Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus

Aleksanteri-instituutin Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksessa (IKEBB) voit suorittaa monitieteisiä alueopintoja 15, 30 tai 45 op:ttä omien tarpeittesi mukaan. Lisäksi sinulla on mahdollisuus saada ohjausta esim. opinnäytetyöhösi ja opintojen suunnitteluun. IKEBB-alueeseen voi myös erikoistua suuntautumisvaihtoehtona kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa, alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa sekä Master’s Programme in European and Nordic Studies -ohjelmassa.

IKEBB antaa opiskelijalle kattavan tietopohja itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian alueen maiden lähimenneisyyden ja nyky-yhteiskunnan kulttuuristen ja poliittisten ilmiöiden ymmärtämiseksi. IKEBB sopii kaikille opiskelijoille, jotka haluavat erikoistua opinnoissaan itäisen Keski-Euroopan, Balkanin tai Baltian alueen asiantuntijoiksi.

Oikeus IKEBB-opintojen suorittamiseen on jokaisella Helsingin yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijalla. Aleksanteri-instituutin Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintojen (VIExpert) opiskelijat voivat suorittaa opintokokonaisuuden opintoja siltä osin kuin ne sisältyvät VIExpertin opetusohjelmaan.

Helsingin yliopiston ulkopuoliset opiskelijat voivat hakea opintokokonaisuuden suoritusoikeutta joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta. Suomen kaikki yliopistot ovat mukana JOO-sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. Joustavaa opinto-oikeutta IKEBB-kokonaisuuteen haetaan Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kautta. Lisätietoa JOO-opinnoista

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka ei ole missään suomalaisessa yliopistossa kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana. Erillisten opintojen suoritusoikeus myönnetään pääsääntöisesti ammattipätevyyden lisäämiseksi. Erillisopinto-oikeutta IKEBB-opintoihin haetaan humanistisen tiedekunnan kautta. Lisätietoa erillisistä opinnoista

Huomioithan että lukuvuoden aikana opetusohjelmaan saattaa tulla lisäyksiä ja muutoksia, joten kurssikohtaiset tiedot on hyvä tarkistaa ennen kurssin alkua.

Syksy 2021

Kaikki syyslukukauden kurssit järjestetään pääasiassa etäopetuksena. 

The Cold War, A History through Sports (ALKU-IK533, KUKA-IK505, KUKA-IK507, ALKU-E313, ALKU-E320, HISM-321, HISM-322, HISM-323, HISK-222, ENS-362, ExpREES), I period

Baltic Media: evolution of journalism and resilience to disinformation (KUKA-IK510, KUKA-IK509, KIM-SB305, ExpREES), I period

Liettuan kirjallisuus ja kulttuuri (KIK-LT112, KUKA-IK509, VIExpert), I periodi, huom: järjestetään luento-opetuksena

Viron kulttuuri ja yhteiskunta (406626) (KOK-G118, KUKA-IK509, KUKA-IK510, VIExpert), I periodi, huom: järjestetään luento-opetuksena

Fall of Yugoslavia in cinematography (KUKA-IK507, KUKA-IK508, TTK-EL260, KIK-SL221, KIM-SB305, ExpREES), I-II period

Näkökulmia Venäjään, Euraasiaan ja itäiseen Eurooppaan (KUKA-IK503, VIE-502, ExpREES), II-III periodi

Political and social transformation in the Balkans after the dissolution of Yugoslavia (ALKU-IK532, ALKU-IK533, ALKU-IK531, KUKA-IK508, KUKA-IK507, ENS-360, KIK-SL221, KIM-SB305, ExpREES), II period

The Growth of Populism in Central Eastern Europe (ALKU-IK532, ALKU-IK531, ALKU-E313, ALKU-E320, KUKA-IK506, ENS-358, KIK-CS221, KIM-SB305, ExpREES), II period

Political use of hybrid media in Eastern Europe (ALKU-IK531, ALKU-IK533, KUKA-IK506, ALKU-E315, ALKU-E313, ENS-357, KIM-SB305, PVM-V309, ExpREES), II period

Drivers of Development: Change and Continuity in Eastern Europe (ALKU-IK531, ALKU-IK533, ALKU-E317, ENS-356,  KIM-SB305, ExpREES), II period

Unkarin maan- ja kulttuurintuntemus (KOK-G108, KUKA-IK505, VIExpert), II periodi, huom: järjestetään luento-opetuksena

Democracy in crisis? Polish up your theoretical and methodological tools for studying the East of Europe (ALKU-IK533, ExpREES), II period, intensive course in Vilnius, you can find more info at the BAMSE Nordplus project website

Kevät 2022

Kurssisivuilta löydät kurssikuvaukset ja ilmoittautumislinkit. Ilmoittautuminen III periodin kursseille alkaa 30.11. ja IV periodin sekä toukokuun intensiiviperiodin kursseille 15.2.

Gender and sexuality in Central and Eastern Europe (ALKU-IK533, ALKU-E318, ENS-364, KIM-SB305, SPT-375, SPT-377, SPT-378, YMV-P504, ExpREES), III period, course page

Nimien kulttuuriset ja poliittiset merkitykset Balkanilla (KUKA-IK508, KIK-SL221, KIM-SB305, VIExpert), III periodi, kurssisivu

Ideologiat ja käytäntö: Mikä ajaa Venäjän ja itäisen Euroopan kehitystä eteenpäin? (KUKA-IK506, ALKU-IK533, KIM-SB305, VIExpert), III periodi, kurssisivu

Political Protest in Central and Eastern Europe (ALKU-IK533, KUKA-IK506, ENS-366, KIM-SB305, ExpREES), III-IV period, online course, course page

Modern economic history of Eastern Europe and Russia (ALKU-IK533, ALKU-E313, KUKA-IK505, KUKA-IK507, HISM-321, HISM-322, HISM-323, HISK-225, ENS-365, KIM-SB305, ExpREES), III-IV period, online course, course page

Kulttuurinen muisti Virossa (SUKU-V306, KUKA-IK509, KUKA-IK510), kurssisivu, III-IV periodi

Neuvostoliitosta Eurooppaan: murroskausi Virossa (SUKU-V523, KUKA-IK509, KUKA-IK510), kurssisivu, III-IV periodi

Unkarilainen elokuva ja kuvataide (SUKU-U343, SUKU-U302, KUKA-IK505), kurssisivu, III-IV periodi

Virolainen nykykirjallisuus (SUKU-V321/KIR-331/KIR-317/KIR-347/KOK-K230, KUKA-IK509), kurssisivu, III-IV periodi

Viron kirjallisuus (KOK-G218, KIR-331, KUKA-IK509), kurssisivu, III-IV periodi

Demokratian karikot: itäiset EU-maat tarkastelussa (KUKA-IK506, KUKA-IK508, KUKA-IK510, KIM-SB305, VIExpert), IV periodi, kurssisivu

The Jewish Women’s Writing: Herstorical, Identity and Gender Perspectives (ALKU-IK532,KUKA-IK505, ALKU-E313, ALKU-E315, ALKU-E318, ALKU-E319, ALKU-LIJ335, ENS-361, SPT-375, SPT-377, SPT-378, KIR-324 ExpREES), IV period, online course, course page

Geopolitical theories and the place of Central and Eastern Europe in the modern world order (ALKU-IK532, ALKU-IK531, ALKU-E322, ALKU-E313, KUKA-UK502, KUKA-UK503, ENS-359, KIM-SB305, ExpREES), IV period, course page

Memory and European integration: How does Ukraine contribute to the debate? (KUKA-UK503, KUKA-UK502, KUKA-IK506, KUKA-IK508, KUKA-IK510, ALKU-IK533, ALKU-E317, ExpREES), IV period, course page

History of Soviet jazz: the socio-cultural perspective (KUKA-IK509, ALKU-IK533, ENS-367, TTK-MU244, TTK-MU254, TTM-MU333, TTM-MU353, ExpREES), May intensive period, course page

Vanhat opetusohjelmat

Opetusohjelmia lukuvuodesta 2006-2007 alkaen voi tiedustella IKEBB:in koulutussuunnittelijalta.

IKEBB-opintokokonaisuudet toteutetaan Aleksanteri-instituutin ja kulttuurien tutkimuksen kandiohjeman (KUKA) sekä alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman (ALKU) yhteistyönä.

Opetussuunnitelmakausi 2020-2023

IKEBB-opintokokonaisuuksia voi suorittaa seuraavasti 1.8.2020 alkaen:

 • KUKA-IK520 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus I (15 op), TAI KUKA-IK500 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus II (30 op)
 • ALKU-IK530 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen erikoistumisopinnot (15 op)

Alla on lueteltu opintokokonaisuuksiin vaadittavat opintojaksot:

KUKA-IK520 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus I (15 op)

Pakollinen:

 • KUKA-IK503 IKEBB-alueen yhteiskuntien ja kulttuurien tutkimuksen lähtökohtia (5 op)

Valitse kaksi opintojaksoa:

 • KUKA-IK505 Itäisen Keski-Euroopan kulttuuri ja historia (5 op)
 • KUKA-IK506 Itäisen Keski-Euroopan yhteiskunta ja politiikka (5 op)
 • KUKA-IK507 Balkanin kulttuuri ja historia (5 op)
 • KUKA-IK508 Balkanin yhteiskunta ja politiikka (5 op)
 • KUKA-IK509 Baltian kulttuuri ja historia (5 op)
 • KUKA-IK510 Baltian yhteiskunta ja politiikka (5 op)

TAI

KUKA-IK500 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus II (30 op)

Pakollinen:

 • KUKA-IK503 IKEBB-alueen yhteiskuntien ja kulttuurien tutkimuksen lähtökohtia (5 op)

Valitse viisi opintojaksoa:

 • KUKA-IK505 Itäisen Keski-Euroopan kulttuuri ja historia (5 op)
 • KUKA-IK506 Itäisen Keski-Euroopan yhteiskunta ja politiikka (5 op)
 • KUKA-IK507 Balkanin kulttuuri ja historia (5 op)
 • KUKA-IK508 Balkanin yhteiskunta ja politiikka (5 op)
 • KUKA-IK509 Baltian kulttuuri ja historia (5 op)
 • KUKA-IK510 Baltian yhteiskunta ja politiikka (5 op) 

LISÄKSI

ALKU-IK530 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen erikoistumisopinnot (15 op)

 • ALKU-IK531 IKEBB-tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä (5 op)
 • ALKU-IK532 IKEBB-alueet osana Eurooppaa (5 op)
 • ALKU-IK533 IKEBB-tutkimuksen erikoistumisopintoja (5 op)

IKEBB:iä koskevat ohjeet ja lomakkeet löytyvät Opiskelijan ohjeista. Kanditason opintojen ohjeet löytyvät valitsemalla koulutusohjelmaksi Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma ja maisteritason opintojen ohjeet valitsemalla Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma. Kokonaisuusmerkinnöistä ja muualla (esim. opiskelijavaihdossa) suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta vastaa koulutusohjelmajohtaja Jouni Järvinen (ks. Tutkijat ja asiantuntijat).

Opiskelijavaihtoon IKEBB-alueen maihin voi hakea Erasmus- ja Nordplus -vaihto-ohjelmien tai Helsingin yliopiston kahdenvälisten sopimusten kautta. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista:

Monet yliopistot järjestävät ulkomaisille opiskelijoille lyhyt- ja kesäkursseja. Tietoa kannattaa hakea yliopistojen kotisivuilta. Myös Opetushallituksen sivuilta löytyy tietoa IKEBB-alueen harjoittelupaikoista.

Kansainvälinen syyskoulu järjestetään Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin, Tarton yliopiston Johan Skytte Institute of Political Studies -instituutin ja Freie Universität Berlinin Institute for East European Studies instituutin yhteistyönä. Syyskouluja on järjestetty 2012 lähtien vuorotellen Berliinissä, Tartossa ja Helsingissä. Haku syyskouluun järjestetään vuosittain touko-kesäkuussa ja viikon kestävä syyskoulu pidetään syys-lokakuussa.

Valitettavasti vuoden 2020 syyskoulu peruuntuu koronapandemian vuoksi, mutta toivottavasti pääsemme järjestämään syyskoulun jälleen 2021.

Ikebb-ecebb-info -sähköpostilista on keskeinen IKEBB-alueen ja -opintokokonaisuuden tiedotuskanava. Listalle ovat tervetulleita tiedotteet ja huomiot aihepiirin uusista julkaisuista, seminaareista, kouluttautumismahdollisuuksista, rahoituskanavista jne.

Liittymisviestin lähetettyäsi saat automaattisen viestin, jossa kerrotaan viestisi siirtyvän listan hallinnoijalle, joka lisää sähköpostiosoitteesi ikebb-ecebb-info -listalle. Kun sinut on lisätty listalle, saat siitä vahvistuksen ja ohjeet listalta eroamisesta. Viesti kannattaa säilyttää.

Huom: Listalle ei kannata liittyä esim. yahoo- tai hotmail -osoitteista, sillä niistä lähetetyt viestit ymmärretään roskapostiksi.

Ikebb-ecebb-info -listalle halutut viestit lähetetään osoitteeseen ikebb-ecebb-info@helsinki.fi . Viestit pitää lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, josta listalle on liitytty.

 • Listalta eroaminen tapahtuu lähettämällä sähköpostiviesti majordomo@helsinki.fi
 • Kirjoita viestiksi
  unsubscribe ikebb-ecebb-info oma@posti.osoi.te
 • Jätä sähköpostin otsikkokenttä tyhjäksi.

Listaa koskeviin tiedusteluihin vastaa IKEBB-koulutussuunnittelija.

Opinto-ohjelman johtaja: Jouni Järvinen

Opinto-ohjelman koulutussuunnittelija: Minna Oroza

Suunnitteluryhmässä lisäksi:

 • Emma Hakala, vanhempi tutkija, Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma, Ulkopoliittinen instituutti

 • Sigrid Kaasik-Krogerus, yliopistonlehtori, suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto, Helsingin yliopisto

 • Katalin Miklóssy, yliopistonlehtori, Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto
   
 • Mila Oiva, vanhempi tutkija, CUDAN Open Lab, School of Humanities, Tallinn University
   
 • Juulia Heikkinen, opiskelija, Master's Programme in European and Nordic Studies, Helsingin yliopisto
   
 • Elli Luukkainen, opiskelija, slavistiikka, kielten maisteriohjelma, Helsingin yliopisto

Suunnitteluryhmän tehtävänä on tukea opintojen sisällöllistä sekä pedagogista suunnittelua ja kehittämistä sekä osallistua IKEBB:in pitkän tähtäimen strategiseen kehittämiseen. Suunnitteluryhmä koostuu alan tutkijoista/opettajista sekä kahdesta opiskelijajäsenestä.

Laitoksia ja tutkimuskeskuksia

Alla olevaan listaan on koottu yliopistolaitoksia ja tutkimuskeskuksia, joissa on IKEBB-alueeseen liittyyvää opetusta ja/tai tutkimusta.

ITÄINEN KESKI-EUROOPPA

BALKAN

BALTIA

MUUT EUROOPAN MAAT

POHJOIS-AMERIKKA

AASIA & AUSTRALIA

Ystävyysseurat

BALTIA

ITÄINEN KESKI-EUROOPPA

BALKAN

Muita mielenkiintoisia linkkejä

IKEBB-alumni Kerttu Auvinen työskentelee Moldova-maakoordinaattorina Suomen suulähetystössä Bukarestissa. Haastattelussa on Kertun mietteitä IKEBB-opinnoista ja työelämään siirtymisestä. Ota  talteen Kertun vinkit opiskelijoille!

1) Millainen on nykyinen toimenkuvasi?

Työskentelen Moldova-maakoordinaattorina Suomen suurlähetystössä Bukarestissa. Suomella ei ole suurlähetystöä Moldovassa vaan suurlähetystömme Romaniassa vastaa myös Moldovasta.

Ehkä kliseistä, mutta tyypillistä työpäivää ei ole. Oikeastaan ainut varmasti toistuva elementti jokaisessa työpäivässäni on Moldovan poliittisen tilanteen seuraaminen uutisia ja analyyseja lukemalla. Muuten keskeiset työtehtäväni vaihtelevat poliittisesta, taloudellista ja yhteiskunnallisesta raportoinnista edustuston tukemien kehitysyhteistyöhankkeiden hankehallintoon. Edustusto tukee vuosittain muutamaa moldovalaisten kansalaisjärjestöjen toimeenpanemaa hanketta. Hankehallinto on monipuolista sisältäen tuettavien hankkeiden valinnan, monitoroinnin, raportoinnin seuraamisen ja tulosten raportoimisen. Lisäksi kehitysyhteistyöhön liittyy suunnittelua vuositasolla sekä monivuotisten suunnitelmien laatimista.

Työni sisältää myös säännöllistä matkustamista Moldovaan, jossa minulla on tapaamisia, osallistun erilaisiin kokouksiin sekä tarkkailen edustuston rahoittamien hankkeiden etenemistä.

 

2) Mikä aikoinaan motivoi opiskelussa ja miten päädyit suuntautumaan IKEBB-opintoihin?

Into Balkanin alueeseen syntyi välivuosien aikana. Osallistuin kansanopiston järjestämälle opintomatkalle, jossa vietimme muutaman viikon Kosovossa, Albaniassa ja Makedoniassa. Reissu ajoittui vuoden Kosovon itsenäistymisen jälkeen. Ennen tuota matkaa en ollut matkustanut Pohjois- ja Länsi-Eurooppaa pidemmälle ja jotenkin voisi sanoa, että palaset loksahtivat kohdalleen tuolla reissulla. Tietty erilaisuus aiemmin näkemääni verrattuna teki vaikutuksen ja Länsi-Balkan kiinnosti välittömästi. Jo ennen yliopisto-opintojen alkua näin mainoksen IKEBB-opinnoista ja silloin päätin, että tuo on minun juttu.

Pääaineenani opiskelin maailmanpolitiikkaa, mutta IKEBB kulki koko opintojen ajan rinnalla: suoritin Balkaniin liittyviä kursseja aika paljon. Yleisesti voisi sanoa, että IKEBB motivoi minua teoriapainotteisissa maailmanpolitiikan opinnoissa: ammensin kaikki tapausesimerkit Balkanilta. Lisäksi opinnoissa motivoi opiskelijavaihdot Sloveniassa ja Valko-Venäjällä sekä Bosniassa, Kroatiassa ja Moldovassa suoritetut työharjoittelut.

Pari viimeistä opiskeluvuotta olin mukana myös VIExpert-asiantuntijaopinnoissa, joiden kautta sain lisää syvyyttä aluetuntemukseen. Lisäksi VIExpert-opinnoissa tutustuin muihin idästä kiinnostuneisiin opiskelijoihin (kävimme mm. Huikealla opintomatkalla Kazakstanissa ja Kirgisiassa), mikä lisäsi ennestään opiskeluintoa.

 

3) Mistä opiskeluajan kokemuksista on ollut eniten hyötyä työuraa ajatellen?

Valmistuin vasta reilu kaksi vuotta sitten, joten vielä on aika aikaista miettiä sitä, mikä opiskeluajan kokemuksissa on hyödyttänyt eniten työelämää ajatellen. Aluetuntemuksen tuoma etu on tietysti kiistaton: Moldova ja sen naapurimaat olivat tuttuja jo tässä tehtävässä aloittaessani. Historian ja kulttuurin tunteminen auttaa ymmärtämään nykypäivän ilmiöitä Moldovan politiikan ja yhteiskunnan kentällä.

Lisäksi opintojen aikana ulkomailla vietetty aika auttaa työelämässä. Romaniaan muutto ei jännittänyt ja pystyin alusta asti keskittymään hyvin töihin ja vapaa-aikaan, kun ulkomaille muutossa itsessään ei ollut mitään uutta. Eli liputan siis työharjoitteluiden/vaihtojen ja omatoimimatkailun lisäksi kurssien käymisen ja alueeseen liittyvään kirjallisuuteen perehtymisen puolesta.

 

4) Mitkä tekijät ovat olleet mielestäsi tärkeimpiä työllistymisesi kannalta?

Mielestäni työllistymisessä on aina mukana myös onnenkauppaa ja hyvää ajoitusta. Tietenkin tällä alalla korkeakoulututkinnolla on merkitystä, eikä työharjoitteluiden tai kielitaidonkaan merkitystä voi jättää huomiotta. Monilla on kuitenkin nuo palikat kasassa. Verkostot ja aktiivisuus varmasti auttavat “oikeaan aikaan oikeassa paikassa olemisessa”: jos en olisi vuosia sitten tykännyt Bukarestin edustuston Facebook-sivuista, tuskin olisin huomannut, että maakoordinaattorin paikka on vapaana. Hyvin kohdistettujen työhakemusten ja työhaastatteluihin huolellisen valmistautumisen merkitystä ei myöskään voi väheksyä, jos hakee töitä hakemuksella työpaikasta, jossa ei ole vielä tuttu kasvo.

Uskon, että nykyisen työpaikkani saamisessa vaikutti ratkaisevasti IKEBB-alueella työharjoitteluiden ja opiskelijavaihtojen puitteissa viettämäni ajan sekä IKEBB- ja VIExpert-opintojen laajan suorittamisen rakentama itsevarmuus: töitä hakiessa minulla oli vahva olo siitä, että olen erikoistunut tähän alueeseen ja ymmärrän sen dynamiikkoja. Myös korkea motivaatio ja aito kiinnostus työtehtävää kohtaan tuli työnantajan mukaan hyvin ilmi, kun hain nykyistä työpaikkaani.

 

5) Miten työelämään siirtyminen sujui valmistumisen jälkeen?

Työelämään siirtyminen sujui yllättävänkin vaivattomasti. Erityisesti opintojen alkuvaiheessa minulla oli usein sellainen olo, että miten ihmeessä löydän joku päivä työpaikan. Ensimmäinen työpaikka löytyi kuitenkin pian valmistumisen jälkeen, kun pääsin toteuttamaan pitkäaikaisen haaveeni työskennellä Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijänä. Työskentelin vajaan vuoden nuorisodelegaattina Malawissa. Malawissa kartutettu käytännön kokemus kehitysyhteistyöstä yhdistettynä YK-harjoitteluun Moldovassa ja valtsika-tutkintoon auttoi puolestaan saamaan nykyisen työn.

 

6) Mikä oli IKEBB-opintojen tärkein anti?

IKEBB-opintojen paras anti ja opetus oli, että tekemällä oppii. En tiennyt kohdealueesta kovin paljoa perushistoriaa enemmän opinnot aloittaessani, mutta kiinnostus oppimiseen oli hurja. Substanssikurssien lisäksi opiskelin yliopistolla serbian ja venäjän kieltä ja yhä saan hyvää mieltä siitä, kun pärjään hyvin Länsi-Balkanilla kielitaidollani. Opin serbiaa pääasiassa oppitunneilla ja viettämällä kolme kesää Länsi-Balkanilla työharjoitteluissa ja kesäkursseilla.

Samalla tavalla tekemisen kautta olen harjoitellut työelämässä tarvitsemani muut taidot esim. raportoimisen ja hankehallinnon.

Mielestäni IKEBB-opinnoissa kivaa oli myös, että kaikilla opiskelijoilla oli omat kiinnostuksen kohteet alueen puitteissa. Opiskelijoiden kiinnostuksen kohteita tuettiin ja niitä sai hyvin sisällytettyä kurssitehtäviin ja esseisiin. Itseäni kiinnosti (ja yhä kiinnostaa) erityisen paljon synkkä historia, julkinen muistaminen ja muistopaikat ja aika hyvin sain noita teemoja sisällytettyä eri kursseihin.

 

7) Vinkkejä IKEBB-opiskelijoille?

Vinkkini on, että nauti laadukkaista IKEBB-opinnoista ja vaihto-opiskelumahdollisuuksista. Älä pelkää opintoajan venähtämistä: töitä kerkeää kyllä tehdä myöhemminkin.

Osallistu työelämäopintoihin ja mentorointiin: vertaistuesta saa uusia ideoita ja tsemppiä ja joskus ihan käytännönvinkkejäkin.

Jos et pysty menemään työharjoitteluun kohdealueelle, kannattaa osoittaa itselleen ja tuleville työnantajille IKEBB-osaaminen valitsemalla kandin ja gradun aihe kohdealueeseen liittyen.

Vaikka IKEBB-alue olisi ykkösintohimosi, kannattaa katsella myös ympärille. Lähdin Punaisen Ristin keikalle Malawiin, koska halusta tehdä hyvää muille. Tein kuitenkin samalla hyvää myös omalle tulevaisuudelleni, sillä en olisi välttämättä saanut nykyistä työtäni ilman Malawin keikan kehitysyhteistyökokemusta.

Kerttu Auvinen, Bukarest 4.10.2019

Itäisestä Keski-Euroopasta, Balkanista tai Baltiasta (IKEBB) kiinnostunut tutkielman tekijä! 

Oletko tekemässä tai suunnitelmassa tutkielmaa IKEBB-alueeseen liittyen ja haluaisit saada lisäohjausta työhösi? IKEBB-tutkielmatyöpajassa sinulla on mahdollisuus saada kommentteja omaan työhösi liittyen ja jakaa omia ideoitasi muille. Työpaja on avoin kaikille IKEBB-alueesta kiinnostuneille yhteiskuntatieteellisillä ja humanistisilla aloilla opiskeleville opiskelijoille.

IKEBB-työpaja toimii oman koulutusohjelman/oppiaineen seminaarien tukena edistämässä pro gradu -työn tekemistä. Työskentely on täysin vapaaehtoista, eikä työpaja korvaa mitään oman koulutusohjelman pakollisia seminaareja.

Tavoitteena on antaa opiskelijalle lisätukea IKEBB-kohdealueen asiantuntemuksen kehittämiseksi. Työpajan ohjaajina toimivat Katalin Miklóssy ja Jouni Järvinen.

Työskentely edellyttää halukkuutta avoimeen tieteiden väliseen keskusteluun. Työpajalla ei ole säännöllisiä tapaamisia, vaan kokoontumiset järjestetään mukaan ilmoittautuneiden opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Syksyn 2021 aikataulu laaditaan 15.9. klo 12–14 järjestettävässä aloitustapaamisessa. Paikka (etä- tai lähitapaaminen korona-tilanteesta riippuen) ilmoitetaan lähempänä syyskuun puoliväliä.

Ilmoittaudu mukaan syksyn 2021 tapaamisiin 1.9. mennessä e-lomakkeella. Mukaan voi hypätä myös myöhemmin.

Tervetuloa!