Päätöksenteko ja rahoitus

Aleksanteri-instituutti on Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan yhteydessä toimiva itsenäinen osasto. Toimintaamme ohjaavat sekä Helsingin yliopiston strategia että valtakunnallinen johtokunta. Yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja instituutin kehittämiseen osallistuu myös Helsingin yliopiston rehtorin kutsuma neuvottelukunta. Henkilöstön osuus kehittämistyössä ja päätöksenteossa on vahva. Päätöksenteosta vastaa instituutin johtaja yhdessä tiedekunnan dekaanin kanssa. Opetusohjelmien ja hankkeiden toimintaa ohjaavat lisäksi niiden omat johtokunnat ja ohjausryhmät. 

Aleksanteri-instituutti toimii vuodesta 2018 lähtien hallinnollisesti Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan osastona. Noudatamme Helsingin yliopiston periaatteita ja menettelyjä mm. rekrytoinnissa ja työsuhteissa, jaamme yliopiston strategian ja tuemme tiedekunnan yhteisiä tavoitteita. Toimintaa ohjaa Helsingin yliopiston rehtorin allekirjoittama työjärjestys.

Aleksanteri-instituutin johtajana toimii huhtikuusta 2018 alkaen professori Markku Kangaspuro. 

Aleksanteri-instituutilla on humanistisen tiedekunnan dekaanin nimeämä johtokunta, jonka toimikausi on neljä vuotta. Johtokuntaan kuuluu kymmenen jäsentä, joilla on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan jäsenistä puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä edustavat Helsingin yliopistoa. Näistä yhden jäsenen instituutin henkilöstö valitsee keskuudestaan. Kuusi jäsentä edustavat Helsingin yliopiston yhteistyötahoja, joista vähintään kolmen tulee olla muista yliopistoista.

Johtokunnan jäsenet

 • Dekaani Marjaana Seppänen, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja
  varajäsen: Professor Kimmo Nuotio, Helsingin yliopisto
 • Professori Laura Kolbe, Helsingin yliopisto
  varajäsen: Professori Kimmo Rentola, Helsingin yliopisto
 • Professori Tuomas Forsberg, Helsingin yliopisto
  varajäsen: Yliopistonlehtori Maija Penttilä, Helsingin yliopisto
 • Professori Tomi Huttunen, Helsingin yliopisto
  varajäsen: Professori Ahti Nikunlassi, Helsingin yliopisto
 • Yliopistonlehtori Katalin Miklóssy, Helsingin yliopisto
  varajäsen: Informaatikko Niina Into, Helsingin yliopisto
 • Opiskelija Maija Harju
  varajäsen: Kukka Louhimies
 • Professori Ilkka Liikanen, Itä-Suomen yliopisto
  varajäsen: Sotilasprofessori Petteri Jouko, Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Vararehtori Riitta Pyykkö, Turun yliopisto
  varajäsen: Professori Markku Lonkila, Jyväskylän yliopisto
 • Professori Riitta Kosonen Aalto-yliopisto
  varajäsen: Dekaani Soili Nystén-Haarala Lapin yliopisto
 • Osastopäällikkö Marja Liivala, Ulkoministeriö
  varajäsen: Kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen, Kirkkohallitus
 • Professori, tutkimusjohtaja Tarja Väyrynen, Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos TAPRI
  varajäsen Vanhempi tutkija Jussi Lassila, Ulkopoliittinen instituutti
 • Tutkimusjohtaja Juha Martelius, Puolustusministeriö
  varajäsen: Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, Suomen Akatemia

Instituutin neuvottelukunnan tehtävänä on arvioida instituutin toimintaa, antaa siitä suosituksia ja lausuntoja sekä ylläpitää instituutin yhteyksiä tutkimusyhteisöön, talouselämään ja hallintoon.

Neuvottelukunnan jäsenet kutsuu johtokunnan esityksestä Helsingin yliopiston rehtori, joka myös nimeää puheenjohtajan. 

Neuvottelukunnan puheenjohtaja

Ilkka Herlin, FT , hallituksen puheenjohtaja, Cargotec Ltd

Jäsenet

 • Matti Apunen, johtaja, Elinkeinoelämän valtuuskunta
 • Anders Blom, toimitusjohtaja, Eurofacts Oy
 • Pekka Haavisto, kansanedustaja
 • Martti Häikiö, professori 
 • Iikka Korhonen, tutkimuspäällikkö, BOFIT, Suomen Pankki 
 • Katri Kulmuni, kansanedustaja 
 • Henrik Lax, varatuomari, diplomiekonomi 
 • Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Paula Lehtomäki, valtiosihteeri, valtioneuvoston kanslia
 • Marja Manninen, toimittaja, Yleisradio
 • Kai Mykkänen, kansanedustaja
 • Seppo Remes, osakas, Septem Partners
 • Heleena Savela, Helsingin Sanomain Säätiö
 • Erkki Tuomioja, kansanedustaja
 • Eira Varis, vs. kehitysjohtaja, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 • Ritva Viljanen, kaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki

Aleksanteri-instituutin vuosibudjetti on noin 4 M€. Siitä noin kolmannes perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään, valtakunnallisen tehtävän hoitamiseen tarkoitettuun rahoitukseen. Reilu kolmannes (38% vuonna 2016) tuloista on kilpailtua tutkimusrahoitusta, ja kilpaillun rahoituksen osuus on viime vuosina ollut vahvassa kasvussa. Suurimpia rahoittajia ovat Suomen Akatemia (n. 75% kilpaillusta rahoituksesta) sekä kotimaiset säätiöt ja ministeriöt. EU-rahoituksen ja muun ulkomaisen rahoituksen määrä vaihtelee vuosittain.