Top of page

Johdatus monitieteiseen Venäjä-tutkimukseen (5 op) (HY)

Aika ja paikka / Time and Place

1.9.2020 - 15.10.2020

Tiistaisin ja torstaisin 14:15-15:45

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sari Autio-Sarasmo
Tavoite ja sisältö / Aim and content

Tutustu monitieteiseen Venäjätutkimukseen Helsingin yliopistossa

Aleksanteri-instituutin asiantuntijat esittelevät omien tutkimusteemojensa kautta Helsingin yliopistossa tehtävää monitieteistä Venäjätutkimusta. Luentosarjalla paneudutaan keskeisiin teemoihin ja erilaisiin tapoihin tutkia Venäjää.

Tiistai 1.9. klo 14-16
Sari Autio-Sarasmo: Aloitus ja johdatus teemaan

Venäjän/NL:n historian muutos ja murros

Torstai 3.9. klo 14-16
Sanna Turoma: Venäjän kulttuurin tutkimus

Tiistai 8.9. klo 14-16
Markku Kangaspuro: Historian poliittinen käyttö

Torstai 10.9. klo 14-16
Anna-Liisa Heusala: Venäjän hallinto ja laki

Tiistai 15.9. klo 14-16
Kaarina Aitamurto: Venäjän uskonto

Torstai 17.9. klo 14-16
Katri Pynnöniemi: Venäjän turvallisuuspolitiikka

Tiistai 22.9. klo 14-16
TBA: Venäjän media

Torstai 24.9. klo 14-16
TBA: Venäjän ympäristöpolitiikka

Tiistai 29.9. klo 14-16
Katalin Miklóssy: Venäjän naapurit

Torstai 1.10. klo 14-16
Markku Kivinen: Venäjän hyvinvointiyhteiskunta

Tiistai 6.10. klo 14-16
Sari Autio-Sarasmo: Koonti ja palaute

Kurssin suorittaminen: Osallistuminen luennoille (väh. 80 %), ylimääräiset poissaolot suoritetaan erikseen sovittavalla tehtävällä (lyhyt essee). Hyväksytty suoritus: Oppimispäiväkirja (erillisin ohjein), osallistuminen keskusteluun ja luennoilla tehtyihin ryhmätöihin sekä läsnäolo luennoilla. Arvosana: 0-5.

Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

Introduction to Ukraine (5 cr) (UH)

Aika ja paikka / Time and Place

1.9.2020 - 15.10.2020

Tuesday 14:15-15:45
Thursday 12:15-13:45 

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Arseniy Svynarenko & two visiting lecturers from the National University of “Kyiv-Mohyla Academy” (NaUKMA), Ukraine
Tavoite ja sisältö / Aim and content

Students will learn the key aspects in development of Ukrainian culture, national identity and statehood. The course will introduce to students a wide range of literature about Ukrainian culture and society, including both classic works and most actual studies to date. Students will learn theories of identity, ethnicity, nation and nationalism and will apply them to Ukrainian context. Students will also learn the central aspects of political and social developments in contemporary Ukraine.

Lectures:

 • Ukraine. Theoretical perspectives on national identity and nationalism.
 • The Cossacks and Ukrainian identity.
 • From Renaissance of 1920s to Holodomor and Stalin’s Terror in Ukraine.
 • Zoom session: Q&A about the course, Previous topics.
 • Ukrainian Independence. Revolution on Granite. Civil society in Ukraine.
 • Euromaidan - the Revolution of Dignity
 • Zoom session: Q&A previous topics.
 • Religion, minorities and ethnic relations in Ukraine.
 • Transformation of the political system in Ukraine. (Meleshevych)
 • Zoom session: Q&A previous topics.
 • The war in Eastern Ukraine: from hybrid war towards a new frozen conflict in Europe?
 • Ukraine’s foreign policies. The Ukraine-Russia-EU triangle. (Yakovlev)

Completion: The course consist of 9 pre-recorded lectures including 2 guest lectures by Ukrainian experts, 3 Zoom discussion sessions, reading, and written assignments.

The aim is to keep students interested in a range of topics related to Ukraine, to practice critical thinking, systematic analysis and work with various sources of information.

Coordinator: ECEBB Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi
Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

Viron kulttuuri ja yhteiskunta (5 op) (HY)

Aika ja paikka / Time and Place

1.9.2020 - 8.12.2020

Tiistaisin 14:15-15:45

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sigrid Kaasik-Krogerus
Tavoite ja sisältö / Aim and content

Opintojakso tarjoaa perustiedot virolaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista laajassa merkityksessä.

Opintojaksossa tutustutaan Viron kulttuuriin, asukkaisiin, maahan- ja maastamuuttoon sekä erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurialan toimijoihin. Siinä käsitellään Viron tietoyhteiskuntaa sekä Viroa osana Itämeren aluetta ja laajempaa eurooppalaista kontekstia.

Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

Valko-Venäjän kulttuurishistoriaa (5 op) (HY)

Aika ja paikka / Time and Place

2.9.2020 - 14.10.2020

Keskiviikko 14:15-15:45

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Riku-Artturi Lilja
Tavoite ja sisältö / Aim and content

Opiskelija tutustuu Valko-Venäjän kulttuurihistoriaan, sen kehityksen ääriviivoihin ja keskeisimpiin käsitteisiin. Maan kulttuurihistoriaa verrataan sitä ennestään paremmin tunnettujen Venäjän ja Ukrainan kulttuurihistorioihin. Kurssin suorittaneen opiskelijan odotetaan tunnistavan valkovenäläisen kulttuurin näkyvimmät ja kuuluvimmat ominaispiirteet, osaavan hahmottaa sen tunnusomaisimmat elementit ja kykenevän suhteuttamaan valkovenäläisen kulttuurin muihin slaavilaisiin kulttuureihin. Opiskelijan odotetaan myös tunnistavan nimeltä merkittävimmät valkovenäläisen kulttuurin toimijat ja tiedostavan näiden aseman ja roolin maan kulttuurihistoriassa. Päähuomio on valkovenäläisen kansallisen erillisidentiteetin muotoutumisessa. Kurssin tarkoituksena on valottaa niitä tekijöitä ja olosuhteita, jotka ovat johtaneet maan nykyiseen tilanteeseen. Pyrimme myös tunnistamaan niitä tekijöitä, joilla on oleellista merkitystä Valko-Venäjän tasavallan tulevaisuuden kannalta osana eurooppalaista ja euraasialaista kulttuuriyhteisöä.

Suoritusmuoto:
Seitsemän verkkoluentoa, taustoittava oheislukemisto ja muita aihekohtaisia tekstejä, luentopäiväkirja, lyhyehköt kurssiessee + esitelmä (esitelmille varataan erillinen verkkokokoontumiskerta kurssin alussa)

Opetusohjelmaan saattaa tulla lisäyksiä ja muutoksia, joten tarkistathan kurssikohtaiset tiedot ennen kurssin alkua.

Koordinaattori: Ukraina-opintokokonaisuuden koulutussuunnittelija minna.oroza at helsinki.fi

Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

The Growth of Populism in Central Eastern Europe (5 cr) (UH)

Aika ja paikka / Time and Place

2.9.2020 - 16.10.2020

Wednesday and Friday 08:15-09:45

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Ilana Hartikainen
Tavoite ja sisältö / Aim and content
The course is open for all University of Helsinki degree and exchange students.
 
Students will familiarize themselves with the theories surrounding populism and then apply these to the political situation in the Višegrad Four countries of the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia since the end of the communist period. Using these countries as case studies, students will become familiar with the societal and political conditions that enable populist growth, in addition to gaining an understanding of the issues facing this region of the former Eastern bloc.
 
Completion: 12 live seminars in Zoom, reading, presentation, and essay
 
Seminars will involve introductory lectures followed by work with primary sources, photos, video clips, and other material. Students will do a reading prior to each class to prepare them for the live Zoom seminars. Evaluation will be based on participation in Zoom sessiona, an oral presentation given during one of the last two classes, and a final essay, with each element will receiving equal weight.
 
You can take a look at the following book in case you are not familiar with the course topic:
 
Havlík, V. (2012). Populist political parties in East-Central Europe. Brno, [Czech Republic]: Masaryk University Press. (e-book available in Helka)
 
Course can be accepted as:
 
ALKU-IK532, ALKU-IK531, KUKA-IK506, ALKU-E313
ExpREES optional studies
Master’s Programme in Society and Change Optional studies
Please note that in most bachelor’s/master’s programmes you can transfer credits to optional studies. In case you wish to transfer the credits to some other study unit please contact the teacher responsible for the study unit / module or bachelor’s/master’s programme
Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.
 
This course is organised by the Aleksanteri Institute East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB): https://www.helsinki.fi/en/aleksanteri-institute/east-central-european-balkan-and-baltic-studies
 
Coordinator: ECEBB Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi
Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

Society with the Past - recent struggles with memories in Polish cinema (5 cr) (UH)

Aika ja paikka / Time and Place

7.9.2020 - 8.10.2020

Monday or Thursday 16:15-17:45

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Łukasz ​Grabuś
Tavoite ja sisältö / Aim and content

Students will become acquainted with recently most debated Polish movies and therefore with social, economical and political issues undertaken by those productions. They will be presented with basic theory and methods of the film analysis and guided to practice it on chosen examples. The course will also provide insights to theories such as: Barthes, Sontag, Didi-Huberman hermeneutics of image, Hirsch theory of postmemory, or Jan and Aleida Assmann theory of cultural and communicative memory.

Completion​: 10 web lectures, reading, group work, essay

The lectures will be organized according to the in-class schedule. Each meeting will consist of a short live lecture and live discussion. Before the class students will be asked to watch the chosen movie and prepare arguments for discussion.

70% of the grade comes from group work and 30% form short essay

Course can be accepted as:
ALKU-IK533, KUKA-IK505, ALKU-E317, ALKU-E313, TTK-EL260
ExpREES optional studies
Master’s Programme in Society and Change Optional studies

Note that in most bachelor’s/master’s programmes you can transfer credits to optional studies

Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.

Other information: This course is organised by the Aleksanteri Institute East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB): https://www.helsinki.fi/en/aleksanteri-institute/east-central-european-balkan-and-baltic-studies

Coordinator: ECEBB Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi

Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

Mobilities and Migration in Central and Eastern Europe (5 cr) (UH)

Aika ja paikka / Time and Place

07.09. - 13.12.2020

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Julia Gerlach
Tavoite ja sisältö / Aim and content

Learning outcomes:
At the end of the course, students will:

 • be familiar with approaches to and phenomena of migration and mobility;
 • be familiar with migration regimes and migration trends within/from the region;
 • be able to analyze migration patterns;
 • be familiar with political, social, and economic contexts of migration and mobility in and for the region;
 • be able to analyze challenges of migration and mobility in and for the region;
 • understand the impact of migration on different scalar levels.

Outline:
The online course consists of four parts, subdivided into ten sessions. All sessions offer comparative perspectives. In order to allow students to focus on their region of study, they can choose for every session whether to analyze a case in CEE. The online course offers different discussion forums dedicated to the different cases. However, all students have access to all materials and discussion forums which allows them to gain a broader overview.

Remarks and open questions

Completion:
Ten web lectures, reading, weekly assignments, final essay (deadline 18.12.2020). New topic will be introduced on Tuesdays, starting from September 8, 2020.

Course can be accepted as:
ALKU-IK531, ALKU-IK533, ALKU-E319, ALKU-E320, ALKU-E313, KUKA-UK502, KUKA-UK503
ExpREES optional studies
Master’s Programme in Society and Change Optional studies (Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma, valinnaiset opinnot)

Please note that in most bachelor’s/master’s programmes you can transfer credits to optional studies.

Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.

This course is organised by the Aleksanteri Institute East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB): https://www.helsinki.fi/en/aleksanteri-institute/east-central-european-balkan-and-baltic-studies

Coordinator: ECEBB Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi

Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

A Good Idea at the Time? A history of Yugoslavia (5 cr) (UH)

Aika ja paikka / Time and Place

16.9.2020 - 16.10.2020

Wednesday 14:15-15:45 and Friday 10:15-11:45

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Brendan Humphreys
Tavoite ja sisältö / Aim and content
The course is open for all University of Helsinki degree and exchange students.
 
By completion of this course, the students will have been presented with a broad overview of a country that experienced most of the extremes of 20th century European history, but also reflected a rich cultural heritage. They will also have been given a set of historical and sociological insights form several disciplines, which can be applied to other epochs and regions.
 
Yugoslavia was a country with a fascinating history. Its lifespan exactly matched the “Short 20th Century” and it experienced most of the extremes of European history in that time; failure of democracy, fascism, communism, total war, revolution, and mass population displacement. Taking a broad social scientific view, this course will offer a multiple approach to Yugoslavia’s history, utilizing theoretical perspectives various disciplines.
 
1 Course introduction and aims: historical concepts, nations and nationalisms, past and present
 
2 Historical background: nationals myths and legacies of the past
 
3 The long 19th century and the Balkans
 
3 The First World War and the creation of Yugoslavia
 
5 The Kingdom of Slovenes, Croats and Serbs, and the international crisis
 
6 Extreme Europe: the calls of fascism and communism
 
7 The Second World War and Yugoslavia
 
8 Socialist Yugoslavia and the Cold War
 
9 The breakup: the Croatian and Bosnian wars
 
10 The Kosovo conflict, present and future challenges
 
Completion: 10 web lectures, reading, exam
 
Course can be accepted as:
 
ALKU-IK532, KUKA-IK507, ALKU-E313
ExpREES optional studies
Master’s Programme in Society and Change optional studies
Please note that in most bachelor’s/master’s programmes you can transfer credits to optional studies. In case you wish to transfer the credits to some other study unit please contact the teacher responsible for the study unit / module or bachelor’s/master’s programme
Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.
 
This course is organised by the Aleksanteri Institute East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB): https://www.helsinki.fi/en/aleksanteri-institute/east-central-european-balkan-and-baltic-studies
 
Coordinator: ECEBB Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi
Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

Venäjän demokraattinen kehitys 1953-2000: "suojasäästä" oligarkismiin (5 op) (TY-VIExpert)

Aika ja paikka / Time and Place

21.9.2020 - 21.12.2020

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Andrei Kalinitchev
Tavoite ja sisältö / Aim and content

Osaamistavoitteet: Venäjän demokraattisen kehityksen ymmärrys, Neuvostoliiton historian oppiminen aikakaudella 1953-2000, itäblokin vaiheiden tunteminen.

Tätä kurssia suoritetaan verkossa Moodle-alustalla. Kurssi on tasoltaan syventäviä opintoja.  Koordinointi ja tekninen tuki Turun yliopistossa: Tapio Onnela tapio.onnela@utu.fi.

Kurssin kuvaus: Opiskelijat perehtyvät Venäjän historian 1900-luvun loppupuoliskoon alkaen Nikita Hruštšovin kaudelta. Ns. "suojasää" tuli Stalinin totalitarismin tilalle ja aloitti uuden demokraattisemman jakson Venäjän historiassa. Stalinin terrorin uhrien rehabilitointi ja hänen henkilökulttinsa tuhoaminen olivat uuden aikakauden merkittävimpiä tekoja. Toisen maailman sodan jälkeen maailma oli jakautunut kahteen poliittiseen järjestelmään, "kylmäsota" alkoi. Itäblokin luominen perustui kommunistiseen ideologiaan ja maailmanlaajuiseen luokkataisteluun. Ideologiaa ei saanut kritisoida, vaan itäblokin maiden piti uskoa kommunismin paremmuuteen ja sen voittoon lähitulevaisuudessa. Kuitenkin sosialistista järjestelmää kritisoitiin, ja kritiikin seurauksena oli myös Unkarin kansannousu, joka tukahdutettiin verisesti.

Opiskelun aikana tarkastellaan myös muutoksia Neuvostoliiton valtarakenteissa, sisä- ja ulkopoliittisen kurssin vaihteluja. Neuvostoliittolaisella älymystöllä oli liberalisaation ja yhteiskunnallisen kritiikin kannalta keskeinen rooli. Se vaati sananvapautta ja poliittista liberalismia. Pysähtuneisyyden aika toi uudet muodot ja uudet tekijät. Perehdymme dissidenteihin ja "samizdatiin".

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen dominointi yhteiskunnassa toimi suunnittelutalouden oloissa. Valtion propaganda oli tehokas keino auktoritarismin ylläpitämiseksi Neuvostoliitossa ja itäblokissa. Kuitenkin suunnittelutalous ja kommunististen liikkeiden aktiivinen tukeminen ympäri maailmaa, Tsernobylin onnettomuus ja suuret hankkeet kuluttivat paljon resursseja. Elintaso sosialistisissa maissa jäi jälkeen ja tyytymättömyys kasvoi. Kurssilla seurataan myös poliittista kamppailua, joka johti Neuvostoliiton romahdukseen ja IVY:n syntyyn, opiskelijat tutustuvat uuden Venäjän demokraattisiin uudistuksiin. Venäjän presidenttien toimia valtionpäämiehinä tarkastellaan.

Suoritusohjeet: Kurssi koostuu useasta jaksosta. Opiskelija lukee kurssimateriaalit ensin ja sitten suorittaa tehtävät. Jaksoilla ja tehtävillä on määräajat. Tehtävät ovat pakollisia. Tehtävät ovat keskustelutehtäviä, ryhmätyöskentelyä, arvioitavat alkuessee ja loppuessee. Kurssilla ei ole varsinaisia tenttejä vaan esseet toimivat tentteinä. Myös keskusteluihin osallistuminen on pakollista (n. 2 kommenttiä joka jaksossa). Opiskelija lukee kurssimateriaalit ja osallistuu keskusteluihin rakentavasti. Kommenttien tarkoitus on osoittaa kurssimateriaalin tuntemus. Opettaja on mukana kaikissa tehtävissä ja keskusteluissa tukena ja ohjaajana. Loppuarvioinnissa otetaan huomioon kunkin opiskelijan aktiivisuus.

Lisätietoa / More information

Alkuun/Top of page

Global Processes and Flows in Russia (5 cr) (UH)

Aika ja paikka / Time and Place

28.9.2020 - 26.10.2020

Monday and Thursday 14:15-15:45

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Anna-Liisa Heusala, Veli-Pekka Tynkkynen
Tavoite ja sisältö / Aim and content

This remote teaching course introduces the students to transnational processes and flows of migration that define Russia in the global context. Course teachers are Anna-Liisa Heusala, Rustamjon Urinboyev and Sherzod Eraliev.

The course gives the students tools to understand transnational mobilities of people that define Russia´s position vis-á-vis global material and immaterial realities. Major approaches and theories of migration are utilized in the course.The student 1) acquires an understanding of global migratory trends and challenges, and Russia´s position in these processes, 2) gains an understanding of how Russia´s key societal sectors are influenced by global migration and 3) gains skills and knowledge to analyze Russia´s migration regime in a global context.

The 1st lecture uses a prerecorded video, which can be accessed in the Moodle page. Other lectures are organized as Zoom-lectures.

Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

Understanding Society through the Language (5 cr) (TAU-ExpREES)

Aika ja paikka / Time and Place

19.10.2020 - 23.10.2020 in Zoom

Mon 19.10. 16-19
Tue 20.10. 16-18
Wed 21.10. 16-18
Thu 22.10. 16-18
Fri 23.10. 12-15

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Elena Shmeleva
Tavoite ja sisältö / Aim and content

There is a close connection between the life of a society and the lexicon of the language spoken by this society. Language often gives more objective view of people’s mentality and political perspectives, key values and challenges than sociological polls or political studies. The course focuses on the analysis of political discourse in modern Russia and US with the involvement of examples from the discourse of European political leaders. We will pay special attention to Putin’s and Trump’s speech profiles and techniques because their success and popularity stem from their ability to speak in terms that resonate with Russian/American citizens. Whether or not we like it, president’s speech manners have an influence on the discourse of the society as a whole.

Lecture 1 (2 hours)
Close connections between language, power and ideology. Political discourse and discourse analysis. Language manipulations. The techniques for indirect action of manipulate discourse on the audience. Discussion.

Lecture 2 (2 hours)
The language of Soviet political leaders was a language of uneducated people with dialectal or regional features and speech mistakes. Putin speaks standard Russian almost with no mistakes and distinctive features. He brought in a new style of informal communication with the audience and the expansion of slang and rude jokes into political speech. “Putinomania” and “Putinophobia”. Discussion.

Lecture 3 (2 hours)
The discourse of power has changed during 20 years of Putin’s era. The third Putin’s presidential term completely changed the political situation in Russia, and the whole set of key words of power has been altered. New generation does not like Putin’s speech style with ethnic slurs and sexist expressions. Russian Internet and Offence law.

Lecture 4 (2 hours)
Donald Trump’s speech profiles, his rhetoric and manipulative techniques. Trump’s speeches and posts on Twitter. Stupid mistakes as a part of his image. Trumpgrammar (https://twitter.com/trumpgrammar) and Trump’s elements of style (https://www.mcsweeneys.net/articles/trumps-elements-of-style). Discussion.

Lecture 5 (2 hours)
Putin and Trump speech manners are not the same. Putin speaks as a “silovik” (military man) and Trump as a salesman and showman. But they have a lot in common. Both presidents use rather primitive rhetoric and manipulative technique to make you to believe you can trust this man, that he is not the same as other politicians, that he does not make empty promises and does not lie; that he understands the needs of ordinary people, that he is a good guy like you and me; but strong enough to make Russia/America great again. Discussion.

Lecture 6 (2 hours)
At the first glance, the Russian oppositional discourse and anti-Trump discourse of American politicians and mass-media have nothing in common. But if we compare the language of pro-government and oppositional politicians, newsmakers and celebrities, their rhetoric and manipulative techniques, we will see that they often use almost the same clichés turned upside down. Final discussion.

Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

Russian Christianity: History, Ideology, Culture (5 cr) (UH-ExpREES)

Aika ja paikka / Time and Place

26.10.2020 - 10.12.2020

Monday 10:15-11:45 and Thursday 14:15-15:45
The course is going to be held online, via Zoom and Moodle

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Igor Mikeshin and Minna Kulmala
Tavoite ja sisältö / Aim and content

This interdisciplinary course focuses on the historical, ideological, cultural, and political role of Christianity in contemporary Russia. A specific emphasis will be put on the rich diversity of Russian Christian context, dominant and marginal discourses, the role of Christianity in a patriotic, conservative (gender and family), and secular narratives, and the methodological and theoretical challenges of studying contemporary Russian-speaking Christianity.

Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

Conspiracy theories and illiberalism in Central Eastern Europe (5 cr) (UH)

Aika ja paikka / Time and Place

26.10.2020 - 9.12.2020

Monday and Wednesday 12:15-13:45

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Kinga Polynczuk-Alenius
Tavoite ja sisältö / Aim and content

Learning outcomes:
Upon completion of this course, the students will be able to explain the concept of ‘conspiracy theory’, analyse selected conspiracy theories, and examine political and cultural functions of conspiracy theories. Zooming in on the Visegrád Four countries (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia), the students will be able to argue the significance of conspiracy theories for the ‘illiberal turn’ in the Central Eastern Europe and compare their use across the region. In addition, the course will enable students to design, carry out and present, both orally and in writing, a small-scale research project that demonstrates critical literacy skills.

Completion:
The course combines ten synchronous sessions in Zoom (short lectures, student-led discussions and debates) with asynchronous individual learning (pre-recorded lectures, readings and additional material as well as Moodle-based assignments, short individual research paper) and synchronous groupwork (presentation of paper drafts and feedback in peer groups). Final assessment is based on active participation (20% of the grade), self-assessment of the groupwork (30%) and individual research paper (50%).

Course can be accepted as:
ALKU-IK532, ALKU-IK531, KUKA-IK506, ALKU-E313
ExpREES optional studies

Please note that in most bachelor’s/master’s programmes you can transfer credits to optional studies.

Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.

This course is organised by the Aleksanteri Institute East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB): https://www.helsinki.fi/en/aleksanteri-institute/east-central-european-balkan-and-baltic-studies

Contact person: ECEBB Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi

Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

Reactions and Responses: Diversity and Governance: Civil Society, Religion and Nationalism(5 cr) (UH)

Aika ja paikka / Time and Place

27.10.2020 - 10.12.2020

Tuesday and Thursday 12.15-13:45

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Kaarina Aitamurto, Anna Tarasenko
Tavoite ja sisältö / Aim and content
Student recognizes the major approaches on the topic and the origins of the chosen policies in the context of Russia. Student is able to define the key concepts and illustrate how those are typically applied in the resilience discussion. Student is able to demonstrate the application of some global ideas in the Russian context. Student understands multi-/interdisciplinary approach in practice and is able to recognize different disciplinary approaches in the analysis of the topic. 
Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

Ruutitynnyri vai pelinappula? Balkanin aseelliset konfliktit 1800-luvulta nykypäivään (5 op) (HY)

Aika ja paikka / Time and Place

27.10.2020 - 10.12.2020

Tiistai 16:15-17:45 ja torstai 12.15-13:45

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Max Wahlström
Tavoite ja sisältö / Aim and content

Oppimistavoitteet:
Kurssin tavoitteena on tarkastella Balkanin historiaa ja yhteiskunnallista kehitystä aseellisten konfliktien valossa 1800-luvulta nykypäivään. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys alueella käydyistä sodista, niiden taustoista, tärkeimmistä operaatioista, osapuolista ja seurauksista. Opiskelijalla on kyky arvioida näiden konfliktien tulkintoihin perustuvia argumentteja sekä ymmärtää paremmin Balkaniin turvallisuus- ja geopoliittista asemaa.

Suoritusmuoto:
10 -14 luentoa, jotka ovat saatavilla digitaalisina, oppimispäiväkirja. Tarkempi suoritustapa vahvistuu myöhemmin.

Korvaavuudet:
KUKA-IK507, KUKA-IK508, HISK-222, KUKA-AL213
VIExpert valinnaiset opinnot

Huom: useimmissa kandi- ja maisteritason koulutusohjelmissa yksittäisiä kursseja ja opintokokonaisuuksia voi sijoitta vapaavalintaisiin opintoihin.

Opetusohjelmaan saattaa tulla lisäyksiä ja muutoksia, joten tarkistathan kurssikohtaiset tiedot ennen kurssin alkua.

Kurssin järjestää Aleksanteri-instituutin koordinoima Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus (IKEBB).

Koordinaattori: IKEBB:in koulutussuunnittelija minna.oroza at helsinki.fi

Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

Venäjän historia ja kulttuuri (5 op) (HY)

Aika ja paikka / Time and Place

27.10.2020 - 11.12.2020

Tiistaisin ja perjantaisin 12:45-13:45

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sari Autio-Sarasmo, Ira Jänis-Isokangas
Tavoite ja sisältö / Aim and content

Venäjän historiaa vallankumouksista Pussy Riotiin – modernisaation tarkoitetut ja tarkoittamattomat seuraukset?

Tervetuloa syventymään Venäjän ja Neuvostoliiton historiaan. Kurssilla perehdytään Venäjän ja Neuvostoliiton historiaan modernisaation näkökulmasta. Miten 1800-luvun puolivälin uudistuksista päädyttiin bolshevikkien vallankaappaukseen ja kuinka kansalaisten ja valtion suhde kehittyi Stalinista Brezhnevin valtakaudella. Mitä eri historiallisia vastarinnan muotoja Pussy Riot hyödyntää ja mitkä ovat valtiovallan perinteiset tavat niitä vastustaa? 

1. Miten tulkitsemme menneisyyttä?
2. Venäjä - agraarinen imperiumi?
3. Vallankumoukset
4. Venäjästä Neuvostoliitoksi
5. Neuvostoliitosta suurvallaksi
6. Talous, ideologia ja arkipäivän todellisuus
7. Perestroika, glasnost ja nationalismi
8. Uusi Venäjä – demokraatit, oligarkit ja silovikit
9. Lopuksi: suuret linjat ja keskustelu 
10. Palautetunti

Kurssilla luetaan sitä varten tuotettua tekstiä, kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta sekä historiallisia lähteitä. Lisäksi kurssilla esitellään venäläistä ja neuvostoliittolaista taidetta, elokuvia, kirjallisuutta ja muita kulttuurituotteita.

Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

Ukrainian-Polish relations: history, politics, culture, law (5 cr) (UH)

Aika ja paikka / Time and Place

27.10.2020 - 11.12.2020

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Dawid Bunikowski
Tavoite ja sisältö / Aim and content

Learning outcomes:
The course presents Ukrainian-Polish relations from a broad perspective. It includes historical, political and cultural as well as legal/international relations between both countries/nations. The aim of the course is to acquaint the student with a neutral narrative about these complicated but important phenomena. The student should understand the diversity and complexity of Ukrainian-Polish relations without any prejudices or stereotypes.

Completion: Nine web lectures, reading, small weekly written assignments, final essay

A new lecture topic with reading and assignments will be introduced on Tuesdays (there will also be lectures on Thursdays, on 5 and 26 Nov), starting from 27 October, 2020.

Course can be accepted as:
KUKA-UK503, ALKU-IK532, KUKA-IK505, KUKA-IK506
ExpREES optional studies

Please note that in most bachelor’s/master’s programmes you can transfer credits to optional studies.

Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.

This course is organized by Ukrainian Studies (KUKA-UK500, 15 cr) that is carried out in cooperation with Bachelor's Programme in Cultural Studies and the Aleksanteri Institute.

Coordinator: Ukrainian Studies Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi

Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

Bilateral disputes in the Balkans (5 cr) (UH)

Aika ja paikka / Time and Place

27.10.2020 - 15.12.2020

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Jan Mús
Tavoite ja sisältö / Aim and content

Learning outcomes:
Students will familiarize themselves with knowledge concerning the ongoing bilateral disputes in South-Eastern Europe. Critically assessing these conflicts, students will learn how to look for genesis of the conflicts, their purposes and consequences.

Outline:
The course will comprise of
1. An introduction to the theory of international conflicts and disputes in the Balkans.
This will be followed by the particular disputes and conflicts:
2. Croatia-Slovenia border dispute
3. Trade wars between the Balkan states
4. Croatia-Serbia rivalry
5. Macedonian conflict with Bulgaria and Greece over identity
6. Serbia-Kosovo dispute over the statehood.
7. Disputes over the war crimes
8. International community and the bilateral disputes.

Completion:
Eight web lectures, pre-class reading, short written assignments weekly, and final essay

Course can be accepted as:
KUKA-IK508, KUKA-IK507, KUKA-AL218
ExpREES optional studies

Please note that in most bachelor’s/master’s programmes you can transfer credits to optional studies.

Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.

This course is organised by the Aleksanteri Institute East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB).

Coordinator: ECEBB Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi

Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

Ukrainian film classics: avant-garde and poetic cinema (5 cr) (UH)

Aika ja paikka / Time and Place

28.10.2020 - 4.12.2020

Wednesday and Friday 10:15-11:45

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Nataliya Teramae
Tavoite ja sisältö / Aim and content

Learning outcomes:
Students will learn about Ukraine in the 20th century through the images and history of cinema classics. As art is the reflection of society and historical changes, cinema might be used as the best example of such a 'mirror'. Ukrainian avant-garde (1920-30) pictured key processes of the Ukrainian Soviet Republic. Poetic cinema, on the contrary (1960-70) dealt with traditional national images.

Course outline:
The course consists of 12 lectures of which two are introductions (about avant-garde and poetic cinema) and 10 are screenings combined with discussions and in class presentations. Students can see well-known world silent film classics (‘Man with a Movie Camera’, ‘Earth’) as well as unknown forgotten avant-garde masterpieces (‘In Spring’, ‘Bread’). The collection of poetic cinema is presented by the films of prominent Ukrainian filmmakers Ivan Mykolaychuk and Yurii Illienko.

Completion: 12 web lectures including film screenings, reading, presentation and essay (TBC closer to the course start)

Course can be accepted as:
KUKA-UK501, TTK-EL260 KUKA-UK501
ExpREES optional studies

Please note that in most bachelor’s/master’s programmes you can transfer credits to optional studies.

Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.

This course is organized by the https://www.helsinki.fi/en/aleksanteri-institute/ukrainian-studies Ukrainian Studies (KUKA-UK500, 15 cr) that is carried out in cooperation with Bachelor's Programme in Cultural Studies and the Aleksanteri Institute.

Contact person: Ukrainian Studies Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi

Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

Ode(s)san kulttuurihistoriaa: kaupunki Ukrainan ja Venäjän välissä (5 op) (HY)

Aika ja paikka / Time and Place

29.10. - 10.12.2020

Torstai 14:15 - 15:45

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Maiju Lehto
Tavoite ja sisältö / Aim and content

Oppimistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelijat:

 • tuntevat Odessan kaupungin keskeiset vaiheet ja pystyvät sijoittamaan ne osaksi laajempia historiallisia kehityskulkuja;
 • ymmärtävät alueen merkityksen ja sen erityisaseman venäjänkielisen kulttuuripiirin topoksena;
 • tuntevat Odessaan liittyvien keskeisten myyttien ja stereotyyppien taustat ja pystyvät erittelemään näitä kriittisesti;
 • ymmärtävät paremmin ukrainalaisen ja venäläisen kulttuurin väliseen suhteeseen liittyvää problematiikkaa.

Kurssikuvaus:
Odessa – tai Odesa – on merkittävä teollisuuskaupunki, Ukrainan tärkein satama sekä maan kolmanneksi suurin ja väestöltään pääosin venäjänkielinen kaupunki, jonka usein katsotaan erottuvan muusta Ukrainasta. Tämä erillisyys liittyy kaupungin samaan erityismerkitykseen venäjänkielisessä kulttuuripiirissä. Tämä merkitys puolestaan kietoutuu kaupungin sijaintiin, syntyhistoriaan, sen historialliseen asemaan Venäjän imperiumin keskeisenä satamakaupunkina sekä kaupungin monikulttuuriseen väestöön. Kurssilla tarkastellaan Odessan kulttuurihistoriaa kriittisesti monitieteellisestä näkökulmasta aina kaupungin esihistoriasta sen nykypäivään.

Kurssin suoritustapa:
Seitsemän verkkoluentoa, kotitehtävät ja näiden pohjalta laadittu kurssiportfolio.

Korvaavuudet:
KUKA-UK501, KUKA-UK502, TTK-YL244, TRA-Y303, KIM-RU345
VIExpert valinnaiset opinnot

Huom: useimmissa kandi- ja maisteritason koulutusohjelmissa yksittäisiä kursseja ja opintokokonaisuuksia voi sijoitta vapaavalintaisiin opintoihin.

Opetusohjelmaan saattaa tulla lisäyksiä ja muutoksia, joten tarkistathan kurssikohtaiset tiedot ennen kurssin alkua.

Kurssin järjestäjänä toimii Ukraina-opintokokonaisuus (KIK-UK100, 30 op / KUKA-UK500, 15 op) joka toteutetaan kielten kandiohjelman (31.7.20 asti) / kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman (1.8.2020 lähtien) ja Aleksanteri-instituutin yhteistyönä.

Yhteyshenkilö: Ukraina-opintokokonaisuuden koulutussuunnittelija minna.oroza at helsinki.fi

Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

Separatismikonfliktit ja rauhansuunnitelmat niihin entisen Neuvostoliiton alueella (5 op) (HY-VIExpert)

Aika ja paikka / Time and Place

4.11.2020 - 4.12.2020

Keskiviikko ja perjantai 14:15-15:45

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Pekka Kauppala
Tavoite ja sisältö / Aim and content

Oppimistavoitteet:
Osaamistavoitteena ovat osanottajien perehdyttäminen ko. konfliktien peruskirjallisuuteen ja aineistoihin eri tulkintatavat huomioiden sekä itsenäisen kyvyn hankkiminen monipuolisten uusien aineistojen löytämiseen. Konfliktien ja niiden ratkaisuyritysten perusrakenteitten luonne ja nivoutuminen kansainväliseen politiikkaan on hahmotuttava tämän yhteydessä ymmärrettäväksi.

Sisältö:
Kurssi antaa yleiskatsauksen Neuvostoliiton hajoamisen aikaiseen ja jälkeiseen kansallisten ja regionaalisten aseistettujen konfliktien problematiikkaan. Samalla se käsittelee erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä yrityksiä ratkaista ongelmat rauhanomaisesti sekä arvioi näiden pyrkimysten tulevaisuudennäköaloja.

Pääosan kurssia muodostavat kohdetapaukset, joissa konflikti on johtanut kiistellyn alueen faktiseen irtoamiseen isäntävaltiostaan joko virallisen itsenäistymisjulistuksen, kvasivaltion muodostamisen tai liittymisen/liittämisen naapuriin seurauksena. Näillä kaikilla tapauksilla on eräitä yhtenäisiä piirteitä, mutta myös hyvin vahvoina omat paikalliset erikoispiirteensä.

Suoritusmuoto: Yhdeksän liveverkkoluentoa (luento ja keskustelu), oheislukemisto, verkkotentti

Korvaavuudet:
KUKA-UK502, KUKA-UK503
VIExpert valinnaiset opinnot
Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma, valinnaiset opinnot

Huom: useimmissa kandi- ja maisteritason koulutusohjelmissa yksittäisiä kursseja ja opintokokonaisuuksia voi sijoitta vapaavalintaisiin opintoihin

Opetusohjelmaan saattaa tulla lisäyksiä ja muutoksia, joten tarkistathan kurssikohtaiset tiedot ennen kurssin alkua.

Kurssin järjestäjänä toimii Ukraina-opintokokonaisuus (KIK-UK100, 30 op / KUKA-UK500, 15 op) joka toteutetaan kielten kandiohjelman (31.7.20 asti) / kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman (1.8.2020 lähtien) ja Aleksanteri-instituutin yhteistyönä.

Yhteyshenkilö: Ukraina-opintokokonaisuuden koulutussuunnittelija minna.oroza at helsinki.fi

Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

Introduction to Russian Law (5 cr) (LY)

Aika ja paikka / Time and Place

16.11.2020 - 20.11.2020

 

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Olga Pushina
Tavoite ja sisältö / Aim and content

The student will get an overview on basic principles of law and society in Russia.

Sources of law in the Russian legal system.
The structure of the federation, powers of political organs.
The court system and alternative dispute resolution.
Protection of human rights.
Introduction to the system of Russian civil law.
Labor law and social security law.
Legal professions in Russia.

Lectures (16h). Written home examination based on the lectures and the literature mentioned below. The questions of the home exam will be given after the lecturing course is over.
 

Reading:

1. The constitution of the Russian Federation:: translation published on the web-site of the Constitutional Court of RF: http://www.ksrf.ru/en/Info/LegalBases/ConstitutionRF/Pages/default.aspx. 
2. Profile of the Russian Federation on the web-site of the European Court of Human Rights https://www.echr.coe.int/Documents/CP_Russia_ENG.pdf.
3. Nysten-Haarala, Soili, Weak Property Rights and Unequal Distribution of Wealth as Institutional Obstacles for Development .An Institutional Analysis on Russia. Scandinavian Studies in Law 2015, Vol 59: Law and Development, p. 221-252.
4. Furman,Dmitri, The origins and Elements of Imitation Democracies. Politial developments in the Post-Soviet Space in Osteuropa. The Europe beyond Europe. Outer borders, Inner limits. Osteuropa 2007, s.205-243
5. Maggs, Peter, Olga Schwartz and William Burnham, Law and Legal System of the Russian Federation, 6th ed. Huntington, NY: Juris Publishing, 2015.
 

Recommended Additional Reading:

Trochev, Alexei, Judging Russia. Constitutional court in Russian politis 1940-2006. Cambridge University Press 2008.
Orlov, Vladimir, Introduction to Business Law in Russia. Routledge, 2016.

Lisätietoa / More information
 

Alkuun/Top of page

Kurssin nimi Aikataulu
Autoritäärinen johtajuus Itä-Euroopasta Keski-Aasiaan (5 op) (TY-VIExpert 29.10.-27.11.2020

Contemporary Environmental Issues in the Russian Arctic (5 cr) (UH-ExpREES) 

16.11- 20.11.2020
Religion in Poland (5 cr) (UEF-ExpREES)  30.11.-11.12.2020

Autoritäärinen johtajuus Itä-Euroopasta Keski-Aasiaan (5 op) (TY-VIExpert)

Aika ja paikka / Time and Place

29.10.2020 - 27.11.2020

Luennot Turun yliopistossa, salit vahvistetaan myöhemmin, oikeus muutoksiin pidätetään.

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Heino Nyyssönen ja Ari Turunen
Tavoite ja sisältö / Aim and content

Politiikkaa ja johtajuutta tarkasteleva kurssi keskittyy itäisen Euroopan ja Aasian yhä ajankohtaisempaan ilmiöön eli autoritäärisiin johtajiin ja niiden historiaan. Kurssilla korostuvat valtaan ja identiteetteihin liittyvät kysymykset, joita tarkastellaan monitieteisesti valtio-opin, kansainvälisen politiikan ja poliittisen historian näkökulmista. Luentosarjassa tuodaan esiin johtajuuden henkilöhistoriaa, retoriikkaa ja vallankäyttöä, jota yhdistää populismin, nationalismin ja viholliskuvien maalailun lisäksi uskonnon hyödyntäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Itä-Euroopan ja Keski-Aasian maiden historiaa, erityispiirteitä ja maiden ajankohtaisia ongelmia.

1.     29.10. klo 12-14. Johdanto: koronakriisi ja tapaus autoritarismi (Nyyssönen)
2.     30.10. klo 10-12. Vallan ikonografia: viestintä ja propaganda  (Turunen)
3.     5.11. klo 12-14. Nykyajan henkilöpalvonta ja menneisyyden glorifiointi (Turunen)
4.     6.11. klo 10-12. Koti, uskonto ja illiberaalisuus: miten autoritäärit valjastavat uskonnon aseekseen (Turunen) 
5.     12.11. klo 12-14. Autoritäärien sisäpiirit, oligarkit ja korruptio (Nyyssönen)
6.     13.11. klo 10-12. Sananvapausindeksit, demokratia ja politiikka (Nyyssönen)
7.     19.11. klo 12-14. Populismi, sosiaalinen media ja valehtelu (Turunen)
8.     20.11. klo 10-12. Viholliskuvat (Turunen)
9.     26.11. klo 12-14. Kieli, etniset vähemmistöt ja politiikka (Nyyssönen)
10.  27.11. klo 10-12. Millainen on hyvä johtajuus? Maakohtainen konkluusio (Nyyssönen)

Lisätietoa / More information

Suoritustapa: sähköinen tentti tai luentopäiväkirja
Korvaavuus: 
-Valtio-oppi AKV2, AKV3, syventävistä voi keskustella erikseen
-Poliittinen historia A3.1.3, A3.3.4, A4, A7, S2.1, S2.2​
https://opas.peppi.utu.fi/fi/

Alkuun/Top of page

Contemporary Environmental Issues in the Russian Arctic (5 cr) (UH-ExpREES)

Aika ja paikka / Time and Place

16.11.2020 - 20.11.2020

Monday 16.11., 9-15
Tuesday 17.11., 9-15
Wednesday 18.11., 9-15
Thursday 19.11., 9-15
Friday 20.11., 9-15

Note! Registration deadline 19.10.2020 by elomake https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html.

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sohvi Kangasluoma, Karoliina Hurri, Elena Gorbacheva and Francesco Durante (all PhD students in the Aleksanteri Institute, UH).
Tavoite ja sisältö / Aim and content

The course Contemporary Environmental Issues in the Russian Arctic will provide students with up-to-date knowledge about the Russian Arctic. The course will contextualize the Russian Arctic within the wider Arctic and focus on the contemporary issues within the Russian North. The Russian Arctic has changed from being a periphery to a region dominated by oil and gas. Climate change affects the Arctic part of Russia more severely than other parts, which is also connected to the opening of the Northern Sea Route. Offering a multidisciplinary approach on current issues, the course is tackling the complexities of energy, climate change and societal changes in the Russian Arctic.

This intensive course aims to achieve following learning outcomes:

 • the course will build students’ understanding of Arctic as a heterogeneous region
 • indicate the network of actors in the Russian Arctic and discuss the international cooperation in the region
 • identify and discuss the contemporary environmental issues particularly from the perspective of different Arctic regions
 • analyse the complexities of environmental issues in the Russian Arctic from institutional, economic, societal, (geo)political and security perspectives
 • evaluate and construct possible scenarios for the Arctic particularly under a climate change perspective.

Active participation in the lectures. Prior to each lecture, a list of relevant reading will be distributed to the students and discussed in the beginning of the lectures. On the last day students will participate in a role play related to the topics discussed during the course. Additional assignments include learning diary (1-2 pages per day) and group work (a policy memo that will be published in a research blog). The grading of the course is 1-5.

The course will consist of lectures, which will be livestreamed through Zoom platform. All students without the possibility to attend the lectures will have an option of remote participation. Articles, required for the course, and other study materials and assignments will be available at the Moodle course page.

The course consists of 25 contact hours (12,5 lectures) focusing on different features of the Russian Arctic:

 • Monday 16.11., 9-15, Aleksanteri Institute: Course introduction (everybody), Global climate politics and Russia (Karoliina Hurri), Northern Sea Route (Francesco Durante)
 • Tuesday 17.11., 9-15, AI: International Barents (environmental) cooperation (Sohvi Kangasluoma), Arctic co-operation and China (Karoliina Hurri) 
 • Wednesday 18.11., 9-15, AI: Environmental activism in Russia: protests in Pomorye region (Elena Gorbacheva), Indigenous people and the energy sector in the Russian Arctic (Sohvi Kangasluoma) 
 • Thursday 19.11., 9-15, AI: Socio-economic development in the Russian Arctic (Francesco Durante), Arctic infrastructure and waste management (Elena Gorbacheva) 
 • Friday 20.11., 9-15, AI: Future of the Arctic (everybody), Role play (everybody), Reflection (everybody) 
  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Religion in Poland (5 cr) (UEF-ExpREES)

  Aika ja paikka / Time and Place

  30.11.2020 - 11.12.2020

  November 30, 2020: 9:15-13:45
  December 2, 2020: 12:15-16:45
  December 8, 2020: 8:15-11:45
  December 10, 2020: 14:15-16:45
  December 11, 2020: 9:15-11:45

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) David Bunikowski
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  The course focuses on the phenomenon of religion in both society and politics in Poland. The student should understand historical, social and legal perspectives of religion in Poland. In particular, the student should know why Catholicism plays such a great role in this society.

  The content includes the following lectures:

  1. Religion and religions in Poland. Introduction.
  2. Christianity in Poland (966): Poland as a part of Western civilisation.
  3. The role of Catholicism in medieval times in Poland.
  4. Religious tolerance from the 16th to 18th centuries: from Protestants to Orthodox Church to Judaism to others.
  5. Catholicism as a way of life, culture, identity and patriotism in the time of Poland’s portioning.
  6. Religion in communist Poland – persecutions. The Church as a place of freedom and hope.
  7. Legal and social status of the Catholic Church and of other churches/religious communities after 1989. Religious freedom.
  8. The future of religion in Poland and its impact on “moral laws” passed by the State (abortion, LGBT rights, etc.).
  9. Workshop on the essays topics.
  10. Discussion on chosen topics.

  All together 20 hours of direct lectures at the University. 10 lectures/topics, each for 2 h.

  Activating tasks for students to pass the course: short written assignments (writing a 5-7-page essay on a topic agreed with the lecturer).

  Lisätietoa / More information

  Alkuun/Top of page

  Kurssin nimi Aikataulu
  Kauppapolitiikka kansainvälisessä liiketoiminnassa (6 op) (TY)   15.9.-12.11.2020
  Business in the Baltic Sea Region (6 cr) (UTU)   26.10.-6.12.2020

  Russian Economy: Opportunities and Challenges for Doing Business (5 cr) (AY-ExpREES) 

  26.10.-9.12.2020
  Vähemmistökansapolitiikka Venäjällä ja Neuvostoliitossa Iivana Julmasta Staliniin: valtiovallan paradigmat ja menetelmät (5 op) (HY-VIExpert)   9.11.-10.12.2020

  Kauppapolitiikka kansainvälisessä liiketoiminnassa (6 op) (TY)

  Aika ja paikka / Time and Place

  15.09.2020 - 12.11.2020

  ti 15.09.2020 12:00-14:00 Ls09, TSE Ls09
  to 17.09.2020 12:00-14:00 Ls09, TSE Ls09
  ti 22.09.2020 12:00-14:00 Ls09, TSE Ls09
  to 24.09.2020 12:00-14:00 Ls09, TSE Ls09
  ti 29.09.2020 12:00-14:00 Ls09, TSE Ls09
  to 01.10.2020 12:00-14:00 Ls09, TSE Ls09
  ti 06.10.2020 12:00-14:00 Ls09, TSE Ls09
  to 08.10.2020 12:00-14:00 Ls09, TSE Ls09
  ti 13.10.2020 12:00-15:00 Ls09, TSE Ls09
  to 15.10.2020 12:00-15:00 Ls09, TSE Ls09
  ti 27.10.2020 12:00-14:00 Ls09, TSE Ls09
  to 29.10.2020 12:00-14:00 Ls09, TSE Ls09
  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Anna Karhu, Kari Liuhto, Eini Haaja
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Tämä uusi kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää kauppapolitiikan osana muuttuvaa liiketoimintaympäristöä. Tarve kauppapolitiikan osaajille on korostunut maailmakaupan murroksen myötä niin julkishallinnossa kuin kansainvälisissä yrityksissä. Tämän kurssin jälkeen opiskelija tunnistaa kansainvälisen kaupan ja sen sääntelyn maailmanlaajuisena ilmiönä. Hän pystyy tunnistamaan eritasojen toimijoita ja ymmärtää niiden yhteydet. Hän tietää kauppapolitiikassa käytettävät keinot kaupan ohjaamiseksi ja tunnistaa sen vaikutuspiiriin kuuluvat toimijat niin politiikan, elinkeinoelämän kuin yhteiskunnan kentässä. Opiskelijalla pystyy analysoimaan ja arvioimaan institutionaalisen ympäristön muutoksia ottaen huomioon eri sidosryhmien näkökulmia.

  Kurssi vahvistaa opiskelijan kykyä hahmottaa suuria asiakokonaisuuksia. Edistää hänen taitojaan yhdistellä tietoa eri lähteistä ja arvioida tiedon luotettavuutta. Harjoitustehtävien kautta opiskelija kehittää yhteistyö- ja neuvottelutaitojaan. Kauppapoliittista osaamista tarvitaan niin globaalisti toimivien monikansallisten yritysten kuin pienempien vientiin keskittyvien yritysten johtamisessa. Se on myös tärkeässä roolissa kansainvälisiin suhteisiin painottuvissa työtehtävissä ministeriöissä tai kansainvälisissä järjestöissä.

  Tämä uusi kurssi keskittyy käsittelemään kauppapolitiikan murrosta ja sen vaikutuksia liiketoimintaan. Maailmankaupan murros on haastanut kauppapoliittisia rakenteita ja suhteita. Kurssi antaa opiskelijalle yleiskuvan näistä kauppapolitiikan sääntelyjärjestelmistä ja käytetyistä keinoista. Kurssi keskittyy käsittelemään kauppapolitiikan ja etenkin kauppasopimusten vaikutusta liiketoimintaan, suoriin ulkomaisiin investointeihin ja globaaleihin arvoverkostoihin. USA:n ja Kiinan väliset kauppapoliittiset haasteet ja Brexit Euroopassa ovat esimerkkejä muutoksista joilla on laajoja seurauksia kauppapoliittisiin suhteisiin ja kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Näistä haasteita huolimatta globaali talous ja sen synnyttämä hyvinvoinnin kasvu perustuvat yhdessä luotuihin pelisääntöihin. Nämä pelisäännöt luodaan alueellisten ja globaalien rakenteiden, kuten EU:n ja maailmankauppajärjestö WTO:n toiminnan kautta. Kurssilla kauppapolitiikan ja kansainvälisen liiketoiminnan välistä dynamiikkaa tarkastellaan eri talousalueiden näkökulmasta. Kurssi antaa hyvän yleiskuvan erilaisista vapaakauppa-alueista ja niiden roolista osana kauppapolitiikkaa.

  II periodi Kaikille pakollinen esitehtävä Moodlessa, edellytys kurssille pääsemiselle Luennot, 20 h (Liuhto, Haaja, Karhu + vierailijaluennoitsijat), pakollinen läsnäolo 50 % luennoista Harjoitukset, 4 h Kotitentti

  Lisätietoa / More information
  Ilmoittautuminen: Kurssille ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Tämän lisäksi kurssille on ennakkotehtävä, joka on suoritettava hyväksytysti, jotta pääsee kurssille. Ennakkotehtävä löytyy Moodlesta.
   

  Alkuun/Top of page

  Business in the Baltic Sea Region (6 cr) (UTU)

  Aika ja paikka / Time and Place

  26.10.2020 - 06.12.2020

  ti 27.10.2020 14:00-16:00 Ls01, TSE Ls01
  to 29.10.2020 14:00-16:00 Ls01, TSE Ls01
  ti 03.11.2020 14:00-16:00 Ls01, TSE Ls01
  to 05.11.2020 14:00-16:00 Ls01, TSE Ls01
  ti 10.11.2020 14:00-16:00 Ls01, TSE Ls01
  to 12.11.2020 14:00-16:00 Ls01, TSE Ls01
  ti 17.11.2020 14:00-16:00 Ls01, TSE Ls01
  to 19.11.2020 14:00-16:00 Ls01, TSE Ls01
  ti 24.11.2020 14:00-16:00 Ls01, TSE Ls01
  to 26.11.2020 14:00-16:00 Ls01, TSE Ls01
  ti 01.12.2020 14:00-16:00 Ls01, TSE Ls01
  to 03.12.2020 14:00-16:00 Ls01, TSE Ls01
  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Kari Liuhto
  Tavoite ja sisältö / Aim and content
  The Baltic Sea Region accounts for approximately five percent of the global economy and it is one of the most dynamic regions in the whole world. Moreover, this region covers nearly a half of Finland's foreign trade and foreign investment. The course provides a student with a comprehensive picture of the macroeconomic situation and the business development in the Baltic Sea Region. Several top level visiting lecturers, representing business, state administration and the Academia, guarantee that a student receives the most up-to-date information on their field of expertise. In addition to lectures, the course contains an analytical case study (a course work) conducted by a student.
   
  After completing the course, a student is able to evaluate independently business opportunities the region offers and assess the future development of the Baltic Sea Region.
   
  The final grade of the course is based on the exam (40%), the course work (40%), and active participation in the lectures (20%). A student is obliged to attend at least (50%) of the lectures.
  Lisätietoa / More information
  Lectures 24 h; lectures 4h/week (Liuhto + guest lecturers). The course is organised on period II.
   

  Alkuun/Top of page

  Russian Economy: Opportunities and Challenges for Doing Business (5 cr) (AY-ExpREES)

  Aika ja paikka / Time and Place

  26.10.2020 - 09.12.2020

  26.10 - 30.11 Mon 10:15-12:00 R001U141 [70]
  28.10 - 02.12 Wed 10:15-12:00 R001U141 [70]

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Svetlana Ledyaeva
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Students will augment their understanding and knowledge of the Russian economy. The focus of the course is on general structure of the Russian economy, main principles of its functioning and its place and role in the world economy.

  The course provides an introduction to the Russian economy. We will begin with the insight into economic history of Russia from Tsar Period (starting from Peter the Great) and proceed to the years of transition from Soviet to market economy. We then progress to the discussion of current issues of the economic development of Russia. These issues include economic geography of Russia, Russian financial system, sectorial analysis of the Russian economy, international economic relations of Russia with the rest of the World and some others. Special attention will be given to the current situation in Russia, i.e. Russian economy under sanctions. This will include such issues as the economic and political causes of Russia-Ukraine crisis, Western sanctions on Russia and countersanctions of Russia, the consequences of sanctions for Russia, its main partners and global economy in general.

  Lecture topics:
  Lecture 1: History of the Russian economy
  Lecture 2: Russian economic transformation
  Lecture 3: Sectoral analysis of the Russian economy
  Lecture 4: Economic Geography of Russia
  Lecture 5: Guest lecture on Russian railways
  Lecture 5a: Public sector in Russia
  Lecture 6: Labor market in Russia
  Lecture 7: Guest lecture on financial sector of Russia
  Lecture 8: Russian economy under sanctions
  Lecture 9: International Economic Relations of Russia
  Lecture 10: Eurasian Economic Union, FSU and Russia
  Lecture 11: Guest lecture on state economic policies in Russia
  Lecture 12: Group homework presentations: Case study

  Exam Wed 09.12.2020 09:00-12:00 R001U157 [602]
  Exam Fri 19.02.2021 13:00-16:00 R001U157 [602]

  Study material:
  Oxford Handbook of the Russian Economy, Edited by Michael Alexeev and Shlomo Weber, 2013.
  Articles, book chapters, etc. as specified by the instructor.Book chapters of the course book will be uploaded on the course web page.

  Lisätietoa / More information

  Alkuun/Top of page

  Vähemmistökansapolitiikka Venäjällä ja Neuvostoliitossa Iivana Julmasta Staliniin: valtiovallan paradigmat ja menetelmät (5 op) (HY-VIExpert)

  Aika ja paikka / Time and Place

  9.11.2020 - 10.12.2020

  ma 9.11 14.15-15.45 Unioninkatu 35 Sh 113
  to 12.11 14.15-15.45 Topelia B114 luentosali
  ma 16.11 14.15-15.45 Unioninkatu 35 Sh 113
  to 19.11 14.15-15.45 Topelia B114 luentosali
  ma 23.11 14.15-15.45 Unioninkatu 35 Sh 113
  to 26.11 14.15-15.45 Topelia B114 luentosali
  ma 30.11 14.15-15.45 Unioninkatu 35 Sh 113
  to 3.12 14.15-15.45 Topelia B114 luentosali
  ma 7.12 14.15-15.45 Unioninkatu 35 Sh 113
  to 10.12 14.15-15.45 Topelia B114 luentosali

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Marina Vituhnovskaja-Kauppala
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Venäjän imperiaalinen luonne alkoi hahmottua Iivana Julman aikana. Silloin, 1500-luvun toisella puoliskolla, Venäjän keisarikunta valloitti ja liitti itseensä Kazanin, Astrahanin ja myöhemmin Siperian kaanikunnat niiden kansallisesti moninaisen, lähes kokonaan ei-slaavilaisen väestön kanssa. Venäjän valtiovallan piti kehittää imperiaalisen politiikan menetelmiä, jotka antaisivat mahdollisuuden hallita erilaisia kansallisia alueita. Sellaisia keinoja kuten kansallisten eliittien sulauttaminen venäläiseen eliittiin, uskonnollinen suvaitsevaisuus ja -välillä pakkokäännytykset ortodoksisuuteen. Karkeiden ja pehmeiden hallitsemismetodien vaihtelua jne. käytettiin joidenkin vuosisatojen aikana, eri vaiheissa eri tavoin. Kurssilla kerrotaan valtiovallan eri menetelmistä, jotka oli suunnattu eri vähemmistökansojen alueille, sekä vertaillaan niitä muiden imperiumien vähemmistökansapolitiikan menetelmien kanssa.

  Imperiaalisen politiikan kiristymisen vaiheena oli 1800-luvun loppu ja 1900-luvun alku. Juuri silloin Venäjän kansallisilla alueilla kehittyivät nationalistiset liikkeet, ja valtiovallan eri ryhmissä syntyivät erimielisyydet valtion yhtenäisyyden säilyttämisen keinoista. Aleksanteri III:n ja Nikolai II:n aikana vähemmistökansapolitiikka tuli yhä hyökkäävämmäksi. Näiden prosessien ilmaisuksi tulivat vuoden 1917 helmikuun ja lokakuun vallankumoukset ja niiden välinen periodi: silloin keisarikunnan organismi nopeasti vajosi hajoamistilaan. Liberaalimielinen väliaikainen hallitus pyrki harrastamaan pidättyväistä mutta lujaa vähemmistökansapolitiikkaa, jonka täydelliseksi vastakohdaksi tuli neuvostojen, ja niitä dominoivien bolševikkien uudet kansallispoliittiset suuntaukset.

  Kurssissa kiinnitetään erikoista huomiota vähemmistökansapolitiikkamalleihin, joita kansalaissodan aikana harrastivat erilaisten vastakkaisten hallitusten valtiovallat: valkoiset hallitukset, bolševikkivalta ja monenlaiset uudet kansalliset valtiot tai mikrovaltiot, jotka syntyivät imperiumin eri alueilla.

  Kurssin viimeisenä suurena teemana on Neuvostoliiton kansallinen politiikka 1920-luvulla ja 1930-luvun alussa. Silloin bolševikkivalta toteutti laaja-alaisen hankkeen, jonka tarkoituksena oli uusien kansakuntien luominen aikaisempien vähemmistökansa-alueiden pohjalta. Koko maailmassa ainutlaatuisena menetelmänä oli hierarkkisten kansallisten alueiden luominen ja kehittäminen. Sen ideologisena pohjana oli juurruttamisen [korenizacija] politiikka, jonka tuloksena syntyi ja kehittyi uusia kansakuntia ja kirjakieliä. Tämä kansallisuuspolitiikan linja pysäytettiin ja ikään kuin käännettiin taaksepäin Stalinin kaudella. Kuitenkin kansallisaluepolitiikan /juurruttamispolitiikan jäljet olivat hyvin näkyvissä Neuvostoliiton historian loppuun saakka - ja ne näkyvät myös nyky-Venäjällä. Venäjän aluejako pohjautuu edelleen lähes muuttumattomasti Neuvostoliiton kansallisaluemalliin.

  Kurssin tarkoituksena on Venäjän ja Neuvostoliiton vähemmistökansapolitiikan pääsuuntauksien ja muutoksien näyttäminen. Ilman niiden ymmärtämistä on vaikea käsittää ja analysoida nyky-Venäjän eri kansallisuuksien ja valtiovallan suhteita sekä Venäjän suhteita entisten neuvostotasavaltojen kanssa.

  Sisältökuvaus luennoittain

  1. Venäjän imperiumin muodostuminen ja rakenne. Venäjän valtiovallan imperiaalisen politiikan erikoispiirteet 1500-1700. Volgan alueen ja Siperian vähemmistökansat Venäjän imperiaalisessa politiikassa.
  2. Baltian alueiden, Puolan ja Suomen liittäminen Venäjän imperiumiin. Baltian ”talonpoikaiskansat” ja saksalaiset Venäjän imperiaalisessa politiikassa. ”Puolan kysymys” 1700-luvun lopulta 1900-luvun alkuun.
  3. Suomen suuriruhtinaskunta: Venäjän valtiovallan menestys tai tappio? ”Suomen kysymys”, sortokaudet ja venäläinen julkinen mielipide.
  4. Taka-Kaukasian ja Kaukasian liittäminen Venäjään ja ”Kaukasian kysymyksen” ilmestyminen. Keski-Aasian alueet – Venäjän imperiumin viimeinen ”hankinta”. Keski-Aasian erikoisasema Venäjän sisällä, sen syitä ja tuloksia.
  5. Juutalaiset Venäjällä: imperiumin ”lapsipuolet”. Juutalaispolitiikka ja sen tulokset imperiumin luhistumisen edistämisessä.
  6. Vähemmistökansapolitiikka vuonna 1917 ja paikalliset nationalismit. Kansallisten alueiden synty ja kehitys, ja väliaikaisen hallituksen strategiat niitä kohti.
  7. Vähemmistökansakysymys kansalaissodan aikana: valkoisten hallituksien strategiat kansallisessa kysymyksessä; bolševikkivalta ja uusia kansallisia valtioita ja mikrovaltioita imperiumin eri alueilla.
  8. Neuvostoliiton synty. Kansallinen politiikka 1920-luvulla: federatiivinen järjestys, juurruttamispolitiikka, kielten ja kulttuurien kehittäminen kansallisilla alueilla. Juurruttamispolitiikan tulokset 1920-luvun lopussa.
  9. Vähemmistökansapolitiikan jyrkkä muutos 1930-luvulla. Venäläistämispolitiikka, etnisiä puhdistuksia ja kollektiivisia oikeusjuttuja. Vähemmistökansapolitiikan stalinistinen strategia.
  10. Tentti.
  Lisätietoa / More information
  Kurssin pituus tulee olemaan 20 tuntia. 5 op. Suoritusohjeet: tentti + oppimispäiväkirja.
   
   

  Alkuun/Top of page

  Kurssin nimi Aikataulu
  Gender and sexuality in the making of "new" Europe (5 cr) (UH-ExpREES)   8.1.-22.1.2021
  'Queer' in Russian culture and society (5 cr) (TAU-ExpREES)  13.1.-24.2.2021
  Cultural Industries and Russia (5 cr) (TAU-ExpREES)  15.1.-26.2.2021
  Discourses of the Russian Media (5 cr) (JYU-ExpREES)  18.1.-12.4.2021
  Ukraina ja Venäjä - aina yhdessä, aina erillään (5 op) (HY)  18.1.-7.3.2021
  Law, Culture and Society in Russia (5 cr) (UH)   18.1.-29.1.2021
  Kielipolitiikka ja identiteettipolitiikka entisen Jugoslavian alueella (5 op) (HY)   18.1.-1.3.2021
  Ukrainan neuvostovallan viimeiset vuodet KGB:n dokumenttien mukaan 1986-1991 (5 op) (HY)   18.1.-3.3.2021
  Virolainen nykykirjallisuus (5 op) (HY)   18.1.-3.5.2021
  Unkarin kulttuuria ja kieltä tekstien kautta (5 op) (HY)   18.1.-6.5.2021
  Suomen ja Viron kulttuurikontaktit (5 op) (HY)   18.1.-3.5.2021
  Elämä Neuvosto-Virossa (5 op) (HY)   18.1.-3.5.2021
  The multiple effects of the Ukrainian crises in Ukraine and the region (5 cr) (UH)   19.1.-25.2.2021
  Kulttuurinen muisti Virossa (5 op) (HY)   19.1.-4.5.2021
  Saksalaiset Baltian historiassa (5 op) (HY)   19.1.-18.2.2021
  Poliittiset aatteet: politiikka ja kulttuuri totalitaristisissa yhteiskunnissa Neuvostoliitto ja kansallissosialistinen Saksa (5 op) (HY-VIExpert)  19.1.-4.3.2021
  Geopolitical struggles in Eastern Europe: East, West and the In-between (5 cr) (UH)   20.1.-5.3.2021
  Balttilaiset kansat ja kielet (5 op) (HY)   20.1.-3.2.2021
  Viron kirjallisuus (5 op) (HY)   21.1.-6.5.2021
  History of the Environment and Technology in Russia and Eastern Europe (5 cr) (UH)  28.1.-29.4.2021
  Jews in Poland (5 cr) (UH)  1.2.-23.4.2021
  Discovering Russia: spatial inequality and regional development (5 cr) (UEF-ExpREES)   1.2.-5.2.2021
  Russia's custom's affairs: history, law, and a Custom Union (5 cr) (ÅA-ExpREES)  1.3.-30.4.2021
  Erosion of the Rule of Law and Liberal Constitutionalism in East Central Europe (5 cr) (UEF-ExpREES) (CANCELLED) 02.03.2021 -12.03.2021
  Digital Culture in Russia (5 cr) (TAU-ExpREES)  8.3.-13.4.2021
  Venäjän historiaa ja kulttuuria 1860-luvulta 1990-luvulle (5 op) (TAU-VIExpert)   11.3.-14.5.2021
  Venäjän politiikka ja yhteiskunta: Venäjän turvallisuuspolitiikka (5 op) (HY)   15.3.-5.5.2021
  State, Society and Politics in Central Asia (5 cr) (UH-ExpREES) 15.3.-5.5.2021
  Literacy in the Balkans (5 cr) (UH) 15.3.-3.5.2021
  Memory Studies meets International relations: The Case of Ukraine and Eastern Europe (5 cr) (UH) 16.3.-27.4.2021
  International Law in Context: Russia, ECHR, and the CIS (5 cr) (ÅA-ExpREES)  17.3.-23.4.2021
  Current trends of politicized media in Eastern Europe (5 cr) (UH)   17.3.-7.5.2021
  History of Bulgaria (5 cr) (UH)   17.3.-12.5.2021
  Cultural Cold War (5 cr) (UTU-ExpREES)   17.3.-21.4.2021
  Russia's social policies in a life-course perspective (5 cr) (UEF-ExpREES 31.3.-20.5.2021
  Stalin era culture, intellectual histories and the concept of Stalinism (5 cr) (UH-ExpREES) 10.5.-31.5.2021
  Jazz in former Eastern Europe (5 cr) (UH) 17.5.-20.5.2021

  Gender and sexuality in making of "new" Europe (5 cr) (UH-ExpREES)

  Aika ja paikka / Time and Place

  This is an online-only course taking place on the January 8th, 15th, and 21st. On January 8th and 15th, Zoom sessions will be held from 11.15 to 12.45 and from 14.15 to 15.45. The last day of the course, January 21st, will be dedicated to student group work. On January 21th, we will start at 10.15 and finish by 15.45 (there will be breaks during the day).

  ExpREES students, please register by 15th December.

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Katja Kahlina and Riikka Taavetti
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  The aim of the course is to explore the central role of gender and sexuality in the process of social transformation in the post-state socialist Eastern Europe and Russia and to familiarise students with key concepts and debates related to gender and LGBTIQ rights in this region. We will critically examine how gender and sexuality have informed and at the same time been informed by the processes of democratisation, nation-building, and the introduction of capitalist mode of production and liberal values of individual, civil, and political liberties in the post-Cold War period. Special attention will also be given to the ways in which European Union’s legislation, forms of democracy, and value system of gender and sexual equality and non-discrimination have been negotiated by the post-state socialist European countries.

  Aims and objectives

  • To introduce students to the key concepts and debates related to gender and LGBTIQ rights in post-socialist Eastern Europe and Russia.
  • To equip students with the theoretical tools necessary to critically reflect upon the literature on gendered nature of the processes of democratisation, post-socialist transformation, and European integration.
  • To challenge students to examine different processes of democratisation within the region, and how these processes might affect the present and future of the European Union.
  • To enable students to develop their own standpoint with regard to the interplay between the global and the local.

  Students will become familiar with the key issues when it comes to gender dimension of post-socialist transformation in Europe. They will learn to analyse the socio-political processes of democratisation, nation-state building, and transition to capitalist economy from gender perspective. Students will also learn to better grasp the ways in which the intersection between the global and the local - and the process of European integration in particular- affect gender politics and LGBTIQ rights.

  This is a three-day intensive course, which will comprise of contact lessons (18 hours) taking place on three consecutive Fridays (January 8th, 15th and 22nd, 2021, from 10.15 to c. 17.00 with a lunch break). Teaching will consist of the lectures (first two days) and a group work (last day). During the lecture sessions, in addition to the lecture delivered by the teachers, we will also dedicate a time to discuss the assigned readings related to the topic of the lecture. Student active participation in discussion of reading will be an important part of the course. By participating in the class discussions, students will become active participants in the learning process.

  The course will consist of three full days (6 academic hours each). First two days will cover four themes, and the last day will be devoted to group work where the student will apply what they have learned during the course. Students will have assigned readings before each contact learning day and comment the readings on the course Moodle platform.

  Day 1 (January 8, 2021)
  Morning: Course introduction and the first theme: Gender equality in (post)state socialism (3 hours, Katja Kahlina)
  Afternoon: Gender, sexuality, and politics of memory (3 hours, Riikka Taavetti)

  Day 2 (January 15, 2021)
  Morning: Anti-gender and anti-LGBT politics (3 hours, Katja Kahlina)
  Afternoon: Migration, diasporas, and sexuality (3 hours, Riikka Taavetti)

  Day 3 (January 22, 2021)
  Whole day: Gender, sexuality and EU integration: lecture, discussion, groups work, feedback and course wrap-up (both teachers)

  Since the course makes use of interactive teaching methods, involving student activity in both contact lessons and independent work, the learning process will involve a number of small assignments. Students are expected to come to the class prepared by reading the texts assigned for each class and to be actively engaged in class discussions. They are also expected to write short comments (100-200 words) on the readings and class discussion and upload it on the course Moodle before each class. Class participation and short commentaries will comprise 40% of the grade. At the end of the course, students are expected to write a short essay (7-10 pages, font: Times New Roman, 12 p, 1,5 line spacing) in which they will address some of the issues discussed during the course. In addition to the reading assignments for the contact lessons, teachers will provide a list of further reading for independent work depending on each student’s choice of topic. Final essay will comprise 60% of the grade.

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  'Queer' in Russian culture and society (5 cr) (TAU-ExpREES)

  Aika ja paikka / Time and Place

  13.1.2021 - 24.2.2021

  On Wednesdays 16-18

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Pauliina Lukinmaa, Eeva Kuikka
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  The neo-conservative turn in Russian society has resulted in narrowing the civil rights of lgbtq people, impairing their already marginal status. The social status of sexual and gender minorities in Russia have become a frequent topic of discussion and a subject of concern since 2000s. However, what is less frequently brought up, is the history of lgbtq people in Russia. 

  During the so called “Silver Age”, in the turn of the 20th century, the LGBTQ people had often precarious yet important role as authors, artists and coordinators of different artistic collectives. This long legacy of Russian and Soviet cultural history lives also today. Through navigating between the different public and private spheres, several creative lgbtq collectives operate in Russia despite the obstacles posed by the present state power. 

  The course offers a brief overlook on the interplay and crossings between the cultural and lgbtq histories as well as contemporary forms of creative LGBTQ collectives in Russia. The aim of this course is to familiarise students with the above mentioned topics through practical examples of cultural history and activities of several civil collectives during different epochs and social and cultural contexts.

  The course consists of seven lectures (each 2hrs), thematical course readings and a learning diary, in which students reflect what they have learned during the lectures and combined with the information provided during the lectures and with course materials including fictional texts, films, art pieces and research articles. The lectures will be recorded.

  Preliminary topics of the lectures:
  1: Brief introduction to LGBTQ history of Russia and today’s forms of activism
  2. “Silver Age” as the queer “Golden Age” in Russian culture
  3. “Pinks” and “blues” in Soviet Union
  4. Gender politics around the perestroika
  5. LGBTQ collectives of the modern Russia
  6. LGBTQ culture today: rock icons and social media influencers
  7. Guest lecture by a LGBTQ+ activist from Saint Petersburg

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Cultural Industries and Russia (5 cr) (TAU-ExpREES)

  Aika ja paikka / Time and Place

  Friday 15.01.2021 10-16
  Friday 29.01.2021 10-16
  Friday 12.02.2021 10-16
  Friday 26.02.2021 10-16

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Ira Österberg, Olga Dovbysh, other lecturers
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  The course studies current challenges and perspectives of cultural production and economy in ever changing technological environment. Simultaneously, the course places these questions into the peculiar political and socio-economic contexts of Russia. To grasp this two-fold transformation, this course brings together experts in Russian studies and cultural industries to examine how cultural industries reconfigure under digitalization and how they develop in Russia.

  While the lectures concentrate on Russia as their case study, students will be invited to reflect on how digitalisation is affecting cultural industries in other countries, and how the (dis)similarities in these processes can be explained, throughout the duration of the course.

  The course is suitable for all students interested in the changing field of Russian Studies at the intersection of the cultural and creative industries and digitalisation.

  Learning goals:

  • The student understands and is able to recognize theoretical approaches and analytical apparatus to study cultural industries.
  • The student is able to name and recognize the major methodologies used in cultural industries research.
  • The student can interpret processes and phenomena analysed in the course.
  • After finishing the course, the student will have gained tools to be applied further in the study of cultural industries in Russia and beyond.
  • In addition, the student acquires inquiry-based learnings kills and collaborative study methods.

  The course entails 24 hours of teaching with various activating learning formats, such as lectures, demos and workshops. Each lecture includes mandatory prior reading and one-page reflections in learning diaries after every session.

  Course is structured as combination of ‘flipped classroom’ strategy and traditional strategy of delivering instructional content. According to this structure, topical (guest) lectures, discovering various industries, alternate with reflection sessions, analyzing general challenges and phenomena in cultural industries.

  Course will be organised as 4 long sessions, 6 academic hours each. Each session will include guest lectures and reflection session. There will be (at least) 2 weeks between sessions, so that students have time for prior readings, learning diaries and preparations for reflection sessions. This schedule will enable deeper students’ involvement as well as help to optimise transportation costs for teachers.

  In addition to intermedia tasks in learning diaries, students are to prepare and present final group task in the form joint analysis of an industry. The list of industries, not discussed during the guest lectures, will be provided in the beginning of the course.

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Discourses of the Russian Media (5 cr) (JYU-ExpREES)

  Aika ja paikka / Time and Place

  18.01.-12.04.2021

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Vera Zvereva, Larisa Leisiö, Katja Lehtisaari, Jussi Lassila, Saara Ratilainen
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  This course aims to provide students with theoretical knowledge and practical skills for understanding the discourse of the Russian media since the 2010s and interpreting the meanings of media texts.

  In this course, Russian culture is considered as a high-context culture, in which meanings are often expressed indirectly through innuendo, metaphor, allusions to literature and films, and implicit references to cultural knowledge shared by audiences. For a student studying Russian language and culture at an advanced level, understanding the meanings of media texts that go beyond the literal level of explanation can be of considerable difficulty.

  Students will:

  • build their understanding of Russian media as an interconnected system with its own rules and logic for production of texts;
  • acquire knowledge about various types of media discourses relating to politics and ideology, education, entertainment; the discourses of state and opposition media, and social media discourses;
  • deepen their theoretical knowledge on how to study media discourses; develop practical skills in interpreting these discourses and learn how to analyse the meanings of media texts in the relevant political and cultural contexts;
  • be able to apply their knowledge and skills acquired on this course in their future studies and professional activities connected with the Russian language and culture.

  Content

  Introduction to the course – Vera Zvereva

  Topic I. The Language of Media
  1. Language and discourse of media texts - Larisa Leisiö
  2. The language of Russian media - Larisa Leisiö

  Topic II. The System of Post-Soviet Media in Russia
  3. Media ownership and media consumption in Russia - Vera Zvereva
  4. Freedom of expression in the Russian media - Katja Lehtisaari

  Topic III. Political Discourse in Russian Media
  5. The media discourse of the State – Jussi Lassila
  6. The media discourse of the Russian opposition – Jussi Lassila

  Topic IV. Discourses of entertainment on Russian television
  7. Communication and styles of discussion in TV shows – Vera Zvereva
  8. Discourses of the Russian TV series – Vera Zvereva

  Topic V. Representing society
  9. Lifestyle discourses in Russian media – Saara Ratilainen
  10. Media representations of gender and sexuality – Saara Ratilainen

  Topic VI. Discourses of social media
  11. Education media projects on the Russian Internet – Vera Zvereva
  12. Language and communication in social media – Vera Zvereva

  All lectures are delivered in English. Examples of print, digital and audio-visual media texts are provided in Russian.

  18.01-28.02 - 6 weeks of lectures;
  01.03-12.04 - writing and submitting essays and assessing the essays

  Lisätietoa / More information

  https://sisu.jyu.fi/student/search

  Alkuun/Top of page

  Ukraina ja Venäjä - aina yhdessä, aina erillään (5 op) (HY)

  Aika ja paikka / Time and Place

  18.1.2021 - 7.3.2021

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Teuvo Laitila
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Oppimistavoitteet:
  Kurssin jälkeen opiskelija tuntee Ukrainan ja Venäjän ortodoksisten kirkkojen historian ja keskinäisen vuorovaikutuksen pääpiirteet, Ukrainan kirkollisen erityiskehityksen, Venäjän kirkon reaktiot siihen sekä Ukrainan kirkollisten kiistojen yleiskirkolliset vaikutukset.

  Kurssin sisältö:
  Kurssilla käsitellään Ukrainan ja Venäjän kirkollis-poliittista yhteen kietoutumista Puolan viimeisestä jaosta (1795) uuden ukrainalaisen ortodoksisen kirkon syntyyn (2019) keskittyen siihen, miten Venäjän ortodoksinen kirkko muokkautui suhteessa ukrainalaisuuteen ja miten Ukrainan kirkollinen hajanaisuus muokkautui suhteessa venäläisyyteen; ja miten nämä molemmat muuttuivat suhteessa muuhun ortodoksiseen maailmaan, erityisesti Konstantinopolin patriarkaattiin.

  Suoritusmuoto:
  Verkkoluennot livelähetyksenä tiistaisin klo 14-17 (12.1., 19.1., 2.2., 9.2., 23.2., 2.3., 9.3. ja 16.3.), oheislukemisto, oppimispäiväkirja ja essee

  Korvaavuudet:
  KUKA-UK503, KUKA-UK501, KUKA-US208, TUK-2502, TUM-Y3212, TUM-3219
  VIExpert valinnaiset opinnot

  Huom: useimmissa kandi- ja maisteritason koulutusohjelmissa yksittäisiä kursseja ja opintokokonaisuuksia voi sijoitta vapaavalintaisiin opintoihin.

  Opetusohjelmaan saattaa tulla lisäyksiä ja muutoksia, joten tarkistathan kurssikohtaiset tiedot ennen kurssin alkua.

  Kurssi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston teologian osaston ja Helsingin yliopiston Ukraina-opintokokonaisuuden yhteistyönä.

  Koordinaattori: Ukraina-opintokokonaisuuden koulutussuunnittelija minna.oroza at helsinki.fi

  Moodle-sivu julkaistaan kurssin aloituspäivänä.

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Law, Culture and Society in Russia (5 cr) (UH)

  Aika ja paikka / Time and Place

  18.1.2021 - 29.1.2021

  From Monday to Friday 16:15-17:45

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Marianna Muravyeva
  Tavoite ja sisältö / Aim and content
   
  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Kielipolitiikka ja identiteettipolitiikka entisen Jugoslavian alueella (5 op) (HY)

  Aika ja paikka / Time and Place

  18.1.2021 - 1.3.2021

  Maanantaisin 16:15-17.45

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Johanna Virkkula
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Oppimistavoitteet:
  Kurssin jälkeen opiskelijalla on monipuolinen kielen, identiteetin ja politiikan suhteesta niillä alueilla, jotka aiemmin kuuluivat Jugoslaviaan, ja osaavat verrata samankaltaisiin kielitilanteisiin muualla (esim. Norjan tai Belgian kielitilanteeseen, tai hindi-urduun). Opiskelija pohtii teoriapohjaan nojautuen oppimispäiväkirjassa kielipolitiikan ja identiteettipolitiikan rakentamista ja rakentumista eri tilanteissa.

  Kurssin sisältö:
  Kurssilla käsitellään entisen Jugoslavian alueen kielitilannetta kielihistorian, dialektologian, identiteettipolitiikan ja kielipolitiikan kannalta. Kurssin aikana tarkastellaan bosniaa, kroaattia, montenegroa ja serbiaa, sekä albaniaa, sloveenia ja makedoniaa.

  1. Kielipolitiikan ja identiteettipolitiikan peruskäsitteitä.
  2. Kieli politiikan välineenä.
  3. Kielivariaatio sosiopoliittisena ilmiönä
  4. Nationalismi kielipolitiikassa.
  5. Murteista ja normitetuista kielistä kieli- ja identiteettipolitiikan pyörteissä.
  6. Kielenhuollon ja identiteettipolitiikan suhteesta tarkemmin.
  7. Omasta kielestä ja muiden kielistä - kenen kieli on?

  Suoritusmuoto: Luennot, oheislukemisto ja –aineistot, oppimispäiväkirja

  Taustalukemisto:
  Jos kurssin teema ei ole entuudestaan tuttu, voit perehtyä seuraaviin teoksiin:

  • Greenberg, Robert D. 2011. Language and Identity in the Balkans.
  • Könönen, Maija; Nuorluoto, Juhani; Salo, Merja (toim.). 2010. Balkanin syndrooma? Esseitä Kaakkois-Euroopan menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. s. 13-78.
  • Gröschel, Bernhard: Das Serbokroatische zwischen Linguistik und Politik. Mit einer Bibliographie zum postjugoslavischen Sprachenstreit. München: Lincom 2009

  Korvaavuudet:
  KUKA-IK507, KUKA-IK508, KUKA-AL216
  VIExpert valinnaiset opinnot

  Huom: useimmissa kandi- ja maisteritason koulutusohjelmissa yksittäisiä kursseja ja opintokokonaisuuksia voi sijoitta vapaavalintaisiin opintoihin.

  Opetusohjelmaan saattaa tulla lisäyksiä ja muutoksia, joten tarkistathan kurssikohtaiset tiedot ennen kurssin alkua.

  Kurssin järjestää Aleksanteri-instituutin koordinoima Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus (IKEBB).

  Koordinaattori: IKEBB:in koulutussuunnittelija minna.oroza at helsinki.fi

  Kurssi järjestetään verkko-opetuksena. Moodle-sivu julkaistaan kurssin aloituspäivänä.

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Ukrainan neuvostovallan viimeiset vuodet KGB:n dokumenttien mukaan 1986-1991 (5 op) (HY)

  Aika ja paikka / Time and Place

  18.1.2021 - 3.3.2021

  ma 18.1.2021  10.15 - 11.45
  ke 20.1.2021   10.15 - 11.45 
  ma 25.1.2021  10.15 - 11.45 
  ke 27.1.2021   10.15 - 11.45 
  ma 1.2.2021    10.15 - 11.45 
  ke 3.2.2021     10.15 - 11.45 
  ma 8.2.2021    10.15 - 11.45 
  ke 10.2.2021   10.15 - 11.45 
  ma 15.2.2021  10.15 - 11.45 
  ke 17.2.2021   10.15 - 11.45 
  ma 1.3.2021    10.15 - 11.45 
  ke 3.3.2021     10.15 - 11.45   

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Arto Luukkanen
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Kurssi on erittäin hyödyllinen niille, jotka aikovat suorittaa arkistotutkimuksia niin Venäjällä kuin Ukrainassa. Sen aikana käydään lävitse peruskenttätyön ja arkistotyön käytännön vaatimuksia sekä sitä miten ko. arkistolaitos toimii molemmissa maissa.

  Oppimistavoitteet:
  Opetuksena aikana opiskelija harjaantuu tutkimaan arkistodokumentteja vuosilta 1985-1991 ja samalla myös asettamaan ne historialliseen kontekstiin.

  Kurssin sisältö:
  Kurssilla käydään lävitse Ukrainan KGB-arkistojen kautta neuvostovallan viimeisiä vuosia ja analysoidaan sitä minkälainen järjestelmäkriisi Ukrainassa oli käynnissä näinä vuosina. Kurssin aikana perehdytään myös länsimaisen sovjetologian vaiheisiin ja ennen kaikkea 1990-luvun ”arkistovallankumoukseen”. Kurssilla tutustutaan Ukrainan arkistojen löytöihin aina 1930-luvulta perestroikaan saakka.

  Kysymyksiä on paljon: miten perestroika eteni Ukrainassa ja miten KGB suhtautui "demokratisaatioon”, entä miten puoluejohto jakaantui? Entä miten esimerkiksi Tsernobylin onnettomuus näkyi KGB:n toiminnassa? Miten neuvostovalta luhistui vähitellen?

  Luennot perustuvat GDA SBU:n (KGB:n Ukrainan Kiovan filiaalin materiaaleihin) ja niistä tehtyihin analyyseihin (Arto Luukkanen: Suomi hajoavan suurvallan kainalossa, 2019, Otava).

  Suoritusmuoto: Luennot 24 h, oheislukemisto, kotitehtävät ryhmissä, lopputentti

  Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja sitä seuraavaan dialektiseen opetusprosessiin keskustelemalla kurssin sisällöstä muiden oppilaiden kanssa luennoilla. Kurssilla suoritetaan kotitehtäviä ryhmissä ja valmistellaan erilaisia pieniä yhteisiä keskusteluoppimishetkiä. Kurssin lopussa on koe. Kurssin arvosana on yhdistelmä kotitehtävistä, osallistumisesta opetukseen ja kokeesta.

  Korvaavuudet:
  KUKA-UK501, KUKA-UK502
  VIExpertin valinnaiset opinnot

  Huom: useimmissa kandi- ja maisteritason koulutusohjelmissa yksittäisiä kursseja ja opintokokonaisuuksia voi sijoitta vapaavalintaisiin opintoihin.

  Opetusohjelmaan saattaa tulla lisäyksiä ja muutoksia, joten tarkistathan kurssikohtaiset tiedot ennen kurssin alkua.

  Kurssin järjestäjänä toimii Ukraina-opintokokonaisuus.

  Koordinaattori: Ukraina-opintokokonaisuuden koulutussuunnittelija minna.oroza at helsinki.fi

  Kurssi järjestetään verkko-opetuksena. Moodle-sivu julkaistaan kurssin aloituspäivänä.

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Virolainen nykykirjallisuus (5 op) (HY)

  Aika ja paikka / Time and Place

  18.1.2021 - 3.5.2021

  Maanantaisin 14:15-15:45

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sigrid Kaasik-Krogerus
  Tavoite ja sisältö / Aim and content
   
  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Unkarin kulttuuria ja kieltä tekstien kautta (5 op) (HY)

  Aika ja paikka / Time and Place

  18.1.2021 - 6.5.2021

  Maanantaisin 09:15-11:45
  Keskiviikkoisin 10:15-11:45
  Torstaisin 12:15-13:45

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Magdolna Kovacs, Ildiko Vecsernyes
  Tavoite ja sisältö / Aim and content
   
  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Suomen ja Viron kulttuurikontaktit (5 op) (HY)

  Aika ja paikka / Time and Place

  18.1.2021 - 3.5.2021

  Maanantaisin 10:15-11:45

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sigrid Kaasik-Krogerus ja Silja Vuorikuru 
  Tavoite ja sisältö / Aim and content
  Opintojaksossa perehdytään Suomen ja Viron ylirajaisiin kulttuurikontakteihin ja pohditaan mahdollisesti maiden välille syntyvää yhteistä kulttuuritilaa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kulttuurin käsitteeseen ja osaa tarkastella Suomen ja Viron välisiä kulttuurikontakteja osana ylirajaista vuorovaikutusprosessia.
  Lisätietoa / More information

  Alkuun/Top of page

  Elämä Neuvosto-Virossa (5 op) (HY)

  Aika ja paikka / Time and Place

  18.1.2021 - 3.5.2021

  Maanantaisin 14:15-15:45

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sigrid Kaasik-Krogerus
  Tavoite ja sisältö / Aim and content
  Kurssilla perehdytään neuvostovirolaiseen kulttuuriin ja jokapäiväiseen elämään Neuvosto-Virossa. Siinä käsitellään virallisen ja epävirallisen tason ristiriitoja ja analysoidaan tekstien ja käytäntöjen piileviä merkityksiä. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on  perustiedot sosialistisen yhteiskunnan eri vaiheista Virossa ja hän kykenee tarkastelemaan elämää Neuvosto-Virossa kertomuksen ja kokemuksen käsitteiden avulla.
  Lisätietoa / More information

  Alkuun/Top of page

  The multiple effects of the Ukrainian crises in Ukraine and the region (5 cr) (UH)

  Aika ja paikka / Time and Place

  19.1.2021 - 25.2.2021

  Tuesday and Thursday 14:15-15:45

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Ryhor Nizhnikau and Katalin Miklóssy
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Learning outcomes:
  Students will gain knowledge of major theoretical approaches (geopolitics, nationalism, Europeanization, regionalism, strategic culture) and critically analyze and compare major developments in Ukraine and the region. They will also get a better knowledge of topical issues in Belarus, Moldova and CEE.

  Course outline:
  This course studies the domestic and regional effects of the Euromaidan Revolution and the Russia-Ukraine conflict. The Revolution and the war in Donbas made a profound impact on Ukrainian state, politics and society and its foreign relations. In a similar fashion, the events of 2013-2014 restructured the domestic policies of the neighbouring states and their foreign relations.

  The first part of the course will discuss major impact of 2013-2014 events on domestic politics, society, and institution building in Ukraine. Second part of the course will analyze Ukraine’s relations with the EU and its neighbours at the background of a profound deterioration of Ukraine-Russia relations. It will specifically focus on domestic and foreign policy changes in Belarus and Moldova.

  Completion: Lectures, reading, essay

  Course can be accepted as:
  KUKA-UK502, KUKA-UK503, KUKA-IK506, KUKA-IK508
  ExpREES optional studies
  Master’s Programme in Society and Change Optional studies

  Please note that in most bachelor’s/master’s programmes you can transfer credits to optional studies.

  Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.

  This course is organized by Ukrainian Studies module (KUKA-UK500, 15 cr) that is carried out in cooperation with Bachelor's Programme in Cultural Studies and the Aleksanteri Institute.

  Coordinator: Ukrainian Studies Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi

  The course will be organised online. Moodle page will be published on the day the course starts.

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Kulttuurinen muisti Virossa (5 op) (HY)

  Aika ja paikka / Time and Place

  19.1.2021 - 4.5.2021

  Tiistaisin 12:15-13:45

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sigrid Kaasik-Krogerus
  Tavoite ja sisältö / Aim and content
   
  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Saksalaiset Baltian historiassa (5 op) (HY)

  Aika ja paikka / Time and Place

  19.1.2021 - 18.2.2021

  Tiistaisin ja torstaisin 16:15-17:45

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Seppo Vepsäläinen
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Luentosarjalla perehdytään saksalaisten rooliin, asemaan ja merkitykseen Baltian historiassa antiikista nykypäivään. Ajallinen painopiste on 1900-luvulla. Baltiaa käsitellään laajasti, koko Itämeren itäpuolista aluetta Saksalaisen ritarikuntavaltion, Puolan, Liettuan, Viron, Latvian ja Venäjän alueilta Inkeriin ja Suomeenkin asti. Huomioon otetaan erityisesti kansainväliset yhteydet, valtataistelut ja saksalaisten poliittiset, sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset vaikutukset Baltiassa.

  Suoritusmuoto: 10 luentoa, oheislukemisto, tentti tai essee

  Korvaavuudet:
  KUKA-IK509, KUKA-IK510
  VIExpert valinnaiset opinnot

  Huom: useimmissa kandi- ja maisteritason koulutusohjelmissa yksittäisiä kursseja ja opintokokonaisuuksia voi sijoitta vapaavalintaisiin opintoihin.

  Opetusohjelmaan saattaa tulla lisäyksiä ja muutoksia, joten tarkistathan kurssikohtaiset tiedot ennen kurssin alkua.

  Kurssin järjestää Aleksanteri-instituutin koordinoima Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus (IKEBB).

  Koordinaattori: IKEBB:in koulutussuunnittelija minna.oroza at helsinki.fi

  Kurssi järjestetään verkko-opetuksena. Moodle-sivu julkaistaan kurssin aloituspäivänä.

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Poliittiset aatteet: politiikka ja kulttuuri totalitaristisissa yhteiskunnissa Neuvostoliitto ja kansallissosialistinen Saksa (5 op) (HY-VIExpert)

  Aika ja paikka / Time and Place

  19.1. - 4.3.2021
  Kokoontuminen tiistaisin ja torstaisin.

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Meri Herrala ja Marja Vuorinen
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Kurssilla analysoidaan kahden totalitaristisen yhteiskunnan, Neuvostoliiton ja Kansallissosialistisen Saksan poliittista ja yhteiskuntahistoriaa sekä kulttuuripolitiikkaa.

  Bolsevismi ja natsismi olivat sotienvälisenä aikana toistensa tärkeimmät ideologiset kilpailijat. Hegemoniakamppailua käytiin sekä omien kansalaisten sieluista että maiden väliin jäävillä alueilla ja muualla itäisessä Keski-Euroopassa. Näennäisestä vastakkaisuudestaan huolimatta aatteilla oli paljon yhteistä, mm. yksipuoluejärjestelmä, yksilön alisteisuus kokonaisuudelle (kansakunta tai luokka), poliittisten oikeuksien vähäisyys, väkivallan käyttö politiikan välineenä, kattava rakenteellinen kontrolli, vallankäytön perustelu luokkavihollista tai kansanvihollista vastaan käytävällä taistelulla, voimakas propagandakoneisto ja määrätietoinen kulttuuripoliittinen ohjelma.

  Toisen maailmansodan alussa Saksa ja Neuvostoliitto olivat ensin liittolaisia (Molotov/Ribbentropsopimus), päätyen lopulta ottamaan mittaa toisistaan. Saksan tappion jälkeen oikeisto- ja vasemmistototalitarismien vastakkainasettelu Euroopassa korvautui kylmän sodan kahtiajaolla, jota määrittivät idän ja lännen, kommunismin ja kapitalismin, NL:n ja Yhdysvaltojen johtamien blokkien ja kulttuuripiirien välinen ideologinen taistelu.

  Kurssilla tarkastellaan aluksi maailmansotien välistä aikaa, jolloin kumpikin järjestelmä muotoutui, painottaen erityisesti ideologisen kehityksen suhdetta kulttuurin ja taiteiden kehitykseen. Toisen maailmansodan osalta tarkastellaan sotaan valmistautumisen ja itse sodan vaikutuksia kummankin järjestelmän kulttuuripolitiikkaan. Neuvostoliiton osalta käsitellään kulttuuripolitiikkaa Venäjän 1905 ja 1917 vallankumouksista Stalinin kauden loppuun. Lopuksi tarkastellaan sekä kansallissosialistisen Saksan että Leninin ja Stalinin Neuvostoliiton jälkimainetta ja niiden historiallista käyttöä. Kurssin punaisena lankana on näiden kahden lähtökohdiltaan ja ideologiselta kohdennukseltaan vastakkaisen, mutta toimintatavoiltaan toisiaan muistuttavan järjestelmän ja niiden kulttuuristen käytäntöjen vertailu.

  Kurssin tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijat itsenäiseen, reflektoivaan tieteelliseen ajatteluun. Kurssilla opitaan analysoimaan kriittisesti kahden erilaisen, mutta keskenään myös analogisen totalitaristisen yhteiskunnan, Neuvostoliiton ja Kansallissosialistisen Saksan poliittista ja ideologista viestintää, kulttuurisia ilmiöitä ja ideologisesti värittyneitä taideteoksia (esim. patsaat, valokuvat, elokuvat, kirjalliset ja musiikkiteokset, arkkitehtuurikohteet ja käyttögrafiikka). Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää ko. järjestelmien kulttuurituotteiden poliittisia ja ideologisia merkityksiä ja osaa asettaa ne aikansa poliittista, yhteiskunnallista ja kulttuurista taustaa vasten.

  Kurssi kehittää myös opiskelijan kykyä tieteellisen kirjallisuuden ja artikkelien kriittiseen lukemiseen ja syventää käsityksiä tutkimustyön eri osa-alueista (kysymyksenasettelu, yhteys tieteellisen keskusteluun, käsitteet, metodit ym.). Omia töitään laatiessaan ja esitellessään sekä toistensa kirjallisia töitä ja esityksiä kommentoidessaan opiskelijat kehittävät myös yhteistyö- ja keskusteluvalmiuksiaan.

  Kurssin päätyttyä opiskelijalla on perustiedot kahden totalitaristisen yhteiskunnan kulttuuripolitiikasta sekä propagandan ja agitaation roolista niiden valtiollisissa projekteissa. Opiskelija osaa vertailla kahta erilaista järjestelmää toisiinsa ja löytää yhteneväisyyksiä ja eroja niiden ideologioissa, kulttuuripolitiikassa ja taiteen tuottamisen tavoissa. Opiskelijalla on myös perusymmärrys taiteilijan, ideologian ja vallan suhteesta totalitaristisissa yhteiskunnissa. Opiskelija osaa arvioida taideteoksia ja sitä, miten valtakoneisto ja sen säännöt ovat vaikuttaneet teoksen lopulliseen muotoon ja sisältöön. Kurssi antaa myös valmiuksia vertailla historiallisia ja kulttuuripoliittisia prosesseja ja sensuuria nykyajan vastaaviin ilmiöihin.

  Kurssin kertakohtainen ohjelma:
  Aihe 1: kurssin järjestäytyminen, lähiopetuskerta MH & MV (molemmat opettajat paikalla)
  Aiheet 2, 3: Meri Herrala – Neuvostoliitto
  Aiheet 4, 5, 6, 7: Marja Vuorinen – Natsi-Saksa
  Aiheet 8, 9: Meri Herrala – Neuvostoliitto
  Aihe 10: ensimmäinen ryhmätyökerta – kaksi NL-ryhmätyötä (visuaaliset aineistot ja arkkitehtuuriteema) MH & MV
  Aihe 11: toinen ryhmätyökerta – kaksi NS-ryhmätyötä (visuaaliset aineistot) MH & MV Aihe 12: kolmas ryhmätyökerta – NL- ja NS-ryhmätyöt (arkkitehtuuriteemat) MH & MV Aihe 13: MH & MV (45 + 45 min.) – syventävää yhteenvetoa, järjestelmien vertailua
  Aihe 14: Loppukeskustelu ja opiskelijapalautteet MH & MV

  Jokaisen luennon yhteydessä on flipped classroom -tyyppinen ennakkotehtävä (esim. lukemista, elokuvien, videokoosteiden tai muiden visuaalisten aineistojen katsomista), joka liittyy luennon aihepiiriin.

  Kukin opiskelija osallistuu yhden ryhmätyön laatimiseen ja esittämiseen. Tehtävien aineistoina on Neuvostoliiton ja kansallissosialistisen Saksan politiikkaan, kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä tekstejä ja visuaalista materiaalia.
   
  Kurssin pääteeksi kirjoitetaan essee (pituus 6-8 liuskaa plus bibliografia. Times New Roman ja kirjainkoko 12 sekä 1,5 riviväli). Esseen aiheena voi olla joko aikalaistaideteos (elokuva, kirja tai kirjan osa, musiikkiteos, visuaaliset aineistot yms.), jompaakumpaa järjestelmää kommentoiva myöhemmän ajan taideteos tai tutkimuskirjallisuuden pohjalta laadittu, itse määritellystä näkökulmasta laadittu essee.
   
  Kurssin oheismateriaaleina toimivat Moodlen kautta jaettavat oheismateriaalit, jotka liittyvät kurssilla käsiteltyihin erityisaiheisiin. Opiskelijat voivat käyttää hyväkseen näitä materiaaleja halutessaan syventyä johonkin kurssilla esille otettuun erikoisalaan. Opettajat antavat jatkuvasti vinkkejä aihepiiriin liittyvästä kirjallisuudesta ja mielenkiintoisista artikkeleista sekä kurssin erityisalueiden tutkijoista. Kurssin loppuesseitä sekä kurssilla analysoitavia ennakkotehtäviä ja ryhmätöitä varten Moodleen kerätään jokaista tehtävää varten myös datapankki, jossa on eritelty jokaisessa tehtävässä käytettävä aineisto, ääni ja kuvat.
   
  Kurssin luennot tallennetaan äänitteinä Moodleen. Näin ollen muualla kuin Helsingissä asuvat opiskelijat voivat suorittaa kurssin myös etänä jokaisen luennon podcast-tallenteen kuunnellen. Etäopiskelijat voivat halutessaan olla mukana ryhmätyössä, jolloin heidän tulee olla ko. esityskerralla mukana esittämässä oma osuutensa; vaihtoehtoisina suoritustapoina joko pitempi loppuessee tai loppuesseen lisäksi tehtävä toinen, ryhmätyön korvaava essee, johon voi sisältyä myös kuvitusta.
   
  Kurssin päättymisen jälkeen opiskelijoilla on kuukausi palauttaa opettajille kurssin loppuessee. Opettajilla on kuukausi arvioida esseet. Tarvittaessa opiskelijat voivat saada 1-2 viikkoa lisäaikaa esseilleen. Poissaoloista (neljännestä poissaolokerrasta lähtien) on kirjoitettava 2-4:n sivun reflektoiva essee/luentopäiväkirja poissaolokertojen luentojen Moodlessa olevista Powerpointeista. Arvosana määrittyy kurssille laaditun ja esitellyn laajan ryhmätyön (30 %) ja kurssin päätyttyä itsenäisesti kirjoitettavan esseen (70 %) pohjalta.
  Lisätietoa / More information

  Alkuun/Top of page

  Geopolitical struggles in Eastern Europe: East, West and the In-between (5 cr) (UH)

  Aika ja paikka / Time and Place

  20.1.2021 - 5.3.2021

  Wednesday 14:15-15:45

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Justyna Pierzynska and Marina Vulovic
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Learning outcomes:
  Students will get acquainted with the entangled histories and politics of the region. They will identify tensions between CEE countries´ aspirations to join the European Union and associate with Russia. Students will learn how to use critical geopolitical approaches in discussing space-related problems in CEE. They will be equipped to independently discuss both the historical trajectories and the contemporary political developments in CEE.

  Outline:
  The course gives a broad overview of (geo)political and historical realities that shape the contemporary geopolitical situation of Eastern European and Balkan countries. Critical geopolitical perspective and focus on products of popular culture is used. CEE is discussed as a region situated between two poles: the Western, EU pole and the Eastern, Russian pole. Different understandings of space and history are problematised. Countries presented are Poland, Serbia, Kosovo, Croatia, Ukraine, Georgia.

  Completion: Eight sessions (lecture + discussion), reading, essay

  The course is held in a form of a lecture course combined with a seminar and requires active participation of the students (group presentations). Every week, new readings are distributed and students are asked to reflect on them with help of pre-prepared questions. During classes, active participation in discussions is expected. The 8th session will include feedback and guidance on the subject matter of the essay and the best academic writing strategies.

  Course can be accepted as:
  ALKU-IK532, ALKU-IK531, ALKU-E322, ALKU-E313, KUKA-UK502, KUKA-UK503
  ExpREES optional studies

  Please note that in most bachelor’s/master’s programmes you can transfer credits to optional studies.

  Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.

  This course is organised by the Aleksanteri Institute East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB): https://www.helsinki.fi/en/aleksanteri-institute/east-central-european-balkan-and-baltic-studies

  Coordinator: ECEBB Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi

  The course will be organised online. Moodle page will be published on the day the course starts.

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Balttilaiset kansat ja kielet (5 op) (HY)

  Aika ja paikka / Time and Place

  20.1.2021 - 3.2.2021

  Keskiviikkoisin 16:15-17:45

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Laimute Balode
  Tavoite ja sisältö / Aim and content
   
  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Viron kirjallisuus (5 op) (HY)

  Aika ja paikka / Time and Place

  21.1.2021 - 6.5.2021

  Torstaisin 10:15-11:45

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sigrid Kaasik-Krogerus
  Tavoite ja sisältö / Aim and content
   
  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  History of the Environment and Technology in Russia and Eastern Europe (5 cr) (UH)

  Aika ja paikka / Time and Place

  1.2.2021 - 23.4.2021

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Viktor Pál
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Learning outcomes:
  Students are introduced to major problems in environment history and history of technology and their relevance to modern Eastern Europe. During the course, students will gain an understanding of environmental and technological issues of Russia / the USSR and other Eastern European since the Industrial Revolution up to today, roughly between 1800-2000. In this course students analyze issues of environmental policy and technological change in an Eastern European context.

  Outline:
  1. Introduction
  2. Industrialization in Russia and Eastern Europe in the nineteenth century
  3. Modernization and its environmental impact in Russia and Eastern Europe in the late nineteenth century
  4. Russia and Eastern Europe under and after World War I
  5. Environment and technology in the Soviet Union and Eastern Europe in the Interwar Era
  6. The Sovietization of Eastern Europe after World War II
  7. The Thaw. Reform communism in the USSR and Eastern Europe
  8. Technological stagnation and its environmental impact in the USSR and Eastern Europe in the 1970s
  9. The technological and environmental collapse of communism in the USSR and Eastern Europe in the 1980s.
  10. Radical reforms in Russia and Eastern Europe in the 1990s
  11. The return of Authoritarianism in Russia and Eastern Europe
  12. Environment and technology in Russia and Eastern Europe in 2030?

  Completion: 12 web lectures, reading, written assignments

  Web lectures will be published at the course Moodle page on Thursdays, starting on 28 January, 2021.

  Course can be accepted as:
  ALKU-IK533, ALKU-E313, KUKA-IK505, KUKA-IK507, KUKA-AL213, ALKU-EH512, ALKU-EH513, ALKU-EH514, ALKU-EH515

  Please note that in most bachelor's/master's programmes you can transfer credits to optional studies.

  Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.

  This course is organised by the Aleksanteri Institute East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB).

  Coordinator: ECEBB Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Jews in Poland (5 cr) (UH)

  Aika ja paikka / Time and Place

  1.2.2021 - 23.4.2021

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Dawid Bunikowski
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Learning outcomes:
  The course focuses on the history of the Jews in Poland. This includes historical, political, cultural and legal relations between the Jews and the Poles/the Polish state. The aim of the course is to acquaint the student with the history of the Polish Jews since the Middle Ages to nowadays. The student should understand the diversity of Jewishness and Judaism in Poland as well as the complexity of Jewish-Polish relations.

  Completion: 10 web lectures, reading, small weekly written assignments, final essay

  A new lecture topic with reading and assignments will be introduced on Wednesdays, starting from 3 February, 2021.

  Background reading:
  You can take a look at the following book in case you are not familiar with the course topic:

  • The Jews in Poland, ed. by Chimen Abramsky, Maciej Jachimczyk, Antony Polonsky, Oxford: Blackwell 1986. Repr.1988, or:
  • The life of Jews in Poland before the Holocaust: a memoir, Ben-Zion Gold, University of Nebraska Press 2007.

  Course can be accepted as:
  KUKA-IK505, HISK-222, KUKA-US208, TUK-2502, KUKA-US217, TUM-S3215
  ExpREES optional studies

  Please note that in most bachelor’s/master’s programmes you can transfer credits to optional studies.

  Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.

  This course is organised by the Aleksanteri Institute East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB): https://www.helsinki.fi/en/aleksanteri-institute/east-central-european-balkan-and-baltic-studies

  Coordinator: ECEBB Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Russia's custom's affairs: history, law, and a Custom Union (5 cr) (ÅA-ExpREES)

  Aika ja paikka / Time and Place

   01.03.2021 - 30.04.2021

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Mariya Riekkinen
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  This is an online course running entirely via the Moodle platform.

  The course provides basic knowledge on Russia's customs affairs. Such issues are among the highlights as:

  • the history and evolution of Russian customs legislation;
  • the principles of customs legislation;
  • the competence of the bodies implementing the customs affairs;
  • ensuring human rights in customs affairs: main procedures and remedies;
  • the role of international organizations in framing the customs regulations: from the former Customs Union to the newly established Eurasian Economic Union (EAEU).

  The emphasis is on public law, in particular, constitutional, administrative law, human rights and also international organisations.

  The course clarifies the nuances of operating customs regulation on the territory of the EAEU, sheds light on the main customs procedures, gives details about passenger customs declaration and other border formalities to be observed when travelling to Russia and other member states of the union. It also provides the course participants knowledge about the historical development of Russian legislation in the area of customs affairs and helps to navigate in the numerous sources of customs law which are often changing. The students will learn recent legal developments and practices having occurred after the establishment of the EAEU.

  The students will deepen their knowledge regarding Russia's customs affairs as well as  their comparative law methodological skills.

  The course includes: online lectures, 14 hours, including interactive assignments, 6 hours of seminar-type online teaching, and self-studies. Participation in seminars is compulsory. Forms of examination: take-home examination + performance during the seminars

  Lisätietoa / More information

  https://studiehandboken.abo.fi/en/course/OR00CD11/16892

  Alkuun/Top of page

  Discovering Russia: spatial inequality and regional development (5 cr) (UEF-ExpREES)

  Aika ja paikka / Time and Place

  1.2.2021 - 5.2.2021 (tentative days)

  1.2. 16-18
  2.2. 12-14 and 16-18
  3.2. 12-14 and 16-18
  4.2. 12-14 and 16-18
  5.2. 12-14
  Lectures always in room M304

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Andrey Zinoviev and Paul Fryer
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  The short intensive course is dedicated to the problem of spatial inequality in Russia. The course will provide a general understanding of regional development in Russia including demographic, economic, budgetary and institutional specifics. Students will learn how single-industry towns develop in post-Soviet Russia, what happens now in the suburban areas of Moscow and St. Petersburg, the growth of innovation in old-industrial regions, and how border regions of Russia benefit from their positionality or suffer from peripherality. Additionally, the course will include a lecture about the Russian Arctic as a specific region.

  Schedule

  Lecture 1. Introduction: the main problems of regional development in Russia. Part I
  Lecture 2. Introduction: the main problems of regional development in Russia. Part II
  Lecture 3. Institutional factor in regional development
  Lecture 4. Single-industry towns in post-Soviet period
  Lecture 5. Opportunities and threats for the development of border regions
  Lecture 6. Moscow and St. Petersburg agglomeration areas: challenges of suburbanization
  Lecture 7. Old-industrial regions: is there place for innovations?
  Lecture 8. Russian Arctic

  Assignment: Course diary 2 credits

  Please write short synopses (max. 1 page) of the individual lectures. At the end of the diary and based on the lectures, please discuss how you think that high spatial inequality can be reduced in Russia? Please submit by e-mail to (a.zinovyev@spbu.ru) by 19.2.2021.

  Assignment: Research essay 3 credits

  A final research essay on a related topic of your choice comprised of 8-10 pages, based on library research. The research essay requires a well-grounded and thought-out argument (not just description) and proper referencing. The essay must include a minimum of 5 non-internet based sources as well as other sources (internet, media, etc). Attn! journals and books that are available in electronic format are also non-internet sources. And no plagiarism! Please submit by e-mail to (paul.fryer@uef.fi) by 5.3.2021.

  Lisätietoa / More information
  Lectures (16 hours) + a written course diary (2 credits, evaluated by Dr. Zinoviev) and a research essay (8-10 pages, 3 credits) on a related topic of choice that will be evaluated by Adjunct Professor Paul Fryer. To receive credits, both assignments should be submitted.
   

  Alkuun/Top of page

  Digital Culture in Russia (5 cr) (TAU-ExpREES)

  Aika ja paikka / Time and Place

  08.03.2021 – 13.04.2021

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Saara Ratilainen
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  This advanced level course will introduce students to various aspects of Russian digital culture. We will start with the historical perspective: what is information revolution? How can digital communication be studied in the broad context of the history of reading and how the Russian internet, Runet, has evolved technologically, culturally and socially? We will then take a closer look at specific areas of digital culture, such as, electronic libraries, social media activism, freedom of speech, internet regulation, and fan communities on the Russophone internet. All these topics offer important insights into Russian contemporary language, culture and society from the vantage points of digital communication and globalization, while introducing a range of theoretical and analytical frameworks that will be useful in further studies, for instance as applied to master’s theses. The course consists of 20 hrs of lectures and seminar work as well as individual assignments prepared outside the class work.

  Lecture outline:
  1. Introduction: Digital culture in Russia – what why and how?
  2. Information revolutions and media technologies
  3. (Cultural) History of the Runet
  4. Electronic libraries and e-reading
  5. Russophone netspeak and social media
  6. E-democracy and questions of political participation online
  7. Freedom of speech and internet regulation
  8. Online participatory culture, fan communities, internet vernacular
  9. YouTubers, influencers and internet celebrities: Russian digital culture in the age of globalization
  10. Students’ presentations/ wrap-up

  The students will acquire in-depth knowledge of how online practices of communication have developed in the Russophone cultural context over the past several decades. The students will develop an understanding of the key actors, agents, and institutions influencing this development. The students will gain practical skills in internet research and data collection. The students will develop methodological skills related to reading, interpretation and evaluation of texts (written and video) as academic sources in the context of course materials.

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Venäjän historiaa ja kulttuuria 1860-luvulta 1990-luvulle (5 op) (TAU-VIExpert)

  Aika ja paikka / Time and Place

  11.3.2021 - 27.5.2021

  To 14-16

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sanna Turoma, Sari Autio-Sarasmo
  Tavoite ja sisältö / Aim and content
  Luentokurssi käsittelee Venäjän historiaa 1700-luvulta Neuvostoliiton hajoamiseen. Aihetta lähestytään yleisen, poliittisen sekä kulttuuri- ja aatehistorian näkökulmasta.
   
  Suomenkielinen luentosarja, joka paneutuu Venäjän ja Neuvostoliiton historiaan ja kulttuuriin keskeisten tapahtumien, muutosten ja jatkumoiden näkökulmista. Luentosarjalla käsitellään menneisyyteen liittyviä syy-seuraussuhteita historian ja kulttuurin näkökulmista sekä avataan menneisyyden analyysiin ja tulkintoihin liittyviä käsitteitä. Kurssi koostuu luennoista, keskusteluista ja ryhmätöistä.
   
  Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää miten maailmanlaajuiset ja paikalliset tekijät ovat kietoutuneet yhteen historiassa. Hän osaa soveltaa globaalia historiaa paikalliseen ja paikallista historiaa globaaliin keskusteluun opinnäytetöissään.
  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Venäjän politiikka ja yhteiskunta: Venäjän turvallisuuspolitiikka (5 op) (HY)

  Aika ja paikka / Time and Place

  15.3.2021 - 5.5.2021

  Maanantaisin 14:15-15:45
  Keskiviikkoisin 12:15-13:45

  Kurssi toteutetaan etäopetuksena. Ensimmäisellä luennolla pakollinen läsnäolo.

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Katri Pynnöniemi
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Kurssi luo katsauksen Venäjän turvallisuuspolitiikan lähtökohtiin ja erityispiirteisiin sekä Venäjän ulko- ja sotilaspolitiikan tutkimusperinteeseen.

  Kurssilla tutustutaan Venäjän ulko- ja sotilaspolitiikan ('turvallisuuspolitiikan) tutkimusperinteeseen, keskeisiin tulkinnanteorioihin ja niiden taustaoletuksiin. Kurssi johdattelee pohtimaan Venäjän strategisten intressien historiallisia ja käsitteellisiä lähtökohtia ja niiden ilmenemistä ajankohtaisissa kansainvälisen politiikan kysymyksissä. Luennoilla käsitellään esimerkiksi uhkakuvien ja viholliskuvien muutosta Venäjällä, informaatiovaikuttamista osana Venäjän ulkopolitiikkaa sekä Venäjän ulko- ja sotilaspolitiikan keskeisten ohjausasiakirjojen (strategiat ja doktriinit) merkitystä ulkopolitiikan arjessa sekä tutkimuksen kohteena.

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa mitkä historialliset ja käsitteelliset lähtökohdat ovat tyypillisiä Venäjän turvallisuuspoliittiselle ajattelulle. Opiskelija tunnistaa keskeiset Venäjän turvallisuuspolitiikkaa selittävät tulkinnanteoriat ja osaa keskustella niiden välisistä eroista. Opiskelija ymmärtää Venäjä-asiantuntijuuden haasteet ja haluaa kehittyä siinä tarvittavia tietoja ja taitoja

  Kurssin suoritus: välitehtävät ja essee. Tarkemmat ohjeet annetaan kurssin moodle-alueella, joka avautuu helmikuussa 2021.

  Työskentelytavat: Kurssi toteutetaan etäopetuksena. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme järjestämään muutamia lähitapaamisia, esim ulkona jos koronatilanne ja sää sallii huhtikuun lopulla / toukokuussa.

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Erosion of the Rule of Law and Liberal Constitutionalism in East Central Europe (5 cr) (UEF-ExpREES) (CANCELLED)

  Aika ja paikka / Time and Place

  02.03.2021 -12.03.2021

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) David Bunikowski
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  This cross-disciplinary course will examine the erosion of the rule of law and liberal constitutionalism in East Central Europe, with special reference to Poland and Hungary, since respectively, 2015 and 2010. This is not only to acquaint the student with constitutional or political theories and phenomena, but also to focus on case studies and, especially, historical perspectives.

  The student should understand the process of the erosion of the rule of law and liberal constitutionalism in East Central Europe as well as know the phenomenon reasons, trajectories and challenges. Moreover, the student should perceive wider - both historical and philosophical-political/social - contexts of the erosion of the rule of law and liberal constitutionalism.

  Lectures:

  1. Introduction to the weakening of liberal constitutionalism and the rule of law in Hungary and Poland during the last few years. The difference of the East: Poland and Hungary in search of prestige.
  2. History of populism (from Aristotle's ancient Athens to the 19th-century US).
  3. History of the rule of law in Poland since the Polish-Lithuanian Commonwealth.
  4. History of constitutionalism in East Central Europe.
  5. History of Hungarian politics since the 19th century till the 1980s. Lacking rule of law in the lawyers’ regime: Hungary after 2010.
  6. The constitutional crisis in Poland in 2015-2020. Schmittian questions and Kaczyński’s political and legal philosophy.
  7. Populist foundations of illiberalism in Hungary. Constitutional memory in Poland, Hungary and beyond.
  8. Remarks on the EU’s action on the erosion of the rule of law in Poland and Hungary.

  Study materials:

  1. The publication: Dawid Bunikowski, Katalin Miklóssy & Heino Nyyssönen (editors), the special edition “Erosion of the Rule of Law in East Central Europe”, Journal of Contemporary European Studies, 2018, issue 3, vol. 26, DOI: 10.1080/14782804.2018.1498774, pp. 253-345.
  2. The lectures.
  3. The materials given by the lecturer (no more than 100 pages).
  Lisätietoa / More information

  The course includes 16 hours of lectures. To pass the course, the student must: (i) actively participate in the lectures by discussing texts read in advance (20 % of the final grade), and (ii) write an essay of 12-15 pages (80%), using the publication and the extra materials given by the lecturer. The language of the course (lectures, materials, discussions, exam, and essay) is English. Grading: 0-5. Level: Master course.

  https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html

  Alkuun/Top of page

  State, Society and Politics in Central Asia (5 cr) (UH-ExpREES)

  Aika ja paikka / Time and Place
  15.03.2021 - 05.05.2021
   
  Monday 10:15-11:45
  Wednesday 14:15-15.45
  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sherzod Eraliev and Mirzokhid Karshiev
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Learning outcomes:
  Students will be able to understand main contemporary issues related to politics and society in the Central Asian region. Students will be able to apply this in the analysis of main developments in the region and contextualize them with global trends.

  Course outline:
  The course focuses on diverse and shared political trajectories across Central Asia - Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan - to probe core debates in both comparative politics and international relations. The lectures trace the creation and unmaking of major political institutions, domestic political dynamics, the politics of state-building and legitimation in Central Asia. The course also looks into political economy of reforms, energy, conflicts, state and religion relations, the impact of migration, etc. in this part of the world.

  Completion:
  Lectures, reading, written assignments, group presentation

  Assessment: Grading break-down is as follows: written assignments – 50%; group presentation – 50%.

  Background reading:
  You can take a look at the following book in case you are not familiar with the course topic:

  • “Everyday life in Central Asia: past and present” by eds Jeff Sahadeo and Russell G. Zanca (2007)
  • “Critical approaches to security in Central Asia: an introduction” by Edward Lemon (2018, Central Asian Survey, Vol.1, 1-12)

  Course can be accepted as:
  KUKA-UK503, KUKA-AA217, ALKU-AA314
  ExpREES optional studies

  Please note that in most bachelor’s/master’s programmes you can transfer credits to optional studies

  Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.

  This course is organized by Ukrainian Studies, carried out in cooperation with Bachelor's Programme in Cultural Studies and the Aleksanteri Institute.

  Coordinator: Ukrainian Studies Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Literacy in the Balkans (5 cr) (UH)

  Aika ja paikka / Time and Place

  15.3.2021 - 3.5.2021

  Monday 16:15-17:45

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Johanna Virkkula
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Learning outcomes:
  After the course the student will have learnt about the history of literacy in Europe in general and in the Balkans especially. The course will deal with the official languages and literacy in them in the different states, while discussing political and social movements and policies that have meaning in the advancement of literacy in the region. The emphasis will be on the Slavonic languages in the Balkans, but other languages - especially Albanian - will also be included.

  Outline:
  Literacy spread in the Balkans after the Second World War as a result of language policies and increasingly positive attitudes towards reading and writing as a skill for the whole population (as opposed to a select few). Changes in the normed languages, however, also played a role. These language policies and changes in attitudes and normed language are specifically studied through Central South Slavonic (also known as Bosnian, Croatian, Montenegrin, and Serbian; formerly known as Serbo-Croatian), Macedonian and Albanian, which coexist in the chosen area.

  Lectures:
  1. Literacy in the Balkans; course introduction
  2. Pre-world war II literacy in the Balkans
  3. Language policy and literacy: theoretical overview
  4. Literacy and didactic materials
  5. Female and rural illiteracy revisited
  6. Socialist literacy campaigns
  7. Recent illiteracy in the Balkans.

  Completion: The course consists of 7 lectures with reading and an essay on literacy in the Balkans, supervised by the teacher.

  Course can be accepted as:
  KUKA-IK508, KUKA-IK507
  ExpREES optional studies

  Please note that in most bachelor’s/master’s programmes you can transfer credits to optional studies.

  Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.

  This course is organised by the Aleksanteri Institute East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB).

  Coordinator: ECEBB Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Memory Studies meets International Relations: The Case of Ukraine and Eastern Europe (5 cr) (UH)

  Aika ja paikka / Time and Place

  16.3.2021 - 27.4.2021

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Lina Klymenko
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Learning outcomes:
  Students will develop the following knowledge and skills:
  -analyze theoretical concepts common in the social sciences, and use them to critically evaluate the political development in contemporary Ukraine and Eastern Europe
  -learn social sciences methodologies and methods to complete academic research assignments
  -acquire communication techniques to create an in-group connection and an engaging classroom culture

  Course outline:
  By taking Ukraine as a case study, we will explore the nexus between the foreign relations of a state and politics of memory. In Memory Studies, scholars study how various political actors compete over the meaning of history embodied in various memory sites such as monuments, commemorations, museums, and textbooks. Scholars of International Relations and Foreign Policy Analysis, on the other hand, study the external relations of a state. Therefore, we will learn how the foreign policy of a state is enacted through the memorialization of particular historical events. We will gain insights into both the broader context of foreign policy making in Eastern European countries and the theoretical concepts of interdisciplinary Memory Studies and International Relations.

  Completion: Lectures, reading, essay

  Course can be accepted as:
  KUKA-UK503, KUKA-UK502, ALKU-E317, KUKA-IK506, KUKA-IK508, KUKA-IK510, ALKU-IK533
  ExpREES optional studies

  Please note that in most bachelor’s/master’s programmes you can transfer credits to optional studies

  Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.

  This course is organized by Ukrainian Studies that is carried out in cooperation with Bachelor's Programme in Cultural Studies and the Aleksanteri Institute.

  Coordinator: Ukrainian Studies Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  International Law in Context: Russia, ECHR, and the CIS  (5 cr) (ÅA-ExpREES)

  Aika ja paikka / Time and Place

  17.03.2021 - 23.04.2021

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Mariya Riekkinen
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  This is a Moodle-based course. The students get instructions on the procedure of passing the course: info about the essay, including the proposed topics and recommended literature; lecture schedules and exam schedules. Lectures are held online so that the students have an opportunity to make interactive assignments.

  Content of the course (general description, lecture titles, teachers), expected learning outcomes and planned schedule.: The course provides basic knowledge on applying international law in Russian, in particular, with respect of the ECHR and the CIS standards. The emphasis is on public law, in particular, constitutional, administrative law, and human rights. The course clarifies the nuances of applying international law, in particular, the ECHR and the CIS law, within the legal system of the modern Russia. The practice of applying international law standards in the following substantive areas in Russia will be summarized: elections and public administration; non-discrimination; the rights of the child. The course draws on the 2020 constitutional amendments touching upon the issues of accommodating international law in the Russian legal system. The students will learn recent legal developments regarding the competences of the Russian Constitutional Court to render the decision of international courts unconstitutional. The students will deepen their knowledge regarding the mixed up monist-dualist legal systems with respect of entrenching international law. The students will deepen comparative law methodological skills.

  Teaching methods: Online lectures, 10 hours, including interactive assignments in chat boxes, self-studies based on preliminary readings, essay writing. Forms of examination: essay + take-home examination (5 cr) .

  Amount of work: 25-27 hours of student work equals to 1 cr lectures - 10 hours take-home exam - 4 hours Self study (reading/seeking information/written assignments/essay writing/other independent work) - 121 hours .

  Lisätietoa / More information

  https://studiehandboken.abo.fi/en/course/OR00BR70/10637

  Alkuun/Top of page

  Current trends of politicized media in Eastern Europe (5 cr) (UH) 

  Aika ja paikka / Time and Place

  17.3.2021 - 7.5.2021

  Wed, 17/03/2021    12:15 pm - 1:45 pm    Topelia, A132, Unioninkatu 38    
  Fri, 19/03/2021    10:15 am - 11:45 am    Metsätalo, sali 27, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  Wed, 31/03/2021    12:15 pm - 1:45 pm    Topelia, A132, Unioninkatu 38    
  Fri, 09/04/2021    10:15 am - 11:45 am    Metsätalo, sali 27, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  Fri, 16/04/2021    10:15 am - 11:45 am    Metsätalo, sali 27, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  Fri, 23/04/2021    10:15 am - 11:45 am    Metsätalo, sali 27, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  Fri, 30/04/2021    10:15 am - 11:45 am    Metsätalo, sali 27, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  Fri, 07/05/2021    10:15 am - 11:45 am    Metsätalo, sali 27, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  Wed, 14/04/2021    12:15 pm - 1:45 pm    Topelia, A132, Unioninkatu 38    
  Wed, 21/04/2021    12:15 pm - 1:45 pm    Topelia, A132, Unioninkatu 38    
  Wed, 28/04/2021    12:15 pm - 1:45 pm    Topelia, A132, Unioninkatu 38    
  Wed, 05/05/2021    12:15 pm - 1:45 pm    Topelia, A132, Unioninkatu 38

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Zea Szebeni
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Learning outcomes:

  After the course students:
  - can analyze the relationship between media and politics in different settings and from different perspectives
  - can identify media framing and agenda setting as well as campaign and information effects on public opinion
  - can critically evaluate the interaction between politics and media in the Eastern-European context; including the changing media technologies and political strategies
  - can apply theories and methods to others issues

  Outline:
  The course introduces key approaches to study the hybridization of media and politics, and current trends in the field. Besides using theories from media studies and political science, student will familiarize themselves with basic political psychological theories, to gain a more interdisciplinary understanding of the current trends. During the course, we will look into cases from several Eastern European countries (Czech Republic, Hungary, Slovakia, Romania) and Russia, to understand and analyze how these trends manifest in this region, and what their consequences are in the society.

  Completion:
  12 Seminars consisting of lecture and discussion, reading, group presentation, final essay

  Students will do reading prior to each class, which then will the base for discussion and debate. Seminars will involve lectures and discussion on primary sources including digital material. Evaluation will be based on in-class participation, a group presentation and a final individual essay.

  Course can be accepted as:
  ALKU-IK531, ALKU-IK533, KUKA-IK506, ALKU-E315, ALKU-E313, KUKA-AL217
  ExpREES optional studies

  Please note that in most bachelor’s/master’s programmes you can transfer credits to optional studies

  Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.

  This course is organised by the Aleksanteri Institute East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB).

  Coordinator: ECEBB Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  History of Bulgaria (5 cr) (UH)

  Aika ja paikka / Time and Place

  17.3.2021 - 12.5.2021

  Wed, 17/03/2021    2:15 pm - 3:45 pm    Metsätalo, sali 9, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  Wed, 24/03/2021    2:15 pm - 3:45 pm    Metsätalo, sali 9, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  Wed, 31/03/2021    2:15 pm - 3:45 pm    Metsätalo, sali 9, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  Wed, 14/04/2021    2:15 pm - 3:45 pm    Metsätalo, sali 9, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  Wed, 21/04/2021    2:15 pm - 3:45 pm    Metsätalo, sali 9, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  Wed, 28/04/2021    2:15 pm - 3:45 pm    Metsätalo, sali 9, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  Wed, 05/05/2021    2:15 pm - 3:45 pm    Metsätalo, sali 9, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  Wed, 12/05/2021    2:15 pm - 3:45 pm    Metsätalo, sali 9, Unioninkatu 40 (Metsätalo)

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Atina Nihtinen
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Learning outcomes:
  The aim of the course is to provide the students with an understanding of the complex history of the country, which after 1989, for a first time in its history, sought to establish democratic politics and a markedly different social order. By focusing on both culture and politics, the course deals with both country's history and some of the images associated with it. Country’s development after independence is placed in cultural and historical contexts and discussed within the framework of a new Europe.

  Lectures:
  1. Medieval and Ottoman Bulgaria
  2. National Revival and Liberation
  3. Consolidation
  4. Interwar Bulgaria
  5. Under the Communist rule
  6. Bulgaria after 1989
  7. Real transition
  8. Final exam

  Completion:
  Lectures, reading, mini-essays, final exam

  Students will submit a mini-essay of two pages prior to the next lecture (starting from lecture 2). The lectures are thus combined with a discussion of essays at the beginning of each lecture.

  Course can be accepted as:
  KUKA-IK507, KUKA-IK508
  ExpREES optional studies

  Please note that in most bachelor’s/master’s programmes you can transfer credits to optional studies

  Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.

  This course is organised by the Aleksanteri Institute East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB).

  Coordinator: ECEBB Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Cultural Cold War (5 cr) (UTU-ExpREES)

  Aika ja paikka / Time and Place

  17.3.2021 - 21.4.2021, online course

  Wednesdays 12–14, Lecture hall: Pub4

  Live stream possible for students outside Turku

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Pia Koivunen
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  “Cultural Cold War" lecture course addresses the superpower conflict from the perspective of culture and arts. It discusses how cultural events, cultural figures, cultural products and fields of art were utilised in the battle for the hearts and minds of foreign populations in both the capitalist West and the socialist East. The main goal of the course is to widen students' understanding of the Cold War, which is most often viewed as a diplomatic or a military conflict. Moreover, the course will give tools for interpreting how states use culture and arts for influencing the others in the current world.

  After this course, the student knows the basic mechanisms on how culture and arts were used for the purposes of cultural diplomacy, public diplomacy and propaganda by the Soviet Union and the USA during the Cold War period. The student understands the multilayered nature of cultural and art fields as well as its actors. By applying the concepts introduced and discussed during the course, the student is able to analyse.

  Lectures:

  1. Introduction - Pia Koivunen, PhD
  2. Arts in Soviet foreign policy – Simo Mikkonen, PhD, docent
  3. Red Planet Mars: The Cold War in American Science Fiction Films of the 1950s – Kimmo Ahonen, PhD
  4. US and British Cultural Diplomacy in Finland during the Cold War – Marek Fields, PhD
  5. The Finnish Art Field and the Travelling Cold War Exhibitions from the USA and the Soviet Union – Maija Koskinen, PhD
  6. Yves Montand in Moscow. The Many Faces of French-Soviet Cultural Encounter – Mila Oiva, PhD
  Lisätietoa / More information
  Note! Registration by 12 March to pia.koivunen at utu.fi.
   

  Alkuun/Top of page

  Russia's social policies in a life-course perspective (5 cr) (UEF-ExpREES)

  Aika ja paikka / Time and Place

  31.3.2021 - 20.5.2021

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Olga Tkach
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  The course aims to introduce students to the study of social policy as a sphere of interaction of various social actors included in its creation and consumption - state institutions, civil society, the commercial sector, as well as individuals and their families – in the post-Soviet Russian context. The course will highlight the Russian-specific understandings of the welfare state, social security and social care, gender order and gender contract, based on the study of the social policy experiences in the USSR and their transformation into the post-reform and present periods. Also emphasised will be the Russian construction of age differences in the development and implementation of social policies for children, youth, the adult (working) population, pensioners and the elderly, taking into account other forms of inequality (gender, class). By the end of the course, students will have a thorough knowledge of social theories and their policy applications in the contemporary Russian context.

  Lectures:

  1. Introduction. Social policy as a sphere of social activity and academic discipline
  2. Welfare states: formation and transformation
  3. Social policy in the period of socialism and its subsequent transformation
  4. Social policy for children in Russia
  5. Social policy for adolescents and youth in Russia
  6. The adult and working population in Russia: social policy in the sphere of family and work
  7. Social policy with respect to pensioners and older citizens: issues of institutional and family care
  8. Discussion class
  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Stalin era culture, intellectual histories and the concept of Stalinism (5 cr) (UH-ExpREES)

  Aika ja paikka / Time and Place

  10.5.2021 - 31.5.2021

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Elina Viljanen
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Despite the brutality of the politics, the Stalin era is not a separate entity. Contemporary research strives to give a more nuanced picture of the Stalin era culture, without merely dwelling on victims and collaborators of Stalinist politics. Current scholarship also agrees that Soviet cultural political contemporaneity was never static and hardly predetermined, in contrast to the old totalitarian school of research, which posited a single, top-down plan. It is of course true that Stalinism produced precarious conditions not only for the adherents of old culture, but also to the left-wing intelligentsia in its entirety. Nevertheless, it seems a totalitarian claim to maintain that the critical intellectual culture of the Stalin era consisted solely of the desk drawer writings of isolated intellectuals. Challenging such assumptions, this course addresses Stalin-era culture from the perspective that Stalinism can be viewed as the culture of politics or control politics of culture, but not as the culture of Stalin era. Various questions of contemporary scholarship will be discussed in class together with students. The course moves beyond general multidisciplinary research challenging the outlook of Stalin-era culture as a monolithic and introverted totalitarian phenomenon, additionally offering analysis of the content of this culture in comparison to Western and global contexts.

  The individual lectures address Stalin-era culture from various cultural, artistic, historical and contemporary perspectives. Russian intellectual historian and musicologist Dr. Viljanen coordinates the course. In her first lectures, she introduce students to relevant literature and recent theoretical approaches to the concept of Stalinism and culture. Historian, Prof. Kangaspuro’s first lecture focuses on the evolution of the Stalin-era historiography. His second lecture is about the particular case of Ukraine and Stalinism; first on historical and historiographical level and then from the contemporary perspective. Philosopher and Prof. emeritus Oittinen talk about important Russian/Soviet thinkers and cultural theoreticians against the backdrop of cultural transitions and fluctuating cultural politics of the 1930s and 1940s. Together with Viljanen, Oittinen introduces some of the major intellectual currents that one way or another prevailed, and thinkers who contributed to Stalin-era intellectual life. In particular, the question of how the insecure political context shaped the output of individual theoreticians remains central in current scholarship. Political historian, Dr. Herrala lectures about the evolution of Soviet control system of arts – the notorious anti-formalist campaigns, among others - in the context of Soviet politics. Against this political background, Viljanen then discusses the content of the Socialist Realism. The generational, intellectual, ideological, cultural-political, and linguistic shifts that took place during the so-called Great Break at the turn of the 1930s gave birth to a wide range of new type of intellectual experiments under the cultural program of Socialist Realism. However, her lecture shows that the analysis of culture under the Socialist Realism doctrine is not possible without a profound revaluation of the problems that the power elite met with the avant-garde in the course of the 1920s. Cultural historian Dr. Piispa is a specialist on Russian cinema. He lectures on Stalin era cinema, which was not only one of the major tools of Soviet ideological propaganda, but also a form of art full of creative experimentation. Historian and literary scholar, Ph.D. Candidate Ikonen lectures on Stalin era and its legacy from a point of view of literature. Her lecture reveals among others the long shadow of Stalinism. Historian, Ph.D. Candidate Okabe’s lecture offers an insight into Stalin's nationality policy in the borderland republics, paying attention to the relations between Stalin's policy toward the neighbouring countries and the union republics such as Baltic region, Caucasus, Central and Inner Asia. Through his lecture, participants are expected to gain a view on how Stalin, other Soviet and regional elites saw and manage their "empire," which expanded as a result of WWII.

  Timetable & Content and Schedule of the course:

  DAY I, 10.5.2021
  10-12 Elina Viljanen (University of Helsinki): Introduction: What do we mean by Stalin era?/Methodology&Goals of the Course
  13-15 Markku Kangaspuro (University of Helsinki): The evolution of the Stalin era historiography

  DAY 2, 11.5.2021
  10-12 Elina Viljanen: The concept of Stalinism and culture – the recent scholarship

  DAY 3, 17.5.2021
  10-12 Vesa Oittinen (University of Helsinki) & Elina Viljanen: Stalin era intellectual culture and cultural theoreticians

  DAY 4, 18.5.2021
  10-12 Takehiro Okabe (University of Helsinki): Empire of Late Stalinism: National Symbols and Cultures in Stalinist Borderland Politics

  DAY 5, 24.5.2021
  10-12 Meri Herrala (University of the Arts): The Evolution of Soviet Control System of Arts in the Context of Soviet Politics
  13-15 Elina Viljanen: Stalin-era Socialist Realism, its prehistory and aftermath: the case of Soviet Music

  DAY 6, 25.5.2021
  10-12 Lauri Piispa (University of Turku): Cinema in the Stalin Era

  DAY 7, 28.5.2021
  10-12 Susan Ikonen (University of Helsinki): The cultural reading of Stalinism and Stalin era in the post-Stalin era Soviet literature

  DAY 8, 31.5.2021
  10-12 Markku Kangaspuro: The disputes and use of Stalinism in contemporary Russia and Ukraine
  13-15 Elina Viljanen: Directions to essay writing & general discussion/Feedback

  Lectures are introductory and interactive. The students are assigned readings from recent Stalin-era scholarship, which are then discussed during the lessons. We invite students to ponder to what extent certain cultural phenomena and intellectual currents of the Stalin era were unique features that can be branded as Stalinist and to what extent they share features that are shared with other post-revolutionary societies. Furthermore, how does an international or global perspective shift our understanding of the phenomenon of Stalinism?

  The student will pass the course by 1) answering to the pre-questions based on pre-readings prior to the class in the Moodle and writing a learning diary after each lesson, and by 2) writing a Final Essay (min. 8 pages plus bibliography, max. 15 pages plus bibliography with 1.5 spacing, typeface Times New Roman, size 12) and Learning Report (min. 5 pages, max. 10 pages. Bibliography is not required, but references to the relevant literature in footnotes is a plus).

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Jazz in former Eatern Europe (5 cr) (UH)

  Aika ja paikka / Time and Place

  17.5.2021 - 20.5.2021 Course will take place online. Moodle page will be published on the beginning day of the course.

  From Monday to Thursday 12:15-15:45

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Heli Reinmann
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Learning outcomes:
  The students will be introduced the historical trajectory of jazz as a cultural, social and musical phenomenon in former Eastern Europe. The participants will learn to discern the modes of interaction between ideology of political power (state socialism) and musical actors in shaping the meaning of cultural form (jazz).

  Outline:
  This course aims to introduce jazz as a cultural phenomenon in former Eastern bloc cultural area. Jazz has been problematic for Communist authorities who could not devise an ideologically correct univocal approach to jazz and bounced between characterizing jazz as a legitimate proletarian music of a suppressed racial group, and as a product of bourgeois decadence and Jewish capital. But despite the changing attitude of officials jazz never disappeared - musicians’ fanatical interest towards jazz was impossible to erase. Following to brief introduction to jazz culture in general this course focuses on selected topics to demonstrate the practices, modes of functioning and musical appearances of jazz culture in former Eastern bloc countries.

  1. Introduction to jazz

  2. Jazz-as-a-tradition paradigm versus Jazz in State Socialism

  3. Jazz and ideology in late-Stalinist era: the example of Estonia

  4. American Cold War jazz ambassador in Eastern Europe: VOA broadcaster Willis Conover

  5. Festivalization of jazz culture: jazz festivals in Warsaw, Prague and Tallinn.

  6. Polish jazz and jazz journalism. Polish jazz magazine Jazz Forum.

  7. Czechoslovakia ‘Jazz Section’. Jazz clubs in GDR. Jazz in Hungary.

  8. Lithuanian jazz: Free jazz of Vyacheslav Ganelin Trio. Jazz in Latvia: jazz fandom—the cases of Yuris Akis and Leonid Nidbalsky. Summary of the course.

  Completion:
  16 h lectures, reading, essay: the course material is presented on slides illustrated by numerous musical video examples. In addition, some group work and discussions based on reading material will be held.

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Kurssin nimi Aikataulu
  Doing Business in Wider Europe (6 cr) (UTU)   11.01.2021 - 21.02.2021
  Post-Communist Nostalgia in the Balkans: Literature, Culture, Politics (5 cr) (UH) (CANCELLED) 16.03. - 26.03.2021
  Chess Culture in Russia (5 cr) (TAU-ExpREES) CANCELLED 12.4.-16.4.2021
  Uses of the Past in Foreign Policy Making: The Eastern European Context (5 cr) (TAU-ExpREES)  22.-26.3.2021
  Russian Cinema and Society: 1920s-2000s (5 cr) (UEF-ExpREES) (CANCELLED) CANCELLED

   

  Doing Business in Wider Europe (6 cr) (UTU)

  Aika ja paikka / Time and Place

  TBA. The course is organised on period III on Tuesdays and Thursdays.

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Kari Liuhto
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  After completing the course, a student has gained a comprehensive understanding on the economic foundations and the business environment of the several key economies in Wider Europe, such as France, Germany, Italy, Russia, Turkey, and the United Kingdom, and their main business cultural features and business etiquette. Through an independent course work, a student learns how to conduct a company analysis on major corporations doing business in Wider Europe. Several visitors from the business community and the state administration deepen the student’s knowledge how to do business in the region.

  The EU together with its neighbours account for around 20-25% of the global economy and the global trade. The EU regulation, the Brexit and the EU’s economic cooperation with its neighbours shape the future business in Wider Europe. The course gives an overview of the economic foundations, the foreign economic relations and the business environment of the key economies in Wider Europe. Representatives of the European governments and several companies present their views and experiences on doing business in Wider Europe. In addition to lectures, the course contains an analytical case study (a course work) on some major international corporation doing business in the region.

  The final grade of the course is based on the exam (40%), the course work (40%) and active participation in the lectures (20%). A student is obliged to attend at least 50% of the lectures.

  Lisätietoa / More information
  Intensive course: lectures 16h (Liuhto + guest lecturers).
   

  Alkuun/Top of page

  Post-Communist Nostalgia in the Balkans: Literature, Culture, Politics (5 cr) (UH) (CANCELLED)

  Aika ja paikka / Time and Place

  16.03. - 26.03.2021

  Tue, 16/03/2021    8:15 am - 9:45 am    Metsätalo, sali 27, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  Tue, 23/03/2021    8:15 am - 9:45 am    Metsätalo, sali 27, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  Wed, 17/03/2021    8:15 am - 9:45 am    Metsätalo, sali 27, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  Wed, 24/03/2021    8:15 am - 9:45 am    Metsätalo, sali 27, Unioninkatu 40 (Metsätalo)

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Miglena Dikova-Milanova
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Learning outcomes:
  The course aims to stimulate curiosity about the region of Southeastern Europe, to enable the students to analyse and evaluate a range of literary, cultural and political issues representative for the modern and contemporary history of the Balkans, to develop critical understanding of the cultural and philosophical concept of ”post-communist nostalgia” and to create skills necessary for the interpretation of primary and secondary sources on the region’s socialist past.

  Completion: A two-week intensive course (15.-26.3.21) with eight lectures, reading and written assignment (a 4 000 word essay).

  Course can be accepted as:
  ALKU-IK533, ALKU-IK531, KUKA-IK507, ALKU-E316, ALKU-E313
  ExpREES optional studies

  Please note that in most bachelor’s/master’s programmes you can transfer credits to optional studies.

  Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.

  This course is organised by the Aleksanteri Institute East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB).

  Coordinator: ECEBB Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Chess Culture in Russia (5 cr) (TAU-ExpREES) (CANCELLED)

  Aika ja paikka / Time and Place

  12.04.2021 - 16.04.2021

  Monday-Thursday 16-19, Friday 12-15

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Atle Grönn
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  The course asks what role chess plays in Russian culture, in modern and historic times. What does the popularity of chess in Russia (especially in the Soviet Union) tell us about the Russian people and the Russian (Soviet) society?

  A central issue will be to try to understand the role of the Soviet chess school and the dominance of Soviet players in elite chess after the Second World War. In what respect does the Soviet chess school stand out in the history of chess? What is the influence of this school on the rest of the chess world? What does it mean to belong to the Soviet chess school?

  We will trace the origins of Russian chess, its development in Tsar-Russia (from Petrov to Alekhin) and the chess boom under Krylenko in the 1930-ies. We will look at the impact of chess in language, literature (Pushkin, Tolstoy, Nabokov, Ilf & Petrof, Shalamov etc.), and politics (Lenin, Stalin, Brezhnev, Kasparov, Putin). Eight out of 16 world champions (Botvinnik, Smyslov, Tal, Petrosyan, Spassky, Karpov, Kasparov, Kramnik) were raised in the Soviet chess school. In this respect, we will look into classical conflicts of interest between the center (Moscow/Leningrad) and periphery (Caucasia, The Baltics etc.).

  What is the status of chess in Russia today compared to chess in former Soviet republics like Armenia or Ukraine?

  Learning goals:

  • To get an understanding of Russian history/culture/society/politics through chess.
  • To learn about the unity and diversity behind the mythical “Soviet school of chess”. What does it actually mean?
  • To learn the basic history of Russian (Soviet) chess, including the main characteristics of the most famous Russian/Soviet champions and how they changed the history of chess.

  Day 1: Overview. The Russian/Soviet World Champions.
  Day 2: Chess in Tsar-Russia. History, culture, literature.
  Day 3: The Soviet chess experiment. From Botvinnik to Spassky.
  Day 4: The Karpov-Kortchnoi-Kasparov era. Politics and conflicts.
  Day 5: Chess in Russian language, popular culture and literature.

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Uses of the Past in Foreign policy Making: The Eastern European Context (5 cr) (TAU-ExpREES)

  Aika ja paikka / Time and Place

  22.-26.3.2021, online course

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Lina Klymenko
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  The students will explore the manifold ways of how political actors shape foreign policy through references to past events. By taking examples from Eastern European countries, we will discuss a number of mechanisms that shed light on the link between memory practices and foreign policy in a complex and reciprocal way and analyze the concepts of identity, narrative, security, trauma and transitional justice. The course has been funded by the REES (Russian and Eastern European Studies) network administered by the Aleksanteri Institute at the University of Helsinki.

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Russian Cinema and Society: 1920s-2000s (5 cr) (UEF-ExpREES)

  Aika ja paikka / Time and Place

  CANCELLED

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Pavel Lyssakov
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Immediately after its invention, cinema (just as its predecessor—photography) laid a claim to reflecting reality in a “truer” way than other media. Almost at the same time, an interesting trend emerged: it experimented with creating on screen very peculiar worlds that seemed real but had no counterparts in reality. This two-sided capacity of cinema brought about the eternal question: to what extent does a cinematic text actually reflect the historical reality it depicts, or is it rather a fictional text that expresses social tendencies contemporary to the time of its production?

  This course offers an analysis of a number of Russian films with a specific goal to tackle the balance between the historical “reality” the films referred to and the way they actually depicted it. Some basic terms and notions of film analysis will be introduced on the way. The course will also compare the treatment of certain topics and subjects in “Western” and Russian/East-European cultures and specifically in films. The course will cover films by Eisenstein, Kuleshov, Vertov, Tarkovsky, Balabanov, and other directors lesser known in the West. All films are subtitled in English.

  Session Titles:

  1. Introduction: What is Cinema and How It Relates to Life (Man with a Movie Camera (USSR, 1929, dir. Dziga Vertov))
  2. Socialist Realism and Cinematic Avant-Garde (The Battleship Potemkin (Russia, 1925, dir. Sergei Eisenstein))
  3. Perceptions of the Other, Early Soviet Years: an American in Russia (The Extraordinary Adventures of Mr West in the Land of the Bolsheviks (Russia, 1924, dir. Lev Kuleshov))
  4. In Search of a New Man (Hammer and Sickle (Russia, 1994, dir. Sergei Livnev))
  5. Russia’s WWII: the Great Patriotic War (The Cranes are Flying (USSR, 1957, dir. Mikhail Kalatozov))
  6. Post-War Construction, Family and Gender Issues (Mother Has Got Married (USSR, 1969, dir. Vitalii Melnikov))
  7. Perceptions of the Other, Post-Soviet Years: A Russian in America (Brother-2 (Russia, 2000, dir. Aleksei Balabanov))
  8. The Future: Cinema and Science Fiction (Solaris (USSR, 1971, dir. Andrei Tarkovsky))
  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  Kurssin nimi Aikataulu
  Demokratian karikot: itäiset EU-maat tarkastelussa (5 op) (HY) (PERUTTU) 15.03. - 29.04.2021

  Demokratian karikot: itäiset EU-maat tarkastelussa (5 op) (HY) (PERUTTU)

  Aika ja paikka / Time and Place

  15.03. - 29.04.2021

  ma 15.3.2021    12.15 - 13.45    Topelia, A206, Unioninkatu 38    
  ma 22.3.2021    12.15 - 13.45    Topelia, A206, Unioninkatu 38    
  ma 29.3.2021    12.15 - 13.45    Topelia, A206, Unioninkatu 38    
  to 18.3.2021    14.15 - 15.45    Metsätalo, sali 9, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  to 25.3.2021    14.15 - 15.45    Metsätalo, sali 9, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  to 8.4.2021    14.15 - 15.45    Metsätalo, sali 9, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  to 15.4.2021    14.15 - 15.45    Metsätalo, sali 9, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  to 22.4.2021    14.15 - 15.45    Metsätalo, sali 9, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  to 29.4.2021    14.15 - 15.45    Metsätalo, sali 9, Unioninkatu 40 (Metsätalo)    
  ma 12.4.2021    12.15 - 13.45    Topelia, A206, Unioninkatu 38    
  ma 19.4.2021    12.15 - 13.45    Topelia, A206, Unioninkatu 38    
  ma 26.4.2021    12.15 - 13.45    Topelia, A206, Unioninkatu 38

  Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Katalin Miklóssy
  Tavoite ja sisältö / Aim and content

  Oppimistavoitteet:

  Opiskelijat saavat kattavan kuvan talouden, politiikan ja yhteiskunnan viimeaikaisesta kehityksestä itäisen Keski-Euroopan, Kaakkois-Euroopan ja Baltian maissa. Kurssilla annetaan työkaluja lähestyä demokratian analyysiä eri tieteenalojen (poliittisen historian, sosiologian, antropologian, media-tutkimuksen) teorioiden ja metodologian kautta.

  Luennot:
  1. Johdanto: Itäiset EU-maat tarkastelussa (Katalin Miklóssy)
  2. Alueellisuuden merkitys (Katalin Miklóssy)
  3. Kilpailu (Katalin Miklóssy)
  4. Köyhyys ja eriarvoisuus (Jouko Nikula)
  5. Romanit (Anca Enache)
  6. Korruptio (Brendan Humphreys) – englanninkielinen luento
  7. Media (Sigrid Kaasik-Krogerus)
  8. Sukupuolten välinen tasa-arvo (Katalin Miklossy)
  9. Nationalismi (Brendan Humphreys) – englanninkielinen luento
  10. Kansalaisyhteiskunta (Jouni Järvinen)
  11. Demokratisoituminen ja ympäristöpolitiikka (Emma Hakala)
  12. Yhteenveto: Ristiriitaisuuksien aika (Katalin Miklóssy)

  Suoritusmuoto:
  12 luentoa (luento ja keskustelu), oheislukemisto, oppimispäiväkirja, posteritentti

  Kurssi rakentuu johdannosta ja yhteenvedosta sekä 10 temaattisesta kokonaisuudesta. Ennen luentoja opiskelijat vastaavat yhteen luentoa luotsaavaan kysymykseen kirjallisesti kurssialueen Moodleen. Luento-osuudet (60 min) johdattavat teemaan, jonka jälkeen opiskelijat syventävät aihetta ryhmäkeskustelulla (30 min). Luennon jälkeen opiskelijat kirjoittavat ohjattua päiväkirjaa.

  Kurssin jälkeen pidetään posteritentti, joka suoritetaan parityönä.

  Korvaavuudet:
  KUKA-IK506, KUKA-IK508, KUKA-IK510, KUKA-AL218
  VIExpert valinnaiset opinnot

  Useimmissa kandi- ja maisteritason koulutusohjelmissa yksittäisiä kursseja ja opintokokonaisuuksia voi sijoitta vapaavalintaisiin opintoihin.

  Opetusohjelmaan saattaa tulla lisäyksiä ja muutoksia, joten tarkistathan kurssikohtaiset tiedot ennen kurssin alkua.

  Kurssin järjestää Aleksanteri-instituutin koordinoima Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus (IKEBB).

  Koordinaattori: IKEBB:in koulutussuunnittelija minna.oroza at helsinki.fi

  Lisätietoa / More information
   

  Alkuun/Top of page

  • Aalto Yliopisto / Aalto University: Aalto
  • Helsingin yliopisto / University of Helsinki: HY / UH
  • Itä-Suomen yliopisto / University of Eastern Finland: ISY / UEF
  • Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä: JY / JYU
  • Lapin yliopisto / University of Lapland: LY / UL
  • Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Lappeenranta University of Technology: LUT
  • Oulun yliopisto / University of Oulu: OY / UO
  • Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics: SHH / Hanken
  • Tampereen yliopisto / University of Tampere: TAU
  • Turun yliopisto / University of Turku: TY / UTU
  • Vaasan yliopisto / Univesity of Vaasa: VY / UV
  • Åbo Akademi / Åbo Akademi University: ÅA
  • Aleksanteri-instituutti / Aleksanteri Institute: AI