Kieliharjoittelu

Valtakunnallinen venäjän kielen pääaineopiskelijoiden kieliharjoittelu

Aleksanteri-instituutti on 2000-luvun alusta lähtien koordinoinut valtakunnallista venäjän kielen pääaineopiskelijoiden kieliharjoitteluohjelmaa Venäjällä.

Ohjelmassa on mukana venäjän kielen, kirjallisuuden, kulttuurin ja kääntämisen oppiaineet Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoista sekä Åbo Akademista. Vuosittain noin 50 opiskelijaa suorittaa 10–12 viikon kieliharjoittelujakson Tverin valtionyliopiston venäjä vieraana kielenä -laitoksella.

Opetusjaksoja on kolme: syyskuun alusta alkaen (kesto 12 viikkoa), maaliskuun alusta alkaen (kesto 12 viikkoa) sekä toukokuun puolivälistä alkaen (kesto 10 viikkoa).

Suomalaisten opiskelijoiden opetusohjelma Tverissä on suunniteltu yhteistyössä suomalaisten ja venäläisten opettajien kanssa. Opetusohjelma on integroitu osallistuvien oppiaineiden tutkintovaatimuksiin. Ohjelmaan kuuluu mm. seuraavia kursseja (opetusohjelman sisältö vaihtelee osittain eri opetusjaksoilla):

  • Suullinen ja kirjallinen viestintä
  • Kaunokirjallisuus
  • Verbioppi
  • Venäjän yhteiskunta ja historia
  • Suomi–venäjä -käännöskurssi
  • Fraseologia (erikoiskurssi kaksikielisille opiskelijoille)

Kieliharjoitteluohjelmasta vastaa Aleksanteri-instituutti. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä venäjää Suomessa opettavien yliopistojen sekä Tverin yliopiston kansainvälisen osaston ja venäjä vieraana kielenä -laitoksen kanssa. Ohjelmaa rahoittaa Aleksanteri-instituutti osana instituutin valtakunnallista erityistehtävää.

Lisätietoa kieliharjoitteluohjelman koordinaattorilta Ira Österbergiltä Aleksanteri-instituutista, kieliharjoittelun facebook-sivulta tai oman yliopistosi yhteyshenkilöltä:

Aleksanteri-instituutti
Ira Österberg

Helsingin yliopisto
Julia Ekman
Arja Kirvesmäki

Itä-Suomen yliopisto
Marja Sorvari

Jyväskylän yliopisto
Alexei Lobski
Mika Lähteenmäki

Tampereen yliopisto
Saara Ratilainen

Turun yliopisto
Tamara Budanova

Åbo Akademi
Martina Björklund

Yhteyshenkilöt muodostavat myös kieliharjoittelun ohjausryhmän.

Vuoden 2021 kieliharjoittelu ja etäkurssit

Kevään ja kesän kieliharjoittelujaksot on vallitsevan koronatilanteen vuoksi peruttu. Harjoittelut korvataan Tverin yliopiston järjestämillä online-kursseilla. Tämä koskee ensisijaisesti Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademiin yhteistä kieliharjoittelua (maalis-toukokuu) sekä Helsingin yliopiston kieliharjoittelua (touko-heinäkuu).

Ilmoittautuminen etäkursseille on auki 24.1.2021 asti.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen Itä-Suomen, Tampereen ja Turun ylipistojen sekä Åbo Akademin opiskelijoille:

Lisätietoa ja ilmoittautuminen Helsingin yliopiston opiskelijoille:

 

Kieliharjoittelu syksy 2021

Ilmoittautuminen syksyllä 2021 järjestettävään kieliharjoittelujaksoon on sulkeutunut 25.10.2020. Tämä harjoittelu pyritään järjestämään paikan päällä mahdollisuuksien mukaan, mutta opiskelijan on hyvä varautua mahdollisiin peruutuksiin.

Syys-joulukuu 2021: Jyväskylän yliopiston opiskelijat

LIITE 1: Terveydentilatiedon ilmoittaminen: